Tags: , , ,

ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας: Το ΣΒΑΚ Λάρισας χρειάζεται αναθεώρηση

Τον άμεσο προγραμματισμό για την αναθεώρηση του Σχεδίου ΒΑΚ της Λάρισας ζητά η διοίκηση του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Σχεδίου ως σήμερα, αλλά και για να συμπεριληφθούν όποιες προτάσεις συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους για την πόλη. Το αίτημα της διοίκησης του φορέα έρχεται σε συνέχεια τόσο των επισημάνσεων από την ειδική μελέτη αξιολόγησης των ΣΒΑΚ από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ, όσο και την πρωτοβουλία του ίδιου του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την κατάθεση προβληματισμών-προτάσεων για το ΣΒΑΚ Λάρισας.

 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προβλέπεται αναθεώρηση των ΣΒΑΚ στην πενταετία, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ενώ επίσης προβλέπεται ότι ο προγραμματισμός αναθεώρησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη δεκαετία. Όπως υπογραμμίζει σχετικά η διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, «με δεδομένο ότι φέτος (2020) λήγει η πενταετία, πρέπει άμεσα να προγραμματιστεί η αναθεώρηση του Σχεδίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι έως σήμερα, αλλά και για να συμπεριληφθούν οποιεσδήποτε προτάσεις συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους του».

Παράλληλα, το ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας καταθέτει δέσμη προτάσεων για την προσβασιμότητα υγειονομικών και εκπαιδευτικών «κόμβων» της Λάρισας, ενώ εντοπίζει σημαντικές ελλείψεις στην προσβασιμότητα και απρόσκοπτη μετακίνηση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και στην προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων -ζήτημα που οφείλει να αποτελεί ειδική ενότητα στα εκπονούμενα και υλοποιούμενα Σχέδια ΒΑΚ.

 

Προσβασιμότητα υγειονομικών και εκπαιδευτικών «κόμβων»

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΟΕ του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για τα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Νομικό Πλαίσιο – Η Διεθνής και Ελληνική εμπειρία – Συγκριτική Αξιολόγηση», το ΣΒΑΚ δεν εξετάζει την προσβασιμότητα σε σημαντικούς χώρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν πλήθος πολιτών καθημερινά, όπως η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με το ΤΕΕ-ΚΔΘ, δεν αρκεί η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και θα πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αυτών των χώρων, μέσω καλύτερων και συχνότερων δρομολογίων των ΜΜΜ. Προτείνεται και η διερεύνηση νέου ενδιάμεσου επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου, με σύνδεση μέσω ΜΜΜ με Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Λ, Βιόπολη, Γαιόπολη, Αβερώφειο Γεωργική Σχολή.

 

Προσβασιμότητα Σχολικών Κτιρίων

 

Το θέμα της προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων απασχολεί τη διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ήδη από το 2018, οπότε και με σχετική επιστολή είχε ζητηθεί από τον Δήμο Λαρισαίων ενημέρωση για το εάν έχουν υλοποιηθεί ή εάν προγραμματίζονται, στο άμεσο μέλλον, μελέτες και έργα, ώστε η προσβασιμότητα των σχολικών κτιρίων να εναρμονίζεται με τη σχετική νομοθεσία και η πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους να γίνεται με ασφάλεια.

Στο πόρισμα της μελέτης της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ για το ΣΒΑΚ Λάρισας αναφέρει πως υπάρχουν μεγάλα σχολικά συγκροτήματα τόσο στην περιοχή του κέντρου όσο και στον ευρύτερο κεντρικό τομέα της πόλης (ΠΜ1), το σχέδιο ΒΑΚ όμωςδεν τα μελετά ως μια ειδική κατηγορία χρήσης και δεν προτείνει ειδικά συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους. Προτείνεται σε μελλοντική αναθεώρηση του ΣΒΑΚ Λάρισας, να ενταχθούν προτάσεις ειδικά για την προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων και συγκροτημάτων.

 

Μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων

 

Όπως περιγράφεται και από την Ομάδα Εργασίας, το ΣΒΑΚ Λάρισας δεν αντιμετωπίζει σειρά ζητημάτων που αφορούν σε καθημερινές ή περιστασιακές ανάγκες διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι επισκέπτες της πόλης για λόγους τουριστικούς ή ενδιάμεσου σταθμού, επισκέπτες της πόλης για λόγους ανάγκης (δημόσια υπηρεσία), φοιτητές (τελικός προορισμός: εκπαιδευτική μονάδα), ασθενείς και συνοδοί (τελικός προορισμός: μονάδα υγείας), εργαζόμενοι κάτοικοι ή μη κάτοικοι της πόλης (τελικός προορισμός (μονάδα υγείας).

Ανεξαρτήτως πληθυσμιακής ομάδας, το ΣΒΑΚ για την πόλη της Λάρισας δεν αντιμετωπίζει τα εξής θέματα: την απουσία χώρων στάθμευσης στους χώρους ΟΣΕ και ΚΤΕΛ, την έλλειψη διασύνδεσης των διαφορετικών ΜΜΜ (σταθμός τρένων με σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που είναι διάσπαρτοι στην πόλη), την απουσία σύνδεσης, μέσω ΜΜΜ, αξιοθέατων εκτός του κέντρου (Διαχρονικό), την έλλειψη οριζόντιας-κάθετης σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. Δήμος ή Περιφέρεια με αποκεντρωμένη διοίκηση, δικαστήρια), την έλλειψη απευθείας σύνδεσης, μέσω ΜΜΜ, μεταξύ ΟΣΕ-ΚΤΕΛ και εκπαιδευτικών μονάδων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

 

Προτάσεις

 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων η διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας προτείνει:

 

  • Τη διερεύνηση των χώρων στάθμευσης που έχει προτείνει το ΤΕΕ (σε 11 σημεία)
  • Τη διερεύνηση κατασκευής και λειτουργίας, στους χώρους του ΟΣΕ, χώρων στάθμευσης από τον ίδιο τον ΟΣΕ
  • Συχνά δρομολόγια ΜΜΜ και παράλληλα εύρεση ενός σημείου για μεταφορά εκεί όλων των δικτύων μεταφορών
  • Νέα δρομολόγια ΜΜΜ με κατεύθυνση τα αξιοθέατα εκτός του κέντρου της πόλης για την ανάδειξή τους.
  • Αποκέντρωση των υπηρεσιών, με μεταφορά τους σε ενιαίο χώρο εξυπηρέτησης
  • Τη δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου και διασύνδεση μέσω συγκοινωνίας με τον σταθμό ΚΤΕΛ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και τις εκπαιδευτικές μονάδες.

 

Tags: ,

Επιμορφωτικά – εξ αποστάσεως – σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), θα διοργανώσει επιμορφωτικά – εξ αποστάσεως – σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, την   Τετάρτη 2/12από τις11:30 π.μ. έως τις13:30 π.μ.με τίτλο: «Αντισεισμική Προστασία Δημοτικών Σχολείων και Πρόληψη-Διαχείριση Ψυχολογικών Επιπτώσεων» καιτην   Παρασκευή 4/12από τις11:30 π.μ. έως τις13:30 π.μ.με τίτλο:«Αντισεισμική Προστασία Νηπιαγωγείων και Πρόληψη-Διαχείριση Ψυχολογικών Επιπτώσεων»

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν οι Δ/ντές-ντριες, Προϊστάμενοι/νες, Υποδιευθυντές/ντριες, Αναπληρωτές/τριες Δ/ντές-ντριεςτων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, που είναι οι Υπεύθυνοι/ες για τις Ενέργειες Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου, καθώς και ένας ή δύο εκπαιδευτικοί από την ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό, οι οποίοι θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Προσκεκλημένοι εισηγητές θα είναι οι κ.κ.:

Δρ. Κούρου Ασημίνα, Γεωλόγος – Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Ο.Α.Σ.Π. με θέμα εισήγησης: “Θέματα Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες (Σύνταξη Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας)’’

Δρ. Γεράσιμος Α. Κολαΐτης , καθηγητής Παιδοψυχιατρικής και Δ/ντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», με θέμα εισήγησης: “Σχολεία εν μέσω Σεισμικότητας και Πανδημίας: Οικοδομώντας αντισεισμική συμπεριφορά, ενδυναμώνοντας ψυχική ανθεκτικότητα”

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να μπορούν να χειρίζονται θέματα Αντισεισμικής Προστασίας στα σχολεία τους τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και διαχείρισης περιστατικών. Ειδικότερα, στοχεύει στην ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά σε θέματα, όπως η σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης και η διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας, ώστε να γίνει πιο ευκρινής: α) η επίπτωση των σεισμών στην ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών νηπιακής και σχολικής ηλικίας, β) η επιδίωξη του στόχου της υψηλής ψυχικής ανθεκτικότητας απέναντι στους σεισμούς/στις φυσικές καταστροφές στο σύγχρονο περιβάλλον που ενέχει στοιχεία μιας διαρκούς κρίσης λόγω της πανδημίας και γ) η σημασία της Πρόληψης, της Ψυχοσυναισθηματικής Ετοιμότητας και της Παρέμβασης στην προσεισμική/μετασεισμική φάση και ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού στην ενδυνάμωση του παιδιού σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι θα συμβάλει καίρια στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη της προστασίας των μαθητών-τριών και των οικογενειών τους, καθώς και των σχολικών κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και κατ’ επέκταση της ευρύτερης της κοινωνίας.

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια θα υλοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων CISCO WebexEvent και οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε αυτά μέσω Η/Υ της σχολικής μονάδας, σε χώρο που θα επιτρέπει την τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης και προστασίας, ώστε να την παρακολουθήσουν όλοι και όλες με ασφάλεια.

ΗΔ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κα Καραγιώργου Αικατερίνη δήλωσε σχετικά ότι: «Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση λόγω του Sars-CoV-2, η οποία οδήγησε και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Γενικής Αγωγής, δε μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ενημέρωση και στη λήψη προληπτικών μέτρων από μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέματα που αφορούν στο Σχολικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό. Στόχος των επιμορφωτικών δράσεων αυτών είναι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμικών φαινομένων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί όταν οι μαθητές-τριες, εκπαιδευτικοί & βοηθητικό προσωπικό και γονείς και κηδεμόνες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό.Παράλληλα, κρίνεται καθοριστικής σημασίας η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές-τριες με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. Θα ακολουθήσει Προγραμματισμός για τη Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Α/βάθμιαςΕκπ/σης Λάρισας με τη συνεργασία κλιμακίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Σώματος Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λάρισας».

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Διακοπή νερού λόγω εκτέλεσης έργων ύδρευσης στην οδό Υψηλάντου

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και από ώρα 10:00 μέχρι 15:00 θα γίνει διακοπή νερού λόγω εκτέλεσης έργων ύδρευσης στην οδό Υψηλάντου (από Ηπείρου μέχρι Οικονόμου Εξ Οικονόμων).

Tags: , ,

Εξιχνίαση περίπτωσης κλοπής – σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος δύο ατόμων

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου περίπτωση κλοπής που διαπράχθηκε στον Τύρναβο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, οι δύο δράστες  την 05-10-2020 το απόγευμα, αφαίρεσαν από ανασφάλιστο Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, ένα τσαντάκι που περιείχε το χρηματικό ποσό των (120) ευρώ, καθώς και ένα προσωπικό έγγραφο του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Tags: ,

Μάξιμος: Ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για την Αγία Σοφία

«Δυστυχώς, η αντίδραση, έως σήμερα, διεθνών οργανισμών, αλλά και χωρών με ορθόδοξη παρουσία ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Τούτο μας λυπεί, αλλά δεν μας αποθαρρύνει. Η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης, όχι μόνο των χριστιανών, αλλά κάθε πολιτισμένου ανθρώπου, μπορεί να είναι μοχλός πίεσης στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις». Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, στα εγκαίνια της Διαδικτυακής Έκθεσης: “Το αρχιτεκτονικό θαύμα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ως έκφραση της Οικουμενικής Ρωμιοσύνης”.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος συνεχάρη την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών για τη διοργάνωση της Έκθεσης και τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κτιστάκη για τον δικαστικό αγώνα που ξεκίνησε στα τουρκικά δικαστήρια, για την ακύρωση της απόφασης μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.

Ο επικεφαλής της ΔΣΟ επισήμανε ότι «οφείλουμε όλοι μας, από την θέση που υπηρετεί ο καθένας, να παρεμβαίνουμε ώστε αυτό που συνέβη το καλοκαίρι του 2020 με τη βάρβαρη και αυθαίρετη απόφαση της τουρκικής ηγεσίας, να μην θεωρηθεί κάτι τετελεσμένο. Γιατί τετελεσμένο υπάρχει μόνον όταν οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται ως τέτοιο. Όταν δηλαδή παραιτούνται από την διεκδίκηση της επικράτησης της αλήθειας και του δικαίου. Αλλά τότε θα έπρεπε να αποδεχθούμε ότι η Ιστορία γράφεται μόνο με τη βία και την ισχύ».

Για τον ναό-σύμβολο της οικουμενικής ορθοδοξίας, στην οικοδόμηση του οποίου χρησιμοποιήθηκε και ο ξακουστός θεσσαλικός πράσινος λίθος από τη Χασάμπαλη της Λάρισας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε να διαλαλούμε την αλήθεια. Ότι η Αγία Σοφία οικοδομήθηκε ως χριστιανικός ναός, στην πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που οι Φράγκοι επέβαλαν να ονομάζουμε Βυζάντιο. Ως Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, ήδη από τις 14 Ιουλίου με κοινό μας ψήφισμα καταδικάσαμε αυτήν την τουρκική αυθαιρεσία και ζητήσαμε την άμεση ανάκληση της απόφασης. Θέλω να υπογραμμίσω τη δέσμευσή μας ότι οι πρωτοβουλίες μας δεν θα σταματήσουν εδώ. Το ζήτημα θα συνεχίσουμε να το θέτουμε σε όλες τις διεθνείς μας επαφές, επιδιώκοντας τη διεθνή καταδίκη των τουρκικών ενεργειών, ενώ θα στηρίζουμε κάθε δραστηριότητα που θα υπηρετεί την ιερή υπόθεση της διαφύλαξης της υπόστασης του Ναού της Αγίας Σοφίας και των υψηλών συμβολισμών που αυτός συμπυκνώνει για εμάς τους Έλληνες, τους ορθοδόξους, αλλά και κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο». Τέλος ανακοίνωσε την έκδοση τόμου για την «ανάδειξη της ιστορικής σχέσης των Ορθοδόξων με τους ναούς της Αγίας Σοφίας» και «τη δοξολογική μας σχέση με τη Σοφία του Θεού».

Εκτός του κ. Χαρακόπουλου χαιρετισμό στην εκδήλωση, που συντόνισε ο πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών κ. Νικόλαος Ουζούνογλου απεύθυνε ο Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ενώ εισηγήσεις ανέπτυξαν ο ιατρός και συγγραφέα κ. Χριστόφορος Σωφρονίου με θέμα «Ο αρχιτεκτονικός και εικαστικός θησαυρός της Αγίας Σοφίας, Ανεκτίμητη κληρονομία της Ρωμιοσύνης» και ο καθηγητή του ΔΠΘ κ. Ιωάννης Κτιστάκις με θέμα «Αγία Σοφία: ένας προδιαγεγραμμένος “εξισλαμισμός”».

Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά στην Ιστοσελίδα: www.hagiasofiaexh.com μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Δεκέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC