Tag Archive | "Γαίες"

Tags: , ,

Μάξιμος: Κανονικότητα στις πληρωμές του προγράμματος δάσωσης γαιών

Posted on 09 Δεκεμβρίου 2019 by admin

«Η ομαλοποίηση των πληρωμών του προγράμματος δάσωσης έχει προφανώς θετικά αποτελέσματα στις τάξεις των δικαιούχων. Υπάρχει ενδιαφέρον για την προκήρυξη νέων ανάλογων μέτρων, όμως, σε κάθε περίπτωση, η κανονικότητα στις πληρωμές πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Αλλιώς, όποιο φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και προκηρύσσεται, στην πράξη χάνει στην αποδοχή από τον κόσμο και συνεπώς την ουσιαστική του αξία». Τα παραπάνω  τόνισε ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολιάζοντας  την απάντηση που έλαβε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη και Περιβάλλοντος  κ. Κωστή Χατζηδάκη, σε ερώτηση για την ομαλοποίηση των πληρωμών στο υπάρχον πρόγραμμα δάσωσης, καθώς και την προκήρυξη νέων μέτρων στο τρέχον ΠΑΑ.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, μετέφερε την ενόχληση των δικαιούχων του εν λόγω προγράμματος για το γεγονός ότι παρά την ηλεκτρονική διαδικασία και τον μικρότερο όγκο αιτήσεων λόγω λήξης της 20ετίας για αρκετούς, η αναμονή για τις πληρωμές εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Επιπροσθέτως, επεσήμανε τις καθυστερήσεις στην προκήρυξη νέων ανάλογων μέτρων στο υπάρχον ΠΑΑ και ζητούσε να πληροφορηθεί τις ενέργειες για την ομαλοποίηση των πληρωμών και την προώθηση των νέων μέτρων.

 

Βορίδης: Εξαρτάται από την ετοιμότητα δασικών υπηρεσιών

«Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον Ιούνιο του 2019 οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες μπορούν να αποστέλλουν παρτίδες πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2018» αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και συμπληρώνει ότι «η έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων, ανά έτος εφαρμογής, συνδέεται άμεσα με την ετοιμότητα κάθε αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών – Δασαρχείου να ανταποκριθεί στις προαναφερθείσες, προαπαιτούμενες διαδικασίες για την αποστολή παρτίδας πληρωμής». Επιπροσθέτως, αναφέρει ότι «το ΥπΑΑΤ έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων, με καθημερινή επαφή με τις εμπλεκόμενες δασικές υπηρεσίες για την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν».

Σχετικά με τις νέες δράσεις στο ΠΑΑ 2014-2020, αναφέρει ότι «Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων [αριθμ. 1940/29.06.2017 (Β΄ 2380/12.07.2017) και 1921/21.06.2018 (Β΄ 2597/03.07.2018)] το Μέτρο 8 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

 

Χατζηδάκης: Επεξεργαζόμαστε πρόσκληση, αναμένουμε το πληροφοριακό σύστημα

Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τις ανάλογες δράσεις του ΠΑΑ 2014-20 όπως είναι τα υπομέτρα 8.1 και  8.2 με τίτλους: “Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων“  και “Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα” αντίστοιχα, του μέτρου Μ08 ”Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών”, έχουν υποβληθεί τα αριθ. 67903/504/24.07.2019 και 69843/787/31.07.2019 αντίστοιχα έγγραφα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΠΑΑ, τα σχετικά σχέδια ΚΥΑ και ΥΑ για τα εν λόγω υπομέτρα που δεν έχουν εκδοθεί ακόμα και στην παρούσα φάση επεξεργάζεται τα σχέδια της πρόσκλησης με όλα τα συναφή έντυπα. Παράλληλα, αναμένεται η διαμόρφωση των κατάλληλων πεδίων του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος από την ΕΥΔ ΠΑΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων για οικονομική ενίσχυση στο αμέσως προσεχές μέλλον».

Comments (0)

Tags: , ,

Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής για Δάσωση Γεωργικών Γαιών

Posted on 22 Νοεμβρίου 2019 by admin

Σε εφαρμογή της 2ης τροποποίησης εγκυκλίου διαδικασίας υποβολής δήλωσης εφαρμογής του υπομέτρου 8.1 “Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων” του Μέτρου 8 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών ” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) – ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 “Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών” (Π.Α.Α.2007-2013) (ΑΔΑ: 64Ω946ΨΧΞΧ-21Ο), καλούνται οι δικαιούχοι των Κανονισμών Δάσωσης 2080/92  και 1257/99, άρθρο 31 που έχουν εντάξει έκταση ή εκτάσεις στη ζώνη ευθύνης των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  να  υποβάλλουν στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες  δήλωση εφαρμογής για το έτος 2019, από 01/12/2019 ως 31/12/2019.

Επισημαίνουμε ότι οι δηλώσεις εφαρμογής από εφέτος και για κάθε επόμενο έτος θα υποβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι επενδυτές (στα κατά τόπους Δασαρχεία) είναι τα ακόλουθα:

 1. Η Δήλωση εφαρμογής η οποία υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα από τους δικαιούχους για κάθε δασική επένδυση χωριστά και κατατίθεται στην συνέχεια  στο αρμόδιο  Δασαρχείο  είτε  οι δικαιούχοι  απευθύνονται  στο αρμόδιο Δασαρχείο  για να παραλάβουν και να υποβάλλουν  το έντυπο της Δήλωσης Εφαρμογής.
 2. Η Ετήσια ενυπόγραφη Αίτηση Πληρωμής από το ΟΣΔΕ που αφορά τα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της δάσωσης (όχι ολόκληρη η  δήλωση ΟΣΔΕ).

3.Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού αν υπάρχουν αλλαγές .

4 .Φωτοαντίγραφο της  Αστυνομικής ταυτότητας αν υπάρχουν αλλαγές .

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι :

 • η μη υποβολή της δήλωσης εφαρμογής για ένα έτος έχει σαν συνέπεια την μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ενώ η επανάληψη της μη υποβολής το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπήτης επένδυσης και συνεπάγεται την επιστροφή μέρους του ποσού των ενισχύσεων που μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν.
 • για την πληρωμή του έτους 2019, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην ενημέρωση του Μητρώου Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) για το φορολογικό έτος 2018 πηγαίνοντας απευθείας στα κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής  των -πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ.
 • Ενημέρωση από το Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας

Comments (0)

Tags: , ,

Παράταση πληρωμής μισθωμάτων βοσκήσιμων γαιών έτους 2016-2017

Posted on 18 Ιανουαρίου 2018 by admin

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας  ανακοινώνει ότι δόθηκε  παράταση έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018  για τις πληρωμές των μισθωμάτων από  τις βοσκήσιμες γαίες έτους  2016 – 2017. Οι ενδιαφερόμενοι  χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Οφειλής που θα παραλάβουν από τους Δήμους θα πρέπει μέχρι τις 15-2-2018 να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016 και του έτους 2017  συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το 2018, καθώς και  βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 ‘Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α΄90)’, όπως ισχύει.

Comments (0)

Tags: , ,

Μάξιμος: Έως πότε θα περιμένουν να πληρωθούν οι δικαιούχοι της Δάσωσης Γαιών;

Posted on 10 Ιανουαρίου 2018 by admin

«Για τρίτο συνεχή χρόνο παραμένουν απλήρωτοι οι δικαιούχοι του προγράμματος δάσωσης και οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται αμείωτες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν τους λόγους της, άνευ προηγουμένου, καθυστέρησης στις πληρωμές των ετών 2015, 2016 και 2017». Τα παραπάνω τονίζει ο αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέα Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σε ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου. Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογραμμίζει ότι «παρά τις κατ’ επανάληψη επισημάνσεις μας μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ουσιαστική πληρωμή των δικαιούχων δεν έχει πραγματοποιηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι διαμαρτύρονται καθώς από το νέο έτος προστίθεται ακόμη ένας χρόνος με εκκρεμή πληρωμή. Μάλιστα, τους τελευταίους δύο μήνες του 2017, υπήρξε αθρόα προσέλευση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ προκειμένου να διορθωθούν εκκρεμότητες ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ενστάσεις και θόρυβο καθώς θεωρήθηκε, και όχι άδικα, ότι αποτελεί επιπλέον λόγο καθυστέρησης. Καθότι ο ρόλος του μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ρυθμίστηκε με την ΚΥΑ 800/16-1-2015 (ΦΕΚ Β 128/2015), υπήρχε άνεση χρόνου από το 2015 για να ειδοποιηθούν εγκαίρως για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο θέμα του Μητρώου.

Η καθυστερημένη ανταπόκριση στα οφειλόμενα των ετών 2015, 2016 και πλέον και του 2017, η απουσία ενημέρωσης και προγραμματισμού και ο καταιγισμός υποχρεώσεων από την δύσκολη οικονομική κατάσταση, εύλογα προκαλούν αγανάκτηση. Ειδικά όσοι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς την πολιτεία για τα δύο αυτά έτη, θεωρούν ότι εμπαίζονται από το κράτος».

Κατόπιν τούτων ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

 1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να ενημερωθούν με σαφήνεια οι δικαιούχοι του προγράμματος δάσωσης τόσο για το αν υπάρχουν εκκρεμότητες, όσο και για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών;
 2. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορία δικαιούχων με αγροτικό εισόδημα 25-50% του συνολικού εισοδήματος -που για λόγους βιοπορισμού τα τελευταία έτη έχουν και άλλη εργασία- χάνουν μέρος της ενίσχυσης. Όπως υποστηρίζουν, αν λάμβαναν έγκαιρα την ενίσχυση -αντιστάθμισμα των απωλειών εισοδήματος λόγω δάσωσης- θα μπορούσαν να έχουν εισόδημα άνω του 50% και να δικαιούνται όσα και η κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αν όντως υφίσταται θέμα με την κατηγορία αυτών των δικαιούχων, τι προτίθεστε να κάνετε;

Comments (0)

Tags: , ,

Πληρωμές των μισθωμάτων από τις βοσκήσιμες γαίες έτους 2016 – 2017

Posted on 05 Ιανουαρίου 2018 by admin

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας  ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η αριθ. 2056/140051/29-12-2017(ΦΕΚ4642 Β΄) του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την οποία, δόθηκε  παράταση έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018  για τις πληρωμές των μισθωμάτων από  τις βοσκήσιμες γαίες έτους  2016 – 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να   απευθύνονται στη γεωτεχνική υπηρεσία του Δήμου στον οποίο βρίσκεται η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, γραφείο Α.1.1. αρμόδια κ. Δέσποινα Κιτσικούδη  τηλ.:2413511136 καθώς και  στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ελασσόνας τηλ.: 2493029710. Επίσης μπορούν να ενημερωθούν  και από  την επίσημη σελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Οφειλής που θα παραλάβουν από τους Δήμους.

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΕΝΠΕ: Να παραταθεί η προθεσμία καταβολής οφειλών μισθωμένων βοσκήσιμων γαιών

Posted on 28 Ιουνίου 2017 by admin

Να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα η προθεσμία καταβολής οφειλών μισθωμένων βοσκήσιμων γαιών, που εκπνέει στις 30 Ιουνίου, ζητεί ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. κ. Ε. Αποστόλου και Ι. Τσιρώνη αντίστοιχα.

Ο κ. Κ. Αγοραστός επισημαίνει ότι

-η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύπλοκη

-μετά από επικοινωνία με κάποιους από τους Δήμους έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν προβλήματα, αντιδράσεις και ενστάσεις αυτών, ως προς την εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340 Β΄/20-4-2017), αναφορικά με τις επιλέξιμες εκτάσεις,

-πολλοί κτηνοτρόφοι είναι μετακινούμενοι και δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα

-ενώ υπάρχουν κτηνοτρόφοι με βοσκότοπο σε δύο και τρεις δήμους και σε πολλές περιπτώσεις σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες.

«Απαιτείται παράταση της προθεσμίας καταβολής, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανάκλησης της κατανομής  βοσκήσιμων γαιών για το  έτος 2018», τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

 

Αναλυτικά, η επιστολή του κ. Κ. Αγοραστού έχει ως εξής:

«Με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 558/39122/5-4-2017 (ΦΕΚ 1340 Β’/20-4-2017) «Τροποποίηση της αριθμ. 1332/93570/23-8-2016 (Β΄ 2848) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και ειδικότερα με το άρθρο 1 παρ. 2 αυτής, ανακαθορίστηκε η διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, προβλέποντας, μεταξύ άλλων τα εξής:

Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ υπολογίζουν το ύψος του μισθώματος για κάθε κτηνοτρόφο και διαβιβάζουν σχετικούς πίνακες στους αρμόδιους Δήμους, στα όρια των οποίων βρίσκεται ο κάθε επιλέξιμος βοσκότοπος. Οι Δήμοι συμπληρώνουν τους παραπάνω πίνακες, ενσωματώνοντας τυχόν μη επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε εφαρμογή του άρθρου 7 της αριθμ. 873/55993/20-5-2015 (Β΄ 942) υπουργικής απόφασης και υπολογίζουν το σχετικό μίσθωμα για τις μη επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις.

Ακολούθως οι κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο, από τον αρμόδιο Δήμο, για το χρόνο και τον τόπο που θα γίνει η ενυπόγραφη ενημέρωση.

Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται από το Δήμο έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα, το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης ενώ ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο. Το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στο Δήμο εάν πρόκειται για δημοτική έκταση ή αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, εάν πρόκειται για δημόσια έκταση.

Επίσης, με το άρθρο 1 παρ. 4 της αυτής υπουργικής απόφασης (με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 7 της παλαιότερης ΥΑ), ορίστηκαν, μεταξύ άλλων τα εξής: «2. Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016 … καταβάλλονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το 2018».

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας, καταβολής οφειλών μισθωμένων βοσκήσιμων εκτάσεων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από την επικοινωνία με κάποιους από τους Δήμους έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν προβλήματα, αντιδράσεις και ενστάσεις αυτών, ως προς την εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340 Β΄/20-4-2017), αναφορικά με τις επιλέξιμες εκτάσεις καθώς και ότι πολλοί κτηνοτρόφοι είναι μετακινούμενοι και δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα όπως και ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι με βοσκότοπο σε δύο και τρεις δήμους και σε πολλές περιπτώσεις σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, φρονούμε ότι απαιτείται παράταση της προθεσμίας καταβολής, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανάκλησης της κατανομής  βοσκήσιμων γαιών για το  έτος 2018.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την παράταση της προθεσμίας καταβολής οφειλών μισθωμένων βοσκήσιμων γαιών, που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016, όπως προβλέπεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340 Β΄/20-4-2017), για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την 30η Ιουνίου 2017».

Comments (0)

Tags: , ,

Κέλλας: Λεφτά… δεν υπάρχουν για τις πληρωμές στο πρόγραμμα δάσωσης γαιών

Posted on 14 Ιουνίου 2017 by admin

Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία της κυβέρνησης για το θέμα της μη πληρωμής των δικαιούχων του προγράμματος δάσωσης γαιών, «αποκαλύπτει» η απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου στον αναπληρωτή Τομεάρχη Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτή Ν.Λάρισας, κ.Χρήστο Κέλλα.

Ο κ. Κέλλας με ερώτησή του είχε φέρει στη βουλή την ανησυχία εκατοντάδων δικαιούχων στο νομό Λάρισας, τονίζοντας ότι στα τέλη του Νοεμβρίου του 2016 το Υπουργείο είχε δεσμευτεί πως για τις αιτήσεις που αφορούν το 2015 οι πληρωμές θα γινόταν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2016, δηλαδή εδώ και έξι μήνες, μετά και τον τελικό έλεγχο ορθότητας λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωναναγνωρίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παραπέμποντας στη μη έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων έγκρισης πιστώσεων, οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο για Υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα η απάντηση στον Λαρισαίο πολιτικό αναφέρει: «Όσον αφορά τις ενισχύσεις τόσο για το Υπομέτρο 8.1 “Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων” όσο και για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα(περιλαμβάνεται και η βιολογική γεωργία της δράσης “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις των δράσεων 1.1 “Βιολογική Γεωργία” και 1.2 “Βιολογική Κτηνοτροφία” του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007 – 2013) σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων αποτελεί η έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων έγκρισης πιστώσεων, οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο για Υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών.

Μετά την έκδοση των ΚΥΑ πιστώσεων θα ξεκινήσει η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους από τον αρμόδιο για πληρωμές Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), για εκκρεμότητες που αφορούν σε πληρωμές πριν το έτος εφαρμογής 2015, για πληρωμές του έτους εφαρμογής 2015 και θα ακολουθήσουν και οι πληρωμές για το έτος εφαρμογής 2016.»

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για το μέτρο της Δάσωσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ολοκληρώσει το νέο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του μέτρου, ενώ το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής των σχετικών πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση των κατά τόπους αρμόδιων δασικών υπηρεσιών στην καταχώρηση όλων των απαραίτητων δεδομένων για την πληρωμή (ενεργές συμβάσεις, δηλώσεις εφαρμογής, διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι)».

Σχολιάζοντας την παραπάνω απάντηση ο κ. Κέλλας δήλωσε τα εξής: «Απροκάλυπτα πλέον το ένα Υπουργείο πετάει το μπαλάκι των ευθυνών στο άλλο, με τους απλήρωτους δικαιούχους του προγράμματος να παρακολουθούν αυτό το θέατρο του παραλόγου. Είναι προφανές πως λεφτά… δεν υπάρχουν για πληρωμές, αδιαφορώντας για τους ανθρώπους που περιμένουν να εισπράξουν όσα δικαιούνται. Την ίδια ώρα βέβαια, παρακρατώντας ετσιθελικά χρήματα που ανήκουν στην κοινωνία, παρουσιάζουν τα δήθεν πλεονάσματα, δημιουργώντας μία επίπλαστη εικόνα «νοικοκυρέματος» στην οικονομία. Τους παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών».

Comments (0)

Tags: , ,

Χρ. Κέλλας: Επισπεύστε τις πληρωμές για το πρόγραμμα διάσωσης γαιών

Posted on 30 Μαΐου 2017 by admin

Την ασυνέπεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέναντι σε εκατοντάδες δικαιούχους του Μέτρου της Δάσωσης Γεωργικών Γαιών, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι, επισημαίνει ο αν. Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου.

Στην ερώτηση ο κ. Κέλλας μεταφέρει την “έντονη ανησυχία στις τάξεις εκατοντάδων δικαιούχων στο νομό Λάρισας εξαιτίας των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις πληρωμές του Μέτρου της Δάσωσης Γεωργικών Γαιών”.

Όπως εξηγεί, “οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι που υπολογίζονται πάνω από 600 για τις επαρχίες Αγιάς, Φαρσάλων και Ελασσόνας, αναμένουν την πληρωμή από το 2015.

Μάλιστα, στα τέλη του Νοεμβρίου του 2016, το Υπουργείο είχε δεσμευτεί πως για τις αιτήσεις που αφορούν το 2015, οι πληρωμές θα γινόταν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2016, δηλαδή εδώ και πέντε μήνες, μετά και τον τελικό έλεγχο ορθότητας λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ”.

Ο βουλευτής της Ν.Δ. τονίζει πως «μέχρι και σήμερα, 30 Μαΐου 2017, ουδείς από τους δικαιούχους έχει εισπράξει τα χρήματα που του οφείλονται, με αποτέλεσμα να προκαλείται επιπρόσθετη οικονομική ασφυξία σε εκατοντάδες νοικοκυριά στο νομό Λάρισας».

Προσθέτει δε, πως “τέτοια συμπεριφορά από πλευράς Υπουργείου, προκαλεί συνθήκες απαξίωσης για ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο πέραν της οικονομικής ενίσχυσης των συμμετεχόντων, συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του δασικού αποθέματος και την ανανέωση των δενδρωδών καλλιεργειών”.

Με βάση τα παραπάνω, ο Λαρισαίος πολιτικός ρωτά τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

 1. Για ποιό λόγο μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει πράξη η δέσμευση του Υπουργείου για πληρωμή των δικαιούχων του μέτρου της δάσωσης γεωργικών γαιών στο νομό Λάρισας;
 2. Μπορεί να δοθεί ακριβές χρονοδιάγραμμα πληρωμής των δικαιούχων, για τα έτη 2015, 2016 ώστε να μπορέσουν κι εκείνοι από την πλευρά τους να έχουν έναν στοιχειώδη προγραμματισμό στο εισόδημά τους;

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μάξιμος : Ανησυχία για πληρωμές Προγράμματος Δάσωσης Γαιών

Posted on 19 Ιουλίου 2016 by admin

Να προχωρήσει η κυβέρνηση στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι αγρότες (κυρίως Φαρσάλων και Μ. Ελευθεροχωρίου) που έκαναν χρήση του Προγράμματος Δάσωσης Γαιών να μην επιστρέψουν το σύνολο των ενισχύσεων που έλαβαν εδώ και 20 χρόνια, καθώς για λόγους πέραν των δυνατοτήτων τους δεν διέθεταν τον απαιτούμενο αριθμό δένδρων, που όριζε η προηγούμενη ΚΥΑ, ζητά ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου. Ο Θεσσαλός πολιτικός, που πρόλαβε όσο ήταν στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να δρομολογήσει την έκδοση νέας ΚΥΑ, που λύνει οριστικά το ζήτημα μειώνοντας σε 70 από 250 τον απαιτούμενο αριθμό δένδρων ανά στρέμμα, καλεί την κυβέρνηση να φέρει ρύθμιση που θα δίνει αναδρομική ισχύ στη νέα ΚΥΑ, προκειμένου να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση των δικαιούχων του Προγράμματος. Επιπλέον, ο κ. Χαρακόπουλος, ζητά εξηγήσεις από τον αρμόδιο υπουργό για τις καθυστερήσεις πληρωμών στους δικαιούχους αγρότες και σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής τους.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «το μέτρο της Δάσωσης Γεωργικών Γαιών έτυχε θετικής ανταπόκρισης, ειδικά σε περιοχές που δεν είναι εύφορες. Το φιλοπεριβαλλοντικό αυτό μέτρο, με τη δυνατότητα που προσέφερε για ένα μικρό άλλα σταθερό εισόδημα, κατέστη ελκυστικό ειδικά στους κατοίκους ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό επικρατεί προβληματισμός σε δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος για τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους προχωρά η διεκπεραίωση των ελέγχων που απαιτούνται, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες πληρωμές.

Σύμφωνα με το Σύλλογο Καλλιεργητών Δάσωσης «Το Περιβάλλον» που εδρεύει στα Φάρσαλα, οι καλλιεργητές που είναι ενταγμένοι στο μέτρο της δάσωσης είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή εδώ και έξι μήνες, ενώ έχουν αντικρουόμενη πληροφόρηση για την τύχη των αιτήσεων πληρωμής που υπέβαλλαν για το έτος 2015 και υπάρχουν εκκρεμότητες πληρωμών για το έτος 2014.

Επιπροσθέτως, με την έκδοση της υπ. αριθμ 800/21-1-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/128) των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής διευθετούνταν προβλήματα της προηγούμενης ΚΥΑ του προγράμματος. Ορθώς δόθηκε τότε η δυνατότητα για τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού διατηρούμενων δένδρων ανά στρέμμα από τους καλλιεργητές. Ωστόσο, όπως είχα τονίσει είναι αναγκαία η ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης για την αναδρομική ισχύ της νέας ΚΥΑ, προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται οι παραγωγοί με δυο μέτρα και σταθμά. Δυστυχώς, από την αλλαγή της κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2015 έως σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήματος. Έτσι, δικαιούχοι του προγράμματος, κυρίως από την περιοχή των Φαρσάλων και το Μεγάλο Ελευθεροχώρι του νομού Λάρισας, καλούνται να επιστρέψουν το σύνολο των ενισχύσεων που έχουν λάβει κατά την 20ετή περίοδο εφαρμογής του προγράμματος δάσωσης, διότι για λόγους πέραν των δυνατοτήτων τους, δεν διέθεταν τον απαιτούμενο αριθμό δένδρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παλαιότερη ΚΥΑ».

Κατόπιν τούτων ο κ. Χαρακόπουλος ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

 1. Υπάρχουν εκκρεμότητες πληρωμής για το έτος 2014 ή και παλιότερες για το νομό Λάρισας; Αν ναι ποιες είναι αυτές και ποιο το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τους;
 2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για τις αιτήσεις πληρωμής του 2015 και ποιο το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τους;
 3. Προτίθεστε να προβείτε στην απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση, ώστε η υπ. αριθμ. 800/21-1-2015 ΚΥΑ να έχει αναδρομική ισχύ, επιτρέποντας να λυθεί το πρόβλημα στους παλαιότερους δικαιούχους;

 

 

Comments (0)

           Για περισσότερες πληροφορίες

                   πατήστε στα links:

      (www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr,

              www.aedep.gr, www.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031