Tag Archive | "Ασθένειες"

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες σε πυρηνόκαρπα και μηλοειδή

Posted on 16 Οκτωβρίου 2020 by admin

Για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων από αυτή την εποχή, που ακολουθεί την περίοδο της συγκοµιδής και µέχρι την ολοκλήρωση του ληθάργου των δένδρων, συνιστώνται µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων και επεµβάσεων µε φυτοπροστατευτικά, που αποσκοπούν στη δραστική µείωση των πληθυσµών των εχθρών (έντοµα, ακάρεα), καθώς και στη µείωση των µολυσµάτων µυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών που έχουν αποµείνει στις καλλιέργειες. Αυτές οι επεµβάσεις θεωρούνται ως απαραίτητες, διότι καθιστούν την καταπολέµηση των φυτοπαρασίτων κατά την επόµενη βλαστική περίοδο περισσότερο αποτελεσµατική και οικονοµική.

Εξωασκος: (ροδακινιά–νεκταρινιά)

Για τη µείωση των µολυσµάτων (βλαστοσπόρια) του µύκητα συνιστάται επιµελής ψεκασµός των δένδρων κατά τη διάρκεια του ληθάργου, δηλαδή µετά την πτώση των φύλλων και µέχρι το φούσκωµα των οφθαλµών, µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Επίσης, πριν τη διενέργεια του ψεκασµού και µε ξηρό καιρό, συνιστάται η αφαίρεση και καύση των προσβεβληµένων από την ασθένεια κλάδων.

Κορυνεο: (ροδακινιά–νεκταρινιά–βερικοκιά–∆αμασκηνιά–κερασιά)

Ο περιορισµός των µολυσµάτων (κονίδια) του µύκητα επιτυγχάνεται µε δύο ψεκασµούς, έναν φθινοπωρινό (περίοδο φυλλόπτωσης) και έναν αρκετά αργότερα (λίγο πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλµών), µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για τις καλλιέργειες µυκητοκτόνα. Με ξηρό καιρό και πριν τη διενέργεια των ψεκασµών συνιστάται η αφαίρεση και η καύση των προσβεβληµένων από την ασθένεια κλάδων. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω ψεκασµοί καταπολεµούν ταυτόχρονα και τον εξώασκο.

Βακτηριακό έλκος: (ροδακινιά–νεκταρινιά–βερικοκιά–∆αμασκηνιά–κερασιά)

Οι περίοδοι φθινοπώρου και χειµώνα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την πρόκληση νέων µολύνσεων από το βακτήριο (ευπάθεια φυτικών ιστών, κατάλληλες καιρικές συνθήκες). Για την προστασία των δένδρων από το βακτήριο συνιστώνται ένας ψεκασµός στην έναρξη και ένας στο 75% της φυλλόπτωσης, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για τις καλλιέργειες σκευάσµατα. Με ξηρό καιρό και πριν την διενέργεια του πρώτου ψεκασµού, συνιστάται η αφαίρεση και η καύση των προσβεβληµένων κλάδων και η προστασία µε κατάλληλα σκευάσµατα των πληγών και των τοµών κλαδέµατος.

Ανθονόμος: (Ροδακινιά–νεκταρινιά–βερικοκιά)

Τα ενήλικα του εντόµου δραστηριοποιούνται περίπου αυτή την εποχή και ιδιαίτερα κατά τον Νοέµβριο καταστρέφοντας τους οφθαλµούς. Σε καλλιέργειες που διαπιστώνεται υψηλός πληθυσµός του εντόµου, συνιστάται άµεσα ψεκασµός µε κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

Mηλοειδή

Φουζικλάδια

Ο παθογόνοι µύκητες διαχειµάζουν µέσα στα πεσµένα φύλλα, όπου σχηµατίζουν περιθήκια. Από αυτά την άνοιξη απελευθερώνονται ασκοσπόρια, τα οποία προκαλούν τις πρωτογενείς µολύνσεις στην τρυφερή βλάστηση. Για τον δραστικό περιορισµό των αρχικών µολυσµάτων του µύκητα την άνοιξη, συστήνεται την περίοδο αυτή η καταστροφή των περιθηκίων, µε ενσωµάτωση των πεσµένων φύλλων στο έδαφος, καθώς και µε αφαίρεση και κάψιµο των προσβεβληµένων από την ασθένεια κλάδων και κλαδίσκων. Σε οπωρώνες µε σηµαντικές προσβολές από τους µύκητες, συστήνεται ψεκασµός του φυλλώµατος των δένδρων µε ουρία ή µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο στην υψηλότερη συνιστώµενη δόση. Εναλλακτικά, συστήνεται ανάλογος ψεκασµός των πεσµένων στο έδαφος φύλλων. Τα ανωτέρω µέτρα είναι αποτελεσµατικά, εφόσον εφαρµόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών µιας περιοχής, διότι τα µολύσµατα των παθογόνων (ασκοσπόρια) µεταφέρονται µε τον άνεµο και µολύνουν σε µεγάλες αποστάσεις.

Σεπτοριώση της αχλαδιάς

Τα προτεινόµενα µέτρα κατά του φουζικλαδίου, επαρκούν και για τον περιορισµό των αρχικών µολυσµάτων του µύκητα της σεπτορίωσης.

Βακτηριακό κάψιμο

Στις περιοχές που υπάρχει η ασθένεια και για προληπτικούς λόγους, συνιστάται ψεκασµός των οπωρώνων στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα. Επιπλέον, στους οπωρώνες που αντιµετωπίζουν πρόβληµα από το βακτήριο, συνιστάται η λήψη σειράς καλλιεργητικών µέτρων για την παρεµπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας όπως: 1) εκρίζωση και άµεση καύση των δένδρων που έχουν προσβληθεί στον κορµό ή στους βραχίονες και σε απόσταση µικρότερη των 50 εκ. από τον κορµό, 2) αφαίρεση και άµεση καύση όλων των προσβεβληµένων κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων µαζί µε υγιές τµήµα µήκους τουλάχιστον 30-60 εκ., 3) εκρίζωση και καύση όλων των αυτοφυών δένδρων και θάµνων γύρω και µέσα στον οπωρώνα, που εµφανίζουν συµπτώµατα προσβολής από το βακτήριο (εναλλακτικοί ξενιστές). Τα ανωτέρω καλλιεργητικά µέτρα πρέπει να διενεργούνται µε ξηρό καιρό και δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυτή την εποχή µε το χειµερινό κλάδεµα. Οι τοµές αφαίρεσης των προσβολών πρέπει απαραίτητα να προστατεύονται µε κατάλληλα σκευάσµατα και είναι αναγκαία η απολύµανση των κλαδευτικών εργαλείων µετά από κάθε τοµή σε διάλυµα χλωρίνης σε νερό 10%.

Σεζια

Την περίοδο αυτή το έντοµο διαχειµάζει ως προνύµφη µέσα σε στοές στον κορµό και στη βάση των βραχιόνων των δένδρων, εκεί όπου κυρίως εντοπίζονται οι προσβολές. Για την καταπολέµηση του εντόµου, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της θέσης των προνυµφών, συστήνεται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο εντοµοκτόνο µεγάλης υπολειµµατικής διάρκειας ή µε µίγµα ορυκτελαίου και ενός επιτρεπόµενου για την καλλιέργεια οργανοφωσφορούχου εντοµοκτόνου. Στο πλαίσιο της µείωσης του πληθυσµού του εντόµου οι ξεροί και εξασθενηµένοι λόγω της προσβολής κλάδοι πρέπει να αφαιρούνται και να καίγονται.

Κοκκοειδή

(Σαν Ζοζέ, Παρλατόρια) Σε οπωρώνες στους οποίους παρατηρήθηκαν προσβολές κοκκοειδών, συστήνεται κατά τη διάρκεια του χειµώνα αφαίρεση και καύση των ξερών και εξασθενηµένων τµηµάτων των δένδρων και γενικά όλων όσων έχουν πυκνό πληθυσµό εντόµων. Επιπλέον, στο διάστηµα από την πτώση των φύλλων και πριν το φούσκωµα των οφθαλµών, θεωρείται αναγκαίος ένας ψεκασµός µε εγκεκριµένο ορυκτέλαιο ή µε µίγµα ορυκτελαίου και εγκεκριµένου για την καλλιέργεια οργανοφωσφορούχου εντοµοκτόνου. Ο χειµερινός αυτός ψεκασµός θανατώνει επίσης χειµερινά αυγά αφίδων και ακάρεων.

Ψυλλα αχλαδιάς

Σε οπωρώνες αχλαδιάς µε έντονη προσβολή και υψηλούς πληθυσµούς του εντόµου, µετά τη συγκοµιδή και πριν την πτώση των φύλλων συστήνεται επέµβαση εναντίον των διαχειµαζόντων ενηλίκων του εντόµου µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο πυρεθροειδές εντοµοκτόνο. Ο ψεκασµός πρέπει απαραιτήτως να γίνεται κατά τη διάρκεια ηλιόλουστης και ζεστής µέρας.

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες που πλήττουν τις ελιές

Posted on 14 Οκτωβρίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν τις ελιές. Πιο αναλυτικά:

Κυκλοκονιο (Spilocaea oleagina συν. Cycloconium oleaginum)

Συμπτώματα: Ο μύκητας αυτή την εποχή προσβάλει κυρίως τα φύλλα, τους μίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους των καρπών και σπανιότερα τους καρπούς. Εμφανίζεται κυρίως στην επάνω επιφάνεια των φύλλων προκαλώντας σε αυτά χαρακτηριστικές στρογγυλές τεφροκαστανές κηλίδες, που περιβάλλονται από καστανόμαυρες ζώνες. Οι κηλίδες στους μίσχους των φύλλων και στους ποδίσκους των καρπών είναι στενόμακρες και τεφροκαστανές. Όταν η προσβολή είναι έντονη τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν. Αποτέλεσμα της προσβολής των ποδίσκων των καρπών είναι η συρρίκνωση και η πτώση των καρπών. Συνθήκες ανάπτυξης: Οι μολύνσεις ευνοούνται όταν επικρατεί βροχερός και υγρός καιρός. Η ένταση της ασθένειας επηρεάζεται όχι μόνο από το ύψος και τις ημέρες βροχής, άλλα και από την πολύ υψηλή υγρασία (διαβροχή φυλλώματος με την μορφή δροσιάς ή ομίχλης). Άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης του μύκητα είναι 16-20οC. Οι προσβολές πραγματοποιούνται συνήθως την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κατά το χειμώνα συμβαίνουν εφόσον ο καιρός είναι ήπιος (θερμοκρασίες 3-5 οC). Εντονότερες προσβολές εμφανίζονται σε ελαιώνες που βρίσκονται σε υγρές και κλειστές περιοχές, καθώς επίσης και σε ελαιώνες πυκνής φύτευσης. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τη δραστηριότητα του παθογόνου.

Συστάσεις: 1) Αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δένδρα για την δημιουργία συνθηκών καλού αερισμού και φωτισμού. 2) Φθινοπωρινός ψεκασμός με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και .επανάληψη μετά από βροχή

Κερκοσπορα (Cercospora cladosporioides)

Η ασθένεια προσβάλει άωρους και ώριμους καρπούς, καθώς και φύλλα. Οι προσβολές (καστανές ελαφρά βυθισμένες κηλίδες ακανόνιστου σχήματος στους πράσινους και ώριμους καρπούς) εμφανίζονται και εξελίσσονται την εποχή του φθινοπώρου. Οι ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα οι οποίοι διενεργούνται για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου καταπολεμούν και αυτή την ασθένεια.

Βουλα (ξεροβουλα-σαποβουλα) (Camarosporium dalmatica συν. Macrophoma dalmatica)

Ασθένεια η οποία προσβάλει τους άωρους καρπούς το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου (ξεροβούλα), καθώς και τους ώριμους καρπούς το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα (σαποβούλα). Συμπτώματα: Καστανόχρωμες κυκλικές βυθισμένες κηλίδες με ξηρή σύσταση στους πράσινους καρπούς (ξεροβούλα) και καστανόχρωμη σήψη στους ώριμους (σαποβούλα). Συνθήκες ανάπτυξης: Οι θερμοκρασίες ανάπτυξης του μύκητα είναι 20-30οC. Η εμφάνιση και η ένταση της ασθένειας συνδέεται άμεσα με τον πληθυσμό του δάκου και τον βαθμό της δακοπροσβολής του ελαιοκάρπου. Το παθογόνο είναι παράσιτο πληγών, αφού η προσβολή γίνεται μέσω των νυγμάτων του δάκου. Για την προστασία των καρπών από την ασθένεια απαιτείται η συστηματική καταπολέμηση του εντόμου.

Γλοιοσποριο (Gloeosporium olivarum συν. Glomerella cingulata)

Συμπτώματα: Καστανοιώδεις κηλίδες στην κορυφή των καρπών ή στο σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου. Οι προσβεβλημένοι καρποί συρρικνώνονται και μεταβάλλονται σε μούμιες. Η ασθένεια προσβάλει κυρίως τους ώριμους και τους υπερώριμους καρπούς. Οι πρώτες προσβολές από τον μύκητα παρατηρούνται κατά την περίοδο της αλλαγής του χρώματος των καρπών. Συνθήκες ανάπτυξης: Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη πολύ υψηλής υγρασίας 92-100% για διάστημα 2-5 ημερών, θερμοκρασίες 10-25οC και η ύπαρξη πληγών. Οι καιρικές συνθήκες εκδήλωσης και διάδοσης της ασθένειας είναι παρόμοιες με εκείνες του κυκλοκόνιου. Η είσοδος του παθογόνου γίνεται μέσω πληγών από νύγματα του δάκου. Πηγή μολύσματος αποτελούν οι μολυσμένοι καρποί του προηγούμενου έτους στο δένδρο και στο έδαφος. Συστάσεις: 1) Να αποφεύγεται η εγκατάσταση ελαιώνων σε χαμηλές, υγρές και κακώς αεριζόμενες περιοχές. 2) Καλό είναι να γίνεται κατάλληλο κλάδεμα για την αραίωση της κόμης των δένδρων. 3) Χημική καταπολέμηση της ασθένειας συνιστάται κατά την έναρξη της ωρίμανσης του ελαιοκάρπου με χαλκούχα ή άλλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. 4) Η συστηματική καταπολέμηση του δάκου βοηθά αποτελεσματικά στον περιορισμό της ασθένειας και οι επεμβάσεις εναντίον του κυκλοκόνιου, καταπολεμούν και το γλοιοσπόριο.

Καρκινωση-φυματιωση (Pseudomonas syringae sub sp.savastanoi)

Συμπτώματα: Το βακτήριο προκαλεί την εμφάνιση χαρακτηριστικών όγκων κυρίως σε κλαδίσκους, σε κλάδους, στον κορμό και τις ρίζες των ελαιόδεντρων. Συνθήκες ανάπτυξης: Το παθογόνο βακτήριο είναι κυρίως παράσιτο πρόσφατων πληγών, οι οποίες προκαλούνται από ραβδίσματα κατά τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου, το κλάδεμα, το χαλάζι, τον παγετό και τις ουλές από την πτώση των φύλλων. Οι μολύνσεις απαιτούν βροχερό και δροσερό καιρό καθώς και τη βοήθεια του ανέμου. Συστάσεις: 1) Αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων κλάδων. Ο καθαρισμός των ελαιοδένδρων από τα προσβεβλημένα μέρη είναι καλλίτερα να διενεργείται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και δεν πρέπει να διενεργείται κατά τη διάρκεια βροχερών και ιδιαίτερα υγρών περιόδων. 2) Όταν επικρατεί βροχερός και υγρός καιρός καλό είναι να αποφεύγεται η συλλογή του ελαιόκαρπου με ράβδισμα των δένδρων καθώς και το κλάδεμα, ιδίως σε ελαιώνες που έχουν προσβολή ή γειτονεύουν με προσβεβλημένους. 3) Οι ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα για το κυκλοκόνιο και τις άλλες εποχιακές μυκητολογικές ασθένειες, προστατεύουν την καλλιέργεια και από βακτηριακές μολύνσεις. Ο ψεκασμός των δένδρων με χαλκούχα σκευάσματα θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά από το κλάδευμα, καθώς και μετά από χαλαζόπτωση και παγετό. 4) Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου ελαιώνα πρέπει να φυτεύονται δενδρύλια υγιή, τα οποία να προέρχονται από πιστοποιημένα φυτώρια.

Προσοχη: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της ελιάς να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevolou@minagric.gr Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

Comments (0)

Tags: , ,

Οδηγός προστασίας των καλλιεργειών με μηλοειδή

Posted on 08 Οκτωβρίου 2020 by admin

Αρκετοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τα μηλοειδή. Πιο αναλυτικά:
Φουζικλάδια
Ο παθογόνοι µύκητες διαχειµάζουν µέσα στα πεσµένα φύλλα, όπου σχηµατίζουν περιθήκια. Από αυτά την άνοιξη απελευθερώνονται ασκοσπόρια, τα οποία προκαλούν τις πρωτογενείς µολύνσεις στην τρυφερή βλάστηση. Για τον δραστικό περιορισµό των αρχικών µολυσµάτων του µύκητα την άνοιξη, συστήνεται την περίοδο αυτή η καταστροφή των περιθηκίων, µε ενσωµάτωση των πεσµένων φύλλων στο έδαφος, καθώς και µε αφαίρεση και κάψιµο των προσβεβληµένων από την ασθένεια κλάδων και κλαδίσκων. Σε οπωρώνες µε σηµαντικές προσβολές από τους µύκητες, συστήνεται ψεκασµός του φυλλώµατος των δένδρων µε ουρία ή µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο στην υψηλότερη συνιστώµενη δόση. Εναλλακτικά, συστήνεται ανάλογος ψεκασµός των πεσµένων στο έδαφος φύλλων. Τα ανωτέρω µέτρα είναι αποτελεσµατικά, εφόσον εφαρµόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών µιας περιοχής, διότι τα µολύσµατα των παθογόνων (ασκοσπόρια) µεταφέρονται µε τον άνεµο και µολύνουν σε µεγάλες αποστάσεις.


Σεπτορίωση της αχλαδιάς
Τα προτεινόµενα µέτρα κατά του φουζικλαδίου, επαρκούν και για τον περιορισµό των αρχικών µολυσµάτων του µύκητα της σεπτορίωσης.
Βακτηριακο καψιμο
Στις περιοχές που υπάρχει η ασθένεια και για προληπτικούς λόγους, συνιστάται ψεκασµός των οπωρώνων στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα. Επιπλέον, στους οπωρώνες που αντιµετωπίζουν πρόβληµα από το βακτήριο, συνιστάται η λήψη σειράς καλλιεργητικών µέτρων για την παρεµπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας όπως: 1) εκρίζωση και άµεση καύση των δένδρων που έχουν προσβληθεί στον κορµό ή στους βραχίονες και σε απόσταση µικρότερη των 50 εκ. από τον κορµό, 2) αφαίρεση και άµεση καύση όλων των προσβεβληµένων κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων µαζί µε υγιές τµήµα µήκους τουλάχιστον 30-60 εκ., 3) εκρίζωση και καύση όλων των αυτοφυών δένδρων και θάµνων γύρω και µέσα στον οπωρώνα, που εµφανίζουν συµπτώµατα προσβολής από το βακτήριο (εναλλακτικοί ξενιστές). Τα ανωτέρω καλλιεργητικά µέτρα πρέπει να διενεργούνται µε ξηρό καιρό και δεν θα πρέπει να συνδυάζονται αυτή την εποχή µε το χειµερινό κλάδεµα. Οι τοµές αφαίρεσης των προσβολών πρέπει απαραίτητα να προστατεύονται µε κατάλληλα σκευάσµατα και είναι αναγκαία η απολύµανση των κλαδευτικών εργαλείων µετά από κάθε τοµή σε διάλυµα χλωρίνης σε νερό 10%. ΣΕΖΙΑ Την περίοδο αυτή το έντοµο διαχειµάζει ως προνύµφη µέσα σε στοές στον κορµό και στη βάση των βραχιόνων των δένδρων, εκεί όπου κυρίως εντοπίζονται οι προσβολές. Για την καταπολέµηση του εντόµου, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της θέσης των προνυµφών, συστήνεται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο εντοµοκτόνο µεγάλης υπολειµµατικής διάρκειας ή µε µίγµα ορυκτελαίου και ενός επιτρεπόµενου για την καλλιέργεια οργανοφωσφορούχου εντοµοκτόνου. Στο πλαίσιο της µείωσης του πληθυσµού του εντόµου οι ξεροί και εξασθενηµένοι λόγω της προσβολής κλάδοι πρέπει να αφαιρούνται και να καίγονται.
Κοκκοειδή
(Σαν Ζοζέ, Παρλατόρια) Σε οπωρώνες στους οποίους παρατηρήθηκαν προσβολές κοκκοειδών, συστήνεται κατά τη διάρκεια του χειµώνα αφαίρεση και καύση των ξερών και εξασθενηµένων τµηµάτων των δένδρων και γενικά όλων όσων έχουν πυκνό πληθυσµό εντόµων. Επιπλέον, στο διάστηµα από την πτώση των φύλλων και πριν το φούσκωµα των οφθαλµών, θεωρείται αναγκαίος ένας ψεκασµός µε εγκεκριµένο ορυκτέλαιο ή µε µίγµα ορυκτελαίου και εγκεκριµένου για την καλλιέργεια οργανοφωσφορούχου εντοµοκτόνου. Ο χειµερινός αυτός ψεκασµός θανατώνει επίσης χειµερινά αυγά αφίδων και ακάρεων.
Ψυλλα αχλαδιάς
Σε οπωρώνες αχλαδιάς µε έντονη προσβολή και υψηλούς πληθυσµούς του εντόµου, µετά τη συγκοµιδή και πριν την πτώση των φύλλων συστήνεται επέµβαση εναντίον των διαχειµαζόντων ενηλίκων του εντόµου µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο πυρεθροειδές εντοµοκτόνο. Ο ψεκασµός πρέπει απαραιτήτως να γίνεται κατά τη διάρκεια ηλιόλουστης και ζεστής µέρας. Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Comments (0)

Tags: ,

Εχθροί και ασθένειες που πλήττουν τις καρυδιές

Posted on 07 Οκτωβρίου 2020 by admin

Αρκετοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τις καρυδιές. Πιο συγκεκριμένα:

Ανθράκωση (Gnomonia leptostyla)

Παρατηρούνται σημαντικές προσβολές , έως και φυλλόπτωση, ιδιάιτερα σε δενδροκομεία που δεν έγιναν επαρκείς ψεκασμοί ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό. Επίσης, τα συμπτώματα είναι έντονα σε καρυδεώνες όπου τόσο το κλάδεμα, όσο και ο τρόπος άρδευσης, ευνόησαν την ύπαρξη υψηλής σχετικής υγρασίας στην κόμη των δένδρων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Επειδή ο μύκητας διαχειμάζει στα προσβεβλημένα όργανα που πέφτουν στο έδαφος, απαιτείται η λήψη μέτρων για τον περιορισμό του πρωτογενούς μολύσματος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο:

  1. Απομάκρυνση και κάψιμο των ξερών, πεσμένων στο έδαφος φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ελαφρύ φρεζάρισμα.
  2. Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής ψεκασμός των φύλλων με ένα χαλκούχο σκεύασμα, πριν ή μετά την πτώση τους στο έδαφος.
  3. Σωστό κλάδεμα ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός των δένδρων.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για τα ακρόδρυα, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση:  pkpfpfevolou@minagric.gr

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες που πλήττουν τις φιστικιές

Posted on 30 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν τις φιστικιές αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά:

Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria dothidea)

Τα συμπτώματα της ασθένειας αυτή την εποχή είναι χαρακτηριστικά. Παρατηρούνται ξηράνσεις φύλλων, καρπών και ταξικαρπιών, καθώς και ολόκληρων κλάδων.

Τα προσβεβλημένα όργανα που απομένουν πάνω στα δένδρα αποτελούν πηγή μολύσματος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Γι’ αυτό, συνιστάται:

  1. Συλλογή και καταστροφή όλων των προσβεβλημένων οργάνων πριν πέσουν τα φύλλα, γιατί τώρα διακρίνεται η προσβεβλημένη από την υγιή βλάστηση.
  2. Απομάκρυνση και καταστροφή των ξερών, πεσμένων στο έδαφος φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ελαφρύ φρεζάρισμα.

 

Σεπτορίωση (Septoria spp.)

Οι προσβολές είναι κατά τόπους έντονες και συνοδεύονται από φυλλόπτωση (εικόνες 4 & 5), ιδιαίτερα σε δενδροκομεία που δεν ψεκάστηκαν επαρκώς κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Για τον περιορισμό του πρωτογενούς μολύσματος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο συνιστάται:

  1. Ψεκασμός των φύλλων με ένα χαλκούχο σκεύασμα, πριν ή μετά την πτώση τους στο έδαφος.
  2. Απομάκρυνση και κάψιμο των πεσμένων φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ελαφρύ φρεζάρισμα στο έδαφος.
  3. Επειδή τόσο η σεπτορίωση, όσο και η βοτρυοσφαίρια, ευνοούνται από συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας, θα πρέπει με το επερχόμενο χειμερινό κλάδεμα να εξασφαλίζεται ο καλός αερισμός των δένδρων.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

Η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για τα ακρόδρυα, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση:  pkpfpfevolou@minagric.gr

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες που πλήττουν την υπαίθρια μελιτζάνα

Posted on 11 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν την υπαίθρια μελιτζάνα. Πιο αναλυτικά:

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

Συνεχίζονται οι προσβολές από τον τετράνυχο με μεγάλους πληθυσμούς διαπιστώθηκε σε καλλιέργειες της Μελιτζάνας στο νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή  εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα .

Ο δορυφόρος της μελιτζάνας

Ο Δορυφόρος είναι πολύ σοβαρός εχθρός της μελιτζάνας .Τόσο τα ενήλικα άτομα όσο και οι νεαρές προνύμφες τρέφονται  από το φύλλωμα ,τους τρυφερούς βλαστούς και τους καρπούς των φυτών της μελιτζάνας.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταπολέμησης  τους μπορεί να καταστρέψουν την παραγωγή.

Συστάσεις: Να γίνει καταπολέμηση του εντόμου στις καλλιέργειες όπου έχει παρουσιαστεί το έντομο με. εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Θριπας (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Διαπιστώσεις:  Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου στις υπαίθριες καλλιέργειες  με Μελιτζάνες με μέτριους έως υψηλούς πληθυσμούς.   Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων

 Συστάσεις: Συνιστάται ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Προσοχη:  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της  Μελιτζάνας να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevolou@minagric.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες σε πιπεριές θερμοκηπίου, υπαίθριες και βιομηχανικές

Posted on 09 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τις πιπεριές θερμοκηπίου, τις υπαίθριες και τις βιομηχανικές. Πιο αναλυτικά:

Πιπεριά θερμοηκηπίου

Ωιδιο (Leveillula taurica)

  Διαπιστώσειs:Συνεχίζεται η εμφάνιση του  ωίδιου σε καλλιέργειες με πιπεριές. Θερμοκηπίου.

Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του μύκητα.

  Συμπτώματα: Εμφάνιση κίτρινων ακανόνιστων κηλίδων (ως πανάδες) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων με λευκή εξανθηση στην κάτω επιφάνεια.

  Συνθήκες ανάπτυξης: Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 15ο–30ο C και υγρασία 52-75%.

  Καταπολέμηση: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών, να προστατεύσουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς κάλυψης, με επιτρεπόμενα εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα.

  Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται  η   εμφάνιση του το πράσινου σκουληκιού στις πιπεριές Θερμοκηπιου… Παρατηρούνται προσβολές στα φύλλα και τους καρπούς από τις προνύμφες του εντόμου.

  Συστάσεις : Να γίνει άμεσα ψεκασμός στις καλλιέργειες όπου υπάρχει πρόβλημα με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

Aκάρεα– τετρανυχος

(Τetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus)

  Συμπτώματα: Oι κορυφές των προσβεβλημένων από ακάρεα φυτών παραμορφώνονται, τα φύλλα κατσαρώνουν και αποκτούν καφέ αποχρωματισμό ή μπρούτζινο χρώμα.

  Ο πράσινος τετράνυχος (Τetranychus urticae) συνήθως εμφανίζεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζεται η ζημιά σαν μικρές ασπροκιτρινες κηλίδες, στην συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνεται όλο το φυτό.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός μόνον όταν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου στην καλλιέργεια με επιτρεπόμενα  φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Θριπας (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Διαπιστώσεις:  Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου στα θερμοκήπια με μέτριους έως υψηλούς πληθυσμούς.   Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων

 Συστάσεις: 1) Για τους βιοκαλλιεργητές συνιστάται η τοποθέτηση αρπακτικών εντόμων των θριπών, όπως:  phytoseiulus persimilis, amblyseius cucumeris, amblyseius barkeri, orius insidiosus, κ.α 2) Για τους παραγωγούς συμβατικής γεωργίας συνιστάται ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Πιπεριά υπαίθρια και βιομηχανική

Ωιδιο (Leveillula taurica)

  Διαπιστώσειs:Συνεχίζεται η εμφάνιση του  ωίδιου σε καλλιέργειες με πιπεριές.

Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του μύκητα.

  Συμπτώματα: Εμφάνιση κίτρινων ακανόνιστων κηλίδων (ως πανάδες) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων με λευκή εξανθηση στην κάτω επιφάνεια.

  Συνθήκες ανάπτυξης: Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 15ο–30ο C και υγρασία 52-75%.

  Καταπολέμηση: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών, να προστατεύσουν την παραγωγή τους με ψεκασμούς κάλυψης, με επιτρεπόμενα εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα.

Πρασινο σκουληκι (Heliothis armigera)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται  η   εμφάνιση του το πράσινου σκουληκιού στις πιπεριές.. Παρατηρούνται προσβολές στα φύλλα και τους καρπούς από τις προνύμφες του εντόμου.

  Συστάσεις : Να γίνει άμεσα ψεκασμός στις καλλιέργειες όπου υπάρχει πρόβλημα με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

Aκάρεα– τετρανυχος

(Τetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus)

Συμπτώματα: Oι κορυφές των προσβεβλημένων από ακάρεα φυτών παραμορφώνονται, τα φύλλα κατσαρώνουν και αποκτούν καφέ αποχρωματισμό ή μπρούτζινο χρώμα.

  Ο πράσινος τετράνυχος (Τetranychus urticae) συνήθως εμφανίζεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζεται η ζημιά σαν μικρές ασπροκιτρινες κηλίδες, στην συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνεται όλο το φυτό.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός μόνον όταν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου στην καλλιέργεια με επιτρεπόμενα  φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Θριπας (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Διαπιστώσεις:  Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου με μέτριους έως υψηλούς πληθυσμούς.   Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων

 Συστάσεις: Συνιστάται ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Προσοχη   Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της πιπεριάς  να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: pkpfpfevolou@minagric.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες σε τομάτα επιτραπέζια και θερμοκηπίου

Posted on 04 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες αυτό το διάστημα που πλήττουν την τομάτα την επιτραπέζια και του θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά:

Τομάτα θερμοκηπίου

Ωιδιο (Leveillula taurica)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται  η εμφάνιση  προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες (7-10 σταυρούς) και αναμένεται στις όψιμες (3-5 σταυρούς).

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοσή του.

  Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαμέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λεπτή λευκή μέχρι ανοιχτή καστανή εξανθηση. Τα κονίδια του μύκητα είναι αερομεταφερόμενα και προκαλούν την διασπορά της  ασθένειας.

  Συστάσεις: Να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα (μόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), με εγκεκριμένα και  εκλεκτικά  ωϊδιοκτόνα σκευάσματα.

Τετρανυχος  (Tetranychus urticae)

    Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του τετρανύχου στις καλλιέργειες τομάτας θερμοκηπίου, στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας Τρικάλων και Φθιώτιδας και αναμένεται στις όψιμες καλλιέργειες

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους  εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

   Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα..

Touta  absolutα

Διαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται 300-400 άκμαία/3ημέρες/παγίδα στις πρώιμες καλλιέργειες. Από παρατηρήσεις στις καλλιέργειες διαπιστώθηκαν προσβολές στους καρπούς.

Να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Υπαίθρια ντομάτα 

Τετρανυχος  (Tetranychus urticae)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του τετράνυχου στις πρώιμες και μεσοπρώιμες   καλλιέργειες επιτραπέζιας ντομάτας, στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας και αναμένεται στις όψιμες καλλιέργειες

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους  εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

   Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα .

 Tuta  absolutα

Διαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται 300άκμαία/3ημέρες/παγίδα στις πρώιμες καλλιέργειες. Από παρατηρήσεις στις καλλιέργειες διαπιστώθηκαν προσβολές στους καρπούς.

Να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Θριπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου. Ο θρίπας είναι φορέας ιώσεων και προκαλεί ζημιά στα φυτά με το να διαρρηγνύει και να απομυζεί τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

Προσοχη:  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της υπαίθριας τομάτας να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevolou@minagric.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες που προσβάλουν την υπαίθρια και τη βιομηχανική πιπεριά

Posted on 29 Ιουλίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλουν την υπαίθρια και τη βιομηχανική πιπεριά. Πιο αναλυτικά:

Πρασινο σκουληκι (Heliothis armigera)

Διαπιστώσεις:Tην  εμφάνιση του έκανε το πράσινο σκουλήκι στις πιπεριές θερμοκηπίου. Παρατηρούνται προσβολές στα φύλλα και τους καρπούς από τις προνύμφες του εντόμου.

  Συστάσεις : Να γίνει άμεσα ψεκασμός στις καλλιέργειες όπου υπάρχει πρόβλημα με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

Akaρεα– τετρανυχος (Τetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus)

Συμπτώματα: Oι κορυφές των προσβεβλημένων από ακάρεα φυτών παραμορφώνονται, τα φύλλα κατσαρώνουν και αποκτούν καφέ αποχρωματισμό ή μπρούτζινο χρώμα.

  Ο πράσινος τετράνυχος (Τetranychus urticae) συνήθως εμφανίζεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζεται η ζημιά σαν μικρές ασπροκιτρινες κηλίδες, στην συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνεται όλο το φυτό.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Διαπιστώσεις:  Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου με μέτριους έως υψηλούς πληθυσμούς.   Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων

 Συστάσεις: Συνιστάται ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της πιπεριάς  να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: pkpfpfevolou@minagric.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας – Μία νέα ασθένεια

Posted on 28 Ιουλίου 2020 by admin

Ο Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας για πρώτη φορά στο Ισραήλ το 2014. Έκτοτε διαπιστώθηκε στην Ιορδανία Γερμανία στην Ιταλία, Καλιφόρνια, των ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, και Μεξικό και τον Σεπτέμβριο του2019 στην Ελλάδα σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας στην Κρήτη.

Συνεχίζεται η εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού  στη χώρα μας τον Ιούνιο του 2020 σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια  ντομάτας και πιπεριάς στο Ν. Χανίων στην Κρήτη ,Αρχές Ιουλίου στη Δράμα, επίσης  σε σπορόφυτα ντομάτας και πιπεριάς στους Νομούς Ευβοίας και Βοιωτίας καθώς και σε σπόρους τομάτας προέλευσης Τουρκίας.

Αιτιο: Ο Ιός   To BRFV  ανήκει στο γένος Τοbamovirus το οποίο περιλαμβάνει γνωστούς ιούς όπως είναι  ο ιός του μωσαϊκού του καπνού (TMV) και ο Ιός του μωσαϊκού της τομάτας (ToMV)

Ο Ιός αυτός μεταδίδεται μηχανικά με την επαφή μεταξύ των φυτών, με τις καλλιεργητικές φροντίδες των εργαζομένων (μολυσμένα εργαλεία, ρούχα προσωπικού) με το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό  ( φυτωριακό  υλικό, σπόρο),με τα έντομα(μεταφορά γύρης με βομβίνους-Bombuw terrestris) .Βασική εστία μόλυνσης είναι το έδαφος όταν παραμείνουν σε αυτό μολυσμένα φυτικά υπολείμματα. Στις υπό κάλυψη καλλιέργειες  τα σωματίδια του ιού διατηρούνται επί των κατασκευών  και στη συνέχεια μεταφέρονται με διάφορους τρόπους στα φυτά και εξαπλώνεται  με τις καλλιεργητικές εργασίες (δέσιμο, ξεβλάστημα, συλλογή κλάδευμα, κ.λ.π.)

Φυτα ξενιστες: Οι κύριοι ξενιστές του Ιού είναι η Τομάτα και η Πιπεριά. Με τεχνητές μολύνσεις προσβάλει τον καπνό. Άλλοι ξενιστές είναι τα ζιζάνια όπως τα chenopodiastrum murale και solanum nigrum προσβάλλονται από τον Ιό και αποτελούν φορείς αυτού.

Συμπτωματα: Τα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα στελέχη και στους καρπούς. Τα συμπτώματα στα φύλλα περιλαμβάνουν χλώρωση. μωσαϊκό, ποικιλοχλόρωση, κατσάρωμα, παραμόρφωση του ελάσματος και περιστασιακά στένωση. Νεκρωτικές κηλίδες μπορεί να εμφανιστούν στους ποδίσκους, μίσχους και κάλυκες.

Στους καρπούς εμφανίζονται καστανοί ή κίτρινοι δακτύλιοι, καστανές περιοχές και ρυτίδωση. Επίσης παρατηρούμαι παραμορφώσεις και ανομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών. Τα συμπτώματα αυτά καθιστούν τους καρπούς της τομάτας μη εμπορεύσιμους.

Τα ασθενή φυτά παρουσιάζουν μειωμένη ανθοφορία και καρπόδεση .Η μείωση κυμαίνεται από 30 έως 70%.

Στην Πιπεριά εμφανίζονται κίτρινες κηλίδες και μωσαϊκό στα φύλλα καθώς και παραμόρφωση του ελάσματος των φύλλων. Οι καρποί της πιπεριάς εμφανίζουν παραμορφώσεις ,ανομοιόμορφο χρωματισμό με κίτρινες και καστανές περιοχές και πράσινες ραβδώσεις.

Μετρα αντιμετωπισης: Για την αντιμετώπιση του Ιού ToBRFV προτείνονται μέτρα εξάλειψης του.

1) Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού(όπως χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου, φυταρίων για φύτευση)

2) Συστηματικός έλεγχος των σπορείων και φυτωρίων. Απομάκρυνση  και καταστροφή των μικρών φυτών που έχουν προσβληθεί ή παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα του Ιού.

3) Συχνές επιθεωρήσεις των φυτών μετά την μεταφύτευσή τους στον αγρό ή στο θερμοκήπιο. Αφαίρεση και καταστροφή όλων των φυτών που παρουσιάζουν  συμπτώματα της Ίωσης.

4) Χρησιμοποίηση παπουτσιών και φόρμας  από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ των διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά(εκρίζωση, δέσιμο κλάδευμα, κλπ.) Εκτός αν τα χέρια έχουν πλυθεί προηγουμένως πολύ καλά..

5) Αφαίρεση των ζιζανίων από τον αγρό ή από το χώρο πέριξ τού θερμοκηπίου.

6) Καλό πλύσιμο  με σαπούνι των χεριών πριν από κάθε χειρισμό  των φυτών.

7) Απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας ,καθώς και απολύμανση του χώρου του θερμοκηπίου.

8) Συχνή απολύμανση των εργαλείων με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης΄0,5% ή άλλα απολυμαντικά.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους στις καλλιέργειές τους για την διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων και να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες φυτουγειονομικές αρχές των  υπηρεσιών (ΔΑΟΚ και Π.Κ.Π.Φ.Π.Φ.Ε) σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων συμπτωμάτων .

Comments (0)

Tags: , ,

Μέτρα φυτοπροστασίας για τις καλλιέργειες ελιάς

Posted on 28 Ιουλίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλουν τις καλλιέργειες ελιάς. Πιο αναλυτικά:

Ρυγχιτης (Rhynchites Cribripennis Desbrochers)

Έχουν  παρατηρηθεί  προσβολές από ρυγχίτη τοπικά  σε όλες τις περιοχές  της καλλιέργειας

Τα ακμαία άτομα του ρυγχίτη τόσο κατά την διατροφή τους όσον και κατά την ωοτοκία τους σχηματίζουν στην επιφάνεια των καρπών τρύπες με το ρύγχος τους, οι οποίες έχουν μορφή κρατήρα και οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν.

  Συστασεις: Συστήνεται συχνή και προσεκτική επιθεώρηση των ελαιώνων  για την έγκαιρη αντιμετώπιση του εντόμου.

Να γίνει ψεκασμός μόνο στους ελαιώνες που παρατηρούνται προσβολές των καρπών από το έντομο με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Κοκκοειδη της ελιας

Την εποχή αυτή έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη κινητών μορφών των παραπάνω κοκκοειδών.

  Συστασεις: Η καταπολέμηση των κοκκοειδών βασίζεται σε καλλιεργητικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην ευρωστία των δένδρων, όπως: 1) Αφαίρεση και καύση  των προσβεβλημένων από κοκκοειδή κλαδίσκων προτού αρχίσουν οι εκκολάψεις των προνυμφών. 2) Ανανεωτικά κλαδεύματα σε γηραιά δένδρα 3) Κατάλληλη λίπανση.

Στους ελαιώνες πού έχουν παρατηρηθεί προσβολές από τα κοκκοειδή, συνιστάται η επέμβαση με κατάλληλα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

  Δακος της ελιας (Dacus oleae )

Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς στη χώρα μας Οι πρώτες προσβολές εμφανίζονται τον Ιούνιο –Ιούλιο όταν ο καρπός είναι επιδεκτικός για την ωοτοκία.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τον δάκο. Παρακαλούμε τους ελαιοπαραγωγούς να τοποθετήσουν  οι ίδιοι παγίδες για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου σε συνεργασία με τους γεωπόνους φυτοπροστασίας των ΔΑΟΚ των νομών (Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας ) και να  κάνουν οι ίδιοι τους δολωματικούς ψεκασμούς για την έγκαιρη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Προσοχη  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Ελιάς να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

 

Comments (0)

Tags: , ,

Οδηγός φυτοπροστασίας για την υπαίθρια μελιτζάνα

Posted on 27 Ιουλίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν την υπαίθρια μελιτζάνα. Πιο αναλυτικά:

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

Διαπιστώσεις: Έναρξη της προσβολής από τον τετράνυχο διαπιστώθηκε στις καλλιέργειες της Μελιτζάνας στο νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή  εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Ο δορυφόρος της μελιτζάνας

Την εμφάνισή του έκανε ο δορυφόρος στις καλλιέργειες με μελιτζάνα στο Νομό Μαγνησίας.

Ο Δορυφόρος είναι πολύ σοβαρός εχθρός της μελιτζάνας .Τόσο τα ενήλικα άτομα όσο και οι νεαρές προνύμφες τρέφονται  από το φύλλωμα ,τους τρυφερούς βλαστούς και τους καρπούς των φυτών της μελιτζάνας.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταπολέμησης  τους μπορεί να καταστρέψουν την παραγωγή.

Συστάσεις: Να γίνει καταπολέμηση του εντόμου στις καλλιέργειες όπου έχει παρουσιαστεί το έντομο με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Θρίπας (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Διαπιστώσεις:  Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου στις υπαίθριες καλλιέργειες  με Μελιτζάνες με μέτριους έως υψηλούς πληθυσμούς.   Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων

 Συστάσεις: Συνιστάται ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Αλευρώδης

 Διαπιστώσεις: Οι πληθυσμοί του εντόμου είναι μέτριοι στις καλλιέργειες με μελιτζάνες. Είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί μείωση της ποσότητας και ποιότητας της  παραγωγής.

 Συστάσεις: Συστήνεται οι ψεκασμοί για τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίμηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσμός βρίσκεται στο κάτω μέρος των φύλλων, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα,

Προσχή:  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της  Μελιτζάνας να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevolou@minagrec.gr τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες σε καλλιέργειες με αγγουριές θερμοκηπίου

Posted on 24 Ιουλίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τις καλλιέργειες με αγγουριές θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά:

Ωίδιο

Συνεχίζεται η εμφάνιση του ιωδίου σε  καλλιέργειες με αγγουριές θερμοκηπίου.

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους μύκητες Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca fuliginea.

Συνεχίζεται η εμφάνιση του ιωδίου σε  καλλιέργειες με αγγουριές θερμοκηπίου.

Συμπτώματα:   Εμφάνιση  μικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις  εξανθήσεις.

   Συνθήκες ανάπτυξης: Τα κονίδια μεταφέρονται με τον άνεμο. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 10-30 0C (άριστη θερμοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 55-75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του .

  Καταπολέμηση:

1)   Αφαιρούμε από τα φυτά τα φύλλα με έντονη  προσβολή από το παθογόνο και τα καταστρέφουμε.

2) Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως bupirinate, pyraclostrobin, azoxystribin, copper oxychloride κ.α…

Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα, επανάληψη του ψεκασμού σε 8 ημέρες.

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του τετράνυχου σε  καλλιέργειες με αγγουριές θερμοκηπίου , στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.   Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους  εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως  spiromesifen, sulphur, abamectin, κ .α.

Θρίπας (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

Διαπιστώσεις:  Συνεχίζεται η παρουσία του εντόμου στα θερμοκήπια με μέτριους έως υψηλούς πληθυσμούς.   Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτήν την εποχή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου. Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων, έρπονται ανάμεσα στον κάλυκα και στον καρπό καταστρέφοντας την υφή τους και διαταράσσοντας την ανάπτυξή τους (παραμόρφωση του καρπού), με συνέπεια τη σοβαρή μείωση της ποιότητας τους.

 Συστάσεις: 1) Για τους βιοκαλλιεργητές συνιστάται η τοποθέτηση αρπακτικών εντόμων των θριπών, όπως:  phytoseiulus persimilis, amblyseius cucumeris, amblyseius barkeri, orius insidiosus, κ.α 2) Για τους παραγωγούς συμβατικής γεωργίας συνιστάται ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως abamectin, κ.α..

Αλευρώδης

Διαπιστώσεις: Οι πληθυσμοί του εντόμου είναι μέτριοι εως υψηλοί στις καλλιέργειες με αγγουριές θερμοκηπιου. Είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί μείωση της ποσότητας και ποιότητας της  παραγωγής.

Συστάσεις: 1) Για τους παραγωγούς που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη καταπολέμηση συστήνεται τοποθέτηση του φυσικού εχθρού των αλευρωδών encarsia formosa. 2) Για τους παραγωγούς συμβατικής γεωργίας συστήνεται οι ψεκασμοί για τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίμηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσμός βρίσκεται στο κάτω μέρος των φύλλων, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες  imidacloprid, pyriproxyfen, pymetrozine, acetamiprid  κ.α.)

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Αγγουριάς  να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

Comments (0)

Tags: , ,

Οδηγός φυτοπροστασίας για βιομηχανική και υπαίθρια ντομάτα

Posted on 23 Ιουλίου 2020 by admin

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλουν τη βιομηχανική και την υπαίθρια ντομάτα. Πιο αναλυτικά:

Βιομηχανική ντομάτα

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigerra)

 Διαπιστώσεις: Σε ορισμένες περιοχές των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Φθιώτιδας διαπιστώθηκαν ωοτοκίες στα φύλλα και προσβολές στους καρπούς των καλλιεργειών  βιομηχανικής  τομάτας από το πράσινο σκουλήκι ( Heliothis armigerra).

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι, εκτός από την άμεση προσβολή ευνοείται δευτερογενώς και η ανάπτυξη ασθενειών στους καρπούς

 Συστάσεις: Θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις με εντομοκτόνα μόνο όταν διαπιστωθεί προσβολή και όχι προληπτικά. Για την ορθή αντιμετώπιση κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η έγκαιρη διαπίστωση της προσβολής (ψεκάζουμε όταν στα εκατό τοματάκια επί της γραμμής τα 3-5 είναι προσβεβλημένα από το πράσινο σκουλήκι).

Προστασία των φυτών από τον καύσωνα 

1)  Ο καύσωνας πρέπει να βρει τα φυτά ποτισμένα. Συνήθως ποτίζουμε απογευματινές ή βραδινές  ώρες, διαφορετικά  καίγονται οι ανθοταξίες.

2) Οι λιπάνσεις κατά την διάρκεια του καύσωνα δεν επιτρέπονται, διότι τα φυτά δεν μπορούν να απορροφήσουν θρεπτικά στοιχεία όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 35C0. Με την προσθήκη λιπασμάτων (π.χ. νιτρικά, ουρία κλπ.) κατά την περίοδο του καύσωνα καίγεται το ριζικό σύστημα των φυτών και δημιουργούνται πύλες εισόδου παθογόνων από το ριζικό σύστημα.

3) Οι ψεκασμοί να γίνονται απογευματινές  ή τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας.

Ντομάτα θερμοκηπίου

Ωίδιο (Leveillula taurica)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται  η εμφάνιση  προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες(7-10 σταυρούς) και μεσοπρώιμες(5-6σταυρούς) καλλιέργειες τομάτας και αναμένεται στις όψιμες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοσή του.

  Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαμέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λεπτή λευκή μέχρι ανοιχτή καστανή εξανθηση. Τα κονίδια του μύκητα είναι αερομεταφερόμενα και προκαλούν την διασπορά της  ασθένειας.

  Συστάσεις: Να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα (μόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), με εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως Sulphur, Cyflufenamid, difenoconazole,.  κ.α.) και επανάληψη του ψεκασμού σε 8 ημέρες.

Κλαδοσπόριο (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπόριου στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες με τομάτες θερμοκηπίου, αναμένεται στις όψιμες.  Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοσή του.

Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά στα θερμοκήπια όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%-95% και θερμοκρασίες από 4-32οC, με άριστη θερμοκρασία 22-24 οC.

Συμπτώματα: Εμφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρημένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώμα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ( thriophanatemethyl, difenoconazol tribasic copper sulfate, copper hydroxide).

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του τετρανύχου στις πρώιμες μεσοπρώιμες  και όψιμες καλλιέργειες τομάτας θερμοκηπίου, στους Νομούς Καρδίτσας,  Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας και αναμένεται στις όψιμες καλλιέργειες

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους  εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

   Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως  spiromesifen, sulphur, abamectin, κ .α.

Αλευρώδης (Τrialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

Διαπιστώσεις: Μέτριοι έως υψηλοί  είναι οι πληθυσμοί του Αλευρώδη στα θερμοκήπια με τομάτες. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη ανάπτυξη του εντόμου.

Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση της παρασιτικής σφήκας του Αλευρώδη των θερμοκηπίων Encarcia formosa κ.α. αρπακτικά.

Για τους παραγωγούς συμβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: Acetamiprid, Pyriproxyfenpyrethrins, deltamethrins, spirotetramat, spiromesifen, flonicanid, methomyl.κα.

 Παρατήρηση: Για την καλύτερη καταπολέμηση του Αλευρώδη οι ψεκασμοί να γίνονται πολύ πρωί ή μετά την δύση του ηλίου διότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός του εντόμου αυτές τις ώρες είναι συγκεντρωμένος στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου. Ο θρίπας είναι φορέας ιώσεων και προκαλεί ζημιά στα φυτά με το να διαρρηγνύει και να απομυζεί τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων.

Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών εντόμων των θριπών όπως Phytoseiulus persimilis, Amblyseius barker, Amblyseius cucumeris, καθώς και μέλη της οικογένειας Anthocoridae, τα οποία είναι πολυφάγα αρπακτικά έντομα των θριπών, αλευρωδών και αφίδων, όπως το Orius insidiosus, κ.ά.

Για τους παραγωγούς συμβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (abamectin, formetanate, methiocarb, lufenuron,deltamethrins ,azaclirachtin, beauveria bassiana strain gha, κ.α.)

Tuta  absolutα

Διαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται 150-300 άκμαία/3ημέρες/παγίδα στις πρώιμες καλλιέργειες και 100-200 ακμαία/3ημερες/παγίδα στις όψιμες. Από παρατηρήσεις στα θερμοκήπια διαπιστώθηκαν προσβολές στα φύλλα και  στους καρπούς.

Να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Bacillus thuringiensis var. Kustaki (pb-54), Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), emamectin, indoxacarb και spinosadκ.α..

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Τομάτας θερμοκηπίου  να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: pkpfpfevolou@minagric.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες που πλήττουν καλλιέργειες με πυρηνόκαρπα

Posted on 22 Ιουλίου 2020 by admin

Πολλοί και σημαντικοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν καλλιέργειες με πυρηνόκαρπα αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά:

Αναρσία-Καρπόκαψα-Φυλλοδέτης

Οι παραγωγοί συστήνεται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακμαίων των εντόμων  μέσω των φερομονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους, καθώς και να προβαίνουν σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών και της βλάστησης από τις προνύμφες των εντόμων. Αύξηση του μέσου όρου συλλήψεων ακμαίων ανά ημέρα (με δύο φορές έλεγχο των παγίδων εβδομαδιαίως) ή / και διαπίστωση έστω και μικρής προσβολής, πρέπει να τους κινητοποιεί άμεσα για την προστασία της παραγωγής με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και κατά προτίμηση με σκευάσματα που καταπολεμούν και τα τρία έντομα.

Καρπόκαψα δαμασκηνιάς

Οι ίδιες οδηγίες όπως για την καταπολέμηση των παραπάνω τριών εντόμων─εχθρών ισχύει και για την προστασία των δαμάσκηνων από την καρπόκαψα.

Μύγα Μεσογείου

Η μύγα της Μεσογείου μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του σταδίου ωρίμανσης (αλλαγή χρώματος) και μέχρι τη συγκομιδή. Συνιστάται άμεση προστασία των καρπών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, με ψεκασμό κάλυψης ή δολωματικό ψεκασμό Οι ψεκασμοί κάλυψης πρέπει να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του εντομοκτόνου, ενώ οι δολωματικοί περίπου ανά εβδομάδα. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιεργειών που βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιμάται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών. Επισημαίνεται ότι οι δολωματικοί ψεκασμοί είναι αποτελεσματικοί, όταν η εφαρμογή τους σε μία περιοχή είναι καθολική, δηλ. όταν εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών.

Τρόπος εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών: Στο ψεκαστικό διάλυμα προστίθεται ελκυστική ουσία (υδρολυμένη πρωτεΐνη) σε αναλογία 2%. Ψεκάζεται με ποσότητα περίπου 200ml (ποτήρι κρασιού) το εσωτερικό και κορυφαίο τμήμα της κόμης (φύλλωμα και όχι καρποί) κάθε δεύτερου ή τρίτου δένδρου του οπωρώνα. Τα δένδρα της περιμέτρου του οπωρώνα σε μία ή δύο σειρές ψεκάζονται όλα. Είναι σημαντικό να ψεκάζονται ο φράχτης και οι θάμνοι στην περίμετρο του οπωρώνα.

Μονίλια

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή σχετική υγρασία) δεν ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας.

Ωστόσο, επειδή η ευπάθεια των καρπών στον παθογόνο μύκητα μεγαλώνει όσο αυτοί πλησιάζουν το στάδιο της ωρίμασης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής από τον μύκητα που βρίσκονται σε υγρές περιοχές καθώς και σε όσους επικρατεί υγρό περιβάλλον λόγω υπερβολικής άρδευσης.

Κατά τη συγκομιδή οι προσβεβλημένοι καρποί καθώς και οι μουμιοποιημένοι (προσβεβλημένοι και αφυδατωμένοι καρποί) πρέπει να συλλέγονται επιμελώς και να απομακρύνονται από τον οπωρώνα.

Προσοχή:

Επειδή για κάποια είδη/ποικιλίες το χρονικό περιθώριο μέχρι τη συγκομιδή είναι περιορισμένο, συστήνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για την αποφυγή υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στους καρπούς.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

 

 

Comments (0)

           Για περισσότερες πληροφορίες

                   πατήστε στα links:

      (www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr,

              www.aedep.gr, www.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031