Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 28.12.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ του έτους 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση (12η ) προϋπολογισμού 2018         Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία /  Τσεργάς Κων
  2. Ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001, για το έτος 2018      Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
  3. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή – Οριστική Παραλαβή του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου για την δημιουργία κυλικείου στον περιβάλλοντα χώρο του λαογραφικού μουσείου Συκουρίου»                                                                            Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
  4. Έγκριση Π.Π.Ο.Π. έργου “Οδική Παράκαμψη Πυργετού μέσω Μεριά και Σταυρού προς Αγρόκτημα Πυργετού”                      Εισηγητής:  Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
  5. Επί αιτήματος του κου Γιαννακούλα Νικόλαου για μεταβίβαση των δικαιωμάτων του απορικού οικοπέδου με α/α 6 του ΟΤ 12 στον Πυργετό.                         Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
  6. Περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κενωθέντων περιπτέρων, με δημόσια κλήρωση & δημοπρασία                                                                               Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
Προηγούμενο άρθρο Με F16 προσγειώθηκε στην Λάρισα ο Άγιος Βασίλης
Επόμενο άρθρο Ολοκληρώνεται ο δρόμος Πυργετός - Αιγάνη