Tag Archive | "Οδικά"

Tags: , ,

Υπογράφηκε η σύμβαση για το δρόμο Πολυνέρι-Λεύκη

Posted on 20 Ιανουαρίου 2021 by admin

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου για τη βελτίωση  του δρόμου που συνδέει το Πολυνέρι με τη Λεύκη, στη  διανομαρχιακή οδό Λάρισα – προς όρια νομού Καρδίτσας.  Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 371.900 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης της οδού σε θέσεις όπου απαιτείται, εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης στρώσεων οδοστρωσίας και εκ νέου ασφαλτόστρωση, εργασίες συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και εργασίες ασφάλισης της  οδού.

«Οι δρόμοι μας ενώνουν και μας φέρνουν με ασφάλεια πιο κοντά» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τη δουλειά σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στις υποδομές, αποδίδοντας έργα χρήσιμα, που λύνουν προβλήματα της καθημερινότητας. Τα έργα που μελετά, χρηματοδοτεί και κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, δημιουργούν θέσεις εργασίας και φέρνουν χρήμα στην τοπική πραγματική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Comments (0)

Tags: , ,

Εργασίες ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας

Posted on 19 Ιανουαρίου 2021 by admin

Στη σήμανση και διαγράμμιση τμημάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ευθύνης της,  στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έργα συνολικού  προϋπολογισμού 218.000 ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου   «Παροχή υπηρεσιών για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Λάρισας έτους 2020 -2021», και για την σύμβαση των έργων  «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης» και  «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας» .

«Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό, παράγουν καθημερινά έργο με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους δρόμους ευθύνης της Περιφέρειας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Με σχέδιο και προγραμματισμό παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει ανάγκη, διασφαλίζοντας την ασφαλή μετακίνηση και επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Comments (0)

Tags: , ,

Ξεκινούν έργα οδικής ασφάλειας στα τμήματα Βερδικούσια-Συκιά και Συκιά-Βλαχογιάννι

Posted on 08 Ιανουαρίου 2021 by admin

Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό τμήμα από Βερδικούσια έως διασταύρωση Συκιάς και της κοινοτικής οδού από τη διασταύρωση Συκιάς έως το χωριό Βλαχογιάννι. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 611.300 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Ελασσόνας στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου με έργα ουσίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες μας, είμαστε παντού όπου υπάρχει ανάγκη, με χρήσιμα έργα στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων. Έργα ουσίας, που λύνουν καθημερινά, μικρά προβλήματα που όμως ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα στη ζωή των ανθρώπων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Παρεμβάσεις

-Χωματουργικές εργασίες κυρίως καθαρισμού υφιστάμενης τάφρου, άρσης καταπτώσεων και κατασκευής επιχωμάτων σε θέσεις καθιζήσεων

-Συντήρηση της υποδομής και καθαρισμός -ενίσχυση των τεχνικών της οδού και τσιμεντοστρώσεις σε σημεία συμβολής με άλλες οδούς

-Αποκατάσταση της οδοστρωσίας σε θέσεις καθιζήσεων -έντονων ρηγματώσεων και ασφαλτόστρωση ολόκληρου του οδοστρώματος κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος περίπου 4 χλμ

-Σήμανση επικίνδυνων θέσεων, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων και διαγράμμιση της οδού.

Comments (0)

Tags: , ,

Δημοπρατείται το έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Γέφυρας Παλαιοκάστρου

Posted on 05 Ιανουαρίου 2021 by admin

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο  «Αποκατάσταση ζημιών στη Γέφυρα Παλαιοκάστρου», του Δήμου Ελασσόνας,  προϋπολογισμού 500.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Οι εργασίες αφορούν στην προστασία των δύο ανοιγμάτων της γέφυρας καθώς και στην ενίσχυση της κοίτης  και των οχθών του ποταμού Βούλγαρη.

«Προχωρούν οι διαδικασίες δημοπράτησης ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου

για το Δήμο Ελασσόνας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες  «θωρακίζουμε» από πλημμυρικά φαινόμενα τη γέφυρα  Παλαιοκάστρου. Είναι ένα έργο στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και το οποίο συμβάλει στην ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη διακίνηση των εμπορευμάτων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

 • Προτείνεται προστασία της όχθης με συρματοκυλίνδρους και συμρματοκιβώτια διαμέτρου 0,60 m με κλίση 1:1 και θεμέλια πάχους 1,00 m. Στην επαφή με το αριστερό ακρόβαθρο του δεξιού ανοίγματος και το δεξιό του αριστερού σταδιακά η προστασία μεταβάλλεται σε κατακόρυφη. Η στέψη των έργων προστασίας είναι περίπου 0,75 m πάνω από τη Στάθμη Πλημμύρας Τ=10. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 135 m. Οι λίθοι των συρματοκιβωτίων θα λαμβάνονται από την κοίτη του ποταμού.
 • Προστασία της δεξιάς όχθης του δεξιού ανοίγματος ανάντη σε μήκος 100 m περίπου και κατάντη σε μήκος 80 m περίπου με συρματοκυλίνδρους διαμ. 0,60 m και συρματοκιβώτια όπως στην προηγούμενη περίπτωση.
 • Προστασία της αριστερής όχθης του αριστερού ανοίγματος κατάντη σε μήκος 335 m περίπου με συρματοκιβώτια όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις. Η στέψη των έργων προστασίας είναι περίπου 0,70 m πάνω από τη Στάθμη Πλημμύρας Τ=10.
 • Προστασία της χαμηλής κοίτης του δεξιού και αριστερού ανοίγματος κατάντη της ιρλανδικής διάβασης με συρματοκιβώτια πάχους 1,00 m.
 • Προστασία των βάθρων του δεξιού ανοίγματος σε πλάτος 7,00 m με συρματοκιβώτια πάχους 1,00 m.
 • Προστασία από διάβρωση των ακροβάθρων και μεσοβάθρων των δύο ανοιγμάτων με επένδυση της χαμηλής κοίτης με συρμοτοκιβώτια πάχους 0,50 m.
 • Προστασία των χαμηλών κοιτών (αριστερή και δεξιά) κατάντη των ιρλανδικών διαβάσεων λόγω υψηλών ταχυτήτων με ουδούς από συρματοκιβώτια πάχους 1,00 m και βάθους 1,00 m σε μήκος 80 m περίπου δεξιά (4 ουδοί) και μήκος 20 m περίπου αριστερά (1 ουδος).

Comments (0)

Tags: , ,

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκαθιστά το δίκτυο ύδρευσης στην κοινότητα Κρανιάς

Posted on 04 Ιανουαρίου 2021 by admin

Στην αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Κρανιάς Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έργο προϋπολογισμού 385.000 ευρώ που χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.   Το έργο  δημοπρατείται άμεσα και περιλαμβάνει εργασίες σε συνολικό μήκος 6,8 χιλιομέτρων, από το ρέμα της «Δέσης» μέχρι την δεξαμενή Κρανιάς.

«Προχωράμε στη δημοπράτηση ενός έργου ουσίας για την κοινότητα Κρανιάς, με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων και προστατεύει τη δημόσια υγεία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.  «Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, αποκαθιστούμε το δίκτυο  ύδρευσης που έχει υποστεί σημαντικές φθορές και αντικαθιστούμε τις παλιές σωληνώσεις αμιάντου, με νέες πλαστικές σωλήνες, εξασφαλίζοντας επαρκές και ποιοτικό νερό για τους κατοίκους της περιοχής» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Οι εργασίες αποκατάστασης

Το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης έχει σωλήνες από αμίαντο, διέρχεται μέσα από δασώδη βλάστηση με συχνές ζημιές όλη την περίοδο του έτους με αποτέλεσμα το δημοτικό διαμέρισμα Κρανιάς να μην υδρεύεται επαρκώς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:

-Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή – επανεπίχωση) με άμμο λατομείου και υλικά οδοστρωσίας,

-Εργασίες συνολικής εγκατάστασης του δικτύου ύδρευσης σε μήκος 6.800 μ. με σωλήνες από PE ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm/PN 16 Atm, με όλα τα παρελκόμενα για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου.

Οι εργασίες θα γίνουν επί του οδικού δικτύου Κρανιάς – Καλλιπεύκης, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης θα ανήκει στην Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών.

Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν με γνώμονα τις φθορές που υπέστη το δημοτικό διαμέρισμα Κρανιάς, Δημοτική ενότητα Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών μετά τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή,  όσο και την πρόληψη, καθώς ο υφιστάμενος αγωγός αμιάντου διέρχεται σε πολλά σημεία μέσα από ρέματα με αποτέλεσμα σε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός των φθορών αλλά και η αποκατάσταση του σε δύσβατα μέρη. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι  έξι μήνες.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη του τμήματος της ε.ο. Λαρίσης -Τρικάλων

Posted on 30 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Τμήμα Γεωργική Σχολή – Τερψιθέα», συνολικού προϋπολογισμού 399.989,65  ευρώ, με την οποία ολοκληρώνεται η βελτίωση της εθνικής οδού  Λαρίσης – Τρικάλων.

«Υπογράψαμε τη σύμβαση της μελέτης ενός σημαντικού έργου, απαραίτητου και χρήσιμου για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας. Στο τμήμα του δρόμου Λαρίσης-Τρικάλων από τη Γεωργική Σχολή έως την Τερψιθέα δεν είχαν προβλεφθεί παράπλευρες οδοί, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων και την εξυπηρέτηση των παρόδιων εγκαταστάσεων, όπως συμβαίνει σε όλους τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για πλήρη μελέτη που καθιστά το έργο ώριμο προς ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο τη νέα Προγραμματική Περίοδο, για την κατασκευή του. Ευχαριστώ τις τεχνικές μας υπηρεσίες που σε δύσκολες συνθήκες συνεχίζουν να εργάζονται συστηματικά και συντονισμένα. Το αποτέλεσμα της  δουλειά τους, διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργούν και συντηρούν θέσεις εργασίας και στηρίζουν την τοπική πραγματική οικονομία»προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αντικείμενο της μελέτης

Στην υφιστάμενη κατάσταση, η οδός  ( κεντρική αρτηρία ) έχει συνολικό πλάτος 17,00μ. και αποτελείται από τέσσερις λωρίδες οδικής κυκλοφορίας, δύο ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50 μ με διαχωριστική νησίδα πρασίνου πλάτους 2,00 μ.

Στην παρούσα μελέτη θα διατηρηθεί η κύρια αρτηρία μήκους 2,5 Km η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙΙ και ακολουθεί την τυπική διατομή οδού β4ν* συνολικού ασφαλτοστρωμένου πλάτους 17,00 μ. η οποία περιλαμβάνει:

-4 λωρίδες κυκλοφορίας δύο ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50m έκαστη

-2 εξωτερικές λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 0,50μ.έκαστη

-Έρεισμα μη ασφαλτοστρωμένο πλάτους 1,50m

-Νησίδα διαχωρισμού της κυκλοφορίας πλάτους 2,00.

Διατηρώντας την κύρια αρτηρία ως έχει, η εν λόγω μελέτη θα  ενσωματώσει  την κατασκευή των παραδρόμων εκατέρωθεν της αρτηρίας (νέα χάραξη) και ενός νέου ενδιάμεσου κυκλικού κόμβου για την σύνδεση αυτών με την αρτηρία και την καλύτερη εξυπηρέτηση της παρόδιας κυκλοφορίας .

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παρόδιες ιδιοκτησίες και οικονομικές δραστηριότητες, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός των κάτωθι παράπλευρων οδών:

– Βόρεια παράπλευρη, από τον υπάρχοντα κόμβο των ΤΕΙ έως και τον υπό διαμόρφωση κόμβο της Τερψιθέας, κατηγορίας ΑIV και διατομής ε2 και συνολικού μήκους περί τα 2,5χλμ.

– Νότια παράπλευρη, από τον υπάρχοντα κόμβο των ΤΕΙ έως και τον υπό διαμόρφωση κυκλικό κόμβο της Τερψιθέας, κατηγορίας ΑIV και διατομής ε2, συνολικού μήκους περί τα 2,5χλμ.

Πρόκειται για συλλεκτήριες οδούς σύνδεσης παρόδιων ιδιοκτησιών (βιοτεχνικού χαρακτήρα) και αγροτικών εκτάσεων και συνεπώς σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, κατατάσσονται στη κατηγορία ΑIV και βάσει της Εγκυκλίου 41/2005 επιλέγεται η τυπική διατομή οδού ε2 (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ & ΟΜΟΕ-Δ).

Τέλος, προβλέπεται η μελέτη ενός  ενδιάμεσου ισόπεδου κυκλικού κόμβου (Ι/Κ) ο οποίος θα επιτρέπει τη σύνδεση των παραδρόμων με την κύρια αρτηρία.

Σκοπιμότητα

Το υπόψη οδικό τμήμα από τον κόμβο των ΤΕΙ έως τον κόμβο της Τερψιθέας αποτελεί το πρώτο τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων μετά το όριο του Σχεδίου Πόλης της Λάρισας, όπου υπάρχει σημαντική ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εμπορικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα και επομένως η ανάγκη κατασκευής και παράπλευρων οδών (SR) εκατέρωθεν της υπάρχουσας αρτηρίας είναι επιβεβλημένη. Επί πλέον δε, η λοιπή Εθνική οδός Λάρισας-Τρικάλων, έχει κατασκευασθεί σχεδόν στο σύνολό της και το εναπομείναν τμήμα από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας έχει μελετηθεί και σύντομα θα υπογραφεί και η σύμβαση  για την κατασκευή του.

Στο σύνολο της Ε.Ο Λάρισας -Τρικάλων, περιλαμβάνει παράπλευρο δίκτυο εκατέρωθεν της αρτηρίας σε όλο το μήκος της, συνεπώς και για λόγους συνέχειας και ενιαίου σχεδιασμού απαιτείται η μελέτη παράπλευρων οδών και κόμβων στο εν λόγω οδικό τμήμα.

Comments (0)

Tags: , ,

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας στην εθνική οδό Λάρισας-Φαρσάλων

Posted on 28 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αποκατάσταση της εθνικής οδού Λάρισας – Φαρσάλων, σε σημεία του οδοστρώματος και των ερεισμάτων που καταστράφηκαν από τον Ιανό. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 223.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

« Σε συνεργασία με τους Αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, προχωράμε  με ολοκληρωμένο σχέδιο στην  πλήρη αποκατάσταση των υποδομών πρόσβασης που καταστράφηκαν από το χτύπημα του Ιανού» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Παρεμβαίνουμε σε σημεία της οδού Λάρισας – Φαρσάλων όπου υπάρχει ανάγκη,  προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων και η διακίνηση των εμπορευμάτων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αποκατάσταση

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κυρίως από το 3ο χλμ έως το 5ο χλμ καθώς και σε άλλες θέσεις μέσα στα όρια του Δήμου Φαρσάλων που παρατηρήθηκαν ζημιές λόγω της θεομηνίας.  Προβλέπεται:

-Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος.

-Ενίσχυση πρανών οδού με επιχώματα – λιθορριπή σε θέσεις καθιζήσεων.

-Εξυγίανση – αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση προσβασιμότητας και ποιότητας κύλισης με κατασκευή και ενίσχυση – συμπλήρωση υφιστάμενης οδοστρωσίας

-Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις – καθιζήσεις.

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι τρεις μήνες.

Comments (0)

Tags: , ,

Ολοκληρώθηκαν τα έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο Βερδικούσια-Λογγά

Posted on 21 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Ένα ακόμη οδικό έργο παραδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην περιοχή της Ελασσόνας καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης της ασφάλειας στο τμήμα που συνδέει τη Βερδικούσια με το Λογγά. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1.730.000 ευρώ με το οποίο ολοκληρώνεται η ασφαλής και γρήγορη σύνδεση μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Λάρισας και των Τρικάλων. Το έργο έρχεται ως συνέργεια του προηγούμενου έργου της κατασκευής του δρόμου Βερδικούσια –Λογγά συνολικού προϋπολογισμού 7.800.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ασφαλτόστρωσης, της κατασκευής τοίχων βαρύτητας για την ενίσχυση των πρανών της οδού και την αποφυγή καταπτώσεων, η συντήρηση της οδού που οδηγεί από την Ελασσόνα στη Βερδικούσια πλησίον του οικισμού της Βερδικούσιας, η τοποθέτηση πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας και η διαγράμμιση των ασφαλτοστρωμένων τμημάτων.

 

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παραδίδει ένα ακόμη έργο ουσίας και χρήσιμο που ενισχύει την οδική ασφάλεια στον ορεινό όγκο της Ελασσόνας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Είναι ένα έργο στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής καθώς με το συγκεκριμένο οδικό τμήμα ολοκληρώνεται η σύνδεση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Λάρισας και των Τρικάλων. Και οι άνθρωποι στα ορεινά έχουν δικαίωμα στη ζωή» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου δρόμου που συνδέει τον Πυργετό με τη Ραψάνη

Posted on 18 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Ξεκίνησαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες κατασκευής του νέου οδικού τμήματος που ενώνει τον Πυργετό με τη Ραψάνη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για την πορεία των εργασιών ενημερώθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πολιτισμού και Δια βίου Μάθησης Νίκος Λιούπας ο οποίος επισκέφτηκε το έργο συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας Χρήστο Ντάγια.

«Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των κατοίκων της υπαίθρου δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας στο οδικό δίκτυο» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για έργο ουσίας, με θετικό πρόσημο στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και μόχλευση στην πραγματική τοπική οικονομία. Τα έργα είναι τα μόνα που λένε την αλήθεια. Πέρα από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και στηρίζουμε την πραγματική τοπική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες  

Οι εργασίες στο δρόμο Πυργετού- Ραψάνης περιλαμβάνουν εκτεταμένη συντήρηση σε σημεία που παρουσιάζονται έντονες καθιζήσεις και εργασίες συντήρησης της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε θέσεις ρηγματώσεων. Η εκτεταμένη συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σε όλο το πλάτος της οδού με ενίσχυση της επίχωσης της οδού, εκ νέου οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση. Παρεμβάσεις ενίσχυσης και συντήρησης της υφιστάμενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο της οδού.

Comments (0)

Tags: ,

Δημοπρατείται η ολοκλήρωση του παράπλευρου δικτύου της Εθνικής Οδού Λάρισας – Τρικάλων

Posted on 15 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο της κατασκευής της δεξιάς παράπλευρης οδού της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Ραχούλας – Μάνδρας – Αμυγδαλέας έως την κάτω διάβαση Μάνδρας, μήκους περίπου 2,48 km. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  Με το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώνεται το παράπλευρο δίκτυο της Εθνικής Οδού Λάρισας – Τρικάλων.

 

«Δημοπρατούμε ένα σημαντικό οδικό έργο με το οποίο ολοκληρώνουμε το παράπλευρο δίκτυο της επαρχιακής οδού Λάρισας – Τρικάλων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε δύσκολες εποχές, με συστηματική δουλειά και στρατηγικό σχέδιο σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας υλοποιούμε έργα στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων. Σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις απαραίτητες για την βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της Θεσσαλίας. Τα έργα πέραν της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης

Το έργο

 

 

Αντικείμενο  του έργου είναι η κατασκευή της δεξιάς παράπλευρης οδού της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, στο τμήμα από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας – Αμυγδαλέας έως την Κ/Δ Μάνδρας, μήκους περίπου 2,48 km.

Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Τη μετατροπή του υφιστάμενου τρισκελούς Ι/Κ στη Χ.Θ. 0+000 της παράπλευρης οδού, σε τετρασκελή.
 • Την κατασκευή δεξιάς παράπλευρης οδού, από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας – Αμυγδαλέας έως την Κ/Δ Μάνδρας.
 • Την κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών (σωληνωτών και κιβωτοειδών αγωγών, παράπλευρων χωμάτινων και επενδεδυμένων τάφρων), κατά μήκος της παράπλευρης οδού, για την ασφαλή απαγωγή των υδάτων.
 • Την κατασκευή Ι/Κ μορφής «Συμβολής» στη Χ.Θ. 2+405 της παράπλευρης οδού, για τη σύνδεσή της με την υφιστάμενη οδό προς Μάνδρα.
 • Την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στον προς κατασκευή τετρασκελή Ι/Κ στη Χ.Θ. 0+000 της παράπλευρης οδού και την προσαρμογή του υφιστάμενου (ηλεκτροφωτισμού) στην περιοχή της Κάτω Διάβασης Μάνδρας.

Comments (0)

Tags: , ,

Έργα βελτίωσης στα οδικά τμήματα Βερδικούσια-Συκιά και Συκιά-Βλαχογιάννι

Posted on 23 Νοεμβρίου 2020 by admin

Ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου για την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό τμήμα από Βερδικούσια έως διασταύρωση Συκιάς και της κοινοτικής οδού από τη διασταύρωση Συκιάς έως το χωριό Βλαχογιάννι. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το 2ο πρακτικό  της ανοικτής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 611.300 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Ελασσόνας δρομολογεί την υλοποίηση ενός σημαντικού οδικού έργου για τους οικισμούς του ορεινού όγκου του Δήμου » δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για ένα χρήσιμο έργο που ενισχύει την ασφάλεια στη μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη διακίνηση των προϊόντων. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους κατοίκους της υπαίθρου δίνοντας λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Παρεμβάσεις

-Χωματουργικές εργασίες κυρίως καθαρισμού υφιστάμενης τάφρου, άρσης καταπτώσεων και κατασκευής επιχωμάτων σε θέσεις καθιζήσεων

-Συντήρηση της υποδομής και καθαρισμός -ενίσχυση των τεχνικών της οδού και τσιμεντοστρώσεις σε σημεία συμβολής με άλλες οδούς

-Αποκατάσταση της οδοστρωσίας σε θέσεις καθιζήσεων -έντονων ρηγματώσεων και ασφαλτόστρωση ολόκληρου του οδοστρώματος κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος περίπου 4 χλμ

-Σήμανση επικίνδυνων θέσεων, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων και διαγράμμιση της οδού.

Comments (0)

Tags: , ,

Προχωρά σε σύμβαση η κατασκευή του δρόμου Αμπελώνας-Ροδιά-Γόννοι

Posted on 19 Νοεμβρίου 2020 by admin

Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του  δρόμου που συνδέει τον Αμπελώνα με τη   Ροδιά  και τους Γόννους, μήκους 11 χλμ και συνολικού προϋπολογισμού 3.757.200 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μετά την ανάδειξη Αναδόχου, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έδωσε την έγκριση για τη διαδικασία σύναψης  δημόσιας σύμβασης του έργου.

«Ικανοποιούμε τις ανάγκες των πολιτών σε πολύ δύσκολες εποχές, με συστηματική δουλειά  και εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Στο νέο δρόμο  διεισδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων του Τυρνάβου, του Αμπελώνα, της Ροδιάς, των Γόννων. Ήδη στο δρόμο  Γόννοι – Ροδιά, έχουν ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τεχνικά έργα προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Ικανοποιούμε  ένα αίτημα πολλών ετών και αποδίδουμε στους ανθρώπους της περιοχής  έναν ασφαλή, σύγχρονο  και λειτουργικό οδικό άξονα» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέα στηθαία και πινακίδες σήμανσης τοποθετεί η Περιφέρεια στο οδικό δίκτυο ευθύνης της

Posted on 12 Νοεμβρίου 2020 by admin

Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της, όπου παρουσιάζονται προβλήματα. Μετά τις εργασίες  οριζόντιας σήμανσης οδών και κυκλικών κόμβων  με διαγράμμιση, βέλη και διαβάσεις  και την κοπή χόρτων,  συνεργείο της Περιφέρειας Θεσσαλίας αντικαθιστά  κατεστραμμένα στηθαία και επισκευάζει, καθαρίζει και τοποθετεί νέες πινακίδες σήμανσης.

«Ο εξοπλισμός της οδού αποτελεί σημαντικό και απαραίτητο κομμάτι του οδικού συστήματος, καθώς σε συνδυασμό με τον άνθρωπο και το όχημα αποτελούν τους τρεις παράγοντες της οδικής ασφάλειας» τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Χρήστος  Καλομπάτσιος που επέβλεψε τις εργασίες.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Θεσσαλίας τοποθέτησε:

-40 κώνους βιδωτούς 45 cm  σε νησίδες

-130 κώνους βιδωτούς 70 cm  σε νησίδες και γεφυράκια χωρίς κάγκελα

-20 πινακίδες -καθρέπτες κοίλα κάτοπτρα

-180 πινακίδες σήμανσης-πληροφοριακές καινούργιες

-Επισκευάστηκαν  και καθαρίστηκαν 250 πινακίδες που είχαν υποστεί βλάβη ή φθορά

-Τοποθετήθηκαν 54 τεμάχια στηθαία ασφαλείας των 4 μέτρων και

-Έγινε βαφή κιγκλιδωμάτων γεφυρών

Comments (0)

Tags: , ,

Ξεκινούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου

Posted on 10 Νοεμβρίου 2020 by admin

Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για την βελτίωση της οδικής άνεσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το έργο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε τμήματα της  εθνικής οδού καθώς και στην αριστερή παράπλευρη οδό από τον ισόπεδο κόμβο ΠΕΒ 304 έως τον ισόπεδο κόμβο της Β ΒΙΠΕ Βόλου.

 

«Ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία ξεκινά τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής του παράπλευρού δικτύου περίπου 2 χλμ από τον Ι/Κ του Στρατοπέδου Π.Ε.Β. 304 έως τον Ι/Κ της Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Οι δυο παράπλευροι οδοί πρόκειται να ανακατασκευαστούν αλλά θα υλοποιηθούνκαι εργασίες βελτίωσης της κύριας αρτηρίας σε συνολικό μήκος 300 μ.  Παράλληλα πρόκειται να αντικατασταθούν τα παλαιά φωτιστικά με νέου τύπου LED» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Είναι ένα έργο που βελτιώνει την ασφαλή μετακίνηση των ανθρωπίνων κοινοτήτων και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.  Σε μια δύσκολη εποχή οι τεχνικές μας υπηρεσίες συνεχίζουν να εργάζονται και να υλοποιούν  έργα που δημιουργούν θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Οι εργασίες

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση επεμβάσεων συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, από τον Α/Κ Βελεστίνου προς Βόλο, σε όλο το πλάτος του κλάδου  και σε μήκος περίπου 300 m. Επίσης περιλαμβάνει συντηρήσεις των φθαρμένων ασφαλτικών στρώσεων και τοπικά την ανακατασκευή της βάσης οδοστρωσίας σε τμήματα της αριστερής Παράπλευρης Οδού, από τον Ι/Κ του Στρατοπέδου Π.Ε.Β. 304 έως τον Ι/Κ της Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Η ανωτέρω Παράπλευρη Οδός εμφανίζει εκτεταμένες φθορές, εξ’ αιτίας και της βαριάς κυκλοφορίας που δέχεται καθημερινά, λόγω της παρακείμενης Βιομηχανικής Περιοχής. Οι παραπάνω επεμβάσεις επί της Παράπλευρης Οδού θα γίνουν σε μήκος περί τα 1.700m (συνολικής επιφάνειας ~ 18.000m2) και στα δύο ρεύματα της οδού. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας με Σ.Α.Ο., φθαρμένων πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων, καθώς και παλαιών φωτιστικών με φωτιστικά τύπου LED, όπως θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Επίσης,  προβλέπεται η συντήρηση των ασφαλτικών στρώσεων στον αριστερό κλάδο της παρακείμενης Εθνικής Οδού, στο τμήμα από τον Α/Κ Βελεστίνου έως την Χ.Θ. 0+480, σε όλο το πλάτος του κλάδου και σε μήκος περίπου 250m (επιφάνειας ~ 5.000m2), καθώς και η τσιμεντόστρωση διαφόρων τμημάτων της κεντρικής νησίδας, για την αποτροπή εισροής όμβριων υδάτων στο σώμα του επιχώματος της οδού.

Comments (0)

Tags: , ,

Σε εξέλιξη εργασίες οδικής ασφάλειας 1,2 εκατ. ευρώ στην Π.Ε. Λάρισας

Posted on 09 Νοεμβρίου 2020 by admin

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εργασίες οδικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας που ανήκει στην  αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης 408,7  χιλιομέτρων και κοπής χόρτων στο σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Τα έργα επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Καλομπάτσιος, συνοδευμένος από τον επιβλέποντα μηχανικό Χρήστο Καραμπούζη.

Συγκεκριμένα:

-Εργασίες διαγράμμισης στον άξονα και οριογραμμής πραγματοποιήθηκαν στο οδικό τμήμα Λάρισας-όρια ν. Κοζάνης, Λάρισας -όρια ν. Τρικάλων, Λάρισας – όρια ν. Καρδίτσας, Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισας -Αγιοκάμπου, Λάρισας- Συκουρίου , Μακρυχωρίου-Γυρτώνης, Ραψάνης έως σιδηροδρομικό σταθμό Ραψάνης, Πυργετού (από ε.ο. έως Κρανιά-Καλλιπεύκη), Μάνδρας -Κοιλάδας καθώς και στους κόμβους Τερψιθέας, ΚΤΕΟ, Ελευθέριου, Αγιάς-Νιάματα, είσοδο Λάρισας-κυκλ. Αγιάς, Σκεπαστή Λάρισας, Γαλήνη (γήπεδα σχολείου) και Ζάππειο (διαβάσεις πεζών).  Από υπηρεσιακό μηχάνημα της Περιφέρειας διαγραμμίσεις έγιναν επίσης σε Κρήνη, Αγία Τριάδα-Σκοτούσα, Κιλελέρ,  Νέο Μοναστήρι και Μεγάλο Μοναστήρι.

-Τέλος αποκαθίσταται το πλάτος του οδοστρώματος με κοπή και καθαρισμό χόρτων στο σύνολο του εθνικού και επαρχιακού  δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  για  καλύτερη ορατότητα και  ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων.

Comments (0)

  None Found
Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031