Tags: , ,

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΣΘΕΒ και Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της συνεργασίας του Enterprise Europe Network-Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, με φορείς που υποστηρίζουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2018,  Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος κα Ε. Κολιοπούλου και του Προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κ. Αν Λάππα.

Η πρωτοβουλία αυτή, αναμένεται να ενδυναμώσει τη συνεργασία των εν λόγω φορέων, συνενώνοντας τις δυνάμεις τους, ανταλλάσσοντας την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίηση τους, παρέχοντας αμοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση όλων των συναφών θεμάτων, και αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Την προώθηση της προσβασιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων (ειδικότερα των πολύ μικρών, μικρών και ΜμΕ) στα προϊόντα των Εθνικών και Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, με τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα.
 • Τη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κα.
 • Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Εκστρατειών.
 • Την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Τη δημιουργία νέων ευκαιριών για νέα επιχειρηματικότητα, νέα προϊόντα και συνεργασίες.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,  από τις αρχές του 2008, συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του EnterpriseEuropeNetwork, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Λάππας, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την αμοιβαία πρόθεση των δύο οργανισμών να συνεργαστούν με στόχο τη  δημιουργία σταθερών προϋποθέσεων υποστήριξης της νεοφυούς και της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας, που διαθέτει χαρακτηριστικά καινοτομίας,  εξωστρεφή προσανατολισμό, και αναπτυξιακή δυναμική.

 

Tags: , ,

Δύο νέα έργα για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Δυο νέα έργα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 200.00 ευρώ, ενέταξε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα:

 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 150.000,00 €
 2. Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 50.000 €

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη η ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε τα εξής: «Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε τη Δημόσια Υγεία στην πράξη για να μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα. Πιστεύω μας είναι ότι χρειαζόμαστε ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας όπου οι πλούσιοι θα μπορούν να προστρέχουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και όχι οι φτωχοί στις ιδιωτικές, γι’ αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει το Δημόσιο Σύστημα με έργα χρήσιμα, που αποτελούν επιλογή της 5ης ΥΠΕ και των Νοσοκομείων. Με τα έργα αυτά αναβαθμίζουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Θεσσαλίας».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Προμήθεια εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 150.000,00 €

Η Πράξη αφορά σε προμήθεια δέκα (10) Μηχανημάτων μονάδας Τεχνητού Νεφρού κλασικής αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και ON-LINE μεθόδων. Τα μηχανήματα θα  είναι  σύγχρονης τεχνολογίας, θα φέρουν  σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα διαθέτουν αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα  χρησιμοποιούν  φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων.  Ο χώρος για να τοποθετηθούν τα μηχανήματα υπάρχει και δεν απαιτείται περαιτέρω   διαμόρφωση.

Ο υπάρχων εξοπλισμός της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, έχει ξεπεράσει την 20ετή λειτουργία και έχει ως άμεσο αντίκτυπο τη συχνή εμφάνιση βλαβών η οποία μειώνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων. Η εμφάνιση των βλαβών περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του μεγάλου αριθμού ασθενών της περιοχής ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας καθώς αυξάνεται ο χρόνος αναμονής των ασθενών και επομένως και η ταλαιπωρία τους. Η προμήθεια των 10 Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού σύγχρονης τεχνολογίας, σε αντικατάσταση ισάριθμών μηχανημάτων πεπαλαιωμένης τεχνολογίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους χρόνια νεφροπαθείς της περιοχής ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Τα άμεσα αποτελέσματα από την αυξημένη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων της μονάδας θα είναι η σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και η δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων θεραπείας με προφανή θετικά οφέλη στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

 1. Προμήθεια εξοπλισμού Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προϋπολογισμού 50.000 €

Η πράξη αφορά σε προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Λιθοτριψίας Laser  για την Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας το οποίο θα προσφέρει αναβάθμιση των υπηρεσιών χειρουργείου με μείωση της νοσηλείας των επιπλοκών και του χειρουργικού χρόνου.

Το μηχάνημα θα  είναι κατάλληλο για ενδοσκοπική λιθοτριψία, θεραπεία όγκων και μαλακούς ιστούς και ειδικότερα για:
•        Λιθοτριψία
•        Κονιορτοποίηση λίθων (Stone Dusting)
•        Διατομή στενώσεων
•        Εξάχνωση μικρών όγκων
•        Διάνοιξη ουρηθροκυστικής συμβολής (bladder neck- αυχένας ουροδόχου κύστης)
•        Κοπή ιστού-αιμόσταση.
Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του, θα είναι τροχήλατο θα  διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 EEC και θα έχει πιστοποιηθεί με όλα τα διεθνή στάνταρ για ιατρικό εξοπλισμό και ασφαλή χρήση  (EC 60601, IEC  60825 LaserClassIV). Ο χώρος για να τοποθετηθεί το μηχάνημα υπάρχει και δεν απαιτείται ειδική διαμόρφωση.

Το μηχάνημα λιθοτριψίας Laser αφορά σε νέα ανάγκη και λόγω αυξημένων αναγκών, θα προσφέρει αναβάθμιση των υπηρεσιών χειρουργείου με μείωση της νοσηλείας, των επιπλοκών και του χειρουργικού χρόνου. Η Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Λάρισας, τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της αναβάθμισης της με ανθρώπινο και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έχει τη δυνατότητα διενέργειας μεγάλων ογκολογικών επεμβάσεων. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με μεγάλες δυνατότητες και θα αναβαθμίσει εντυπωσιακά τις παρεχόμενες χειρουργικές υπηρεσίες με μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών ενώ παράλληλα θα αυξήσει τον αριθμό των ασθενών που θα μπορέσουν να ενταχθούν στη λίστα του χειρουργείου.

Οι παραπάνω εξοπλισμοί μπορούν να είναι άμεσα λειτουργικοί αφού υπάρχει εκπαιδευμένο Ιατρικό προσωπικό για την χρήση τους. Ωφελούμενος είναι ο πληθυσμός ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  καθώς θα του παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας με σύγχρονα μηχανήματα.

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Κέλλας: Δεν θα ξεχάσουμε τις θυσίες των Κυπρίων αδερφών μας

‘’Ο αγώνας της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών για ελευθερία και αυτοδιάθεση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας του έθνους μας. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τις θυσίες των Κυπρίων αδερφών μας. Η εθνική ακεραιότητα της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτη’’.

Τα ανωτέρω δήλωσε απότον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Λάρισας, όπου τελέστηκε Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Απαγχονισθέντων Αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α, ο αν. Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, Βουλευτής Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας,για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου 1955 και την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο.

Ο Λαρισαίος πολιτικός απέτισε φόρο τιμής στους ήρωες της εθνικής αντίστασης, επισημαίνοντας:‘’Οι Κύπριοι αγωνιστές έγραψαν με το αίμα τους ένα λαμπρό και ανεκχώρητο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, που προστίθεται στις θυσίες του ελληνικού λαού για Ελευθερία, Ανεξαρτησία και Δημοκρατία. Ο ιερός αγώνας των Κυπρίων για την ένωσή τους με την Ελλάδα παραμένει πάντοτε ζωντανός στις μνήμες, υπομνύοντας πανταχόθεν την εθνική, συνειδησιακή, γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα της ελληνικής επικράτειας, που αποτελεί σήμερα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ΕΕ’’.

Ο κ. Κέλλας τόνισε περαιτέρω: ‘’Η εθνική ακεραιότητα της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτηγια όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και αποτελεί χρέος και καθήκον των Ευρωπαίων εταίρων μας να βρίσκονται πάντοτε στο πλευρό μας.Τη στιγμή που άλλοι εγκαταλείπουν την Ευρώπη, οι δύο κρατικές οντότητες του ελληνισμού ενισχύουν τον πυρήνα της, συνθέτοντας μία ζώνη σταθερότητας, ασφάλειας, ελευθερίας και Δημοκρατίας για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την ευρύτερη διαπεριφέρεια σε μία ταραχώδη περίοδο για τη διεθνή πολιτική’’.

Tags: , ,

Μάξιμος: Δέσμη μέτρων για ανάπτυξη των παραλίων Λάρισας

Δέσμη 8 προτάσεων με στόχο την αναβάθμιση της παράλιας ζώνης του νομού Λάρισας και την αναγκαία αναθέρμανση της οικονομικής ζωής, κατέθεσε με Αναφορά στη Βουλή ο αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ο Θεσσαλός πολιτικός με την Αναφορά προς τους υπουργούς Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη και Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, τους καλεί να εξετάσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων του «Συλλόγου Καταστηματαρχών Παραλίων Ν. Λάρισας». Ο κ. Χαρακόπουλος, που είχε πρόσφατα συνάντηση με το προεδρείο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παραλιών (σχετική φωτ.), ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να δρομολογήσουν:

 • Την ολοκλήρωση του «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου» (ΓΠΣ) των «Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης» (ΣΧΟΟΑΠ)για τους παραλιακούς οικισμούς της Π.Ε. Λάρισας, ώστε η περιοχή να επωφεληθεί γενικότερα από τις επενδυτικές ευκαιρίες δημιουργίας επιχειρήσεων που προσφέρονται μέσω ΕΣΠΑ.
 • Την αλλαγή χρήσεων γης και τη μετάβαση σε ένα μικρό σχήμα «αγροτικού και τουριστικού προσανατολισμού».
 • Δημόσιες υποδομές που εμπίπτουν στις δικαιοδοσίες Δήμου και Περιφέρειας.
 • Την εξέλιξη των λιμενικών υποδομών.
 • Την πιστοποίηση των Πηγών του Κόκκινου Νερού.
 • Την προσβασιμότητα επισκεπτών και πολιτών, με την κατασκευή κόμβου του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος του Πυργετού για την έξοδο και είσοδο των επισκεπτών προς τα παράλια της Λάρισας, τόσο από τη νότια Ελλάδα, όσο και από τη βόρεια.
 • Την ανάδειξη του φυσικού πλούτου, κυρίως με την εκμετάλλευση του κτήματος Πολυδενδρίου (πρώην βασιλικό κτήμα) έκτασης 34.791 στρεμμάτων.
 • Την οικονομική στήριξη του Συλλόγου, ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια τουριστικής ανάδειξης που ξεκίνησε από τον Ιούνιο.

Tags: , ,

Στην Μάνδρα περιφερειάρχης, δήμαρχος για τα έργα αποχέτευσης

Για τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων που ξεκίνησαν στην Μάνδρα και το Κουτσόχερο του Δήμου Λαρισαίων, ενημέρωσαν κατοίκους της περιοχής, το πρωί του Σαββάτου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης.

Στις δύο τοπικές κοινότητες θα κατασκευαστούν τα ακόλουθα έργα:

1.Δίκτυο Αποχέτευσης Ακάθαρτων Τ.Κ. Μάνδρας  και Κουτσόχερου Δήμου Λαρισαίων,  προϋπολογισμού 1.600.000€

2.Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ.  Μάνδρας- Κουτσόχερου Δήμου Λαρισαίων,  προϋπολογισμού 1.000.000€  τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το  «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»  και Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑΛ και

 1. Επεκτάσεις δικτύων ακαθάρτων, προϋπολογισμού 450.000€ με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.

Στα τέλη Ιανουαρίου υπεγράφη  η σύμβαση του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακάθαρτων Τ.Κ. Μάνδρας  και Κουτσόχερου Δήμου Λαρισαίων και εκτελούνται οι εργασίες με γοργούς ρυθμούς.

Επίσης στα τέλη Μαρτίου, υπεγράφη η σύμβαση του έργου Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ.  Μάνδρας- Κουτσόχερου Δήμου Λαρισαίων  και άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.

Μετά την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου των δικτύων της αποχέτευσης θα ακολουθήσει η εργολαβία κατασκευής της πύκνωσης του δικτύου στις δύο τοπικές κοινότητες από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, μιλώντας στους κατοίκους τόνισε ότι σε Μάνδρα και Κουτσόχερο, υλοποιούνται  έργα ουσίας, που αναβαθμίζουν το περιβάλλον αλλά και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων». Τόνισε επίσης ότι  με τον Βιολογικό Καθαρισμό, επιλύεται ένα πρόσθετο πρόβλημα, αφού «τα εδάφη στην περιοχή της Μάνδρας και του Κουτσόχερου μη απορροφητικά και η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ανεξάρτητους ιδιωτικούς βόθρους με συνέπεια τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, τη δημιουργία δυσοσμιών και γενικά την περιβαλλοντική όχληση. Με το έργο, τα λύματα μέσω του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων θα συλλέγονται στον Βιολογικό και τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε έδαφος με φυτική βλάστηση.»

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων ενημέρωσε του κατοίκους για την αναγκαιότητα σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το δίκτυο ακαθάρτων και την ωφέλεια που προκύπτει λύνοντας ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα , της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων και της σοβαρής επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Κατόπιν ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην δυνατότητα πληρωμής μειωμένων τελών σύνδεσης με την αποχέτευση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ  προκειμένου να διευκολύνει την διαδικασία σύνδεσης των κατοικιών και των καταστημάτων με το υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης, ενέκρινε ομόφωνα  την τιμολογιακή πολιτική που αφορά τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο καθώς και τα τέλη χρήσης του. Καθιέρωσε λοιπόν τιμολόγιο για τις Τοπικές Κοινότητες Μάνδρας και Κουτσόχερου το οποίο θα ισχύσει μετά την έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και μετά την ολοκλήρωση των έργων.

Κατά το διάστημα όμως κατασκευής των έργων και μέχρι την ολοκλήρωση τους  αποφασίστηκε η εφαρμογή ειδικού τιμολογίου , ώστε κάποιος που θέλει να συνδεθεί να επωφεληθεί και να κερδίσει σημαντικά οφέλη.

Κατόπιν οι κάτοικοι ενημερώθηκαν  από τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ κ. Άννα Ζαχίδου για τα εκτελούμενα έργα , τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ,  τον τρόπο και τη διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων με το κεντρικό δίκτυο.

Παρόντες στην ενημέρωση ήταν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Λαδόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Θ. Καφφές, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Γ. Ζαούτσος, ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΛ κ. Δ. Σαββοργινάκης , ο Δ/ντης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΛ κ. Αρ. Παπακωνσταντίνου, το μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ κ. Αστ. Χλωρός,  ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Κ. Παπαδόπουλος κ.α.

 

 

Tags: , ,

Συνελήφθη 56χρονος για παράβαση του νόμου περί όπλων

Συνελήφθη σήμερα (02-04-2018) το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρήγα Φεραίου, ένας 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στην οικία του 56χρονου, καθώς και σε αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας του, κατά τις οποίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

 • τρία κυνηγετικά όπλα,
 • τρία πιστόλια εκ των οποίων ένα κρότου λάμψης, καθώς και
 • (55) φυσίγγια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου.

Tags: , ,

Οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας για τους ελέγχους στα αμνοερίφια

Κ. Υπουργέ ελέγχους ακούμε και ελέγχους δεν βλέπουμε. Όπως κάθε Πάσχα έτσι και φέτος εξαγγείλατε εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την πάταξη των ελληνοποιήσεων και από την άλλη τόσο εσείς όσο και ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μας λέτε ότι δεν έχετε προσωπικό και δεν μπορείτε να κάνετε προσλήψεις. Μάλιστα διαπιστώσαμε ότι το 2017 έγιναν λιγότεροι έλεγχοι σε σχέση με το 2016 λόγω ακριβώς αυτής της μείωσης του προσωπικού. Τα ψέματα τελείωσαν και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορείτε ενόψει Πάσχα και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού να ανακοινώνετε ελέγχους με ανύπαρκτο προσωπικό. Δεν γίνεται π.χ. στον Νομό Λάρισας, έναν από τους μεγαλύτερους Νομούς σε ζωικό κεφάλαιο στην χώρα, να έχουν μειωθεί οι κτηνίατροι από 40 σε 12 και να περιμένει το Υπουργείο να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την χώρα και θεωρούμε ότι με αυτό που κάνετε εκτός από εμάς τους κτηνοτρόφους κοροϊδεύετε τους ίδιους τους καταναλωτές οι οποίοι στο τέλος δεν ξέρουν τι καταναλώνουν. Αν θέλατε να γίνονται έλεγχοι δεν θα ενσωματώνατε στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τον ΕΛΟΓΑΚ και μάλιστα με διοίκηση εξ’ ολοκλήρου με δημοσίους υπαλλήλους.  Ένας ανεξάρτητος ΕΛΟΓΑΚ με χρηματοδότηση που υπάρχει από εμάς τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους και ταυτόχρονη εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσε να κάνει τόσο προσλήψεις όσο και ελέγχους και να λύσει το πρόβλημα.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε διάφορες παραπλανητικές διαφημίσεις από αλυσίδες supermarket όπου στον βωμό του να προσελκύσουν τον καταναλωτή χρησιμοποιούν τιμές «κράχτη» στα αμνοεριφία με αποτέλεσμα ο καταναλωτής όταν προτιμήσει κάποια από αυτά τα supermarket να διαπιστώνει ή ότι αναφέρετε η διαφήμιση σε μικρό αριθμό αμνοεριφίων τα οποία εξαντλούνται μέσα σε μισή ώρα ή ότι αναφέρετε σε αμνοερίφια μικρού βάρους τα οποία δεν είναι για σούβλα. Περιμένουμε από το Υπουργείο κάποια νομοθετική ρύθμιση για την σωστή διαφήμιση στο συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε να μην υπάρχει παραπληροφόρηση του καταναλωτή.

 

Tags: , ,

Τρεις Θεσσαλοί Έφεδροι Αξιωματικοί στο Κεντρικό Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ

Με τρείς Έφεδρους Αξιωματικούς θα εκπροσωπείται η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο ΚΔΣ της ΑΠΟΕΑ για την τριετία 2018-2020.

Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του 25μελούς Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου των Εφέδρων Αξιωματικών που διεξήχθησαν την 31η Μαρτίου  2018, στα γραφεία της ΑΠΟΕΑ, σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, εξελέγησαν από τη Θεσσαλία οι εξής Εφεδροι Αξιωματικοί:

Έφεδρος Ταγματάρχης Ιωάννης Ντενησιώτης ΣΕΑΝ Καρδίτσας

Έφεδρος Ανθυποσμηναγός Απόστολος ΣΕΑΝ Λάρισας

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Μιχαήλ Φωκάς ΣΕΑΝ Λάρισας

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Ντενησιώτης εξελέγει παμψηφεί ως ένας εκ των 7 μελών της Εκτελεστικής επιτροπής κατόπιν εισηγήσεως του κ. Φωκά.

Tags: , ,

1.875 έργα ύψους 2,2 δις ευρώ για τη Θεσσαλία

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε ειδική συνεδρίαση ο απολογισμός των πεπραγμένων της Περιφέρειας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό να τονίζει τα εξής:

Παρουσιάζουμε σήμερα ένα έργο υπαρκτό, χειροπιαστό, αδιάψευστο. Έργο συνεργασίας, συνέργειας, ταχύτητας, αποτελεσματικότητας Ο απολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2017, δεν αποτελεί μια ακόμη τυπική διαδικασία, που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε, όπως προβλέπει το αυτοδιοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των Περιφερειών.

Ο δικός μας απολογισμός, είναι αποτέλεσμα επίμονης δουλειάς, του συνόλου των Αντιπεριφερειαρχών, των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και βέβαια των στελεχών και εργαζομένων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τους οποίους και ευχαριστούμε δημόσια, για τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια που επιδεικνύουν στην καθημερινή τους επαφή με τον πολίτη.

Στον απολογισμό αυτό, περικλείουμε ακόμη ένα χρόνο επίπονης δουλειάς με ποσοτικοποιημένα τα αποτελέσματα μιας μεγάλης και δύσκολης προσπάθειας όλων. Μιας προσπάθειας που στηρίχθηκε στην άψογη συνεργασία με τις Παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι οποίες αποτελούν για εμάς, τους βασικούς μοχλούς για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του περιφερειακού αντιπροσωπευτικού συστήματος, καθώς εκπροσωπούν άμεσα τους πολίτες του τόπου. Συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς ανεξαιρέτως για το καλό της Θεσσαλίας και τους ευχαριστώ όλους. Δήμους, Νοσοκομεία, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Συλλόγους, Ομοσπονδίες κ.α», σημείωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός κατά την παρουσίαση του απολογισμού των πεπραγμένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνέχισε:

«Μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε δημιουργικά και να πολλαπλασιάσουμε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, να αναδείξουμε τις μεγάλες δυνατότητες του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών μας και με βάση αυτές να σχεδιάσουμε το αύριο.

Η αιρετή Περιφέρεια, όπως φαίνεται στο αποτέλεσμα γιατί το αποτέλεσμα μετράει και είναι η μοναδική αλήθεια, είναι μια Περιφέρεια

με δυναμισμό, με εξωστρέφεια, με καινοτομία, με αυτοπεποίθηση, με ανθρώπους μαχητές στην πλειονότητά τους, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά.

Αυτή, όμως, είναι η επιμέρους εικόνα. Στον τόπο μας, όπως και σ’ ολόκληρη τη χώρα, υπάρχει και φτώχεια και δυστυχία και αδικία.

Το μεγαλύτερο, όμως, πρόβλημα, μάστιγα της εποχής μας κυριολεκτικά,

είναι η ανεργία. Και η ειρωνεία της τύχης είναι ότι το ποσοστό ανεργίας είναι τόσο υψηλό όσο υψηλό είναι και το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης της πλειονότητας των νέων μας.

 

Βεβαίως, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη αν όλα αυτά τα χρόνια δεν επιτελούνταν αυτό το – κατά κοινή ομολογία – χωρίς ιστορικό προηγούμενο έργο στην Περιφέρειάς μας.

Επί των ημερών της αιρετής Περιφέρειες έχουν ολοκληρωθεί, δρομολογηθεί ή υλοποιούνται 1875 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,2 δις ευρώ, με τα οποία στηρίχθηκε η τοπική οικονομία, δημιουργήθηκαν ή διασώθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Όμως, ακόμη κι αν το ποσοστό ανεργίας μειώνεται, ένας άνεργος παραμένει άνεργος 100%.

Αυτή είναι η δική μου άποψη και αυτή ακριβώς είναι η απόλυτη, η επείγουσα, η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τόσο της αιρετής Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και εμού προσωπικά:

Περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για δουλειά με αξιοπρεπή αμοιβή

σε κάθε Θεσσαλή και κάθε Θεσσαλό.

 

Έργα ύψους 2,2 δις ευρώ στη Θεσσαλία

Το σύνολο των έργων -δράσεων που διεκδικήθηκαν, εντάχθηκαν, υλοποιούνται, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από όλα τα χρηματοδοτικά Προγράμματα είναι 1875, συνολικού προϋπολογισμού 2,2 δις € ενώ για ιδιωτικές επενδύσεις διατέθηκαν 242.000.000 €. Τα έργα και οι δράσεις αυτές είναι μια πηγή πραγματικής ελπίδας στη ζωή των Θεσσαλών γιατί δημιουργούν θέσεις, εργασίας, μόχλευση στην τοπική οικονομία και κινούν την πραγματική οικονομία της περιοχής. Είναι μια προσπάθεια, η οποία έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Διεκδικήσαμε, χρηματοδοτήσαμε, απορροφήσαμε και υλοποιούνται έργα σε όλους τους τομείς:

* Εργα στον αγροτικο τομεα: 126 έργα στον αγροτικό τομέα συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. €

* Εργα στον τομεα της εκπαιδευσης 112 έργα συνολικού προϋπολογισμού 171 εκατ. €

* Εργα οικισμων – αναπλασεων: 87 έργα συνολικού προϋπολογισμού 43 εκατ.

* Περιβαλλοντικα εργα: 124 έργα συνολικού προϋπολογισμού 386 εκατ. €

* Συγκοινωνιακα εργα: 940 έργα συνολικού προϋπολογισμού 986 εκατ. €

* Εργα τουρισμου – πολιτισμου: 109 έργα συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ.

* Εργα υγειας – προνοιας: 121 έργα συνολικού προϋπολογισμού 77 εκατ.

* Εργα υδρευσης – αποχετευσης: 92 έργα συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ.

* Εργα αθλητισμου: 34 έργα συνολικού προϋπολογισμού 31,6 εκατ.

* Λοιπα εργα – ευρωπαϊκα προγραμματα : 131 έργα συνολικού προϋπολογισμού 58 εκατ. €

* Leader: 79 έργα συνολικού προϋπολογισμού 35,3 εκατ. €

 

Πως πορευτήκαμε

Οι λειτουργικές δαπάνες από το ύψος των 14.524.573,00 κατά το έτος 2010, το 2017 ανήλθαν μόλις στα 5.966.117,12 μείωση δηλαδή σε σχέση με το 2010, 59% περίπου και παρατηρείται μια συνεχή μείωση αφού γίνεται επιπλέον προσπάθεια συγκράτησης των εν λόγω δαπανών.

Ξεμπλοκάραμε όλα τα μεγάλα έργα, 77 ημιτελή έργα από το Γ’ ΠΕΠ τα ολοκληρώσαμε και έτσι δεν χάνει ούτε ένα ευρώ η χώρα μας και η εθνική οικονομία. Δώσαμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα, είτε στο οδικό δίκτυο, είτε στους περιφερειακούς δρόμους των μεγάλων πόλεων, είτε στα αθλητικά έργα, είτε στον αγροτικό τομέα, με ισόρροπη ανάπτυξη και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες. Τα νούμερα και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.

Εργαστήκαμε μεθοδικά ώστε να έρθουν στη Θεσσαλία όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι και έτσι στο νέο ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδίκησε και πέτυχε την ύπαρξη για πρώτη φορά Κοινωνικού Ταμείου, ύψους 90 εκατ. ευρώ ώστε να μπορεί να εκπονήσει από την αρχή και με βάση την φιλοσοφία από κάτω προς το πάνω, δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Επίσης διεκδικήσαμε και πετύχαμε να έχουμε Γεωργικό Ταμείο ύψους 88 εκατ. ευρώ για έργα στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα διαθέτουμε 110 εκατ. ευρώ για Βιολογικούς Καθαρισμούς και 46 εκατ. ευρώ για έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Και όλα αυτά επιπλέον των 423 εκατ. ευρώ του ΠΕΠ/ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

 

 

Το ΠΕΠ Θεσσαλίας

 • Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020(ΠΕΠΘ) εγκρίθηκε με την με αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003) και αναθεωρήθηκε με την με αρ. C(2017)8471 final/06-12-2017 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Η 1η Αναθεώρηση του ΠΕΠΘ αφορούσε στην κατανομή πρόσθετων πόρων, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες. Στο ΠΕΠΘ κατανεμήθηκαν επιπρόσθετα 18.101.153 € κοινοτικής συνδρομής. 2.220.826 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και προορίζονται για δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα 15.880.327 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορούν στην περαιτέρω χρηματοδότηση ήδη υλοποιούμενων παρεμβάσεων, καθώς και στην υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων.

 Το ΠΕΠΘ λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται, μετά την αναθεώρηση του, σε 423.757.117 € δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων ποσό 339.005.694 € αποτελούν την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το ΕΚΤ συνεισφέρει με ποσό 71.880.328 € και το ΕΤΠΑ με ποσό 267.125.366 €.

 

 

Το έργο μας βραβεύτηκε

– Χρυσό βραβείο για την τουριστική επικοινωνιακή καμπάνια «MyThessaly» στα

πλαίσια των Tourism Awards 2018 (Μάρτιος 2018)

– Η Επιτροπή Ελέγχου του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχάρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έργο της ανασύστασης λίμνης Κάρλας (Φεβρουάριος 2018)

– 2 χρυσά βραβεία στα πλαίσια των Best City Awards 2017: 1) για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και του

Ολύμπου», 2) για την υλοποίηση των κυκλικών κόμβων και την ανάπλαση των οδών σε Σαρίµβεη, Καράγιωργα και Καραμανλή. (Οκτώβριος 2017)

– 3 βραβεία στα πλαίσια του 2ου συνεδρίου για τις «Έξυπνες Πόλεις» και τους

«Ψηφιακούς Πολίτες»: η Περιφέρεια Θεσσαλίας βραβεύτηκε για 1) το Πρόγραμμα

τηλεφρoντίδας Renewing Health & United for Health, 2) το έργο «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετέωρων και του Ολύμπου – Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Θεσσαλίας», 3) Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των έργων για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλα. (Μάιος 2017)

– Βραβείο για τις αθλητικές διοργανώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον ΣΕΓΑΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 120 χρόνων του (Δεκέμβριος 2017)

– Βραβείο για την παρουσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα πλαίσια της Διεθνής

Τουριστικής Έκθεσης «Philoxenia 2017»

 

Το μέλλον

Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ούτε απλό είναι ούτε εύκολο.

Πολύ περισσότερο που το κεντρικό κράτος έχει και την αρμοδιότητα και τα κονδύλια, με άλλα λόγια τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις πολιτικές για την απασχόληση.

Όμως, αυτή είναι η καθημερινή μας έγνοια, αυτός είναι ο στόχος που διαπερνά όλες τις πολιτικές μας. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι η ανάπτυξη, η παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Είναι – θα έλεγα – όρος επιβίωσης για τη χώρα μας.

Άλλωστε, οικονομία, κοινωνία που δεν παράγει, δεν έχει μέλλον.

Στη Θεσσαλία οικονομική ανάπτυξη και περιβάλλον πηγαίνουν χέρι χέρι. Στην περιφέρεια μας άλλωστε λαμβάνει σάρκα το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της Ευρώπης, η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας.

Είναι ένα έργο υψίστης σπουδαιότητας και πολλαπλής χρησιμότητας

περιβαλλοντικής, υδρευτικής, αρδευτικής, τουριστικής, πολιτιστικής.

Τα καλά νέα για το περιβάλλον δεν τελειώνουν στην Κάρλα αφού επιτελούς δρομολογείται η λειτουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Μεσοχώρα, ένα έργο οµολογουμένως σωτήριο για το περιβάλλον, αφού θα παράγεται «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ρύποι διοξειδίου του άνθρακα κατά 400 χιλ. τόνους ετησίως και να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση ενός νησιού του μεγέθους της Κέρκυρας για ένα χρόνο.

Ένας Βρετανός συγγραφέας και σκιτσογράφος. ο Άσλευ Μπρίλιαντ …

λέει ότι:

«οι περισσότεροι αισθάνονται πιο άνετα

µε παλιά προβλήματα παρά με καινούργιες λύσεις».

Εμείς, ανήκουμε σ’ αυτούς που Θέλουμε λύσεις.

Βιώσιμες, οραματικές, καινοτόμες, ρεαλιστικές. Θέλουμε µια καλύτερη Θεσσαλία σε μια καλύτερη Ελλάδα, Με περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για όλους. Με ανάπτυξη στην οποία να έχουν όλοι ανεξαιρέτως µέρισμα.

Παραγωγή με κοινωνική ευημερία και αλληλεγγύη, Αυτός είναι ο στόχος µας.

Θέλουμε να κτίσουμε το αύριο, να κερδίσουμε το μέλλον.

Για τη Θεσσαλία που μπορούμε, που τη δικαιούμαστε και μας αξίζει.

 

Tags: , ,

Ο ΣΘΕΒ επισκέφθηκε τον Δήμο Τρικκαίων

Νέα πεδία συνεργασίας και συνακόλουθων ωφελειών για τους επιχειρηματίες από τον Δήμο Τρικκαίων και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας.
Οι δυνατότης ενημέρωσης, προγραμμάτων, πιθανών συνεργειών, με αντικείμενο τον αγροτοδιατροφικό τομέα και επέκταση σε όλον τον επιχειρηματικό κλάδο, συζητήθηκαν σε σημερινή συνάντηση. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας (ΣΒΕΘ) κ. Ελένη Κολιοπούλου επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου το πρωί της Δευτέρας 2 Απριλίου 2018 στο Δημαρχείο. Μαζί της ήταν, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Στ. Ζουρνατζής, ο έφορος κ. Τάσος Λάππας, το μέλος του ΔΣ κ. Κων. Τζωρτζιώτης και η γενική διευθύντρια του ΣΒΕΘ κ. Φρ. Δαγλαρίδου. Η συζήτηση ήταν πλούσια και εποικοδομητική, αφού τέθηκε όλο το φάσμα των επιχειρηματιών δραστηριοτήτων που ενεργοποιούνται στον Δήμο Τρικκαίων. Ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε, για παράδειγμα, τόσο για τις δυνατότητες ανάπτυξης σε νέους αγρότες με το «Σχέδιο Ασκληπιός» και την καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών, όσο και για την πανεπιστημιακή προσέγγιση του θέματος «αγροτοδιατροφή». Δηλαδή, την προσπάθεια διεύρυνσης του αντικειμένου σπουδών τη ΣΕΦΑΑΑ, με την ένταξη σε αυτή, τμημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, που να ανταποκρίνονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Τρικκαίων. Ο κ. Παπαστεργίου έθεσε το θέμα, αφορμώμενος από τη φράση της κ. Κολιοπούλου, για ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης της Θεσσαλίας.  Κάτι που η πρόεδρος του ΣΒΕΘ συνέδεσε, τόσο με την ανάγκη ολοκλήρωσης του Ε65, όσο και με την ενεργή συμμετοχή του Συνδέσμου σε ενημέρωση περί προγραμμάτων και δικτύωσης για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Τρικκαίων.
Επίσης, συζητήθηκαν ειδικότερα θέματα διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας σε ένα ευρύ πεδίο, προς όφελος των επιχειρηματιών και γενικότερα, της κοινωνίας.

 

 

Tags: , ,

Το πρώτο ψηφιακό νόμισμα της Θεσσαλίας είναι γεγονός

Διανύουμε πλέον την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ενώ δε θα προλάβει να τελειώσει, ήδη προμηνύεται η επόμενη εφόσον και οι νέες τεχνολογίες χρειάζονται όλο και πιο ελάχιστο χρονικό διάστημα για να διεισδύσουν στην καθημερινότητά μας.

Οι ίδιες τεχνολογίες ενώ ωφελούν την ανθρωπότητα και προσφέρουν στην κοινωνία παρουσιάζουν σίγουρα και μια δεύτερη όψη. Κρύβουν άμεσα ή έμμεσα κινδύνους που άλλοτε έχουν αστραπιαίο αντίκτυπο και άλλοτε εμφανίζουν μακροχρόνιες επιδράσεις. Το Bitcoin (εικονικό παγκόσμιο νόμισμα) αποτελεί σίγουρα ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα με ραγδαία αύξηση της αξίας του, το οποίο παρόλο που δεν είναι ακόμα και τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει πολύ ισχυρά και έντονα τον μελλοντικό τρόπο συναλλαγών.

Το Bitcoin, πρωτοεμφανίστηκε πριν περίπου δέκα χρόνια, αμέσως μετά το οικονομικό «crash» στις ΗΠΑ και βασίζεται σε ένα πολύ έξυπνο κρυπτογραφικό σύστημα (Blockchain), που δύσκολα μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί. Το νέο ψηφιακό νόμισμα θα αντικαταστήσει σταδιακά τα υπάρχοντα νομίσματα και θα αναβαθμίσει τις αγοραπωλησίες, οι οποίες θα βασίζονται σε ένα ψηφιακό σύστημα εμπιστοσύνης μιας και οι συναλλαγές δεν θα καταχωρούνται σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου αλλά η διεκπεραίωση θα μοιράζεται σε πολλούς χρήστες που θα συμμετέχουν στο τραπεζικό σύστημα.

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης επινοήθηκε λοιπόν για όλα τα μέλη της το πρώτο ψηφιακό νόμισμα της Θεσσαλίας που το ονόμασε ΚΑΡΔΙΑ Coin. Είναι ένα εικονικό νόμισμα, με το οποίο δεν μπορείς να αγοράσεις υλικά αγαθά αλλά μπορείς να μοιράσεις και να πολλαπλασιάσεις ΑΓΑΠΗ σε όλο τον κόσμο, που τόσο την έχει ανάγκη σήμερα. Στις 14 Απριλίου 2018 που θα διοργανωθεί το 13ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης και θα δοθεί σε κάθε επισκέπτη και από ένα Θεσσαλικό KΑΡΔΙΑ Coin! Σας περιμένουμε !!!!!

 

Tags: , ,

Τοποθέτηση Γ. Κωτσού στην ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη

Καλωσορίζουμε στην περιφέρειά μας, στη Θεσσαλία, τον διεθνούς φήμης επιστήμονα, εξαίρετο διδάκτορα Νομικής, κ. Ανδρέα Ι. Ποττάκη, στο πρόσωπο του οποίου αντανακλάται ο πολύ σημαντικός θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος αποτελεί την συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Διαμεσολαβητική Αρχή, με το προνόμιο της εγγύτητας στην καθημερινότητα των πολιτών! Διαπιστώνει καταγράφει και αναλύει τα προβλήματά τους, μικρά και μεγάλα και ταυτόχρονα διαμεσολαβεί για την επίλυσή τους από την κεντρική εξουσία.

Βασική κατεύθυνση και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση δηλαδή, και η ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες, όσο και η διοίκηση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές, ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αντιμετώπισής τους, αξιοποιώντας την πλούσια τεχνογνωσία της και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει.

Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων.

Οι πιο κοντινοί φορείς άσκησης εξουσίας και εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης στον πολίτη είναι οι Δήμοι. Αυτονόητα λοιπόν, ο Συνήγορος του πολίτη από της συστάσεώς του ως ανεξάρτητου διαμεσολαβητικού θεσμού της Ελληνικής Πολιτείας, έχει αναπτύξει μια συστηματική και πολυδιάσταστη σχέση με τις Δημοτικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, συνδράμει τους ΟΤΑ με εισηγήσεις, συστάσεις, προτάσεις, επισημάνσεις, στην αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, με σκοπό τη βέλτιστη, δίκαιη και ορθολογικότερη λειτουργία τους και κατά συνέπεια την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Επιπλέον, διαμεσολαβεί για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν σε μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις, η και σε ευρύτερες ομάδες πολιτών. Ελέγχει δε, τα όργανα των Δημοτικών Αρχών, επιτάσσοντας την τήρηση της νομιμότητας και των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Στην αυγή του 2018, έτους που συμπίπτει με την ολοκλήρωση 20 ετών λειτουργίας και δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, η τοπική αυτοδιοίκηση διέπεται από ένα δυστυχώς πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάζει πολλά από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα δυσλειτουργιών του συνόλου της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων χωρίς κωδικοποίηση, ασάφειες και κενά που επιτρέπουν ερμηνευτικές ακροβασίες και αντιφάσεις, ελλιπής στελέχωση, ανεπαρκείς υποδομές και πόροι).

Στη διαδρομή αυτών των τελευταίων 20 ετών η Τ.Α. στη χώρα μας κλήθηκε να προσαρμόσει τις δομές, λειτουργίες και υπηρεσίες της στις προβλέψεις πολλαπλών, άλλοτε περισσότερο ολοκληρωμένων, αλλά συνήθως εξαιρετικά αποσπασματικών, θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Σε σημαντικό βαθμό οι παθογένειες της σημερινής Τ.Α. οφείλονται κυρίως στις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις και αποσπασματικές παρεμβάσεις που προέβλεπαν τα νέα θεσμικά πλαίσια, καθώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν πρόσφεραν τις λύσεις που αναζητούν οι τοπικές κοινωνίες.

Αντί να θεσμοθετηθεί επιτέλους η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ που θα απελευθέρωνε την επιχειρησιακή τους δράση και θα ενίσχυε την αμεσότητα των αυτοδιοικητικών παρεμβάσεων, επιλέχθηκαν υποτίθεται «νομοτεχνικές βελτιώσεις» και «νέα υπηρεσιακά πλαίσια λειτουργίας», τα οποία τελικά δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το εκ φύσεως δύσκολο και πολυποίκιλο έργο των Δημοτικών Αρχών.

Μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια κρίσης και δραστικών περικοπών σε πόρους και προσωπικό, σήμερα είναι μεγαλύτερη όσο ποτέ, η ανάγκη εξορθολογισμού και απλοποίησης του υπάρχοντος σχεδιασμού λειτουργίας και δράσης της Τ.Α.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως μια από τις πλέον αξιόπιστες Ανεξάρτητες Αρχές που από ιδρύσεώς του είναι αρωγός στον αγώνα που δίνουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και στα «θέλω» των τοπικών κοινωνιών, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην θετική αλλαγή του βραδυκίνητου αυτοδιοικητικού στάτους… Και ειδικότερα:

 • Στην κατά περίπτωση, αποσαφήνιση και εν γένει αναμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
 • Στην κωδικοποίηση των διάσπαρτων διατάξεων, ώστε να επιτευχθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας.
 • Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ, κυρίως ως προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των εισπρακτικών τους μηχανισμών και της δημιουργίας – με τη χρήση νέων τεχνολογιών – πληροφοριακού συστήματος, κατάλληλου για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.
 • Στη θέσπιση πλαισίου διαρκούς επιμόρφωσης των υπαλλήλων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων στα αντικείμενα των εσόδων και της είσπραξής τους.
 • Στη θέσπιση διαδικασιών προληπτικού ελέγχου των κανονιστικών αποφάσεων για τη νόμιμη επιβολή ανταποδοτικών τελών ( π.χ. υποχρεωτική νομική αξιολόγηση της πρότασης για επιβολή ανταποδοτικών τελών, ειδική και πλήρης αιτιολογία των αποφάσεων, κρίση περί συνδρομής των όρων της νομοθετικής εξουσιοδότησης).
 • Στον ειδικό και πλήρη έλεγχο των κανονιστικών αποφάσεων από τις εποπτικές αρχές.
 • Στην ενεργοποίηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου ΟΤΑ για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση φαινομένων κακοδιοίκησης, αυθαιρεσιών και διαφθοράς.

Υπογραμμίζω ότι δεδομένης της πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας και τους Έλληνες πολίτες, ο Συνήγορος του πολίτη θεωρεί επιτακτική την έναρξη διαλόγου ανάμεσα στο υπουργείο Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ, με την συμμετοχή και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την εύρεση των προσφορότερων λύσεων στα εν λόγω ζητήματα.

Ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή στα πλαίσια άσκησης του θεσμικού της ρόλου, θα πρέπει κι’ αυτή από την πλευρά της στις εκθέσεις που κάνει να επικεντρώνεται όχι μόνο στα ποσοτικά, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καταγγελιών που γίνονται.

Θεωρώ πως σε πρότερο χρόνο της λήψης απόφασης να προβεί σε οποιαδήποτε σύσταση η κριτική, είναι αναγκαίο να αξιολογεί την προέλευση και τη ουσία των καταγγελιών, ώστε να αποφεύγεται η υπερπροώθηση προς επίλυση θεμάτων ήσσονος σημασίας, σε βάρος άλλων που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και κατά προτεραιότητα αντιμετώπισης.

Εδραιωμένη άποψή μου είναι ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ένας θεσμός πραγματικά καινοτόμος που τείνει ουσιαστική χείρα βοηθείας στις τοπικές κοινωνίες και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην μεγάλη προσπάθεια των αιρετών της Τ.Α. να ευαισθητοποιήσουν την κεντρική εξουσία για την γρήγορη διευθέτηση πολλών διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της σχέσης της με τους πολίτες.

Θεωρώ δε εκ των ων ουκ άνευ, πως η Ανεξάρτητη Αρχή – στο πλαίσιο πάντα του θεσμικού της ρόλου και της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων που έχει – θα εξακολουθήσει να καλλιεργεί ακόμη πιο βελτιωμένη και ισχυρή σχέση με την Τ.Α. στα ζητήματα της διαμεσολάβησης, του ελέγχου και της αρωγής, καταθέτοντας συγκεκριμένες συστάσεις και προτάσεις.

Πιστή στη θεμελιώδη αρχή της, αυτή του θετικού αθροίσματος, που συνδυάζει την αρωγή προς τη διοίκηση με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, είμαι βέβαιος ότι θα παρακολουθεί στενά τη λειτουργία των Δήμων και με στοχευμένες παρεμβάσεις θα συμβάλλει στη διαμόρφωση δομών, λειτουργιών και υπηρεσιών αποτελεσματικών, ουσιαστικών και φιλικών προς τους πολίτες, με σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

 

 

 

Tags: , ,

Τελετή Αφής Φλόγας στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ

Ακόμη μια περιοχή στη Θεσσαλία απολαμβάνει τα οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίαςολοκλήρωσε τα έργα σύνδεσης και τροφοδότησης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Με αφορμή την τροφοδότηση του δικτύου, την Παρασκευή 30/03/2018 η ΕΔΑΘΕΣΣ και ο Δήμος Κιλελέρ συνδιοργάνωσαν εκδήλωση στο δημοτικό σχολείο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δήμαρχος Κιλελέρ κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας άναψαν συμβολικά τη φλόγα του φυσικού αερίου και ενεργοποίησαν την παροχή του πρώτου οικιακού πελάτη και του πρώτου δημοτικού κτιρίου στο Ομορφοχώρι,

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε έδωσαν το παρόν πολίτες του Ομορφοχωρίου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι βουλευτές Λάρισας κκ Παπαδόπουλος και Κέλλας, στελέχη και προσωπικό που εργάστηκε ώστε να φτάσει γρήγορα το φυσικό αέριο στο Ομορφοχώρι.

Ο  Δήμαρχος Κιλελέρ

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ καλωσόρισε το φυσικό αέριο στο σε ακόμη μια περιοχή του Δήμου Κιλελέρ μετά τη Νίκαια,  αναφέρθηκε στα οφέλη της χρήσης και τόνισε την επιθυμία των πολιτών του Δήμου για ανάπτυξη και ακόμη περισσότερες περιοχές.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούραςαναφέρθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ύψους 100 εκ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου διανομής σε νέες αλλά και σε υφιστάμενες περιοχές καθώς  στα οφέλη που θα έχουν οι καταναλωτές από τη χρήση του φυσικού αερίου. Επιπλέον τόνισε ότι με την ψήφιση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση του Συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), απομακρυσμένες από το κέντρο περιοχές, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το φυσικό αέριο. Τέλος επεσήμανε ότι οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν μπορούν να επωφεληθούν από την σε ισχύ προσφορά για «ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» που ισχύει για όλους τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και για όλες τις χρήσεις.

Οι Βουλευτές Λάρισας

Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε ιστορική τη μέρα αυτή και αναφέρθηκε στα οφέλη που προσδίδει η χρήση του αερίου σε μια αμιγώς αγροτική περιοχή.

Ο Βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, κ. Χρήστος Κέλλας συνεχάρη την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης και στάθηκε στο γεγονός ότι είναι σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες να τους δίνεται η δυνατότητα της χρήσης  του φυσικού αερίου προσφέροντας εξοικονόμηση και ένα καθαρότερο περιβάλλον

Η Εκπρόσωπος της ΔΕΠΑ

Η κα Καρακίτσου Κ., παρευρέθηκε στην εκδήλωση ως εκπρόσωπος της ΔΕΠΑ, μετόχου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που στηρίζει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα της εταιρείας και ενισχύει την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές.

Ο πρώτος Οικιακός πελάτης

Ο πρώτος οικιακός πελάτης του Ομορφοχωρίου, ευχαρίστησε όσους δούλεψαν ώστε να έρθει γρήγορα το φυσικό αέριο στην περιοχή, τόνισε ότι είναι ένα καύσιμο, το οποίο εξασφαλίζει άνεση και αυτονομία.

Οι μικροί μαθητές

Κατά τη διάρκεια της τελετής οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν πληροφορίες και να ενημερωθούν για το φυσικό αέριο, ενώ η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διένειμε δώρα και ενημερωτικό υλικό για τη χρήση και τα οφέλη.

Η τελετή ολοκληρώθηκε σηματοδοτώνταςτην συνέχιση της εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ,στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

 

Tags: , ,

Παν/μιο Θεσσαλίας: Βράβευση του Φοιτητικού Παραρτήματος του IEEE

Βράβευση του φοιτητικού παραρτήματος του IEEE στη Σχολή Θετικών Επιστημών, ως Region 8 ExemplaryStudentBranch για 9η συνεχόμενη χρονιά. Το University of Thessaly (Lamia) IEEE StudentBranch θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια φοιτητικά παραρτήματα στον κόσμο με αποτέλεσμα να είναι το μοναδικό που έχει λάβει τη συγκεκριμένη διάκριση τόσες φορές, αποτελώντας ένα άτυπο ρεκόρ στο IEEE Region 8 (αφορά 54 χώρες). Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας συνάντησης των εκπροσώπων των χωρών που συμμετέχουν στο IEEE, και φέτος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στην ένθετη φωτογραφία (από δεξιά προς τα αριστερά): Μαρία Σαπουνάκη (Αντιπρόεδρος του φοιτητικού παραρτήματος, Παν/μιο Θεσσαλίας – Λαμία), Σοφία Τσαγιοπούλου (νικήτρια του διαγωνισμού IEEE Region 8 Educational Activities Acceleration Program, Παν/μιο Θεσσαλίας – Λαμία), Επ. Καθ. Αθανάσιος Κακαρούντας (Αντιπρόεδρος του IEEE GreeceSection), Καθ. Νεκτάριος Κοζύρης (Πρόεδρος του IEEE GreeceSection), Σταμάτης Δραγουμάνος (Υπεύθυνος Educational Activities IEEE Greece Section).

 

Tags: , ,

Ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Την Παρασκευή, 30 Μαρτίου, στους χώρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας στη Λάρισα, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ημερίδας από ειδικούς επιστήμονες της Αρχής, η έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», με θέμα «Έσοδα Δήμων & Κράτος Δικαίου».

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες καθορισμού, υπολογισμού, καταλογισμού και είσπραξης των Δημοτικών Εσόδων. Επίσης, επισημάνθηκαν οι παθογένειες και τα συμπτώματα κακοδιοίκησης στις παραπάνω διαδικασίες, υπό το πρίσμα των αρχών της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας, κ. Νικόλαος Ντίτορας,  σχολιάζοντας την εμπειρία του τόσο από τη θέση του Αντινομάρχη όσο και από τη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επισήμανε επίσης ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ασκούμενος έλεγχος νομιμότητας να είναι ουσιαστικός, εμπρόθεσμος και πλήρης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η νομιμοποίηση παράνομων διοικητικών πράξεων.

Εισήγηση σε σχέση με το θέμα της Ημερίδας έκανε και ο Δήμαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γ. Κωτσός.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης, οι Γενικοί Δ/ντές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του φορέα και ειδικότερα του αρμοδίου τμήματος που ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας.

 

 

Δημήτρης Μητροπάνος - Ποιος φταίει μη ρωτάς
Πασχάλης Τερζής - Θα το συνηθίσεις
Σταμάτης Γονίδης - Τι δεν έχω εγώ
Γιάννης Πλούταρχος - Αχ κορίτσι μου
Χρήστος Αντωνιάδης - Δεν είσαι εσύ
Βασίλης Καρράς - Ποια με καταράστηκε
Λευτέρης Πανταζής - Σε νοσταλγώ
Πάνος Κιάμος - Πως θα την βγάλω
Πάολα - Γίνε μαζί μου ένα
Παντελής Παντελίδης - Αν είσαι εκεί

 


  None Found