Tag Archive | "Ελασσόνα"

Tags: , ,

Το υδρευτικό πρόβλημα στο Αμούρι Ελασσόνας λύνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Posted on 27 Μαΐου 2020 by admin

Λύση στο πρόβλημα ύδρευσης του οικισμού Αμούρι του Δήμου Ελασσόνας δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης και την κατασκευή υπόγειου αγωγού. Το έργο με την ολοκλήρωσή του  λύνει οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει  έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού και την ακαταλληλότητα των υδάτων που προέρχονται από τις υφιστάμενες πηγές και γεωτρήσεις. Το έργο είναι προϋπολογισμού 24.800 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Την πρόοδο των εργασιών διαπίστωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Στέλιος Δημότσιος ο οποίος συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Αγροτικής Οικονομίας Γιάννη Δραγατσίκη επισκέφτηκαν το έργο.

«Μέσα από τη συνεργασία φέρνουμε απτά αποτελέσματα για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την οικονομία. Δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στο Αμούρι» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με το Δήμο Ελασσόνας και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας υλοποιούμε ένα έργο ζωής. Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε στη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας η κρίση του Covid-19, εμείς, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική μας και στηριζόμενοι στους εργαζόμενους της προσφοράς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν σταματήσαμε να υλοποιούμε έργα προς όφελος των ανθρώπων » προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Comments (0)

Tags: , ,

Αναβαθμίζονται οι κτιριακές υποδομές στο Γυμνάσιο Ελασσόνας

Posted on 25 Μαΐου 2020 by admin

Ξεκινά ο διαγωνισμός για  την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ελασσόνας. Το έργο, προϋπολογισμού 973.117,48 ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με δικαιούχο  το Δήμο Ελασσόνας.

Αξιοποιώντας του πόρους του ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναβαθμίζει τις κτιριακές υποδομές σε σχολεία κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και σε άλλα παλιά και ενεργοβόρα δημόσια κτίρια όπως  Νοσοκομεία, Δικαστήρια, Επιμελητήρια, Διοικητήρια. «Με τη διαχρονική συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας ακόμη ένα σχολικό συγκρότημα  συγχρονίζεται με την  εποχή μας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Με διαγενεακά έργα, προσφέρουμε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σύγχρονες κτιριακές υποδομές,  προστατεύουμε  το περιβάλλον και εξοικονομούμε χρήματα από τη  μείωση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα με τα έργα δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική οικονομία και  στηρίζουμε θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα 28 έργα ενεργειακής αναβάθμισης, προϋπολογισμού άνω των 22 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναμένεται να αποτελέσουν θετικά παραδείγματα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.  Η μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον αποτελεί βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα, αφού η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων οδηγεί σε μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται.

Οι παρεμβάσεις στο Γυμνάσιο και Γυμναστήριο Ελασσόνας

Αντικείμενο του έργου είναι ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Γυμνασίου Ελασσόνας. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα που αποτελείται από τρία  κτίρια Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, Ζ και  Ζ, τα οποία αναμένεται να αναβαθμιστούν σε Κατηγορία Α, Β+ και  Β, αντίστοιχα,  με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

Βόρειο κτίριο Γυμνασίου

-Θερμομόνωση κελύφους (τοίχων, οροφής) και αντικατάσταση κουφωμάτων.

-Αποξήλωση του παλαιού λέβητα πετρελαίου και εγκατάσταση νέου, αντικατάσταση κυκλοφορητών και εγκατάσταση αντιστάθμισης.

-Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων στις αίθουσες και τους λοιπούς χώρους του σχολείου.

-Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών ισχύος 20 kWp στη στέγη και σύνδεση στο δίκτυο με σύμβαση συμψηφισμού.

Νότιο κτίριο Γυμνασίου

-Θερμομόνωση κελύφους (τοίχων, οροφής)

-Αποξήλωση του παλαιού λέβητα πετρελαίου και εγκατάσταση νέου, αντικατάσταση κυκλοφορητών και εγκατάσταση αντιστάθμισης.

-Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών ισχύος 20 kWp στη στέγη και σύνδεση στο δίκτυο με σύμβαση συμψηφισμού.

Γυμναστήριο

-Θερμομόνωση κελύφους (τοίχων, οροφής) και αντικατάσταση κουφωμάτων

-Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος VRV, με νέες εσωτερικές μονάδες δαπέδου, απευθείας εκτόνωσης και δίκτυο διανομής.

-Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ενέργειας εξαερισμού, αποτελούμενο από δύο τοπικές μονάδες VAM και δίκτυο αεραγωγών.

-Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

-Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων στην αίθουσα αθλοπαιδιών και τους λοιπούς χώρους με νέα, τεχνολογίας LED.

-Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών ισχύος 20 kWp στη στέγη και σύνδεση στο δίκτυο με σύμβαση συμψηφισμού.

Comments (0)

Tags: , ,

Μελέτη κόστους-οφέλους για το ημιτελές φράγμα Αγιονερίου στην Ελασσόνα

Posted on 21 Μαΐου 2020 by admin

Μελέτη  σκοπιμότητας για το φράγμα Αγιονερίου στην Ελασσόνα δημοπρατεί η  Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, απαντώντας σε επερώτηση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στο ημιτελές  έργο που έχει εγκαταλειφθεί από τον  ανάδοχο το 2006. Η μελέτη κόστους- οφέλους, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και είναι μία από τις 33  συνολικά μελέτες που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη συγκρότηση του Εθνικού  Σχεδίου Ανασυγκρότησης  Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών. Τα έργα νερού για άρδευση, πάνω από 2,2 εκατ. ευρώ, είναι ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Φράγμα Αγιονερίου Ελασσόνας

 

Σκοπιμότητα του έργου

Το φράγμα Αγιονερίου βρίσκεται στην κοίτη του ποταμού Ελασσονίτη, ο οποίος διασχίζει την Ελασσόνα και στα κατάντη αυτής. Σκοπός του φράγματος είναι η συγκέντρωση νερού για την άρδευση αγροτικής έκτασης 25.000 στρεμμάτων που βρίσκονται ανάντη του ταμιευτήρα και σε υψομετρική στάθμη +35 μέτρα ως προς αυτόν. Η δημοπράτηση του έργου έγινε τον Ιούνιο του 1999 και οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές του 2006, οπότε ο ανάδοχος αποχώρησε από το εργοτάξιο χωρίς να έχει εκτελέσει ορισμένες συμβατικές εργασίες σκυροδεμάτων και τσιμεντενέσεων.

Αντικείμενο του έργου

Το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας «Φράγμα Αγιονερίου Ν. Λάρισας» περιλάμβανε αρχικά

(α) την πλήρη κατασκευή του φράγματος (σώμα, υπερχειλιστή, σήραγγες) και

(β) την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής για την δημιουργία του ταμιευτήρα.

Το έργο δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί, επειδή

(α) έλειπαν οι μελέτες δύο αντλιοστασίων στην περίμετρο του ταμιευτήρα και

(β) δεν είχε απαλλοτριωθεί το σύνολο των εκτάσεων που θα καταλάμβανε ο ταμιευτήρας.

Το φυσικό αντικείμενο αναπροσδιορίστηκε και περιορίστηκε στον

(α) υπερχειλιστή και (β) στις σήραγγες

Λόγω

(α) τροποποιήσεων στη μελέτη και

(β) αδυναμίας χρηματοδότησης επιπλέον εργασιών,

Για την ολοκλήρωση τους απομένουν ορισμένες εργασίες.

Για το σώμα του φράγματος η συμβατική μελέτη κατέστη ανεπαρκής λόγω μεταβολής συνθηκών της προμήθειας υλικών επιχώματος.

 

 

Μελέτες του έργου

Επισημαίνεται ότι, για το σύνολο των εργασιών υπάρχουν τρεις μελέτες :

α) του φράγματος, με τίτλο «Υδραυλικά έργα φράγματος Αγιονερίου»,

β) των έργων υδροληψίας, με τίτλο «Οριστική μελέτη έργων υδροληψίας» και

γ) των αρδευτικών δικτύων,  με τίτλο «Οριστική μελέτη αρδευτικών δικτύων από το φράγμα Αγιονερίου»,

Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν, ως προς το είδος και τις ποσότητες των εργασιών, προκειμένου να συγχωνευτούν σε μία και να επικαιροποιηθούν οι τιμές μονάδος εργασιών.

Περιβαλλοντικοί όροι

Για τα έργα που αφορούν τις προαναφερθείσες μελέτες έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 104546/26-5-08 με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι της κατασκευής του φράγματος και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Έργα υδροληψίας και έργα μεταφοράς και προσαγωγής φράγματος Αγιονερίου», το οποίο αναφέρεται στην μελέτη (β) και σε τμήμα της μελέτης (γ), στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το δίκτυο διανομής του νερού.

Η εν λόγω ΚΥΑ ισχύει για 10 έτη. Εφ’ όσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα ανανέωσης θα πρέπει να γίνει η διαδικασία από την αρχή.

Οι όροι της ΚΥΑ στηρίζονται σε μη ρεαλιστικά δεδομένα (όσον αφορά το φράγμα σε μη ενεργούς δανειοθαλάμους και, όσον αφορά το δίκτυο μεταφοράς σε ανεπίκαιρη διάταξη των επιφανειών άρδευσης, τροποποιημένη από τον αναδασμό) επομένως θα απαιτηθεί νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης στην ΚΥΑ περιλαμβάνονται όροι για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού του ταμιευτήρα (αντιμετώπιση ρύπανσης) και όροι υποχρεώσεων του φορέα κατασκευής του έργου, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον μελέτες.

Απαλλοτριώσεις

Σχετικά με τις απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου, έχει συντελεστεί μόνο εκείνη που αφορά την προμήθεια υλικών για τον πυρήνα του φράγματος. Η απαλλοτρίωση της περιοχής ανέγερσης του φράγματος έχει αρθεί, ενώ απαιτείται η κτηματογράφηση της λεκάνης κατάκλυσης του ταμιευτήρα, των προστατευτικών αναχωμάτων και των θέσεων των αντλιοστασίων.

Συμπέρασμα

Όπως γίνεται σαφές από τα εκτεθέντα, η συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση του φράγματος Αγιονερίου αποτελεί ένα σύνθετο τεχνικό αντικείμενο.  Για την ολοκλήρωση του έργου, είναι απαραίτητο, να ληφθεί υπόψη το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενό του, το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο όταν ξεκίνησε η διαδικασία ανάθεσης της πρώτης εργολαβίας, με τρόπο ώστε το έργο να μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Μελέτη κόστους-οφέλους

Επειδή το έργο είναι υψηλού κόστους κατασκευής (φράγμα, απαλλοτριώσεις, συνοδά έργα), πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη μελέτης κόστους – οφέλους του συνολικού έργου. Για το σκοπό αυτό εγκρίθηκε η με αριθμό ΔΑΠ/466/18-2-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έγκρισης διάθεση πίστωσης 60.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2014ΕΠ51700027 της ΣΑΕΠ 517, για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». Τα Τεύχη Διαγωνισμού είναι υπό σύνταξη.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Για το πρόβλημα με την καθαριότητα στο Δήμο Ελασσόνας

Posted on 05 Μαΐου 2020 by admin

Όπως είναι γνωστό στους δημότες, το τελευταίο διάστημα, η Λαϊκή Συσπείρωση ανέδειξε κάποια ζητήματα σχετικά με την καθαριότητα. Ένα πρόβλημα υπαρκτό που βιώνουν οι κάτοικοι της πόλης και των χωριών του Δήμου και έχει να κάνει τόσο με την περισυλλογή απορριμμάτων και την καθαριότητα όσο και με την αποψίλωση και ευπρεπισμό των δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πάρκων και οδών.

Ο Δήμος Ελασσόνας, σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ενημερώνει πως η Υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργεί με 32 άτομα μόνιμο προσωπικό και αορίστου χρόνου (εκ των οποίων οι 10 είναι σε άδεια ειδικού σκοπού) για όλη την επικράτεια του Δήμου, συν 7 άτομα 4μηνης απασχόλησης και 10 άτομα 2μηνης απασχόλησης. Στην περισυλλογή, κοπή χόρτων και καθαριότητα κοινοχρήστων απασχολούνται τη στιγμή αυτή μόλις 15 άτομα, τα οποία δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν τις ανάγκες του μεγάλου σε έκταση δήμου μας. Οι εργαζόμενοι από τη μεριά τους, εκ των πραγμάτων δίνουν σήμερα τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ κάτω από τις συνθήκες που δουλεύουν ελλοχεύει παράλληλα ο κίνδυνος εντατικοποίησης της εργασίας τους με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η κατάσταση δεν «μπαλώνεται» με 4μηνα και 2μηνα και ότι άλλο μπορεί να σκαρφιστεί ο νους της δημοτικής αρχής, και μια τέτοια εφεύρεση αποτελεί ο «εθελοντισμός».  Ένας εθελοντισμός που μπαίνει σε εισαγωγικά, καθώς εκφράζει ναι μεν ανιδιοτέλεια και αγνά αισθήματα προσφοράς από τα λαϊκά στρώματα, από τους συνδημότες μας, αλλά εκφράζει ιδιοτέλεια, καπηλεία και εκμετάλλευση από τους κρατούντες του Δήμου. Αποτελεί ειδικότερα, μια άγαρμπη προσπάθεια να απορροφήσει κραδασμούς από την αγανάκτηση που νοιώθουν οι δημότες σε βάρος της δημοτικής αρχής, η οποία κοντολογίς «άλλα έταζε και άλλα κάνει».

Τα καλέσματα μάλιστα που εμφανίστηκαν, όπως για παράδειγμα από την ηλεκτρονική εφημερίδα «Τσαριτσάνη Ηλεκτρονική Ενημέρωση», μόνο τυχαία και αυθόρμητα δεν είναι, αλλά συνδέονται ευθέως με τους δύο συνδυασμούς Γάτσα και Καρανίκα που αποτελούν τη συνδιοίκηση του Δήμου. Είναι καλέσματα που όχι μόνο «βγάζουν λάδι» τη δημοτική αρχή αλλά «ρίχνουν νερό στο μύλο» της ενσωμάτωσης, στέλνοντας λανθασμένα μηνύματα αποδοχής της κατάστασης από το λαό της περιοχής μας.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορεί να πατούν στο φιλότιμο και σε μεγάλο βαθμό στα αγνά αισθήματα των συμπατριωτών μας, αλλά είναι «χρωματισμένες», κάλπικες και στην πραγματικότητα επιζήμιες. Μπορεί για μια μέρα, να «βγάζουν τον κόσμο στο δρόμο» αλλά μακροπρόθεσμα τον «στέλνουν στον καναπέ», λέγοντάς του να μην αγωνίζεται και να μη διεκδικεί. Φυσικά τέτοιες ενέργειες που γίνονται και σε άλλα χωριά, δεν λύνουν το πρόβλημα, ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν τις υποχρεώσεις του Δήμου προς το λαό της περιοχής μας, που εισπράττει κανονικά τα τέλη.

Η κατάσταση αυτή, θυμίζουμε πως δεν είναι καινούργια, καθώς το κύριο ζήτημα που έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού στη λειτουργία του τομέα της καθαριότητας υφίσταται διαχρονικά και ευθύνη έχουν όλες οι διοικήσεις του Δήμου την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία.

Παράλληλα, ούτε η σημερινή διοίκηση του Δήμου, αλλά ούτε και η προηγούμενη δημοτική αρχή ενημέρωσαν τους δημότες σε αντίθεση με τη Λαϊκή Συσπείρωση, η οποία έγκαιρα προειδοποίησε για την κατάσταση αλλά και τους σχεδιασμούς εκείνους που έχουν να κάνουν με την παράδοση του τομέα της καθαριότητας- αποκομιδής απορριμμάτων σε εργολάβους, με ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις στην τσέπη του λαού και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Αντίθετα, τα στελέχη της νυν δημοτική αρχής Γάτσα- Καρανίκα έκαναν σημαία την «ανάπτυξη για όλους», την «στροφή στην καθημερινότητα» και την «προσοχή στα χωριά». Υποσχέσεις δηλαδή που δεν άργησαν να πάνε περίπατο, καθώς όλα τα παραπάνω παχιά λόγια που τα θυμούνται οι δημότες, ήταν τα ίδια ή πανομοιότυπα με αυτά που έλεγαν και έπρατταν τα στελέχη της προηγούμενης διοίκησης Ευαγγέλου. Και μπορεί με όμορφα λόγια και ιλουστρασιόν φυλλάδια να κερδίζονται εκλογές αλλά όχι η μάχη με τη σκληρή καθημερινότητα που βιώνουν οι δημότες της Ελασσόνας.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται τόσο ο σχεδιασμός των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, όσο και η πιστή υλοποίησή τους τόσο από την πρώην όσο και από την  νυν δημοτική αρχή. Και από αυτή την άποψη μόνο ως φάρσα μπορούν να εκληφθούν οι δικαιολογίες και οι εκ των υστέρων ομολογία της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε τον λαό του Δήμου μας να μην τσιμπήσει, επιστρέφοντας ως απαράδεκτο αυτόν τον εθελοντισμό της υποταγής στους εμπνευστές και διαχειριστές του και να διεκδικήσει:

–      Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

–      Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

–      Επαρκείς και αξιοπρεπείς υπηρεσίες στους δημότες.

–      Διάθεση υπαλλήλων ανά δημοτική ενότητα στους Προέδρους των χωριών και τις Κοινότητες.

–      Διεκδίκηση της κρατικής χρηματοδότησης από το Δήμο που βαίνει μειούμενη και επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων πόρων.

 

4-5-2020

Λαϊκή Συσπείρωση Ελασσόνας

Comments (0)

Tags: , ,

Δημοπρατείται ο Βιολογικός Καθαρισμός στην Κρανιά Ελασσόνας

Posted on 05 Μαΐου 2020 by admin

Βιολογικό καθαρισμό αποκτά η Κρανιά Ελασσόνας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός  έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας Ελασσόνας» συνολικού προϋπολογισμού 1.592.845.53 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και ολοκληρώνει τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων  στον οικισμό.

 

«Το σύνολο των οικισμών στη Θεσσαλία με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων όπως είναι η Κρανιά Ελασσόνας,  καλύπτεται με έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, δηλαδή αποκτούν όλοι, Βιολογικό Καθαρισμό» τονίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων  αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της δημόσιας υγείας,  την  απορρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου.

Στην Κρανιά  επενδύουμε σε ένα έργο ουσίας που δίνει λύση σε ένα σημαντικό, χρόνιο ζήτημα. Με τη διαχρονική συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας, αλλάζουμε  το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων στον ορεινό οικισμό της Ελασσόνας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Το αντικείμενο του έργου

 

Οι εργασίες για την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Κρανέας Ελασσόνας» περιλαμβάνουν:

-την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης , της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης (έκδοση άδειας δόμησης, άδειας λειτουργίας κλπ),

-την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,

-την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

-την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης

-την δοκιμαστική λειτουργία και συντόρηση των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

 1. Φρεάτιο άφιξης
 2. Μονάδα προεπεξεργασίας (εσχάρωση – εξάμμωση – λιποσυλλογή)
 3. Δεξαμενή εξισορρόπησης – μέτρηση παροχής
 4. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με περιστρεφόμενους βιοδίσκους
 5. Μονάδα χημικής απομάκρυνσης φωσφόρου
 6. Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης και αντλιοστάσιο απαγωγής περίσσειας ιλύος
 7. Μονάδα απολύμανσης (χλωρίωση – αποχλωρίωση)
 8. Δεξαμενή αποθήκευσης καθαρών – αγωγό διάθεσης
 9. Δεξαμενή αποθήκευσης – πάχυνσης περίσσειας ιλύος
 10. Κλίνες ξήρανσης ιλύος

Comments (0)

Tags: , ,

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το νέο δάνειο που προτείνει η συμπαράταξη Γάτσα- Καρανίκα

Posted on 28 Απριλίου 2020 by admin

Στην διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας της 28.04.2020, η δημοτική αρχή των συνδυασμών των κ. Γάτσα και Καρανίκα, εισηγείται την υπογραφή σύμβασης δανείου, μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων του Δήμου.

Μάλιστα, διαφημίζει την εν λόγω δανειακή σύμβαση με το επιχείρημα ότι επέρχεται διόρθωση των τωρινών μεγάλων επιτοκίων και αύξηση ρευστότητας η οποία για το τρέχον έτος φτάνει τις 200.000,00 ευρώ, με τη λογική δηλαδή να μπορέσει ο Δήμος να ανταπεξέλθει πρόσκαιρα στην οικονομική ασφυξία που έχει περιέλθει.

Το ίδιο όμως το επιχείρημα αποκαλύπτει την κοροϊδία  διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και των εκάστοτε δημοτικών αρχών, καθώς ο ένας «κόβει» και ο άλλος «ράβει», και μαζί εφαρμόζουν και υλοποιούν τις πολιτικές μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς το Δήμο μας, κρύβοντας την αλήθεια από τους δημότες: ότι δηλαδή η λεγόμενη «έλλειψη ρευστότητας» οφείλεται πρώτα και κύρια στη μειούμενη κρατική επιχορήγηση.

Όπως ισχυρίζεται η δημοτική αρχή, οι δανειακές υποχρεώσεις του δήμου ανέρχονται συνολικά σε 2.089.917,82 ευρώ, από τα οποία 1.661.643,39 ευρώ κεφάλαιο και 428.274,43 ευρώ οι τόκοι, σταθερού επιτοκίου δύο ταχυτήτων 5,9% και 7.02%, χωρίς η εισήγηση να μας λέει ποιο μέρος των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων αντιστοιχεί με τα επιτόκια αυτά.

Η επιχειρηματολογία επομένως ότι θα πληρώνεται μικρότερη ετήσια δόση από την σημερινή ώστε να μένουν χρήματα για την εκπλήρωση κι άλλων υποχρεώσεων είναι κοροϊδία καθώς μακροπρόθεσμα ο δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός από τις 428.274,43 ευρώ τόκων που θα πληρωθούν στο ακέραιο, με επιπλέον 286.574,26 ευρώ στο πρώτο σενάριο που εισηγείται η δημοτική αρχή και κατά 403.706,11 ευρώ, στο δεύτερο σενάριο.

Επομένως, ο λαός της περιοχής μας όχι μόνον όφελος δεν θα έχει αλλά νέες «θηλιές στο λαιμό», για αρκετά χρόνια.

Μάλιστα, από το πανηγυρικό δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής, κρύβονται από το λαό της περιοχής μας, οι επιπλέον όροι των ληστρικών και τοκογλυφικών προτεινόμενων δανειακών συμβάσεων, είτε της μίας είτε της άλλης εκδοχής, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ θα προβλέπονται σε αυτές:

α) Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ μέρους του δήμου Ελασσόνας προς το Ταμείο των αναγκαίων για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα συνολικά έσοδα αυτού ή, ειδικότερα, ενεχυρίαση- εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) κλπ.

β) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων του Δήμου ή μέρους αυτών.

γ) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου.

δ) Παροχή εγγύησης υπέρ του δήμου εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

ε)  ακόμη, εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο δήμος Ελασσόνας θα οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

 

Μάλιστα, το είδος και οι ειδικότεροι όροι εξασφάλισης του δανείου με έναν ή περισσοτέρους από τους παραπάνω τρόπους θα «καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη», όπως ορθά- κοφτά διακηρύσσει το ΤΠκΔ.

Η σημερινή δημοτική αρχή αλλά και η αντιπολίτευση, ακολουθώντας κατά γράμμα την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, υλοποιούν με προθυμία τα μέτρα που εξειδικεύουν την στρατηγική κεφαλαίου- ΕΕ. Τούτο αποδεικνύουν οι εκφρασμένες θέσεις της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, που εκτός από διάφορες ενστάσεις που διατυπώνει επί της διαδικασίας και με τους όρους δανεισμού, επί της ουσίας στηρίζει τη δανειοδότηση του δήμου και ενισχύει την επιχειρηματολογία της δημοτικής αρχής.

Με τον τρόπο που πορεύονται, μεν και δε, ως είναι γνωστό και έχει αποδειχθεί πολλάκις, λύνουν  τα χέρια  Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, που ιδίως μετά την «πανδημία» θέλουν όχι να «σκορπούν» κατά τις λογικές τους κονδύλια στην τοπική διοίκηση, ή σε υγεία- πρόνοια- εκπαίδευση, αλλά να «σπρώχνουν» ζεστό δημόσιο χρήμα στην κερδοφορία των  τραπεζών, ή άλλων τμημάτων του κεφαλαίου, όπως αεροπορικές εταιρείες, που είναι και της «μόδας».

Παράλληλα, με δανεισμούς, αναχρηματοδοτήσεις, «εισπραξιμότητες» και τοπικές φορολογίες κοιτούν να «μπαλώσουν» μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, χωρίς ούτε κατά διάνοια να διεκδικήσουν τεράστιες κρατικές οφειλές προς τον Δήμο ή επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Και κάπως έτσι, η πολιτική της δημοτικής αρχής, βάζει το δικό της λιθαράκι στο να απαλλαγεί ο κρατικός προϋπολογισμός από «βάρη» που θα πήγαιναν για την κάλυψη έστω και των ελάχιστων λαϊκών  αναγκών, φορτώνοντας με νέα χαράτσια το λαό της Ελασσόνας.

Καταψηφίζοντας γι’ αυτούς τους λόγους το νέο δανεισμό της δημοτικής αρχής Γάτσα- Καρανίκα, ως Λαϊκή Συσπείρωση απαιτούμε:

 1. Να μην μπει καμιά νέα επιβάρυνση που θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα  λαϊκά νοικοκυριά.
 2. Να απαιτηθούν από την Δημοτική Αρχή και να αποδοθούν όλα τα παρακρατηθέντα των προηγούμενων ετών από το κράτος.
 3. Αύξηση των δημοτικών τελών και φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις και εμπορικές αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του Δήμου.

 

Καλούμε τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα  να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το ρόλο Δημοτικής Αρχής και της συμπολιτευόμενης «αντιπολίτευσης» συνολικά, ως φερέγγυων συνεργατών της κυβερνητικής πολιτικής που τσακίζουν όλοι μαζί τους εργαζόμενους.

Γι’ αυτό είναι ανάγκη τώρα οι εργαζόμενοι να αντισταθούν, να οργανωθούν και  να βάλουν σε προτεραιότητα την διεκδίκηση των δικών τους σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

 

Λαϊκή Συσπείρωση Ελασσόνας

Comments (0)

Tags: , ,

Μάξιμος: Γιατί δεν προχωρά η σύνδεση internet στη Συκέα Ελασσόνας;

Posted on 27 Απριλίου 2020 by admin

«Ειδικά αυτή την περίοδο του υποχρεωτικού εγκλεισμού κατ’ οίκον, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπου οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα διαδικτυακά, ενώ μια σειρά δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται ψηφιακά, είναι εύλογη η αγανάκτηση των κατοίκων και η αξίωση για άμεση επίλυση του προβλήματος». Τα παραπάνω τονίζει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σε ερώτησή του με αφορμή τις «πολύμηνες εκκρεμότητες σχετικά με την σύνδεση του internet στη Συκέα Ελασσόνας, που έχουν προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων του χωριού».

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην ερώτησή του προς τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερακάκη και Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως σημειώνει ότι είχε και στο πρόσφατο παρελθόν επισημάνει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου το πρόβλημα «με την προσμονή ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διεκπεραίωση των διαδικασιών, ώστε να υπάρξει, επιτέλους, λύση στο ζήτημα. Η στασιμότητα, όμως, που παρατηρείται και η εύλογη επιθυμία των κατοίκων της περιοχής να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για βασικές τους ανάγκες εν μέσω της πανδημίας, μας αναγκάζει να επανέλθουμε, με σκοπό την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

Όπως επισημαίνεται και και στον τοπικό τύπο (εφημερίδα Ελευθερία, 25.04.2020) η τοπική κοινωνία του χωριού είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη από το γεγονός ότι παραμένει αποκλεισμένη από τις ευκολίες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, οι οποίες είναι ακόμα πιο απαραίτητες στις συνθήκες των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.   Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι παρότι οι τεχνικές εργασίες που έπρεπε να γίνουν έχουν ολοκληρωθεί, το internet δεν έχει φτάσει στα σπίτια τους. Συνεπώς, αυτή την περίοδο που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, άλλα και η σχολική δραστηριότητα, απαιτούν ποιοτική σύνδεση με το διαδίκτυο, η αναγκαιότητα για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται είναι επιτακτική».

Κατόπιν τούτων ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές εργασίες, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους κατοίκους της Συκέας Ελασσόνας, ενώ τους καλεί να γνωστοποιήσουν σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η  ολοκλήρωση της σύνδεσης, όπως δικαίως ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έργα 4,5 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του επαρχιακού δικτύου του Δήμου Ελασσόνας

Posted on 27 Απριλίου 2020 by admin

Σε σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ελασσόνας προχωρά το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα δημοπρατείται το έργο «Αποκαταστάσεις – Συντηρήσεις Ασφαλτικών στο Δήμο Ελασσόνας» προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση της επαρχιακής οδού που ενώνει τον οικισμό της Ελασσόνας με τον οικισμό της Τσαριτσάνης καθώς και άλλα σημεία του επαρχιακού δικτύου του Δήμου Ελασσόνας τα οποία ανήκουν  στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας.

 

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Χρ. Καλομπάτσιο, τους περιφερειακούς συμβούλους μας και τις υπηρεσίες μας προχωράμε σε έργα ουσίας που ενισχύουν την ασφάλεια στη μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη διακίνηση των προϊόντων. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους κατοίκους της υπαίθρου δίνοντας λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα. Βελτιώνουμε τα χαρακτηριστικά του επαρχιακού δικτύου και το ασφαλτοστρώνουμε για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση στην περιοχή. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας, φέρνουμε χρήμα στην τοπική οικονομία».

 

Το έργο

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά τμήματα:

 • Συντήρηση – αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 13 στο τμήμα που ενώνει τον οικισμό της Ελασσόνας με τον οικισμό της Τσαριτσάνης (Ομαδικός Αμπελώνας) με συντήρηση – ενίσχυση των υφιστάμενων τεχνικών, κατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίου για τον διαχωρισμό της μετακίνησης πεζών και οχημάτων και αποκατάσταση της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
 • Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με:

α) άρση καταπτώσεων, καθαρισμό και μόρφωση ερεισμάτων με απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης, λιθορριπές  και επιχωματώσεις σε θέσεις καθιζήσεων, καθαρισμό ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με τις υπό συντήρηση οδούς.

β) εργασίες συντήρησης της υποδομής, καθαρισμού και ενίσχυσης των τεχνικών (τοίχοι αντιστήριξης, πτερυγότοιχοι οχετών, κοιτοστρώσεις γεφυρών) σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες αστοχίες και φθορές, κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε θέσεις ελιγμών και περιορισμένου πλάτους οδοστρώματος.

γ) εργασίες συντήρησης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις – καθιζήσεις ή φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου. Σε θέσεις που απαιτείται εξυγίανση μετά την αφαίρεση της υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης θα συμπληρωθούν στρώσεις οδοστρωσίας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μέτρα στήριξης ζητούν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ελασσόνας

Posted on 14 Απριλίου 2020 by admin

Βαδίζουμε τη Μεγάλη Βδομάδα και μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι και  αγρότες της περιοχής μας λόγω της πανδημίας.

 Στην  αιγοπροβατοτροφία και ειδικά στο κρέας η κατάσταση είναι τραγική. Οι κτηνοτρόφοι κόβουν τα αρνιά από 4,20-4,30 ευρώ το κιλό, τα κατσίκια 4,00 ενώ υπάρχουν και σφαγεία που αρνιά πάνω από 8 κιλά τα κόβουν με 2,5 ευρώ το κιλό! Τα μεγάλα αρνιά δεν είναι εξαγώγιμα, η πλειοψηφία των εξαγωγών προς Ιταλία και Ισπανία  έχει συντριπτικά μειωθεί και καθώς οι μεγαλέμποροι πιέζουν, εκβιάζουν και παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, (οι τιμές στα κρεοπωλεία για τους καταναλωτές παραμένουν στα 8-9€ το κιλό- είναι καθαρό ποιος κερδοσκοπεί) υπάρχει μεγάλη απώλεια εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους και μία αβεβαιότητα για την απορρόφηση της παραγωγής. Ουσιαστικά πρόκειται για εξευτελιστικές τιμές που αποτρέπουν συναδέλφους να σφάζουν αρνιά για να μην μπούνε «μέσα».

Ανάλογη είναι η κατάσταση και για τους παραγωγούς ευπαθών προϊόντων που καταστρέφεται η παραγωγή τους, τους παραγωγούς που βγαίνουν στις λαϊκές αγορές και τους πωλητές των λαϊκών αγορών που μετά και  το κλείσιμο των λαϊκών στη Θεσσαλία δεν θα βγάλουνε μεροκάματο για τουλάχιστον 14 μέρες. . Τα στοιχεία που δίνονται για αυτές τις ημέρες, είναι ότι ο τζίρος στους πάγκους των λαϊκατζήδων έχει υποστεί μία μείωση 60%.  Έχουν μία παραγωγή η οποία θα σαπίζει και έχουν δώσει λεφτά για αυτήν την παραγωγή. Έχουν ανάγκη από ρευστότητα, γιατί αρχίζει η θερινή περίοδος και πρέπει να αγοράσουν τα κατάλληλα εφόδια, για να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα.

Από την άλλη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τα μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει και αφορούν ουσιαστικά μεγάλους επιχειρηματίες και μονοπωλιακούς ομίλους με συγκεκριμένα ποσά, αφήνει απ’ έξω αυτούς τους κλάδους που πλήττονται και με εμπαιγμό αναφέρει δια στόματος του υπουργού κ.Βορίδη ότι και βέβαια δεν θα φάμε ψαρόσουπα το Πάσχα και «ότι μέχρι στιγμής η εικόνα του πρωτογενούς τομέα είναι μια εικόνα ικανοποιητική». Γι’  αυτούς δηλαδή  που έχουν πραγματικό πρόβλημα, για τους  κτηνοτρόφους και τους αυτοαπασχολούμενους γεωργούς ευπαθών προϊόντων  και πωλητές λαϊκών αγορών , δεν υπάρχουν ανακοινώσεις μέτρων.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση διεκδικούμε και απαιτούμε:

-Mε κρατική ευθύνη  διοχέτευση της εγχώριας παραγωγής αιγοπρόβειου κρέατος και ευπαθών γεωργικών προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση, χωρίς την κερδοσκοπία των διαφόρων μεσαζόντων, ώστε να είναι και προσιτές οι τιμές στην κατανάλωση.  Παύση εισαγωγών, όσο διαρκεί η πανδημία.

-Κατώτατες εγγυημένες τιμές

 

– Διασφάλιση των κτηνοτρόφων με δωρεάν χορήγηση ζωοτροφών, ειδικά σε              αποκλεισμένες περιοχές.

-Κάλυψη του χαμένου εισοδήματος  μικρομεσαίων αγροτών και κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία και των παραγωγών λαϊκών αγορών.

-Απαλλαγή από εισφορές ατομικής ασφάλισης για όσο διαρκεί η πανδημία, χωρίς   απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Άμεση απόδοση 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

-Αφορολόγητο 12.000 ευρώ, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ σε εφόδια, είδη πρώτης ανάγκης, να χτυπηθεί η αισχροκέρδεια. Μείωση τιμής αγροτικού ρεύματος.

-Άμεση αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων, κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης προς δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ, ιδιώτες, διακοπές ρεύματος και νερού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αναστολή δημοτικών τελών, απαλλαγή από τοκοχρεολύσια στις τράπεζες για το ίδιο διάστημα.

-Άμεση καταβολή στο 100% των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για το 2019, σε όλους τους δικαιούχους, όπως και η καταβολή των αποζημιώσεων από ΠΣΕΑ.

-Να αποδοθεί αμέσως το έκτακτο επίδομα σε όλους αυτοαπασχολούμενους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, το ίδιο και στους εργαζόμενους τους και να απαλλαγούν από τις ασφαλιστικές εισφορές του Φεβρουαρίου στον ΕΦΚΑ και για όσο διάστημα διαρκέσει η κρίση με τον κορονοϊό, χωρίς απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Αυτοί οι μήνες ασφαλιστικών εισφορών να καλυφθούν από την κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης.

-Να ληφθούν από το κράτος μέτρα διάθεσης στη λαϊκή κατανάλωση των προϊόντων που δεν μπορούν να διατεθούν.

-Παράταση για όσο χρειαστεί για την υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας στο   ΟΣΔΕ.

 

         ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΔΑΣ Ιδ. Τεχνικών Υπαλλήλων Ελασσόνας: Στην Πανδημία δεν μένουμε εκτεθειμένοι!

Posted on 14 Απριλίου 2020 by admin

Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας όρισε την Τετάρτη 15 Απρίλη, ως μέρα παρέμβασης και δράσης, ενημέρωσης και διεκδίκησης στους εργασιακούς χώρους των αλυσίδων super market.

Οι συνάδελφοι στα super market, αποτελούν μία ακόμα κατηγορία εργαζομένων, όπου ειδικά αυτήν την περίοδο της πανδημίας, φαίνεται πιο ξεκάθαρα από ποτέ το μέγεθος της άγριας εκμετάλλευσης που υφίστανται, φαίνεται πιο ξεκάθαρα από ποτέ η αντιμετώπισή τους ως αναλώσιμους από την μεγαλοεργοδοσία, κάτι σαν τα χαρτιά υγείας που αλλάζουν στα ράφια των καταστημάτων! Οι όποιες κατακτήσεις έχουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι όποιες υποχωρήσεις έκαναν οι μεγαλοεργοδότες, τα όποια ελάχιστα μέτρα προστασίας έχουν αναγκαστεί να πάρουν στους χώρους δουλειάς, είναι το αποτέλεσμα του συλλογικού μας αγώνα, της συλλογικής μας διεκδίκησης.

Όλο αυτό το διάστημα οι συνάδελφοι μας στα super market, μετά από την εξάντληση της «κανονικής» περιόδου, εργάζονται, σε συνθήκες πια πανδημίας, με αυτοθυσία, για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές και για να μην λείψει τίποτα από κανένα λαϊκό σπίτι. Όμως οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν ζωή, έχουν οικογένειες, έχουν τις ίδιες φοβίες, τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανάγκες που έχουμε όλοι μας.

Στην ημέρα δράσης έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής δεκάδες Σωματεία απ’ όλη την Ελλάδα. Τα μέλη της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας(ΔΑΣ) στο Δ.Σ του Σωματείου Ιδιωτικών Τεχνικών Υπαλλήλων Ελασσόνας απευθύνθηκαν στο Προεδρείο του Σωματείου το οποίο μετά από πολύ»σκέψη» αποφάσισε να μην ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και δεν υπέγραψε ούτε καν το πλαίσιο αιτημάτων που έχει να κάνει με τα μέτρα ασφαλείας των συναδέλφων στα Σούπερ Μάρκετ. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προτείνουν οι επιστήμονες,εμείς ως οφείλουμε θα συμμετάσχουμε στην μέρα δράσης και θα αναδείξουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.

Καλούμε τους συναδέλφους να υψώσουν ανάστημα για να υπερασπιστούν τη ζωή τους, τη ζωή των οικογενειών τους. Να βάλουν μπροστά τα ζητήματα προστασίας, της υγείας τους, των δικαιωμάτων τους. Τους καλούμε να παλέψουμε μαζί για:

Να γίνεται το test σε όλους τους εργαζόμενους των Σούπερ Μάρκετ που παρουσιάζουν συμπτώματα ή είναι ύποπτα κρούσματα

Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά για κάθε πόστο, με πλήρες ωράριο και όχι με νέες απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις λίγων ημερών, με χρονικό ορίζοντα τα τέλη Απρίλη

Να μετατραπούν όλες τις συμβάσεις ημιαπασχόλησης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, με 8ωρο και 5μερο.  Να γίνουν αορίστου όλες οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις.

Να τηρούνται αυστηρά τα ωράρια εργασίας. Να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος ξεκούρασης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία όλων των εργαζομένων.

Να τοποθετηθούν σε όλα τα καταστήματα, τζάμια προστασίας στα ταμεία.

Να υπάρχει αντισηπτικό δίπλα στο κάθε ταμείο και σε κεντρικά σημεία όλων των super market.

Να ισχύσουν τα μέτρα καραντίνας σε όσους έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα σε όλους τους χώρους των super market, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες.

Να δοθεί ΤΩΡΑ έκτακτο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Δυναμώνουμε την φωνή μας για άμεσα μέτρα προστασίας και υγείας

Υψώνουμε γροθιά για τα δικαιώματά μας!

 

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ)

του Σωματείου Ιδιωτικών Τεχνικών Υπαλλήλων Ελασσόνας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κινητοποίηση στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας

Posted on 07 Απριλίου 2020 by admin

«Σπάμε τη σιωπή, δυναμώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης για την υγεία του λαού», είναι το κεντρικό μήνυμα της Πανελλαδικής Μέρας Δράσης για την Υγεία που κάλεσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε όλα τα νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας.

Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων, των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων επαρχίας Ελασσόνας αλλά και της Αγωνιστικής  Συνεργασίας Εμπόρων Ελασσόνας.

Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Παναγιώτης Νούσιας, Πρόεδρος του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων επαρχίας Ελασσόνας και ο Γιάννης Παπαδημητρίου, Μέλος της διοίκησης της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΝΣΛ) και Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της Δημοτικής Ενότητας Σαρανταπόρου.

Στην κινητοποίηση που συμμετείχε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, παραβρέθηκαν οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Ελασσόνας.

Στα πλαίσια της δράσης, αναδείχθηκε το αίτημα να στηριχθεί η δημόσια υγεία, που είναι το αποκούμπι των εργαζόμενων, των αγροτών- κτηνοτρόφων και όλου του λαού, ενώ εκδόθηκε ψήφισμα, στο οποίο σημειώνεται ότι «για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την επιδημία του κορονοϊού πρέπει να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό και να παρθούν μέτρα για την προστασία της υγείας εργαζομένων και ασθενών».

Με το ψήφισμά τους το σωματείο των οικοδόμων και οι αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ελασσόνας, μεταξύ άλλων απαιτούν :

 • Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, με μόνιμους διορισμούς στα 2 νοσοκομεία της Λάρισας και του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας.
 • Να εξασφαλιστεί η επάρκεια και ο συνεχής εφοδιασμός Νοσοκομείων- Κέντρων Υγείας  σε ατομικά μέσα προστασίας.
 • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με επείγουσες διαδικασίες. Μονιμοποίηση των εργαζόμενων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, καμιά απόλυση συμβασιούχων.
 • Άμεση επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και
 • Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέο δίκτυο ύδρευσης στο Δρυμό Ελασσόνας κατασκευάζει η Περιφέρεια

Posted on 06 Απριλίου 2020 by admin

Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Δρυμού και  τη μεταφορά νερού από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Ελασσόνας. Σε συνεργασία που είχαν μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα του έργου που  προσφέρει ποιοτικό, καθαρό νερό στους κατοίκους του Δρυμού, καθώς τα νερά  των υφιστάμενων γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή έχουν κριθεί ως ακατάλληλα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 245.000 ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή νέας δεξαμενής, αγωγό μεταφοράς νερού και υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα.

«Παρά τις δυσμενείς συνέπειες και τις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνεχίζονται» δηλώνει ο Κ. Αγοραστός. Σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τις υπηρεσίες μας,  το Δήμο Ελασσόνας και το δήμαρχο Νίκο Γάτσα, προχωράμε σε ένα σημαντικό έργο που δίνει λύση στην ύδρευση του οικισμού του Δρυμού. Το νερό είναι πηγή ζωής, παραγωγής και δημιουργίας και όλοι έχουν δικαίωμα στο επαρκές, καθαρό, ποιοτικό πόσιμο νερό. Αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, διασφαλίζουμε τη δημόσια υγεία, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας και λύνουμε προβλήματα που κάνουν τη καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων, καλύτερη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Comments (0)

Tags: , ,

Οι Οικοδόμοι Επαρχίας Ελασσόνας διεκδικούν το επίδομα των 800 ευρώ

Posted on 02 Απριλίου 2020 by admin

Την Τρίτη 31 Μαρτίου σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Οικονομικών, κ. Σταϊκούρας, σε συγκεκριμένη ερώτηση δημοσιογράφου για το «τι θα γίνει με τους οικοδόμους και αν θα λάβουν και αυτοί τα 800 ευρώ λόγω της αναγκαστικής διακοπής της εργασίας τους, συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού» δεσμεύτηκε ότι και οι οικοδόμοι θα καλυφθούν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 30 Μαρτίου και εξειδικεύτηκαν με ΠΝΠ την επόμενη μέρα.

Πρόκειται για συνειδητή προσπάθεια εξαπάτησης χιλιάδων οικοδόμων που θα διαπιστώσουν στην πράξη ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν είναι παρά «αέρας κοπανιστός».

Η ένταξη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οικοδομικών εργασιών στο πλαίσιο μέτρων στήριξης αφορούν πολύ μικρό κομμάτι του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν πολύ λίγους εργαζόμενους που απασχολούνται σε μικρές και μεσαίες εταιρείες οποιαδήποτε μορφής του κλάδου εκτός από τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Μένουν απέξω συνάδελφοι οικοδόμοι που απασχολούνται στην απλή ιδιωτική κατασκευή (κατασκευή κατοικιών, μερεμέτια, επισκευές, ανακαινίσεις κατοικιών, μονώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες και κατασκευές κ.ά.) που δουλεύουν ως απλοί μεροκαματιάρηδες. Αυτοί μένουν απέξω γιατί η ιδιότητά τους δεν είναι ούτε εταιρεία, ούτε αυτοαπασχολούμενοι. Είναι απλοί εργαζόμενοι του μεροκάματου που δουλεύουν από οικοδομή σε οικοδομή σε όλη τους τη ζωή.

Η κυβέρνηση τούτες τις δύσκολες ώρες εξαπατά συστηματικά τον κλάδο συνολικά.

 • Δεν παίρνει κανένα μέτρο στήριξης για όσους διέκοψαν την εργασία τους λόγω κορονοϊού και δουλεύουν αποκλειστικά με μεροκάματο σε ιδιωτικές οικοδομές.
 • Δεν κάνει τίποτα για όσους είναι άνεργοι χωρίς δικαίωμα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ. Οι υποσχέσεις για ένταξη στα γνωστά κοινωφελή προγράμματα, εκτός ότι θα αφήνουν ξανά απέξω χιλιάδες άνεργους, είναι και πρόκληση για όλους τους άνεργους οικοδόμους που δεν έχουν κανένα εισόδημα, που δεν μπορούν να πάνε στο super market για τα βασικά, αλλά είναι καθηλωμένοι στο σπίτι χωρίς να μπορούν να ψάξουν για εργασία αφού κάθε δραστηριότητα στην απλή οικοδομή έχει σταματήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
 • Δεν ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με την καταβολή του Δωρόσημου των οικοδόμων. Η κυβέρνηση διευκολύνει την εργοδοσία σε άλλους κλάδους να δώσει το δώρο αργότερα και καλεί όσες επιχειρήσεις δουλεύουν να δώσουν το δώρο στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Δεν λέει κουβέντα για τη δική της ευθύνη να αποδώσει το δώρο των οικοδόμων που έχει ήδη πληρωθεί από το προηγούμενο τετράμηνο στον ΕΦΚΑ και πρέπει να καταβληθεί στις προβλεπόμενες ημερομηνίες χωρίς καμία καθυστέρηση. Πρέπει άμεσα να απαντήσει πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Δεν θα ανεχτούμε να παίξει παιχνίδια η κυβέρνηση με τον δικό μας ιδρώτα.

Απαιτούμε, εδώ και τώρα, μέτρα ουσιαστικής στήριξης και προστασίας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Να δοθούν τα 800 ευρώ στους οικοδόμους που σταμάτησαν τη δουλειά τους στις ιδιωτικές οικοδομές και στους ανέργους που δεν έχουν καμιά επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.

Τα μέτρα και οι προτροπές του ΕΟΔΥ για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού είναι κενά περιεχομένου όταν στους εργασιακούς χώρους δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κανένα μέτρο που να υποχρεώνει τις μεγάλες εταιρείες να συμμορφωθούν με τα απολύτως αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση μπορεί να έχει ως προτεραιότητα τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες, αλλά δεν μπορεί όλα να μπαίνουν και να κρύβονται κάτω από την ομπρέλα «να σωθούν και να στηριχτούν οι επιχειρήσεις» και οι μεροκαματιάρηδες να ταΐζονται με λόγια «του αέρα» και με «ατομική ευθύνη». Όσο αναγκαία και αν είναι η ατομική ευθύνη στη σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να κρυφτούν οι ευθύνες των σημερινών και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν μπορεί μόνο «να στηρίζονται για να σωθούν οι επιχειρήσεις» και οι εργάτες του μεροκάματου να τσακιστούν για μια ακόμη φορά.

Η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη να πάρει άμεσα μέτρα και να μην κοροϊδεύει τους οικοδόμους και τους εργαζόμενους στις Κατασκευές.

Η Ομοσπονδία έστειλε σχετική επιστολή στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας τονίζοντας ότι άμεσα πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα

 

Comments (0)

Tags: , ,

Να στηριχθούν ουσιαστικά οι μικροί έμποροι-επαγγελματίες

Posted on 20 Μαρτίου 2020 by admin

Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε όχι μόνο είναι ανεπαρκή, δεδομένων των συνθηκών, αλλά θέτουν για μία ακόμη φορά ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι των εργαζομένων.

Αποδεικνύεται δε ιδιαίτερα «σφιχτοχέρα» για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, που βρίσκονταν ούτως ή άλλως επί ξύλου κρεμάμενοι εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής και πριν από την επιδημία του κορονοϊού.

Έτσι, τα μέτρα της κυβέρνησης περιορίζονται μόνο στους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις «που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπου παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας», διατύπωση που οδηγεί αυτόματα σε περιορισμό των δικαιούχων, ακόμα και γι’ αυτά τα ανεπαρκή μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Για αυτές τις επιχειρήσεις προβλέπονται η αναβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων (πληρωτέων το Μάρτη) για 4 μήνες καθώς και η αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Φλεβάρη για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Ασαφές παραμένει από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για ποιους από τους αυτοαπασχολούμενους θα προβλέπεται η ειδική ενίσχυση των 800 ευρώ (γίνεται αναφορά σε επιχειρήσεις «που πλήττονται»).

Σε κάθε περίπτωση έξω από τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση μένουν π.χ. αυτοαπασχολούμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και θα αναγκαστούν να σταματήσουν την εργασία τους, προκειμένου οι ίδιοι να προφυλαχθούν από την επιδημία, χωρίς όμως η επιχείρησή τους να εντάσσεται σ’ αυτούς τους κλάδους που δικαιούνται την ενίσχυση με βάση τα κριτήρια που θέτει η κυβέρνηση.

  Άρα το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί για τους αυτοαπασχολούμενους με ευρύτερα κριτήρια, ειδικά γι’ αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα και που στις συγκεκριμένες συνθήκες, ακόμα και αν ο κλάδος δραστηριότητάς τους παραμείνει ενεργός, οι ίδιοι είναι πολύ πιθανό να έχουν παραπέρα απώλεια εισοδήματος.

Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόνοια για τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι έχουν χρέη προς τις τράπεζες, σε ΔΕΗ, ακόμα και σε άλλους ιδιώτες και κινδυνεύουν με την απώλεια ή τη μείωση των εισοδημάτων τους να μην μπορούν να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις που έχουν κάνει. Ομοίως, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε για την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ που συνεχίζουν να τους βαραίνουν, ενώ τους επόμενους μήνες το εισόδημά τους θα συνεχίσει να συρρικνώνεται.

Τέλος, όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, με το συγκεκριμένο μέτρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεώνονται μέσα στις επόμενες μέρες να πληρώσουν τις εισφορές για το μήνα Γενάρη, ενώ η αναστολή για το μήνα Φλεβάρη που τους δίνεται είναι ασπιρίνη σε έναν βαριά άρρωστο, που ήδη έχει χτυπηθεί από την προηγούμενη κρίση, εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται σε ρυθμίσεις και πληρώνουν δόσεις και επί της ουσίας κινδυνεύουν και πάλι να βρεθούν ανασφάλιστοι.

Τόσα χρόνια πληρώνουμε στο κράτος υπέρογκες ασφαλιστικές, φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις. Έχει ευθύνη λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να πάρει –επαρκή και όχι σαν αυτά που ανακοίνωσε- μέτρα οικονομικής στήριξης για τους συναδέλφους μας των οποίων η επιβίωση τους κρίνεται μέρα με τη μέρα. Είναι δεδομένο ότι χωρίς τέτοια μέτρα, αρκετοί θα αναγκαστούν να κλείσουν την επιχείρησή τους.

Με βάση τα παραπάνω διεκδικούμε:

 • Την απαλλαγή από τις τρέχουσες εισφορές για την προσωπική μας ασφάλιση για τους επόμενους 4 μήνες, χωρίς απώλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
 • Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη για το επόμενο 4μηνο.
 • Την άμεση αναστολή των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων για τους επόμενους 4 μήνες. Να μη χαθεί καμία ρύθμιση λόγω μη δυνατότητας αποπληρωμής των τρεχουσών δόσεων σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ΔΕΗ, άλλους λογαριασμούς.
 • Την άμεση άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης, δεσμευμένων λογαριασμών, κατασχέσεων κλπ. Να ανασταλούν πλειστηριασμοί αλλά και κάθε διακοπή ρεύματος, νερού κλπ.
 • Την ενίσχυση με έκτακτο επίδομα, αναλογικό του επιδόματος ανεργίας, για όσες μέρες αναγκαζόμαστε να κλείσουμε τις μικροεπιχειρήσεις μας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιπτώσεις εκείνων που το εισόδημα τους είναι το μοναδικό της οικογένειας καθώς και επίδομα ενοικίου επαγγελματικής στέγης.
 • Την ενίσχυση με έκτακτο επίδομα για τις νέες μητέρες ώστε να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν άμεσα στην επιχείρηση τους.
 • Την άμεση επιβολή αφορολόγητου ορίου, για εισοδήματα ως και 12.000 ευρώ το χρόνο και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ως απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μην εκτιναχθούν για ακόμα μια φορά τα χρέη μας.

 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: Νέο Κατάστημα στην Ελασσόνα

Posted on 13 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Το Δήμαρχο Ελασσόνας επισκέφθηκαν στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας το Σάββατο 8.02.2020 για να ανακοινώσουν της απόφαση της Τράπεζας να δημιουργήσει άμεσα Κατάστημα στην Ελασσόνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος κ. Αναστάσιος Λάππας, ο Διευθυντής Εργασιών & Πιστοδοτήσεων & Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Γάτος Δημήτριος, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικόλαος Γάτσας και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

Ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λάππας έκανε μια συνοπτική παρουσίαση της Τράπεζας στα βασικά οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία και επισήμανε ότι η Τράπεζα αναπτύχθηκε κατά 1,5 φορά μέσα στην κρίση σε όλη τη Θεσσαλία στηρίζοντας την υγιή επιχειρηματικότητα, δίνοντας ενέσεις ρευστότητας επιστρέφοντας την εμπιστοσύνη που προσλάμβανε σε χρησιμότητα μέσω χρηματοδοτήσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Δήμαρχος κ. Γάτσας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για την απόφαση της Τράπεζας και δήλωσε ότι θα είναι αρωγός της προσπάθειας ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία μαζί της.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να είναι σε επαφή για την υλοποίηση της απόφασης.

Τέλος, σε γνωστή ταβέρνα της Ελασσόνας η Τράπεζα γνωστοποίησε την απόφαση της σε μια πλειάδα επιχειρήσεων με τις οποίες είναι ήδη σε συνεργασία στα Καταστήματα της Λάρισας.

 

 

Comments (0)

Δημήτρης Μητροπάνος - Ποιος φταίει μη ρωτάς
Πασχάλης Τερζής - Θα το συνηθίσεις
Σταμάτης Γονίδης - Τι δεν έχω εγώ
Γιάννης Πλούταρχος - Αχ κορίτσι μου
Χρήστος Αντωνιάδης - Δεν είσαι εσύ
Βασίλης Καρράς - Ποια με καταράστηκε
Λευτέρης Πανταζής - Σε νοσταλγώ
Πάνος Κιάμος - Πως θα την βγάλω
Πάολα - Γίνε μαζί μου ένα
Παντελής Παντελίδης - Αν είσαι εκεί

 


Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031