Tag Archive | "ΤΕΕ"

Tags: , ,

ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας: Πλέγμα προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας

Posted on 29 Δεκεμβρίου 2020 by admin

«Πλέγμα» συγκεκριμένων προτάσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας κατέθεσε το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, με αφορμή τη δημόσια ανοιχτή διαβούλευση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Μεταξύ των προτάσεων του Τμήματος είναι η δημιουργία «Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Πολίτη», η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει τις προδιαγραφές μελετών έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η σύσταση Μητρώων για την ανάπτυξη και εποπτεία μελετών και έργων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα, η αξιοποίηση και η ενίσχυση της χρήσης του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, όπως επίσης και η στήριξη των μικρομεσαίων εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού και η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά και την επιχειρηματικότητα.

Να σημειωθεί ότι η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, για την περίοδο 2020 – 2025.

Υπογραμμίζεται ότι οι προτάσεις αυτές διαμορφώθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, μετά από κείμενο αναλυτικής εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Τμήματος. Οι προτάσεις του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας αφορούν στις εξής ενότητες:  α) προτάσεις για αλλαγές στο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και δημοσίων έργων ΤΠΕ, β) προτάσεις για την ενίσχυση μικρομεσαίων εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού, γ) προτάσεις για την ενίσχυση του μοντέλου διακυβέρνησης της εθνικής/περιφερειακής Ψηφιακής Στρατηγικής, δ) προτάσεις για την αξιοποίηση και ενίσχυση της ανάπτυξης/χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση της Ψηφιακής στρατηγικής και ε) προτάσεις για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής.

 

Τί περιλαμβάνεται στις προτάσεις

Στις προτάσεις του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει προδιαγραφές μελετών για έργα ΤΠΕ, στη δημιουργία Μητρώων Μελετητών, Εμπειρίας Κατασκευαστών, Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (για εταιρείες ΤΠΕ με πελάτη το Δημόσιο) καθώς και Μητρώου Επιβλεπόντων έργων ΤΠΕ. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η υλοποίηση δημοσίων έργων ΤΠΕ μικρής κλίμακας, στα οποία οι εταιρείες πληροφορικής/ΤΠΕ και το δημόσιο (ως πελάτης) παρακινούνται να ακολουθούν σύγχρονες, ευέλικτες (agile) διαδικασίες ανάπτυξης και να υιοθετούν πρακτικές της ευέλικτης διαχείρισης έργων πληροφορικής.

Προτείνεται η στήριξη των εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού, μέσω ειδικών επενδυτικών προγραμμάτων, ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί η αναγκαία «κουλτούρα», γενικότερα, για τη διαχείριση έργων, και, ειδικότερα, για τη διαχείριση έργων πληροφορικής στη χώρα μας, κουλτούρα που είναι αναγκαία για τη δημιουργία ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την ώθηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η στήριξη, μέσω στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων, της διασύνδεσης της έρευνας που διεξάγεται στα Πανεπιστημιακά/Πολυτεχνικά Τμήματα ΤΠΕ με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, επίσης, από το ΤΕΕ ΚΔΘ στην ενίσχυση του Μοντέλου Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας, ιδίως στο κομμάτι που αφορά στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τους χρόνους ανταπόκρισης στα σχετικά αιτήματα. Σύμφωνα με το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία ενός «Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Πολίτη» (στο πρότυπο μιας Ανεξάρτητης Αρχής), στην περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών δεν εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) στις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης λύσεων για την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας εκτιμάται ότι είναι κρίσιμο βήμα. Μέσω του ΕΛΛΑΚ δίνεται η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης, με επαναχρησιμοποίηση προηγούμενων λύσεων και ταυτόχρονα η κοινότητα του ΕΛΛΑΚ μπορεί να συντηρεί (σε ένα βαθμό) το λογισμικό, χωρίς κόστος για το ελληνικό δημόσιο. Προτείνεται να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία εταιριών πληροφορικής που θα ειδικεύονται στην παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη του ΕΛΛΑΚ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια να δοθούν κίνητρα στην συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι λύσεις που σχεδιάζονται στον ελληνικό ερευνητικό κόσμο στον κόσμο του επιχειρείν ενδυναμώνοντας την καινοτομία της χώρας και τροφοδοτώντας ένα νέο κύμα νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Ακόμη, υπογραμμίζεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση δράσεων – προγραμμάτων για τη διάδοση ανοικτών δεδομένων έργων που αφορούν περιβάλλον, κλίμα, ύδατα, ενώ προτείνεται, για να υποστηριχθεί η παρακολούθηση της υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, να προσδιοριστεί ένα εθνικό/περιφερειακό πλαίσιο αξιολόγησης της επάρκειας και της ωριμότητας των φορέων του δημοσίου σε ό,τι αφορά τα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν (Hellenic Digital Maturity Framework).

 

Comments (0)

Tags: ,

Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία Κεραμέως ζητούν οι Μηχανικοί και οι Γεωτεχνικοί της Θεσσαλίας

Posted on 23 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Την άμεση απόσυρση της αιφνιδιαστικής τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία προβλέπεται αυτόματη και τυπική διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων αποφοίτων Κολεγίων, ζητούν οι διοικήσεις του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, του ΤΕΕ Μαγνησίας και του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, σε κοινή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, η αιφνιδιαστική κίνηση της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, να περάσει -εκπρόθεσμα- από τη Βουλή τροπολογία που ισοπεδώνει τα διπλώματα των Ελλήνων μηχανικών, επιπέδου Master και των Γεωτεχνικών μας υποτιμά. Μας υποτιμά ως Τεχνικό Επιμελητήριο, ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ως μηχανικούς, γεωτεχνικούς, αλλά και ως πολίτες.

Η υπ΄ αρ. 672/54 17.12.2020 τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στην ψήφιση του νομοσχεδίου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις», με την οποία ρυθμίζονται θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, τροποποιώντας το Π.Δ. 38/2010 προκαλεί την αγανάκτηση του τεχνικού κόσμου και τη βούληση σύσσωμου του κλάδου των Ελλήνων μηχανικών και γεωτεχνικών για αντίδραση απέναντι στην διάταξη που ψηφίσθηκε ως αιφνιδιαστική τροπολογία, με την οποία προβλέπεται αυτόματη και τυπική διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων αποφοίτων Κολεγίων.

Για τον λόγο αυτό η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας και η Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας αποφασίζουν:

 • Να δηλώσουν την υποστήριξη τους και την συμφωνία τους με την απόφαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ σχετικά με το θέμα, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στην εκπρόθεσμα κατατεθείσα τροπολογία του Π.Δ. 38/2010, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και να καλέσουν την Ελληνική Κυβέρνηση να την αποσύρει.
 • Να αιτηθούν την κατάργηση των ρυθμίσεων εξίσωσης των διπλωμάτων των πολυτεχνικών σχολών πενταετούς φοίτησης και των γεωτεχνικών σχολών με τους τίτλους των κολεγίων.
 • Να κλιμακώσουν τις ενέργειές τους σε περίπτωση μη απόσυρσης της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης.

Πιστεύουμε ότι συμμερίζεστε την αγωνία μας και ευελπιστούμε ότι θα βρούμε ευήκοα ώτα δείχνοντας τη δέουσα κατανόηση στο πρόβλημα που δημιουργεί η νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, όχι μόνο στους μηχανικούς και στους γεωτεχνικούς, αλλά και σε πλήθος άλλων επιστημονικών κλάδων, αποσύροντάς την, έστω την ύστατη στιγμή».

Σε δήλωσή του για το θέμα, ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου, υπογραμμίζει τα εξής:

«Ζητάμε την άμεση απόσυρση της τροπολογίας. Εάν αυτό δε γίνει, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απόσυρσή της, αρχής γενομένης από τον έλεγχο συνταγματικότητας. Εκτιμούμε ότι βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος, η συγκεκριμένη τροπολογία είναι αντισυνταγματική.

Ζητάμε τη διαβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά, στη βάση, όμως, του επιστημονικού υποβάθρου που έχει ο καθένας. Δεν αποδεχόμαστε, ωστόσο, την εξίσωση προς τα πάνω, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά προσόντα. Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια, δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ενιαίο, αδιάσπαστο πενταετές δίπλωμα μηχανικού.

Δε νοείται να δίνουμε άδεια άσκησης επαγγέλματος, από το ΤΕΕ, χωρίς εξετάσεις.Θα προχωρήσουμε στην κλιμάκωση των αντιδράσεών μας, ανάλογα με τις εξελίξεις».

Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας, Νάνσυ Καπούλα, αναφέρει τα εξής:

«Πρόκειται για μια τροπολογία που είναι αντισυνταγματική βάσει  του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ζητούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι  φορείς την άμεση απόσυρση της τροπολογίας.

Όλοι οι συνάδελφοι μας δηλώνουν έτοιμοι να αντιδράσουν καθώς πρόκειται για μια τροπολογία που είναι casusbelli για τους διπλωματούχους μηχανικούς όλης της χώρας.

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για κατάφωρη αδικία για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία την οποία αταλάντευτα υπερασπιζόμαστε.

Το ΤΕΕ αντιδρά στην ισοπεδωτική εξίσωση του επιστημονικού υποβάθρου των διπλωματούχων μηχανικών με τους αποφοίτους κολλεγίων. Προστατεύουμε τη δημόσια ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον και αυτό οφείλει να το καταλάβει η Κυβέρνηση.»

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, Δημήτριος Ντογκούλης σημειώνει τα εξής:

«Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο νομοθέτημα, που πέρασε νύχτα, του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό το νομοθέτημα δημιουργεί τεράστιες αναταράξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί ένα πτυχίο, εκ της φύσεως του υποβαθμισμένο σε σχέση με το αντίστοιχο ελληνικό, να εξισώνεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο.

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να μην προχωρήσει η εγγραφή των αποφοίτων βάσει της συγκεκριμένης διαδικασίας και με αυτόν τον τρόπο θα στηρίξουμε, εμπράκτως, το συμφέρον των γεωτεχνικών επαγγελματιών, προσφέροντας την αλληλεγγύη μας στα επαγγελματικά Επιμελητήρια και τον σεβασμό μας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια».

Comments (0)

Tags: , ,

ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας: Βράβευση φοιτητών και αριστούχων μαθητών

Posted on 22 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Στη βράβευση των παιδιών των Μηχανικών-μελών του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, τα οποία πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το έτος 2020, καθώς και τα οποία ως μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου αρίστευσαν, θα προχωρήσει η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος.

Η καθιερωμένη ετήσια τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με δια ζώσης παρουσία μαθητών και φοιτητών, όταν το επιτρέψει το ισχύον πλαίσιο για τις συναθροίσεις και αρθούν τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19.

Τα στοιχεία που θα χρειαστεί να δηλωθούν είναι ονοματεπώνυμο γονέα / μηχανικού, Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ γονέα, ειδικότητα μηχανικού, ονοματεπώνυμο ετέρου γονέα, ονοματεπώνυμο τέκνου, τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό), email και ως δικαιολογητικά να αποσταλούν αντίγραφο του αριστείου (για τους μαθητές), βεβαίωση σπουδών (για τους φοιτητές). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τα στοιχεία των επιτυχόντων και αριστευσάντων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tee_lar@tee.gr) ή τηλεφωνικά (2410257866), στο ΤΕΕ μέχρι και την Παρασκευή 29Ιανουαρίου 2020.

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Γεωργίου Γουμενόπουλου

Posted on 21 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Τον εκλεκτό συνάδελφο, αρχιτέκτονα μηχανικό και μέλος του ΤΕΕ, Γεώργιο Γουμενόπουλο αποχαιρετά ο κλάδος των μηχανικών της Θεσσαλίας. Σε μήνυμά της, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας εκφράζει, προς την οικογένεια και το φιλικό του περιβάλλον, τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του συναδέλφου.

 

 

Comments (0)

Tags: , , ,

ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας: Το ΣΒΑΚ Λάρισας χρειάζεται αναθεώρηση

Posted on 01 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Τον άμεσο προγραμματισμό για την αναθεώρηση του Σχεδίου ΒΑΚ της Λάρισας ζητά η διοίκηση του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Σχεδίου ως σήμερα, αλλά και για να συμπεριληφθούν όποιες προτάσεις συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους για την πόλη. Το αίτημα της διοίκησης του φορέα έρχεται σε συνέχεια τόσο των επισημάνσεων από την ειδική μελέτη αξιολόγησης των ΣΒΑΚ από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ, όσο και την πρωτοβουλία του ίδιου του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την κατάθεση προβληματισμών-προτάσεων για το ΣΒΑΚ Λάρισας.

 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προβλέπεται αναθεώρηση των ΣΒΑΚ στην πενταετία, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ενώ επίσης προβλέπεται ότι ο προγραμματισμός αναθεώρησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη δεκαετία. Όπως υπογραμμίζει σχετικά η διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, «με δεδομένο ότι φέτος (2020) λήγει η πενταετία, πρέπει άμεσα να προγραμματιστεί η αναθεώρηση του Σχεδίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι έως σήμερα, αλλά και για να συμπεριληφθούν οποιεσδήποτε προτάσεις συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους του».

Παράλληλα, το ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας καταθέτει δέσμη προτάσεων για την προσβασιμότητα υγειονομικών και εκπαιδευτικών «κόμβων» της Λάρισας, ενώ εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις στην προσβασιμότητα και απρόσκοπτη μετακίνηση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και στην προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων -ζήτημα που οφείλει να αποτελεί ειδική ενότητα στα εκπονούμενα και υλοποιούμενα Σχέδια ΒΑΚ.

 

Προσβασιμότητα υγειονομικών και εκπαιδευτικών «κόμβων»

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΟΕ του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για τα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Νομικό Πλαίσιο – Η Διεθνής και Ελληνική εμπειρία – Συγκριτική Αξιολόγηση», το ΣΒΑΚ δεν εξετάζει την προσβασιμότητα σε σημαντικούς χώρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν πλήθος πολιτών καθημερινά, όπως η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με το ΤΕΕ-ΚΔΘ, δεν αρκεί η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και θα πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αυτών των χώρων, μέσω καλύτερων και συχνότερων δρομολογίων των ΜΜΜ. Προτείνεται και η διερεύνηση νέου ενδιάμεσου επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου, με σύνδεση μέσω ΜΜΜ με Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Λ, Βιόπολη, Γαιόπολη, Αβερώφειο Γεωργική Σχολή.

 

Προσβασιμότητα Σχολικών Κτιρίων

 

Το θέμα της προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων απασχολεί τη διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ήδη από το 2018, οπότε και με σχετική επιστολή είχε ζητηθεί από τον Δήμο Λαρισαίων ενημέρωση για το εάν έχουν υλοποιηθεί ή εάν προγραμματίζονται, στο άμεσο μέλλον, μελέτες και έργα, ώστε η προσβασιμότητα των σχολικών κτιρίων να εναρμονίζεται με τη σχετική νομοθεσία και η πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους να γίνεται με ασφάλεια.

Στο πόρισμα της μελέτης της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ για το ΣΒΑΚ Λάρισας αναφέρει πως υπάρχουν μεγάλα σχολικά συγκροτήματα τόσο στην περιοχή του κέντρου όσο και στον ευρύτερο κεντρικό τομέα της πόλης (ΠΜ1), το σχέδιο ΒΑΚ όμωςδεν τα μελετά ως μια ειδική κατηγορία χρήσης και δεν προτείνει ειδικά συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους. Προτείνεται σε μελλοντική αναθεώρηση του ΣΒΑΚ Λάρισας, να ενταχθούν προτάσεις ειδικά για την προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων και συγκροτημάτων.

 

Μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων

 

Όπως περιγράφεται και από την Ομάδα Εργασίας, το ΣΒΑΚ Λάρισας δεν αντιμετωπίζει σειρά ζητημάτων που αφορούν σε καθημερινές ή περιστασιακές ανάγκες διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι επισκέπτες της πόλης για λόγους τουριστικούς ή ενδιάμεσου σταθμού, επισκέπτες της πόλης για λόγους ανάγκης (δημόσια υπηρεσία), φοιτητές (τελικός προορισμός: εκπαιδευτική μονάδα), ασθενείς και συνοδοί (τελικός προορισμός: μονάδα υγείας), εργαζόμενοι κάτοικοι ή μη κάτοικοι της πόλης (τελικός προορισμός (μονάδα υγείας).

Ανεξαρτήτως πληθυσμιακής ομάδας, το ΣΒΑΚ για την πόλη της Λάρισας δεν αντιμετωπίζει τα εξής θέματα: την απουσία χώρων στάθμευσης στους χώρους ΟΣΕ και ΚΤΕΛ, την έλλειψη διασύνδεσης των διαφορετικών ΜΜΜ (σταθμός τρένων με σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που είναι διάσπαρτοι στην πόλη), την απουσία σύνδεσης, μέσω ΜΜΜ, αξιοθέατων εκτός του κέντρου (Διαχρονικό), την έλλειψη οριζόντιας-κάθετης σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. Δήμος ή Περιφέρεια με αποκεντρωμένη διοίκηση, δικαστήρια), την έλλειψη απευθείας σύνδεσης, μέσω ΜΜΜ, μεταξύ ΟΣΕ-ΚΤΕΛ και εκπαιδευτικών μονάδων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

 

Προτάσεις

 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων η διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας προτείνει:

 

 • Τη διερεύνηση των χώρων στάθμευσης που έχει προτείνει το ΤΕΕ (σε 11 σημεία)
 • Τη διερεύνηση κατασκευής και λειτουργίας, στους χώρους του ΟΣΕ, χώρων στάθμευσης από τον ίδιο τον ΟΣΕ
 • Συχνά δρομολόγια ΜΜΜ και παράλληλα εύρεση ενός σημείου για μεταφορά εκεί όλων των δικτύων μεταφορών
 • Νέα δρομολόγια ΜΜΜ με κατεύθυνση τα αξιοθέατα εκτός του κέντρου της πόλης για την ανάδειξή τους.
 • Αποκέντρωση των υπηρεσιών, με μεταφορά τους σε ενιαίο χώρο εξυπηρέτησης
 • Τη δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου και διασύνδεση μέσω συγκοινωνίας με τον σταθμό ΚΤΕΛ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και τις εκπαιδευτικές μονάδες.

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΤΕΕ: Αναβολή έναρξης του Εξοικονομώ-Αυτονομώ για την Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία

Posted on 18 Νοεμβρίου 2020 by admin

Την αναβολή της έναρξης του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” για την Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία ζητά η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Κ.Δ. Θεσσαλίας, επικαλούμενη ιδιαίτερους λόγους εξαιτίας της επιδημίας Covid-19, αλλά και τις συνέπειες σε Φάρσαλα-Καρδίτσα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας από την καταιγίδα “Ιανός”, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η ΔΕ του Τμήματος ζητά τη μετάθεση της έναρξής του για την Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία σε χρονικό διάστημα μετά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για τις Περιφέρειες της Β.Ελλάδος.

Να σημειωθεί ότι το θέμα απασχόλησε εκτενώς τη βραδινή τηλε-συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου 2020 της Δ.Ε. του Τμήματος, στην οποία συμμετείχαν και οι πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ Τρικάλων και Καρδίτσας, κ. Νικόλαος Λιάκος και κ. Αθανάσιος Μπίτης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΕΕ-Κ.Δ. Θεσσαλίας, ενώ, με βάση την ανακοίνωση των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνονται υπόψη οι παρενέργειες που προκαλεί η πανδημία covid-19 και ορίζονται μεταγενέστερες των αρχικών ημερομηνιών έναρξης του προγράμματος για αυτές τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, δεν λαμβάνονται υπόψη, αντιστοίχως, οι παρενέργειες της πανδημίας στη Θεσσαλία -ειδικά για τη Λάρισα, που οι επιδημιολογικοί δείκτες την φέρνουν σε χειρότερη κατάσταση ακόμη και από τη Θεσσαλονίκη.

Χαρακτηριστικά, όπως επισημαίνει η ΔΕ του ΤΕΕ-Κ.Δ. Θεσσαλίας, η Θεσσαλία συγκαταλέγεται στις επιδημιολογικά ιδιαίτερα επιβαρυμένες Περιφέρειες, καθώς ήδη από τις 30 Οκτωβρίου του 2020, ταυτόχρονα με τη Θεσσαλονίκη και τη Ροδόπη, είχε περάσει στο επίπεδο “4”, αυξημένου κινδύνου. Ειδικά στη Λάρισα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση (Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020) από τον ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/20201113-enimerosi/), τα κρούσματα που σημειώθηκαν ανήλθαν σε 197 -πρόκειται για τον τρίτο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων, μετά τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενώ ακολουθεί και η Μαγνησία, με 103 κρούσματα (16.11.2020).Συγκριτικά με τη Θεσσαλονίκη, η Λάρισα εμφανίζει μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο: με αναγωγή στους 100.000 κατοίκους, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει 65,29 κρούσματα και η Λάρισα 69,77!

Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή επισημαίνει πως ενώ ο εθνικός στόχος είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων, από τη μηαναβολή του προγράμματος προκαλείται πλήθος άσκοπων μετακινήσεων και συγχρωτισμός πολιτών (μηχανικοί, τεχνικοί, ιδιώτες) τόσο στην οικία του ιδιώτη όσο και στα γραφεία των μηχανικών, σε αντίθεση με ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 – ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020, που ρητά αναφέρει πως η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις.

Σε δεύτερο επίπεδο, η διοίκηση του ΤΕΕ-Κ.Δ. Θεσσαλίας κάνει λόγο για προβλήματα που σημειώθηκαν κατά την έναρξη του προηγούμενου προγράμματος “Εξοικονομώ”, καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν επίσης η πρώτη που εγκαινίασε τη λειτουργία της πλατφόρμας του συστήματος. Το πλήθος επισκεπτών από όλη την Ελλάδα, την πρώτη μέρα, για να δουν τη λειτουργία του συστήματος, επιβάρυνε τη λειτουργία και δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους Θεσσαλούς μηχανικούς που προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα. Επιπρόσθετα, περαιτέρω προβλήματα λειτουργίας της πλατφόρμας, ενώ επισημάνθηκαν έγκαιρα, διορθώθηκαν με καθυστέρηση και αφού είχαν εξαντληθεί οι πόροι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα να αδικηθούν οι Θεσσαλοί μηχανικοί.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν τα ιδιαίτερα ζητήματα που ανακύπτουν για τις περιοχές της Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Φάρσαλα) που επλήγησαν από την καταιγίδα “Ιανός”, τον περασμένο Σεπτέμβριο, προβλήματα που αφορούν στην αδυναμία πολιτών και μηχανικών να αξιοποιήσουν εγκαίρως τις ημερομηνίες έναρξης του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, καθώς έπρεπε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής ζημιών από τον “Ιανό”. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη έως τον Μάρτιο του 2021.

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι η Θεσσαλία βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, εξαιτίας των πολλών κρουσμάτων κορωνοϊού και παρά το γεγονός ότι περιοχές της Θεσσαλίας επλήγησαν από τον “Ιανό”, η ημερομηνία έναρξης του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” για την Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν άλλαξε: παρέμεινε η 9η Δεκεμβρίου 2020.

Για τους λόγους αυτούς, η ΔΕ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ζητά την αναβολή του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, και μετάθεση της έναρξης του για την Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία σε χρονικό διάστημα μετά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για τις Περιφέρειες της Β.Ελλάδος. Τα αιτήματα και οι επισημάνσεις της ΔΕ του ΤΕΕ-Κ.Δ. Θεσσαλίας αποτυπώνονται σε σχετική επιστολή, που εστάλη στα αρμόδια Υπουργεία, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και στους βουλευτές των θεσσαλικών νομών περιοχής ευθύνης της.

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Στο μικροσκόπιο του ΤΕΕ-ΚΔΘ η υλοποίηση Σχεδίων ΒΑΚ

Posted on 12 Νοεμβρίου 2020 by admin

Συμβατότητα των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με τον υπερκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καταγραφή χρήσεων γης, συμπερίληψη των αναγκών για υπερτοπικές μετακινήσεις, εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης των μονίμων κατοίκων και χρηστών της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου, εξασφάλιση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης για το σύνολο του πληθυσμού, καθώς και μέριμνα για την προσβασιμότητα στα σχολικά κτίρια, είναι μερικές μόνον από τις επισημάνσεις της νέας μελέτης του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για την εφαρμογή και υλοποίηση των ΣΒΑΚ στις ελληνικές πόλεις, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εμπειρία υλοποίησης σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης του ΤΕΕ-ΚΔΘ είναι πως, σε αντίθεση με τα ΣΒΑΚ των ελληνικών πόλεων, τα οποία αντιμετωπίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα μέσα από το πρίσμα της διαχείρισης της κυκλοφορίας, στα ΣΒΑΚ των ευρωπαϊκών πόλεων η αλλαγή του μοντέλου μετακίνησης συνοδεύεται από τις αντίστοιχες υποδομές, όπως π.χ. είναι οι χώροι στάθμευσης και η δημόσια συγκοινωνία για όλους τους πολίτες και πιθανούς χρήστες του κέντρου μιας πόλης.

 

Αντίθετα, στις ελληνικές πόλεις που υλοποιούνται ΣΒΑΚ δεν αντιμετωπίζονται ολιστικά τα θέματα που αφορούν τη διαλειτουργικότητα των υπερτοπικών μετακινήσεων, με αποτέλεσμα τα σενάρια σχεδιασμού που υιοθετούνται, τελικά, απευθύνονται και εξυπηρετούν αποκλειστικά ένα μέρος των χρηστών της περιοχής μελέτης.

 

Ειδικά στην περίπτωση της Λάρισας, η έλλειψη πρόνοιας για τον υπερκείμενο χωροταξικό και υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και η αδυναμία αντιμετώπισης των “αστικών ασυνεχειών”, που προκύπτουν από τις σιδηροδρομικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη, οδηγούν στην υιοθέτηση αποσπασματικών λύσεων που εντείνουν το πρόβλημα της διέλευσης των επιβατικών ΙΧ από το κέντρο, αντί να συμβάλλουν στον πρωταρχικό στόχο του ΣΒΑΚ, που είναι η απόδοση μεγαλύτερου τμήματος του κέντρου της πόλης στους πεζούς.

 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ολοκληρωμένες στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων με στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης όλων των κατοίκων. Δεν μπορούν να εφαρμόζονται ως απλές συγκοινωνιακές μελέτες, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων εφαρμογής στις ελληνικές πόλεις -συμπεριλαμβανομένης της Λάρισας. Προχωρήσαμε στην εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης, για να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιες είναι οι προϋποθέσεις που καθιστούν την αστική κινητικότητα πραγματικά βιώσιμη. Ευελπιστούμε οι προτάσεις που καταθέτουμε, μέσω του κατευθυντήριου οδηγού,να ενσωματωθούν στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ορίζοντες υλοποίησης των ΣΒΑΚ, σε όλη τη χώρα”, σημειώνειο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου – Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, κ. Νίκος Παπαγεωργίου.

 

Στοιχεία μελέτης

 

Η μελέτη με θέμα “Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ): Νομικό Πλαίσιο – Η διεθνής και ελληνική εμπειρία – συγκριτική αξιολόγηση” πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ με συντονίστρια την Άννα Γιαννιού, μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc και μελετητές τους Μαρία Μαρκάτου, μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, PhD, Σοφία Νέμα, πολιτικό μηχανικό MBA, MSc, MA, Άννα Αγορογιάννη, αρχιτέκτονα μηχανικό, MArch & PG DIP Arch και Αθανάσιο Γαλάνη, πολιτικό μηχανικό, PhD. Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ έγινε τον Φεβρουάριο 2019, ενώ το τελικό έργο παραδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο (2020).

 

Σε πρώτο επίπεδο, καταγράφονται τα κανονιστικά κείμενα, καθώς και τα κείμενα παροχής κατευθύνσεων που διέπουν την εκπόνηση των ΣΒΑΚ και μελετάται η αλληλεπίδρασή τους με το ισχύον νομικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού και των συγκοινωνιακών μελετών.

 

Σε δεύτερο επίπεδο, η μελέτη πραγματοποιεί μια συγκριτική αξιολόγηση των ΣΒΑΚ που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκές πόλεις, συγκεκριμένα σε: Βιέννη (Αυστρία), Μάλμε (Σουηδία), Τεράσα (Καταλονία, Ισπανία), Δρέσδη (Γερμανία) και σε ελληνικές πόλεις, συγκεκριμένα σε: Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Κοζάνη, Ηλιούπολη (Αττική), Τύρναβο, Ελασσόνα, Τρίκαλα και Λάρισα. Σε ειδικό κεφάλαιο παρουσιάζονται και οι περιπτώσεις εφαρμογής πολυ-ΣΒΑΚ στις περιφέρειες Marche (Ιταλία), CentralAlentejo (Πορτογαλία), Parkstad-Limburg (Ολλανδία), RhineApl (Αυστρία), HeartofSlovenia (Σλοβενία) και Κεντρική Μακεδονία (Ελλάδα), που αφορούν στην υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε διευρυμένες περιοχές μελέτης και εφαρμογής με πολλά και διαφορετικά “κέντρα”, τα οποία ενώνονται και διαλειτουργούν.

 

Στο επόμενο επίπεδο, στο πλαίσιο της μελέτης γίνεται μια καθολική αποτίμηση της μέχρι στιγμής υλοποίησης του ΣΒΑΚ Λάρισας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται βασικά συμπεράσματα κι επισημάνσεις, αναφορικά με τις ελλείψεις και τα προβλήματα που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο.

 

Τέλος, η μελέτη συνοδεύεται και από την εκπόνηση ενός κατευθυντήριου οδηγού (roadmap), με έντεκα σημεία παρεμβάσεων-προτάσεων, τα οποία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους οι Δήμοι, κατά τη διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής ΣΒΑΚ.

 

Συγκριτική αξιολόγηση

 

Οι ευρωπαϊκές πόλεις που αξιολογήθηκαν (Βιέννη, Μάλμε, Τεράσα και Δρέσδη) υλοποιούν ΣΒΑΚ στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων για δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία αποτελούν τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας και αντίστοιχα των βιώσιμων μετακινήσεων. Στο εν λόγω πλαίσιο σχεδιασμού βασικές προτεραιότητες ενός ΣΒΑΚ αποτελούν η ανάσχεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της μείωσης κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, καθώς και η μείωση της επιφάνειας αστικού χώρου που απαιτείται για την κίνηση και τη στάθμευση των αυτοκινήτων.

 

Στα παραδείγματα των ευρωπαϊκών πόλεων που παρουσιάστηκαν όσο και σε άλλα που μελετήθηκαν, προκύπτει πώς η αλλαγή του μοντέλου μετακίνησης συνοδεύεται από τις αντίστοιχες υποδομές όπως π.χ. είναι οι χώροι στάθμευσης και η δημόσια συγκοινωνία. Επιπλέον δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των δεικτών του ΣΒΑΚ και στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Εντάσσονται σε έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό των πόλεων με μακροχρόνιο όραμα.

 

Τα ΣΒΑΚ που υλοποιήθηκαν στις ελληνικές πόλεις που εξετάζει η παρούσα μελέτη (Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Κοζάνη και Ηλιούπολη Αττικής) είναι κατά κύριο λόγο σχέδια διαχείρισης και βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης των μετακινήσεων και της κυκλοφορίας ανθρώπων και όλων των τύπων των οχημάτων -με τελικό στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ενυπάρχει, αλλά δεν φαίνεται, αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των περισσότερων προτάσεων και παρεμβάσεων, αλλά δεν περιγράφεται. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε κανένα από τα σχέδια των πόλεων που περιγράφηκαν δεν γίνεται αναφορά στις χρήσεις γης ως καταγραφή κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης -μόνον στην περίπτωση της Ηλιούπολης γίνεται μνεία και μόνον κατά μήκος των κεντρικών αξόνων.

 

Για τα υλοποιημένα ΣΒΑΚ των θεσσαλικών πόλεων (Ελασσόνας, Τρικάλων, Τυρνάβου), στα θετικά σημεία συγκαταλέγεται το γεγονός ότι σε Τύρναβο και Ελασσόνα εντάσσονται και οι μεγάλοι οικισμοί του Δήμου (πχ Αμπελώνας), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι το ΣΒΑΚ Τυρνάβου λειτουργεί ως Σχέδιο Κατευθύνσεων και όχι ως απλώς συγκοινωνιακή μελέτη -υπάρχει πρόβλεψη και για την προσβασιμότητα στα σχολικά κτίρια.

 

Αξιολόγηση ΣΒΑΚ Λάρισας

 

Ένα πρώτο σχόλιο για το ΣΒΑΚ Λάρισας είναι ότι ξεκίνησε από τα απλά και εύκολα, δηλαδή την ανακατασκευή οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας. Ζητήματα, όπως συγκοινωνία και χώροι στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου, τα οποία και είχαν τεθεί κατά τις φάσεις των διαβουλεύσεων, δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ είναι να ασκείται έντονη πίεση στον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό.

 

Από την επεξεργασία των στοιχείων του ίδιου του ΣΒΑΚ (Α΄φάση κεφ. 2.3.2, Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) [αναλυτικά στις σελ. 128-129 της μελέτης] προκύπτειανάγκη για 11.800 θέσεις στάθμευσης (σε ώρα αιχμής). Το ΣΒΑΚ προτείνει τη δημιουργία 5.000 θέσεων για μόνιμους κατοίκους, 700 βραχυχρόνιας και 900 μακροχρόνιας στάθμευσης, σύνολο 6.600 θέσεων στάθμευσης και συνυπολογίζοντας και τις 1.715 θέσεις σε ιδιωτικούς χώρους, ουσιαστικά προτείνεται μία δυναμικότητα 8.315 θέσεων στάθμευσης. Έχουμε λοιπόν ένα συνολικό έλλειμα 3.485 θέσεων στάθμευσης για να εξυπηρετηθούν μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες.

 

Ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής μελέτης, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι κατέχουν 19.200 οχήματα, εκ των οποίων τα 9.400 σταθμεύουν στην οδό. Το ΣΒΑΚ προβλέπει μόνον 5.000 θέσεις στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα έλλειμμα 4.400 θέσεωνγια τη συγκεκριμένη κατηγορία κατοίκων.

 

Με τον υφιστάμενο σχεδιασμό για τη στάθμευση, όλες οι διαθέσιμες θέσεις χωροθετούνται στο κέντρο της πόλης, συνεπώς, για να σταθμεύσει κάποιος πρέπει να εισέλθει μέχρι το κέντρο, άρα δεν επιτυγχάνεται ο αρχικός στόχος του ΣΒΑΚ, αυτός, δηλαδή, της αποφυγής διέλευσης από το κέντρο της πόλης.

 

Παρότι ένας από τους στόχους του ΣΒΑΚ, όπως αναφέρεται στη μελέτη που εγκρίθηκε, είναι “… η ενσωμάτωση του Πηνειού ποταμού στη ζωή της πόλης”, ο ποταμόςδεν “συμμετέχει” στον σχεδιασμό του, τουλάχιστον στην α΄φάση υλοποίησης και χαρακτηρίζεται ως χώρος “εκτός περιοχής μελέτης”. Με την πρόταση για μετατροπή της οδού Καλλιθέας (Τ.Τσόγκα) σε δευτερεύουσα αρτηρία του εσωτερικού δακτυλίου (Λαγού, Ηρ.Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου και Γεωργιάδου) αποκόπτεται το μέτωπο της κεντρικής περιοχής της πόλης προς το ποτάμι.Προτείνεται να διερευνηθεί η μεταφορά του δυτικού συνδετήριου άξονα (σύνδεση Λαγού & Γεωργιάδου) βορειότερα, ώστε το μέτωπο του ποταμού επί της οδού Καλλιθέας να ενταχθεί στην κεντρική περιοχή της πόλης.

 

Το ΣΒΑΚ Λάρισας δεν έχει λάβει υπόψη του τον υφιστάμενο εγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης και τις χρήσεις γης, τις κοινωνικές ανάγκες και ειδικά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την προσβασιμότητα σχολικών κτιρίων, υποδομών υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης, την οικονομική ανάπτυξη και συγκεκριμένα τις οικονομικές δραστηριότητες του κέντρου της πόλης και πώς αυτές θα επηρεαστούν από τις προτάσεις του. Μας προβληματίζει το πώς θα λειτουργήσει η προτεινόμενη «αναβίωση της έννοιας της γειτονιάς» στην κεντρική περιοχή της πόλης (και στην έκταση που αυτή επιχειρείται) και πιθανά μελλοντικά να οδηγήσει σε νέα προβλήματα λειτουργίας του κέντρου με την αναγκαστική μετακίνηση υφιστάμενων χρήσεων σε άλλες περιοχές (εκτός του κέντρου της πόλης).

 

Οι υλοποιημένοι «πεζόδρομοι ήπιας κυκλοφορίας» στην περιοχή του κέντρου δεν φαίνεται να προκύπτουν μέσα από τους θεσμοθετημένους τύπους οδών βάσει νομοθεσίας και τεχνικών οδηγιών του Υπουργείου. Η διαμόρφωσή τους ως πεζόδρομοι (χωρίς σαφή υπερύψωση από το κατάστρωμα της οδού) και η ταυτόχρονη λειτουργία τους ως «οδοί ήπιας κυκλοφορίας» με την αποκλειστική διέλευση λεωφορείων και ταξί, προκαλεί εύλογο προβληματισμό τόσο για την λειτουργία τους όσο και για την ασφάλεια των πεζών.

 

Υπάρχει αδυναμία αντιμετώπισης των “αστικών ασυνεχειών” που προκύπτουν από την ύπαρξη σιδηροδρομικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να παραμένει το πρόβλημα επικοινωνίας και μετακίνησης πολιτών-χρηστών του κέντρου από τις συνοικίες στις οποίες βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις. Οι προτεινόμενες λύσεις για υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών και απομάκρυνση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμες. Θα πρέπει, σε μελλοντική αναθεώρηση, να ενσωματωθούν προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν και θα διαχειρίζονται αυτές τις “αστικές ασυνέχειες”.

 

Εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας περιοχών της πόλης, καθώς όλοι μεγάλοι πράσινοι υπαίθριοι χώροι χωροθετούνται βόρεια και δυτικά (με εξαίρεση την περιοχή του ΕΘΙΑΓΕ), ενώ όλοι οι φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωροθετούνται δυτικά (Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως επίσης και η μεγαλύτερη μονάδα υγείας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο). Το ΣΒΑΚ, όπως υλοποιείται, εστιάζει στη βελτίωση της προσβασιμότητας του νότιου τμήματος και δευτερευόντως του ανατολικού, μόνον. Στο ίδιο πλαίσιο, το Σχέδιο ΒΑΚ Λάρισας δεν μελετά ως ειδική κατηγορία την ευάλωτη ομάδα πληθυσμού των μαθητών και την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα σχολικά συγκροτήματα τόσο στην περιοχή του κέντρου, όσο και στον ευρύτερο κεντρικό τομέα της πόλης. Κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει ειδική πρόβλεψη, ανάλυση και καταγραφή προτάσεων για την προσβασιμότητα σχολικών μονάδων. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ΣΒΑΚ Λάρισας δεν αντιμετωπίζει σειρά θεμάτων, τα οποία εντάσσονται στις καθημερινές ή περιστασιακές ανάγκες διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων: απουσία χώρων στάθμευσης στους χώρους ΟΣΕ και ΚΤΕΛ, μη κάθετη και οριζόντια σύνδεση των διαφορετικών ΜΜΜ και μεταξύ κεντρικών εγκαταστάσεων των δικτύων μεταφορών (ΟΣΕ-ΚΤΕΛ) και προς-από εκπαιδευτικές μονάδες, απουσία ποδηλατοδρόμων ως τρόπου μεταφοράς-σύνδεσης του κέντρου της πόλης με υφιστάμενες εκπαιδευτικές μονάδες (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις και Γαιόπολις).

 

Οδηγός (RoadMap)

 

Τα έντεκα σημεία κατευθυντήριων γραμμών της μελέτης του ΤΕΕ-ΚΔΘ, σύμφωνα με τα οποία οφείλουν να καταρτίζονται και να υλοποιούνται ΣΒΑΚ, είναι:

 

 1. Συμβατότητα ΣΒΑΚ με τον υπερκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό: Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να εντείνουν τον πολεοδομικό και χωροταξικό χαρακτήρα και να μην τον αναιρούν.
 2. Καταγραφή χρήσεων γης: είναι καθοριστικής σημασίας, διότι οι χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης είναι αυτές οι οποίες γεννούν και έλκουν μετακινήσεις. Η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος εντός και εκτός της περιοχής μελέτης διατηρεί αναλλοίωτο το καθεστώς μετακινήσεων, κατά συνέπεια η βιώσιμη κινητικότητα θα πρέπει να επιτευχθεί με ορθολογικό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων πρόσβασης, μηχανοκίνητων και μη.
 3. Υπερτοπικές μετακινήσεις: Αυτές λαμβάνουν χώρα όταν η περιοχή μελέτης ΣΒΑΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής, κατά συνέπεια δεν δύναται να παραλειφθούν κατά την κατάρτιση του Σχεδίου -κυρίως διότι η μεγαλύτερη συνέπεια αυτής της παράλειψης είναι η περιοχή μελέτης να καθίσταται δυσπρόσιτη σε μία σημαντική μερίδα χρηστών εκτός αυτής.
 4. Ρεαλιστική προσέγγιση χρήσης αυτοκινήτου: Είναι αδιαπραγμάτευτη μία ρεαλιστική προσέγγιση για τη χρήση του αυτοκινήτου. Αφοριστικές θέσεις παντελούς εξάλειψης του αυτοκινήτου από την περιοχή παρέμβασης-μελέτης θα φέρει σπασμωδικές αλλαγές στις χρήσεις γης και τον υπερκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
 5. Εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων και χρηστών περιοχής ΣΒΑΚ: Η ορθολογική χρήση του αυτοκινήτου δεν αφορά μόνον στην κίνησή του εντός του αστικού ιστού, αλλά και στην προσωρινή του στάση και την εν γένει στάθμευσή του. Είναι απαραίτητο η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης, σε κατάλληλους χώρους κοντά στην περιοχή παρεμβάσεων-μελέτης, να προηγηθεί της απομάκρυνσης των οχημάτων από τις οδούς.
 6. Εξασφάλιση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς: Ο περιορισμός χρήσης του αυτοκινήτου στην περιοχή παρέμβασης μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση χρήσης μέσων όπως το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η πεζή μετακίνηση. Ωστόσο, με δεδομένο ότι στις ελληνικές πόλεις δεν υπάρχουν υποδομές μετρό και τα συνήθη μέσα μαζικής μεταφοράς παρέχουν αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες με υψηλό κόμιστρο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα των ΜΜΜ στον σχεδιασμό και κατασκευή ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να μην καθίσταται δυσλειτουργική η χρήση της περιοχής μελέτης από ομάδες χρηστών.
 7. Προτεινόμενες λύσεις και πολεοδομικός σχεδιασμός: οι προτεινόμενες λύσεις οφείλουν να είναι συμβατές με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, δυσχερής πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υγείας θα οδηγήσει σε χωροθέτησή τους εκτός περιοχής μελέτης, δημιουργώντας πιέσεις σε άλλα αστικά υποσύνολα.
 8. Αποτελεσματικότητα προτεινόμενων λύσεων: οι προτεινόμενες λύσεις οφείλουν να δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης αστικής κινητικότητας χωρίς να επιβαρύνουν τις όμορες ή γειτονικές περιοχές με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, υποβαθμίζοντάς τες και μεταβάλλοντας εν τοις πράγμασι τον πολεοδομικό τους χαρακτήρα.
 9. Εφικτότητα χρονοδιαγραμμάτων: η υλοποίηση των έργων οφείλει να υλοποιείται με λογική και χρονική αλληλουχία. Εν προκειμένω, οι χώροι στάθμευσης και η επαρκής συγκοινωνία πρέπει να προηγούνται της κατασκευής πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την πενταετία, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση του ΣΒΑΚ.
 10. Προσβασιμότητα σχολικών κτιρίων: Τα σχολικά συγκροτήματα προκαλούν μεγάλο αριθμό μετακινήσεων κυρίως τις ώρες αιχμής, κατά συνέπεια η προσβασιμότητα στα σχολικά κτίρια πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερη ενότητα μελέτης ενός ΣΒΑΚ.
 11. ΣΒΑΚ και Πολιτική Προστασία: Τα πλάτη και οι διαμορφώσεις των συλλεκτήριων και τοπικών οδών θα πρέπει να επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση πυροσβεστικών και διασωστικών οχημάτων. Η διατήρηση κεντρικών οδικών αξόνων επαρκούς πλάτους και κυκλοφοριακής ικανότητας εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαφυγής των πολιτών από μια αστική περιοχή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά).

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ συζητά με τους μηχανικούς του ΤΕΕ/ΚΔΘ για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Posted on 22 Οκτωβρίου 2020 by admin

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ επισκέφτηκε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του, Νίκου Παπαγεωργίου, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με εκπροσώπους του ΤΕΕ για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΚΔΘ, Νίκος Παπαγεωργίου, καλωσορίζοντας τη Γενική Γραμματέα τόνισε:

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας αυτό το πενθήμερο με το Επιμελητήριο Λάρισας, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».  Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στην πρώτη πανελλαδικά, τέτοια προσπάθεια, ανταποκριθήκατε και βρίσκεστε σήμερα εδώ για να σηματοδοτήσουμε εθνικά την σπουδαιότητα του προγράμματος. Σαν ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας έχουμε λάβει εγκαίρως δραστικά μέτρα για την νέο πρόγραμμα. Σε συνεννόηση με όλα τα Περιφερειακά Τμήματα πανελλαδικά και σε συνεργασία με το Κεντρικό ΤΕΕ συντάξαμε εδώ και μήνες την δική μας πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία σε μεγάλο βαθμό και με τις συντονισμένες προσπάθειες του Προέδρου μας, Γιώργου Στασινού και του Υπουργείου σας, διαπιστώνουμε πως έχει ενσωματωθεί στο νέο πρόγραμμα.

Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία μας «στρεφόμαστε» στους πολίτες, ενημερώνοντάς τους για την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα του ρόλου του Διπλωματούχου Μηχανικού, τόσο με περίπτερο στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, όσο και με ειδικό ενημερωτικό έντυπο, διαθέσιμο σε όλους τους επισκέπτες».

Η κα Σδούκου ευχαρίστησε για την πρόσκληση και χαρακτήρισε ουσιαστική τη δράση που διοργανώθηκε στην πόλη της Λάρισας για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Επισήμανε πως τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης στο εξής θα είναι εμβληματικά, καθώς σαν πρώτη προτεραιότητα τίθεται από το Υπουργείο ο πυλώνας της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη και υπήρξαν προβλήματα στα προηγούμενα προγράμματα τα όποια όμως αντιμετωπίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους. Στο τρέχον πρόγραμμα θα διατεθούν 850.000.000,00 ευρώ, με κριτήριο τη χρονική προτεραιότητα αλλά για τα επόμενα τρία προγράμματα υποσχέθηκε πως θα διατεθεί 1 δις ευρώ το χρόνο, από το ταμείο ανάκαμψης.

Ακολούθησε συζήτηση προβλημάτων και αδικιών που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί στα προηγούμενα προγράμματα εξοικονόμησης, επιδόθηκε στη Γενική Γραμματέα υπόμνημα προτάσεων βελτίωσης του οδηγού προγράμματος «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του τμήματος και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υποσχέθηκαν αμφότερα τα μέρη να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας.

Το απόγευμα, ο Περιφερειάρχης, κ. Αγοραστός Κώστας, η Γ. Γ., κα Σδούκου Αλεξάνδρα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, κ. Γιαννακόπουλος Σωτήρης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Κ.Δ. Θεσσαλίας, κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος, εγκαινίασαν της δράση προβολής και επισκέφθηκαν τα περίπτερα της έκθεσης προκειμένου να συγχαρούν όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθεια και να ευχηθούν καλή επιτυχία.

Comments (0)

Tags: , ,

ΤΕΕ: Πρόσκληση συμμετοχής στις αυτοψίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις καταστροφές

Posted on 25 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Στο συντονιστικό κέντρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, στο 1ο χλμ Καρδίτσας- Μητρόπολης, τα μέλη του τμήματός μας που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών καθώς και όσοι μηχανικοί επιθυμούν να συνδράμουν τους πληγέντες πολίτες από τις καταστροφικές συνέπειες του “Ιανού”, με τη συμμετοχή τους στις αυτοψίες που διενεργεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις πλημμυρισμένες περιοχές, καλούνται να προσέλθουν στο υπόψη κτήριο το Σάββατο 26-09-2020, ώρα 17.00, για μία σύντομη ενημέρωση από τους μηχανικούς της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και το συντονισμό των μεικτών ομάδων, οι οποίες την Κυριακή 27-09-2020 θα διενεργήσουν αυτοψίες σε πληγείσες Τοπικές Κοινότητες.

Επισημαίνεται ότι οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στις πληγείσες περιοχές.

Comments (0)

Tags: , ,

Νέα προϊόντα της Τράπεζας Αττικής για Μηχανικούς

Posted on 24 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας επισκέφθηκαν οι κ.κ. Άγγελος Παπακωνσταντίνου, διευθυντής πωλήσεων προϊόντων λιανικής και Χρήστος Κιουρτσής, διευθυντής επιχειρηματικού κέντρου Λάρισας, της Τράπεζας Αττικής, προκειμένου να ενημερώσουν για νέα προϊόντα της Τράπεζας προς τα μέλη του ΤΕΕ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Παπαγεωργίου Νικόλαος και η Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του τμήματος, Καμηλαράκη Μαίρη.

Τα νέα προϊόντα της Τράπεζας Αττικής περιλαμβάνουν πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, κεφάλαιο κίνησης, και εγγυητικές επιστολές, με ανταγωνιστικά επιτόκια για τα μέλη του ΤΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν απευθύνονται στο κατάστημα της Λάρισας επί της Κύπρου 36.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ Κ.Δ. Θεσσαλίας

Posted on 24 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, που ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.783/31.12.70.

Το νέο πειθαρχικό συμβούλιο απαρτίζουν οι: Καρρά Σταυρούλα (πρόεδρος), Βαρνάς Απόστολος (αναπληρωτής πρόεδρος), Ζαγορίτης Αχιλλέας, Ζαχίδου Άννα, Κερμελιώτης Κλεάνθης, Στραφιώτης Δημήτριος, Τσαλαπόρτας Κωνσταντίνος.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παράταση στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και στις δηλώσεις τετραγωνικών των ακινήτων ζητά το ΤΕΕ Κ. Δ. Θεσσαλίας

Posted on 22 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Επιστολές σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων και τη δήλωση τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, απέστειλε, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του, το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, στους υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη και Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο αντίστοιχα.

Επισημαίνοντας την έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλία, μετά τις καταστροφικές συνέπειες του «Ιανού», τις τεράστιες περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την περιορισμένη προσβασιμότητα, τις καταστροφές στις περιουσίες και στις επιχειρήσεις τους που έχουν υποστεί πολίτες και μηχανικοί, το ΤΕΕ ζητά παρέμβαση για τις προθεσμίες υπαγωγής των αυθαιρέτων σε ρύθμιση καθώς και της δήλωσης τετραγωνικών των ακινήτων στους Δήμους.

 

Comments (0)

Tags: ,

To TEE καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Posted on 22 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του, προχωρά στη συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να συνδράμει ενεργά και ουσιαστικά τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Κράτους σε Περιφερειακό Επίπεδο.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Μηχανικούς μέλη του Τμήματος που μπορούν, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/MTueuLhx5CQ5MeYu9

Comments (0)

Tags: , ,

Με προχειρότητα δομημένο το εκπαιδευτικό υλικό για τα voucher των επιστημόνων

Posted on 22 Απριλίου 2020 by admin

Επιστολή προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, απέστειλε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου, αναφορικά με την προχειρότητα του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης με voucher, που αφορούν τους πληττόμενους επιστημονικούς κλάδους, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

«Οι μηχανικοί, όπως και όλοι οι συμπολίτες μας βιώνουμε μία εξαιρετικά πρωτόγνωρη κρίση. Με γνώμονα τη δημόσια υγεία και τις οδηγίες των ειδικών, χιλιάδες μηχανικοί έχουν ουσιαστικά παύσει τις δραστηριότητές τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε, οι ΚΑΔ των μηχανικών έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, ως πληττόμενοι από την κρίση του covid-19.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των θιγόμενων κλάδων, αποφασίστηκε, όπως είναι γνωστό, ότι οι επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα και, ταυτόχρονα, να ενισχυθούν οικονομικά, μέσω προγραμμάτων τηλεκατάρτισης.

Η κυβερνητική απόφαση έδωσε τη δυνατότητα να ενισχυθούν πολλοί κλάδοι που πλήττονται από την κρίση (επιστημονικοί κλάδοι, ΚΕΚ), ενώ η χρηματοδότηση αυτού του εγχειρήματος προέρχεται από το ΕΣΠΑ και δεν επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, πετυχαίνοντας έτσι απορρόφηση κονδυλίων προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, κάθε μηχανικός έχει μια ευκαιρία να επιμορφωθεί σε σύγχρονα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν, μετατρέποντας έτσι την περίοδο της κρίσης σε ευκαιρία και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του.

Παρόλα αυτά όμως, η πραγματικότητα έδειξε πως αρκετά σεμινάρια τηλεκατάρτισης δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επιστημόνων. Σε ορισμένα δε το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται έχει – σε προσβλητικό επίπεδο – πολλά λάθη, γεγονός που αναδεικνύει την προχειρότητα με την οποία έχουν προετοιμαστεί.

Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Αυτά όμως που έχουμε διδαχθεί στις σχολές μας τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Errare humanum est. Ως επιστήμονες όμως απαιτούμε να διορθωθούν άμεσα όλα τα λάθη και να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, που να είναι συμβατό με τις προδιαγραφές της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απαιτούμε να μας δοθεί μια ευκαιρία να βγούμε από την κρίση έχοντας ακόμη ένα εφόδιο. Κατακτώντας ακόμα μία γνώση. Κάνοντας μας ακόμη πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.»

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεργασία Κ. Αγοραστού – Ν. Παπαγεωργίου για τις συνέπειες του κορωνοιού

Posted on 02 Απριλίου 2020 by admin

Τον διπλασιασμό της προκαταβολής των δημοσίων έργων από το 5% στο 10%  ζητούν Περιφέρεια  και ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κρίση του κορωνοιού και την ενίσχυση του πληττόμενου κλάδου των μηχανικών. Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο πρόεδρος του  Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ  Κ. και Δυτ. Θεσσαλίας  Νίκος Παπαγεωργίου, τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί άμεσα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)  η «διευκόλυνση ρευστότητας των εν εξελίξει μελετών και έργων όλων των εργοληπτικών εταιρειών με παροχή πληρωμής ειδικού σκοπού 5% επί της σύμβασης, με όρους προκαταβολής έργων».

Ο Κ. Αγοραστός και ο Ν. Παπαγεωργίου ευχαρίστησαν  όλους τους μηχανικούς εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, στις υποδομές, σε έργα και υπηρεσίες, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα για την εργασία και τη  συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συζήτησαν θέματα σχετικά με:

– τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων,

– επαγγελματικά μέτρα, όπως η υποχρεωτική χρήση εργαλείων τηλεργασίας  και

-οικονομικά μέτρα για τη στήριξη του κλάδου που δέχεται ισχυρό πλήγμα.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις υπηρεσίες απομακρυσμένης εργασίας μηχανικών, απαιτείται να υλοποιηθούν άμεσα τα εξής:

-Ηλεκτρονική αίτηση και απάντηση για χρήσεις γης

-Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης στελεχών και αντιγράφων σχεδίων οικοδομικών αδειών και ηλεκτρονική αποστολή σκαναρισμένων αντιγράφων

-Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφων αποφάσεων και σχεδίων εξαιρέσεων από κατεδάφιση

-Ηλεκτρονική αίτηση και διεκπεραίωση λοιπών υπηρεσιών(καταγγελίες, στοιχεία ρυμοτομικών, όροι δόμησης κλπ)

-Επικύρωση εγγράφων και αντιγράφων με χρήση μέσων ψηφιακής υπογραφής

-Ηλεκτρονική αίτηση για έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών

-Έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής

-Αποσπάσματα Πράξεων Εφαρμογής

-Ηλεκτρονική αίτηση και αποστολή αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού φύλλου μέσω ηλεκτρονικής  πληρωμής.

 

Comments (0)

  None Found
Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031