Ειδήσεις

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το ΣΧΟΟΑΠ της ΔΕ Πλατυκάμπου


Ανοιχτή συγκέντρωση με εισηγητή τον Χρήστο Κουτάκο Μηχανικό  Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (MSc) πραγματοποιήθηκε στη Δ.Ε. Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ με θέμα «Ενημέρωση – συζήτηση για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας».

Οι δημότες και οι επιχειρηματίες της περιοχής κλήθηκαν να καταγράψουν απόψεις και προτάσεις σχετικά με τα αναφερόμενα στο Σχέδιο συμβάλλοντας έτσι  ενεργά στην εκπόνηση του, αντικείμενο του οποίου είναι ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης στους οικισμούς και την κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. Πλατυκάμπου.

Να σημειωθεί επίσης ότι όποιοι πολίτες το επιθυμούσαν μπορούσαν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου  (kileler.gov.gr) να υποβάλλουν ερωτήματα για να λάβουν διευκρινίσεις επί των περιεχομένων του Σχεδίου. Δια ζώσης ή γραπτές διευκρινίσεις μπορούσαν να λάβουν και από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικών Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέκο Χονδρονάσιο.

Οι προτάσεις και οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν λήφθηκαν υπόψη στην οριστικοποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Πλατυκάμπου το οποίο αφού έλαβε υπόψη:

  • το Ρυθμιστικό Σχέδιο Λάρισας, το ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία, και ιδίως το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Θεσσαλίας το οποίο εξειδικεύει τις πολιτικές του Διπόλου Λάρισας-Βόλου, και θέτει κατευθύνσεις για την οργάνωση του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας και την χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων,
  • τον εγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των όμορων Δημοτικών Ενοτήτων Λάρισας και Νέσσωνα, και ιδίως της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας με την οποία υπάγονται στον ίδιο Δήμο,
  • το μοντέλο χωροθέτησης των υφιστάμενων οικονομικών δραστηριοτήτων του Χονδρεμπορίου και της Μεταποίησης οι οποίες χωρικά είναι πλήρως καταγεγραμμένες,
  • το οδικό δίκτυο της περιοχής το οποίο σε συνδυασμό με την ανατολική παράκαμψη Λάρισας (ΠΑΘΕ) και τους ανισόπεδους αυτής κόμβους Νίκαιας, Πλατυκάμπου και Νέσσωνα, κατανέμει και συλλέγει άριστα το μεταφορικό έργο από και προς υπερτοπικά οδικά δίκτυα και υπερτοπικούς προορισμούς,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

  • την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικής σημασίας,
  • την συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Χονδρεμπορίου και της Μεταποίησης σε συγκεκριμένες περιοχές του Ομορφοχωρίου, του Μελισσοχωρίου και της Γαλήνης, σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις ομοειδών επιχειρήσεων και την προσβασιμότητα στο υπερτοπικό οδικό δίκτυο, και με κατεύθυνση πολεοδόμησης-εξυγίανσης της υφιστάμενης συγκέντρωσης στην περιοχή του Ομορφοχωρίου,
  • την δυνατότητα χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων εκατέρωθεν του κύριου οδικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4178/2013, υπό την προϋπόθεση στις οδούς Λάρισας-Βόλου και Λάρισας-Αγιάς να υλοποιηθούν παράλληλες οδοί εξυπηρέτησης,
  • την οργάνωση των υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων με χρήσεις γης κεντρικών λειτουργιών και γενικής κατοικίας, ιεράρχηση του οδικού δικτύου, υπολογισμό των απαιτούμενων εκτάσεων κοινωφελών λειτουργιών με βάση την χωρητικότητά τους, χωρίς να κρίνεται απαιτούμενη η επέκτασή τους,
  • την διατήρηση των νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων στις θέσεις στις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί, με δυνατότητα επέκτασής τους εφόσον τηρούν τους περιορισμούς που τους έχουν τεθεί.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Μάξιμος: Να μην ξαναζήσουμε άλλη πανδημία!
Επόμενο άρθρο Κέλλας από τα Φάρσαλα: Να ολοκληρωθούν άμεσα τα αντιπλημμυρικά