Ειδήσεις

Άμεση εφαρμογή του Νόμου για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο


Μετά τη δημοσίευση του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.:21/τ.: Α’) και σύμφωνα με το άρθρο 97 αυτού, προβλέπεται η δυνατότητα να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι τις 31-12-2017, με ιδιώτες, που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Η διάταξη είναι ειδική και υπερισχύει κάθε άλλης γενικής διάταξης Νόμου, καθώς αφορά αποκλειστικά και μόνον στην καθαριότητα κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και όχι των λοιπών νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα.

Η Απόφαση για την σύναψη των συμβάσεων λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοίκησης του Νομικού προσώπου σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διευκρινίσεις, που δόθηκαν από το Υ.Υ..

Στο προαναφερθέν πλαίσιο το Σωματείο Εργαζομένων, ζητά από τη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, να γίνουν όλες οι ενέργειες, ώστε να λάβουν χώρα άμεσα όλες οι διαδικασίες προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά το άρθρο 97 σε όλες τις υπηρεσίες, που έως σήμερα παρέχονται από εργολάβους.

Σημειώνεται, ότι οι εργολάβοι στα Νοσοκομεία, οι οποίοι έχουν αναλάβει το σύνολο σχεδόν των υποστηρικτικών υπηρεσιών, δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα και απομυζούν τους εξανεμισμένους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Πρέπει το Δ.Σ. άμεσα να λάβει τη σχετική Απόφαση.

Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζεται, ότι πάγια θέση του Σωματείου είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, που θα καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. Όμως τα τεράστια κέρδη των ιδιωτών, που προσφέρουν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες και σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για τους εργαζόμενους, που απασχολούν, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για άμεση εφαρμογή του άρθρου 97 του Νόμου 4368/2016.

Ήδη σε άλλα Νοσοκομεία βάσει πληροφοριών μας έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες περί τα τέλη Μαρτίου και το Σωματείο Εργαζομένων τίθεται στη διάθεση της Διοίκησης για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια χρειαστεί.

Για το Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Λ.

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πρόεδρος

NΑΚΟΣ Θ.Μ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας

Προηγούμενο άρθρο Το ΤΕΕ Θεσσαλίας για το Κτηματολόγιο
Επόμενο άρθρο Η Εφορεία Αρχαιοτήτων στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Τσαριτσάνης έπειτα από 102 χρόνια