Tag Archive | "Πανεπιστημιακό"

Tags: , ,

Στη φάση της υλοποίησης τρία έργα για το Πανεπιστημιακό

Posted on 02 Ιουλίου 2018 by admin

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύνταξης – υποβολής και ελέγχου και δόθηκε η έγκριση δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας σε τρία (3) έργα του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, με Δικαιούχο, Κύριο και Φορέα Υλοποίησης το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.  Συγκεκριμένα, προεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης των έργων :

 

 1. Προμήθεια εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν. Λάρισας, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ.
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής – Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ.
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προϋπολογισμού 651.000,00 ευρώ.

Ακολουθεί πλέον η έγκριση και δημοσιοποίηση των Προκηρύξεις από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, για την ανάδειξη Αναδόχων και υλοποίηση των έργων. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός:

«Στηρίζουμε τη δημόσια υγεία γιατί σύνθημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα στο οποίο οι πλούσιοι να προστρέχουν στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και όχι οι φτωχοί σε ιδιωτικές. Μέσω του ΕΣΠΑ υλοποιήσαμε εκατοντάδες έργα υγείας συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 65 εκατ. ευρώ. Σήμερα θέτουμε στη φάση της υλοποίησης άλλα τρία χρήσιμα έργα για το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, που είναι το τριτοβάθμιο νοσοκομείο όχι μόνο της Θεσσαλίας αλλά και της Κεντρική Ελλάδας. Τα μηχανήματα που πρόκειται να προμηθευτεί το νοσοκομείο πρόκειται να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών και θα προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες στους συνανθρώπους μας. Για το έργο αυτό όπως και για όλα όσα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για τη δημιουργική συνεργασία».

 

Το αντικείμενο των έργων είναι :

 1. Προμήθεια εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν. Λάρισας :

Το έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και ειδικότερα, ένας κεντρικός σταθμός με δέκα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ένας υπερηχοτομογράφος τρισδιάστατης απεικόνισης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπερηχοτομογράφου είναι η απεικόνιση των καρδιακών κοιλοτήτων, της αιμάτωσης του μυοκαρδίου, των αγγείων και των οργάνων του σώματος μέσω σύγχρονων προγραμμάτων. Ο υπερηχοτομογράφος πέραν της βασικής του μονάδας με οθόνη αφής συνοδεύεται από επτά κεφαλές (linear array, convex array, διοισοφάγειο, διαθωρακική και τρισδιάστατη διαθωρακική, micro convex, probe συνεχούς doppler). Τα βασικά χαρακτηριστικά του κεντρικού σταθμού με τα δέκα μόνιτορ είναι η δυνατότητα παρακολούθησης ταυτόχρονα 10 ασθενών με 4 κυματομορφές για τον καθένα και εξαγωγή μετρήσεων επί των κυματομορφών αυτών. Το κάθε μόνιτορ με χρήση των κατάλληλων ενισχυτών μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτροκαρδιογράφημα, αιματηρές και αναίμακτες πιέσεις, κορεσμό οξυγόνου, θερμοκρασία και επιπλέον να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης αρρυθμιών. Επίσης, συνοδεύονται από ενισχυτές καπνογραφίας, βάθους αναισθησίας, καρδιακής παροχής, φλεβικού οξυγόνου, σπειρομετρίας και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Ο κεντρικός σταθμός με τα 10 μόνιτορ θα αντικαταστήσει αντίστοιχο πολύ παλαιάς τεχνολογίας που βρίσκεται σε μία εκ των δύο αιθουσών της ΜΕΘ και ουσιαστικά θα επαναφέρει τη ΜΕΘ στην πλήρη δυναμικότητά της. Αντίστοιχα, ο υπό προμήθεια υπερηχοτομογράφος θα αντικαταστήσει παλαιότερης τεχνολογίας υπερηχοτομογράφο και θα προσδώσει νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση των ασθενών.

 

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής – Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας :

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση ενός όρθιου ψηφιακού bucky που βρίσκεται εκτός λειτουργίας και ενός ψηφιοποιητή ακτινολογικών κασετών με δύο ασύρματους επίπεδους ψηφιακούς ανιχνευτές συνοδευόμενους από τους αντίστοιχους σταθμούς εργασίας. Με τα δύο αυτά μηχανήματα θα αναβαθμιστούν οι ικανότητες των δύο ακτινολογικών αιθουσών του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής – Ιατρικής απεικόνισης, οι οποίες εξυπηρετούν το σύνολο των κλινικών και τμημάτων του Νοσοκομείου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ασύρματου ανιχνευτή και του σταθμού εργασίας είναι τα εξής: – το μέγεθος του ψηφιακού ανιχνευτή είναι 43Χ43 εκ, τεχνολογίας άμορφης σιλικόνης και μέγεθος pixel μικρότερο των 150μm, – ο ανιχνευτής είναι κατάλληλος για ακτινολογικές εξετάσεις θώρακος, κοιλίας, σπονδυλικής στήλης, άνω και κάτω άκρων και ως εκ τούτου μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε όρθιο bucky (ορθοστάτη) όσο και σε εξεταστική κλίνη. Επίσης είναι αφαιρούμενος προκειμένου να χρησιμοποιείται σε εξετάσεις ελεύθερης έκθεσης, – ο σταθμός εργασίας διαθέτει πολλές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας ενώ έχει μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα. Επίσης μπορεί να αποστείλει προς εκτύπωση τις λαμβανόμενες εικόνες από τον ανιχνευτή μέσω πρωτοκόλλου DICOM καθώς και αποστολή τους σε σύστημα αποθήκευσης ιατρικών εικόνων – ο σταθμός εργασίας διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας μεγέθους τουλάχιστων 19 ιντσών για διευκόλυνση των χειριστών.

Η προμήθεια των δύο ασύρματων επίπεδων ψηφιακών ανιχνευτών θα έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο σύνολο του πληθυσμού ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που ως τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καλύπτει την περιοχή της περιφέρειας Θεσσαλίας. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη βελτίωση της ροής εργασίας λόγω της σημαντικής μείωσης του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας ακτινογραφίας, που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών.

 

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας :

Το έργο αφορά στην προμήθεια νέων ειδών (τροχήλατα τραπέζια εργαλειοδοσίας, τραπέζια εργαλειοδοσίας τύπου MAYO, φορεία μεταφοράς ασθενών, στεγνωτήριο χειρουργικών εργαλείων, χειρουργική διαθερμία με ρεζεκτοσκόπιο) αλλά και στην αντικατάσταση εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας (χειρουργικές τράπεζες, προβολείς χειρουργείου, χειρουργικές διαθερμίες, πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων, πλυντήριο υπερήχων, πλυντήριο υποδημάτων) για την κάλυψη χρόνιων αναγκών των Χειρουργείων του Νοσοκομείου.

Τα Χειρουργεία αποτελούν νευραλγικό παράγοντα στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου. Η απρόσκοπτη λειτουργία τους είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία συνολικά του Νοσοκομείου και για την εξυπηρέτηση των πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, με βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέος εξοπλισμός για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Posted on 22 Ιουνίου 2018 by admin

Νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 αποκτά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 148.850,00 €, μετά την έγκριση που έδωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». Δικαιούχος Φορέας είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, και το έργο χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου ο πολίτης στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τη δημόσια υγεία, τώρα είναι απαραίτητη όσο ποτέ η αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς αυτούς. Με το έργο αυτό ενισχύουμε το τμήμα επειγόντων περιστατικών ώστε να παρέχεται φροντίδα υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής διαγνωστικής και θεραπευτικής επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Επιθυμούμε το σύστημα δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Το έργο αφορά σε προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, όπως αυτό θα λειτουργεί στα πλαίσια της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο αιτούμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τον ήδη υπάρχοντα προκειμένου να υποστηρίξει τις νέες ανάγκες που επιφέρει η νέα διαδικασία λειτουργίας της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: τρεις (3) ογκομετρικές αντλίες μέτρησης, δύο (2) απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη, δύο (2) φορητούς αναπνευστήρες, δύο (2) δωδεκακάναλους ηλεκτροκαρδιογράφους, τέσσερα (4) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12», μία (1) συσκευή θέρμανσης αίματος και υγρών, δύο (2) συστήματα διεγχειρητικής θέρμανσης-ψύξης ασθενών, ένα (1) φορητό υπερηχοτομογράφο, ένα (1) φορητό μόνιτορ παρακολούθησης, τρία (3) τροχήλατα καθίσματα μεταφοράς ασθενούς, ένα (1) σύστημα ενδοοστικής χορήγησης υγρών (παιδιατρική), ένα (1) πλυντήριο σκωραμίδων, δύο (2) συσκευές Bipap, ένα (1) λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού, δύο (2) τροχήλατα επειγόντων περιστατικών και ένα (1) αναπνευστήρα ΜΕΘ.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία των μηχανημάτων, καθώς ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πλαισιώσει ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιου είδους τμήμα. Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός είναι ως επί το πλείστον φορητός, δεν απαιτούνται κάποιες εργασίες διαμόρφωσης χώρων.

Στην ως τώρα λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Π.Γ.Ν.Λ. δεν είχαν γίνει οργανωσιακές παρεμβάσεις αναφορικά με τη διαχείριση του εκάστοτε επείγοντος περιστατικού. Στην παρούσα στιγμή επιχειρείται από το Νοσοκομείο οργανωσιακά η σωστή διαχείριση των περιστατικών εφαρμόζοντας την μεθοδολογία της διαλογής (triage ή screening). Οι σύγχρονες επιταγές εκτός της διαλογής των περιστατικών απαιτούν και την ταυτόχρονη δημιουργία τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας. Το Νοσοκομείο προχώρησε στη δημιουργία της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας. Προκειμένου η ανωτέρω προσέγγιση να είναι λειτουργική, βιώσιμη και αποτελεσματική τόσο για τη λειτουργία του Νοσοκομείου όσο και για τον ίδιο τον ασθενή που αναζητά επείγουσες υπηρεσίες υγείας στο Π.Γ.Ν.Λ. χρειάζεται η εγκατάσταση και νέων μηχανημάτων, καθώς ο υπάρχον εξοπλισμός, που έχει εγκατασταθεί από την αρχή λειτουργίας του Νοσοκομείου (1999), δεν επαρκεί.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της Θεσσαλίας (732.762), μέσω της βελτίωσης του έργου του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Π.Γ.Ν. Λάρισας και του έργου της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής εν γένει, τόσο όσον αφορά στη βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών που προσέρχονται στο τμήμα όσο και στην ροή εργασίας. Επιπλέον, η βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών στο ΤΕΠ διευκολύνει το έργο των υπόλοιπων κλινικών και τμημάτων του Νοσοκομείου, καθώς η πλήρης αντιμετώπιση του περιστατικού με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού μπορεί να αποτρέψει τη νοσηλεία του ασθενή σε άλλες κλινικές του Νοσοκομείου. Ο πολίτης που θα προσέλθει στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μπορεί είτε να λάβει άμεσα εξιτήριο ή να νοσηλευθεί στο τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία της υγείας του και είτε να λάβει εξιτήριο ή να εισαχθεί σε άλλη κλινική αν αυτό είναι απαραίτητο.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δύο νέα έργα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Posted on 26 Μαρτίου 2018 by admin

Δυο νέα έργα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 480.800 ευρώ, ενέταξε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα:

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 260.800,00 €
 2. Προμήθεια δύο κλιβάνων αποστείρωσης ατμού 550 λίτρων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προϋπολογισμού 220.000 €

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη η ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε τα εξής: «Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε τη Δημόσια Υγεία στην πράξη. Πιστεύω μας είναι ότι χρειαζόμαστε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας όπου οι πλούσιοι θα μπορούν να προστρέχουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και όχι οι φτωχοί στις ιδιωτικές, γι’ αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει το Δημόσιο Σύστημα με έργα που είναι συμβατά με τον Εθνικό Χάρτη Υγείας και επιλογή της 5ης ΥΠΕ και των Νοσοκομείων. Με τα έργα αυτά αναβαθμίζουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Θεσσαλίας».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 260.800,00 €

Η πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου (ΜΣΝ) του Νοσοκομείου.  Ειδικότερα περιλαμβάνονται: η προμήθεια νέων ειδών (υπέρηχος, αναπνευστήρας) και η αντικατάσταση εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας (κεντρικός σταθμός, αντλίες έγχυσης σύριγγας και ορού, κλίνες νοσηλείας και συνοδά στρώματα, ηλεκτροκαρδιογράφος) για την κάλυψη χρόνιων αναγκών της Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου του Νοσοκομείου.

Τα παραδοτέα είναι ένας κεντρικός σταθμός παρακολούθησης ασθενών με 7 παρακλίνια μόνιτορ και 1 κεντρική οθόνη, συνοδευόμενος από κεντρικό σταθμό με  8 τηλεμετρίες και 1 κεντρική οθόνη, έξι κλίνες ΜΕΘ με αντίστοιχα στρώματα (μία κλίνη περιλαμβάνει ζυγό), έξι ηλεκτρονικές αντλίες σύριγγας, δώδεκα ηλεκτρονικές αντλίες έγχυσης ορού-ογκομετρικές, ένας φορητός έγχρωμος υπερηχοτομογράφος για καρδιολογική μονάδα, ένας αναπνευστήρας και ένας ηλεκτροκαρδιογράφος.

Η Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου του Νοσοκομείου διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία των μηχανημάτων, καθώς ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είτε θα αντικαταστήσει εξοπλισμό πεπαλαιωμένης τεχνολογίας ή θα πλαισιώσει ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό αντίστοιχου τύπου.

Η Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση αριθμό καρδιολογικών περιστατικών και λειτουργεί απρόσκοπτα από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου.  Ο εξοπλισμός είναι παλαιός και χρήζει ανανέωσης, για να ικανοποιεί τις ανάγκες στη Μονάδα.

Η προμήθεια του εξοπλισμού θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο σύνολο του πληθυσμού ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που ως τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καλύπτει την περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το άμεσο αναμενόμενο όφελος είναι αφενός η αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας από τις 6 στις 7 κλίνες και αφετέρου  η αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού παρωχημένης τεχνολογίας, που θα επιφέρει την αύξηση της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού. Δεδομένου ότι προστίθενται νέες δυνατότητες με τη χρήση του νέου εξοπλισμού, αναμένεται η βελτίωση της ροής εργασίας στη ΜΣΝ και η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 1. Προμήθεια δύο κλιβάνων αποστείρωσης ατμού 550 λίτρων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προϋπολογισμού 220.000 €

Η πράξη αφορά στην προμήθεια δύο νέων κλιβάνων αποστείρωσης ατμού για την κάλυψη χρόνιων αναγκών της Κεντρικής αποστείρωσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και επομένως και των αναγκών των χειρουργείων του. Οι δύο κλίβανοι θα είναι χωρητικότητας 550 λίτρων και  κατάλληλοι για υγρή αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, πορώδους υλικού, ιματισμού, επιδεσμικού υλικού, θερμοευαίσθητων υλικών, ελαστικών σε θερμοκρασίες αποστείρωσης 134oC και 121o C σε ανάλογες πιέσεις. Οι κλίβανοι θα αντικαταστήσουν ισάριθμους παλαιότερους κλιβάνους.

Η κεντρική αποστείρωση του Νοσοκομείου διαθέτει τους απαραίτητους χώρους και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία των δύο υπό προμήθεια κλιβάνων. Δεδομένου ότι το προσωπικό είναι εξοικειωμένο με τη χρήση αντίστοιχων κλιβάνων, η μετάβασή του στη χρήση των νέων θα είναι γρήγορη.

Το Νοσοκομείο διαθέτει συνολικά τέσσερις (4) κλιβάνους αποστείρωσης, εκ των οποίων δύο (2) έχουν εγκατασταθεί το 2013 και οι άλλοι δύο (2) έχουν κατασκευασθεί το 1996 και χρησιμοποιούνται ανελλιπώς από την αρχή λειτουργίας του Νοσοκομείου. Αυτοί οι δύο κλίβανοι δεν υποστηρίζονται πλέον από τον κατασκευαστικό οίκο τους και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Η απουσία ανταλλακτικών έχει ως αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο κλιβάνων να βρίσκεται εκτός λειτουργίας κατά το περασμένο έτος λόγω αδυναμίας επισκευής του. Στόχος της προμήθειας είναι η επαναφορά της πλήρους δυναμικότητας των τεσσάρων κλιβάνων αποστείρωσης που συνεπάγεται την αδιάλειπτη υποστήριξη των χειρουργείων του Νοσοκομείου και, σε συνδυασμό με τα άλλα δύο έργα που έχει ήδη εντάξει το Νοσοκομείο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (προμήθεια εξοπλισμού για τα χειρουργεία και την αναισθησιολογική κλινική του Π.Γ.Ν.Λ.), την επίτευξη του στόχου για διπλασιασμό του πραγματικού χρόνου λειτουργίας των χειρουργείων του.

Η πράξη στοχεύει στην βέλτιστη χρήση των υπηρεσιών υγείας από τον πληθυσμό στόχο, που είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέος εξοπλισμός για τα χειρουργεία και την αναισθησιολογική του Πανεπιστημιακού

Posted on 06 Ιουλίου 2017 by admin

Νέο εξοπλισμό αποκτά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, μετά από έγκριση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Συγκεκριμένα εντάσσονται στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» τα έργα «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας» και «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας» προϋπολογισμού 651.000 € και 641.200 € αντίστοιχα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη στιγμή για την χώρα, εξοπλίζουμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Ως αιρετή Περιφέρεια στοχεύουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας υγείας, καθώς ο άνθρωπος είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Με τα νέα μηχανήματα βελτιώνουμε την ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και συντελούμε στην αρτιότερη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου. Επιθυμούμε το σύστημα δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Η ευθύνη του νοσοκομείου είναι πλέον να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού αλλά και την προμήθεια του υπόλοιπου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη, οι αποφάσεις ένταξης των έργων στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος των έργων είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Το πρώτο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» αφορά στην προμήθεια νέου και σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη χρόνιων αναγκών των Χειρουργείων του Νοσοκομείου. Πρόκειται για προβολείς χειρουργείου τεχνολογίας LED, χειρουργικές τράπεζες γενικής χειρουργικής με τον εξοπλισμό τους, χειρουργικές διαθερμίες, πλυντήριο υποδημάτων χειρουργείου, φορεία μεταφοράς ασθενών, τραπέζια εργαλειοδότησης, στεγνωτήριο χειρουργικών εργαλείων και πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων. Λόγω της παλαιότητας του εξοπλισμού των χειρουργείων (οι χειρουργικές τράπεζες, οι προβολείς χειρουργείου και οι χειρουργικές διαθερμίες λειτουργούν από το 1999) αλλά και της παύσης υποστήριξής του από τους κατασκευαστικούς οίκους, όποιες βλάβες παρουσιαστούν σε αυτόν τον εξοπλισμό είναι δύσκολο να επισκευαστούν με αποτέλεσμα να υπάρχει σταδιακή απόσυρση μηχανημάτων. Η απόσυρση μηχανημάτων συνεπάγεται τη συρρίκνωση του αριθμού των διαθέσιμων χειρουργικών αιθουσών και οδηγεί στην αύξηση των λιστών αναμονής των ασθενών που απαιτούν χειρουργική επέμβαση. Με την προμήθεια του υπόψη εξοπλισμού, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Χειρουργείων. Η αποδοτική και συνεχής λειτουργία τους είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία συνολικά του Νοσοκομείου και για την εξυπηρέτηση των πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Το δεύτερο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Αναισθησιολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας, κυρίως  για την κάλυψη νέων αναγκών αλλά και για την αντικατάσταση εξοπλισμού πεπαλαιωμένης τεχνολογίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται να αντικατασταθούν αναισθησιολογικά μηχανήματα, μόνιτορ αιμοδυναμικής παρακολούθησης και ένας απινιδωτής, με νέα σύγχρονης τεχνολογίας μηχανήματα, καθώς τα υπάρχοντα έχουν εγκατασταθεί από το 1998 και βρίσκονται εκτός υποστήριξης με αποτέλεσμα ήδη κάποια εξ’ αυτών να μη λειτουργούν λόγω αδυναμίας αποκατάστασης των βλαβών που έχουν παρουσιαστεί. Νέα ανάγκη  αποτελεί ένα φορητό μόνιτορ αιμοδυναμικής παρακολούθησης και ένα εύκαμπτο ινοπτικό βρογχοσκόπιο. Η προμήθεια του υπόψη εξοπλισμού αποσκοπεί στην κάλυψη χρόνιων αναγκών της Αναισθησιολογικής Κλινικής αλλά και τη σημαντική διευκόλυνση της λειτουργίας των χειρουργείων, καθώς η λειτουργία των χειρουργείων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συγκεκριμένη κλινική. Με την προμήθεια των υπόψη μηχανημάτων και την αντικατάσταση αυτών που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία για περίπου 20 χρόνια, αναμένεται η απρόσκοπτη λειτουργία της Αναισθησιολογικής Κλινικής και κατ’ επέκταση των χειρουργείων του Νοσοκομείου για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Χρ. Κέλλας: Συνθήκες αποσύνθεσης και διάλυση στο Πανεπιστημιακό

Posted on 09 Ιουνίου 2017 by admin

Τις «συνθήκες διάλυσης και αποσύνθεσης της δημόσιας υγείας» που «καταγράφονται σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας» φέρνει με ερώτησή του στη βουλή, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωντης Ν.Δ.,βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας.

Στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, ο Λαρισαίος πολιτικός επισημαίνει πως «σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία», από την ερχόμενη Δευτέρα δε θα πραγματοποιηθούν τα όποια προγραμματισμένα αλλά και έκτακτα χειρουργεία που θα προκύψουν λόγω της εφημερίας του, γεγονός που πρακτικά σημαίνει πως το Νοσοκομείο τίθεται εκτός λειτουργίας».

Αφορμή, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το γεγονός ότι δε θα υπάρχει αναισθησιολογική κάλυψη των χειρουργείων, όπως γνωστοποιήθηκεεγγράφωςστη διοίκηση και στις κλινικές του Νοσοκομείου,καθώς οι αναισθησιολόγοι σταματούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, επειδή ο ιατρικός εξοπλισμός για τις αναισθησίες παραμένει ασυντήρητος, λόγω έλλειψης χρημάτων.

«Το πλέον τραγικό της υπόθεσης όμως, είναι πως κατά πληροφορίες το ποσό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη συντήρηση, ανέρχεται σε μόλις 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ!» συμπληρώνει.

Ο βουλευτής της Ν.Δ. τονίζει επίσης πως «όλα τα παραπάνω αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου των προβλημάτων στο Πανεπιστημιακό, αφού ακόμη και ο ίδιος ο διοικητής του, κ. Παναγιώτης Νάνος, προέβλεψε – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – ότι με τις συγκεκριμένες ελλιπείς πιστώσεις, το νοσοκομείο δε θα μπορέσει να λειτουργήσει μετά το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η ραγδαία μείωση της χρηματοδότησης προς το Νοσοκομείο έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται πρακτικά εκτός λειτουργίας από τις επόμενες ημέρες».

Κατά συνέπεια, θέτει τα παρακάτω ερωτήματα στον Υπουργό Υγείας:

 1. Έχετε γνώση της επικρατούσας κατάστασης στο ΠανεπιστημιακόΓενικό Νοσοκομείο Λάρισας, που θέτει σε κίνδυνοτην ίδια τη λειτουργία του;
 2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε άμεσα ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, το οποίο καλείται να λειτουργήσει με τον χαμηλότερο προϋπολογισμό που είχε ποτέ;

Comments (0)

Tags: , ,

Κορύφωση των κινητοποιήσεων των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Καραβάνι της Υγείας στη Λάρισα

Posted on 22 Νοεμβρίου 2016 by admin

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν. Λάρισας συμμετέχει δυναμικά στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων για να μην υπάρξουν άλλες περικοπές και να μπει τέρµα στα κούφια λόγια και στις ψευτιές της Κυβέρνησης. Αγωνιζόμαστε για: 1. να μπει τέρμα στη λιτότητα και στη φοροληστεία, 2. να προσληφθεί τώρα μόνιμο προσωπικό, 3. να µην γίνουν ζούγκλα οι εργασιακές σχέσεις. Διεκδικούμε: 1. ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 3. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Αναλυτικά το Πρόγραμμα δράσης:

1. Σήμερα, Τρίτη 22-11-2016 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Λ. στις 12:30 με παρουσία Εκπροσώπων της Εκτελεστικής Επιτροπής. της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.. Συζήτηση για τα φλέγοντα θέματα, που απασχολούν τους συναδέλφους.

2. Δυναμική συμμετοχή στην 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 24 Νοέμβρη 2016 και στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 10:30 π.μ. στην Πλατεία Ταχυδρομείου.

3. Συμμετοχή σε νέα Πανεργατική Πανελλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (προσανατολίζεται για την 8η Δεκεμβρίου).

4. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 συμμετοχή στην Παναττική Στάση Εργασίας της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., 10:00 0π.μ. – 15:00 μ.μ. και Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 10:00π.μ..

5. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 θα ακολουθήσει πορεία στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ, όπου θα ζητηθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

6. Το Καραβάνι Σωτηρίας της Υγείας φτάνει στη Θεσσαλία την Τετάρτη την 1 η Φεβρουαρίου 2017 και θα περπατήσει στη Λάρισα. Εκκίνηση 7:00 π.μ. από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Για το Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Λ.

somatiologo

Comments (0)

Tags: , , ,

Κέλλας: Μαύρη σελίδα στην ιστορία της δημόσιας υγείας

Posted on 17 Νοεμβρίου 2016 by admin

Ο υπεύθυνος του Τομέα Υγείας της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, με αφορμή ανακοίνωση για “Αναστολή Λειτουργίας Αιμοδοσίας” στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,  έκανε την ακόλουθη            δήλωση:

«Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της χώρας, αναβάλλει όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία του, γιατί τα χρήματα του προϋπολογισμού του Τμήματος Αιμοδοσίας, μεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς. Αποτέλεσμα να υπάρχει             έλλειψη        αντιδραστηρίων    και      υλικών.

Το γεγονός αυτό έρχεται 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που ενημέρωνε τους πολίτες ότι είναι αδύνατη η λειτουργία του χειρουργείου και τους καλούσε να απευθύνονται στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και       Στερεάς        Ελλάδας.

Το συμπέρασμα είναι δραματικό. Τα χειρουργεία στα Νοσοκομεία μας κλείνουν το ένα μετά το             άλλο.  

Πρόκειται για μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της Δημόσιας Υγείας της χώρας και φέρει τις υπογραφές Τσίπρα, Ξανθού, Πολάκη.                       

Η παραμονή στην εξουσία των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, πλέον, γίνεται επικίνδυνη για       την      χώρα και             τους   πολίτες.

Ο κατήφορος της Κυβέρνησης δεν έχει τέλος…».

Comments (0)

Tags: , ,

Στο ΕΣΠΑ ο νέος εξοπλισμός για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων

Posted on 02 Νοεμβρίου 2016 by admin

Νέο εξοπλισμό αποκτά η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και η Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας μέσω του ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020. Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, η ένταξη του έργου στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» είναι προϋπολογισμού 215.135,00 € και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη στιγμή για την χώρα, εξοπλίζουμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Ως αιρετή Περιφέρεια στοχεύουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας υγείας, καθώς ο άνθρωπος είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Με τα νέα μηχανήματα βελτιώνουμε την ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και συντελούμε στην αρτιότερη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου. Επιθυμούμε το σύστημα δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Καλούμε και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλίας να καταθέσουν προτάσεις για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στην πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι ανοικτή από τον Μάρτιο του 2016».

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ειδικότερα: θα προμηθευθούν / εγκατασταθούν οκτώ (8) μηχανήματα τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που θα αντικαταστήσουν ισάριθμα μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας, ένας (1) κεντρικός σταθμός παρακολούθησης και πέντε (5) μόνιτορ για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων.

Τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με λειτουργία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστές, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες θεραπείας για τους ασθενείς και θα είναι κατασκευασμένα με γνώμονα την εύκολη μεταφορά τους για διευκόλυνση του έργου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Επίσης, θα είναι δυνατόν να εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα, όπως αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης, υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος, αιμοδιήθησης / αιμοδιαδιήθησης, κ.α.

Το σύστημα του κεντρικού σταθμού και των πέντε μόνιτορ θα εγκατασταθεί στους χώρους της Κλινικής Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων. Ο κεντρικός σταθμός θα αποτελείται από υπολογιστικό σύστημα εφοδιασμένο με παραθυρικό λειτουργικό σύστημα και το απαραίτητο λογισμικό σύνδεσης και παρακολούθησης των δεδομένων των 5 παρακλίνιων μόνιτορ. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 8 μόνιτορ μέσω ενσύρματης δικτύωσης (Ethernet) και επαρκή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τα πέντε παρακλίνια μόνιτορ θα είναι μικρά σε μέγεθος με οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών, με επαρκή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα είναι δυνατό να παρακολουθούν μέσω των κατάλληλων περιφερειακών μονάδων παραμέτρους όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, παλμική οξυμετρία, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, συχνότητα αναπνοών, αναίμακτη πίεση και να καταγράφουν BIS και PICCO.

Ετησίως, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού πραγματοποιεί πολύ μεγάλο αριθμό συνεδριών αιμοκάθαρσης (άνω των 65.000) και επομένως η ύπαρξη επαρκούς αριθμού μηχανημάτων αιμοκάθαρσης είναι απαραίτητη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της. Η μονάδα διαθέτει συνολικά 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης από τα οποία τα έντεκα (11) έχουν ηλικία άνω των 10 ετών. Η μεγάλη ηλικία των μηχανημάτων έχει ως άμεσο αντίκτυπο τη συχνή εμφάνιση βλαβών η οποία μειώνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων. Η εμφάνιση των βλαβών περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του μεγάλου αριθμού ασθενών της περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας καθώς αυξάνεται ο χρόνος αναμονής των ασθενών και επομένως και η ταλαιπωρία τους. Η προμήθεια των 8 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, σε αντικατάσταση ισάριθμων μηχανημάτων πεπαλαιωμένης τεχνολογίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους χρόνια νεφροπαθείς της περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Το άμεσο αποτέλεσμα, μέσω της αυξημένης διαθεσιμότητας των μηχανημάτων της μονάδας, θα είναι η σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών ενώ παράλληλα οι ασθενείς θα ωφεληθούν από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων θεραπείας με προφανή θετικά οφέλη στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

Η κλινική Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων βρίσκεται σε λειτουργία για πάνω από 4 χρόνια και εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 300 ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε κάποια επέμβαση θωρακοχειρουργικής φύσης. Για την παρακολούθηση των ασθενών αυτών χρησιμοποιούνται δύο φορητά μόνιτορ μεταφοράς, τα οποία δεν είναι μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και επομένως είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει σημαντικά την παρακολούθηση της εξέλιξης της μετεγχειρητικής πορείας ασθενών καθώς το ιατρικό προσωπικό δεν έχει πρόσβαση στο βέλτιστο επίπεδο πληροφοριών προκειμένου να καθορίζεται το καλύτερο πλάνο αποθεραπείας. Τα οφέλη από την προμήθεια του συστήματος του κεντρικού σταθμού και των 5 παρακλίνιων μόνιτορ είναι σημαντικά πρωτίστως για τους ασθενείς οι οποίοι θα ωφεληθούν σημαντικά από την χρήση του εξοπλισμού καθώς θα επιτευχθεί η γρηγορότερη και ασφαλέστερη αποθεραπεία τους. Παράλληλα, θα διευκολυνθεί σημαντικά η λειτουργία της κλινικής καθώς το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα αποκτήσει πρόσβαση σε εξαιρετικής βαρύτητας πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βέλτιστη παρακολούθηση των ασθενών και για τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Λάρισας στηρίζει τους εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού

Posted on 05 Ιουλίου 2016 by admin

Η Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Λάρισας εκφράζει την πλήρη στήριξή της στον Πρόεδρο και στο Γ.Γ του Σωματείου Εργαζομένων  του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας  στους οποίους κατατέθηκε μήνυση  για συκοφαντική δυσφήμιση από τον πρώην εκτελούντα χρέη Διοικητή στο Π.Γ.Ν.Λ. σε μια προσπάθεια  ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης.

 Την ώρα που η μνημονιακή αντιμετώπιση του δημόσιου συστήματος Υγείας, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της προστασίας της υγείας, έχουν ήδη φέρει σε απόγνωση χιλιάδες εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανέργους, είναι ανεπίτρεπτο να στοχοποιούνται συνδικαλιστικά στελέχη.

Τα συνδικάτα δε διώκονται, καθώς δε νομοθετούν και δε δικάζουν κανένα, αλλά αγωνίζονται και διεκδικούν ένα δημόσιο, δωρεάν και υψηλής ποιότητας σύστημα Υγείας, προσβάσιμο από το σύνολο των πολιτών, χωρίς  περιορισμούς και αποκλεισμούς

                                                                                           

                                                     

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Γ.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Καρδιτσιώτης Παν. Νάνος και επίσημα νέος διοικητής στο Πανεπιστημιακό Λάρισας

Posted on 05 Μαΐου 2016 by admin

Τους νέους διοικητές σε σειρά νοσοκομείων της χώρας επέλεξε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας τοποθετείται ο Καρδιτσιώτης Παναγιώτης Νάνος.
Σύντομο βιογραφικό :
Απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- ΕΣΥ, ΕΑΠ Πατρών. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, αναπληρωτής Διοικητής της 3ης ΥΠΕ, διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, διοικητικό στέλεχος του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας με συνολική προϋπηρεσία στο ΕΣΥ τριάντα συναπτά έτη.

Comments (0)

Tags: , ,

Καρδιτσιώτης ο νέος διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Posted on 28 Απριλίου 2016 by admin

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές, το σήριαλ με τον διάδοχο του Κώστα Καραμπάτσα στην προεδρία της διοίκησης, αναμένεται να τελειώσει αμέσως μετά το Πάσχα με την τοποθέτηση του εκ Καρδίτσης ορμώμενου Παναγιώτη Νάνου.
Πρόκειται για τον επί μακρόν στέλεχος του υπουργείου Υγείας και πρώην υποδιοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
Το βιογραφικό του:
Γεννήθηκε το 1962 στην Καρδίτσα. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (ΜSc) ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πτυχιούχος Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, (τµ. ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας) του ΤΕΙ Αθήνας.
Έχει συνολική προϋπηρεσία 25 χρόνια στο ΕΣΥ και την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, υπηρέτησε στο Υπουργείο Υγείας (1985-1989), διετέλεσε σύµβουλος Νοµάρχη Καρδίτσας, διοικητής στο Νοσοκοµείο «Γ. Παπανικολάου» Κύµης. Παράλληλα έχει θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πρόεδρος, ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πλαστήρα, Κέντρου Ιστορικών Μελετών «Ν. Πλαστήρας», ΚΕΚ, κ.ά.).
Ως διοικητής στο Νοσοκοµείο Κύµης σχεδίασε και υλοποίησε πρότυπο πρόγραµµα Προληπτικής Ιατρικής, δηµιουργώντας Οµάδες Φροντίδας Υγείας για το µαθητικό και γενικό πληθυσµό της περιοχής ευθύνης, µε σηµαντικά αποτελέσµατα για τα δύο χρόνια.
Έχει ερευνητικό και συγγραφικό έργο, πλέον των σαράντα (40) µελετών και ειδικών εργασιών για θέµατα ΕΣΥ, εξ αυτών αρκετές ανακοινώθηκαν σε Πανελλήνια Επιστηµονικά Συνέδρια και Ηµερίδες. Έχει διοικητική και εκπαιδευτική εµπειρία σε δοµές κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Αρθογράφος, ερευνητής Τοπικής Ιστορίας και Λαογραφίας, κείµενά του δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο Τύπο της Θεσσαλίας, επίτοµα περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, κ.α.
Παράλληλα ασχολείται µε την Λογοτεχνία µε διακρίσεις σε πανελλήνιους διαγωνισµούς (Ά βραβείο, Μυθιστορήµατος, ∆ιηγήµατος). Εκτιµώντας τις αρχές του Εθελοντισµού συµµετέχει από 20ετίας σε εθελοντικές οργανώσεις και επιστηµονικούς φορείς της Καρδίτσας.

Πηγή: www.onlarissa.gr

Comments (0)

Tags: , ,

Παιδική γιορτή παραμυθιού

Posted on 19 Απριλίου 2016 by admin

Το Σωματείο Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Λ. προσκαλεί τα μέλη του στη χορογραφημένη παρουσίαση του μουσικού παραμυθιού, που υπογράφει η παιδαγωγός & συγγραφέας Λητώ Τσακίρη Παπαθανασίου με τίτλο: «στου ονείρου μου την άκρη… φιλία έχω και αγάπη» για την αξία της φιλίας και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Συντελεστές της παράστασης είναι και οι κ.κ.: Α. Πουλούλη [μουσική], Ν. Λεωνίδου [εικονογραφίες] και Δ. & Ε. Κολτσίδα [χορογραφίες]. Στη συντροφιά μας η μουσικός Ν. Κουκουλοπούλου & νεαρές χορεύτριες της Σχολής Χορού Κολτσίδα. Θα προλογίσει η κοινωνιολόγος Δ. Τριπολίτου.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 στο χώρο του club ΜΥΛΟΣ 1927 και θ’ αποτελέσει ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών, με τρόπο διαδραστικό… γιατί όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα παιδί…

Απευθύνουμε πρόσκληση σ’ όλα τα μέλη μας & τις οικογένειές τους για ένα τρίωρο με χορό, τραγούδια & φαντασία στο Μύλο 1927 και άλλες εκπλήξεις… για να ευχηθούμε, όλοι μαζί, συντροφιά: «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!»

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων θεωρεί, πως ταυτόχρονα με τις εργασιακές – οικονομικές διεκδικήσεις, υπάρχει η ανάγκη επαφής και γνωριμίας με πολιτιστικά δρώμενα πρώτα και κύρια για τα παιδιά μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Άμεση εφαρμογή του Νόμου για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Posted on 13 Απριλίου 2016 by admin

Μετά τη δημοσίευση του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.:21/τ.: Α’) και σύμφωνα με το άρθρο 97 αυτού, προβλέπεται η δυνατότητα να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι τις 31-12-2017, με ιδιώτες, που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Η διάταξη είναι ειδική και υπερισχύει κάθε άλλης γενικής διάταξης Νόμου, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνον στην καθαριότητα κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και όχι των λοιπών νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα.

Η Απόφαση για την σύναψη των συμβάσεων λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοίκησης του Νομικού προσώπου σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διευκρινίσεις, που δόθηκαν από το Υ.Υ..

Στο προαναφερθέν πλαίσιο το Σωματείο Εργαζομένων, ζητά από τη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, να γίνουν όλες οι ενέργειες, ώστε να λάβουν χώρα άμεσα όλες οι διαδικασίες προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά το άρθρο 97 σε όλες τις υπηρεσίες, που έως σήμερα παρέχονται από εργολάβους.

Σημειώνεται, ότι οι εργολάβοι στα Νοσοκομεία, οι οποίοι έχουν αναλάβει το σύνολο σχεδόν των υποστηρικτικών υπηρεσιών, δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα και απομυζούν τους εξανεμισμένους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Πρέπει το Δ.Σ. άμεσα να λάβει τη σχετική Απόφαση.

Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζεται, ότι πάγια θέση του Σωματείου είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, που θα καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. Όμως τα τεράστια κέρδη των ιδιωτών, που προσφέρουν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες και σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για τους εργαζόμενους, που απασχολούν, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για άμεση εφαρμογή του άρθρου 97 του Νόμου 4368/2016.

Ήδη σε άλλα Νοσοκομεία βάσει πληροφοριών μας έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες περί τα τέλη Μαρτίου και το Σωματείο Εργαζομένων τίθεται στη διάθεση της Διοίκησης για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια χρειαστεί.

Για το Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Λ.

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πρόεδρος

NΑΚΟΣ Θ.Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας

Comments (0)

Tags: , ,

Καλύτερη πρόσβαση, εξυπηρέτηση και εικόνα στο Π.Γ.Ν. Λάρισας

Posted on 09 Απριλίου 2016 by admin

Το Σωματείο Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Λ. συμμετέχει ενεργά στο πλαίσιο βελτίωσης της καθημερινότητας των Μελών του αλλά και των εξυπηρετούμενων πολιτών και επισκεπτών.

Σε συνέχεια της από 28-03-2016 συνάντησης του Προέδρου κ. Λαρίση Κ. και Γενικού Γραμματέα κ. Νάκου Χ. με τον Πρόεδρο του Κ.Τ.Ε.Α.Λ. Λάρισας κ. Σακελλαρίου Μ. [πληροφορίες εδώ], σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προαναφερθέντων με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, αστικής ανάπτυξης και Υποδομών κ. Μαββίδη Δ., ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην αυτοψία, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου συμμετείχε και η Αντιπρόεδρος κ. Τσολάκη Αικ..

Μεταξύ των άλλων δρομολογούνται οι πρώτες παρεμβάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και των επισκεπτών: στάση αποβίβασης στο Π.Γ.Ν.Λ., μεταφορά σε νέο σημείο της στάσης επιβίβασης από το Π.Γ.Ν.Λ., νέο στέγαστρο αναμονής επιβατών με παγκάκι/α, πίνακα με χάρτη του δικτύου του Κ.Τ.Ε.Α.Λ. Λάρισας, πληροφορίες δρομολογίων αστικού Νο 4, αύξηση προσβασιμότητας ατόμων με κινητικές αναπηρίες και με καρότσια παίδων από/προς στάσεις.

Επισημαίνεται, ότι μεταξύ των προτάσεων του Σωματείου Εργαζομένων [πληροφορίες εδώ και εδώ], που κατατέθηκαν και στο πλαίσιο της Μελέτης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου, είναι και η αστική σύνδεση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και με άλλα σημεία ενδιαφέροντος, όπως λ.χ.: ο σταθμός του Ο.Σ.Ε..

Μετά τη συνάντηση το Σωματείο, απηύθυνε επιστολή προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού με αντικείμενο τον εξωτερικό χώρο στάθμευσης για το προσωπικό του Νοσοκομείου, που τους τελευταίους μήνες έχει εξελιχθεί σε γολγοθά για τους συναδέλφους [όλη επιστολή εδώ].

Το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού με γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και της εικόνας στο Νοσοκομείο μας, θα συμβάλλει τα μέγιστα για την υλοποίηση κι άλλων παρεμβάσεων, που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των συναδέλφων μας.

Για το Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Λ.

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πρόεδρος

NΑΚΟΣ Θ.Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας

Comments (0)

Δημήτρης Μητροπάνος - Ποιος φταίει μη ρωτάς
Πασχάλης Τερζής - Θα το συνηθίσεις
Σταμάτης Γονίδης - Τι δεν έχω εγώ
Γιάννης Πλούταρχος - Αχ κορίτσι μου
Χρήστος Αντωνιάδης - Δεν είσαι εσύ
Βασίλης Καρράς - Ποια με καταράστηκε
Λευτέρης Πανταζής - Σε νοσταλγώ
Πάνος Κιάμος - Πως θα την βγάλω
Πάολα - Γίνε μαζί μου ένα
Παντελής Παντελίδης - Αν είσαι εκεί

 


Ιούλιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC