Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλελέρ


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Κιλελέρ στις 30/10/2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  21.00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 και του άρθρου 6  του ν.4071/2012. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο  Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Α/Α                              ΘΕΜΑ                ΕΙΣΗΓΗΣΗ
1 Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας Δήμαρχος
2 Έγκριση απολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2017 Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος Αντιδήμαρχος
3 Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  Αντιδήμαρχος
4 Έγκριση επαναδημοπράτησης της δημοτικής έκτασης στη θέση

ΑΜΠΕΛΙΑ της Τ.Κ. Διλόφου λόγω μη υπογραφής των

πρακτικών από τον τελευταίο πλειοδότη

Σωτηρίου Σωτήριος Αντιδήμαρχος
5 Έγκριση επαναδημοπράτησης δημοτικών εκτάσεων για

καλλιέργεια για μια 5ετία λόγω άγονων διαγωνισμών

Σωτηρίου Σωτήριος Αντιδήμαρχος
6 Προμήθεια δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων από το ελεύθερο

εμπόριο

Σωτηρίου Σωτήριος Αντιδήμαρχος
7 Αποδοχή ποσού 123.250,00 €  για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης

έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 3ης-4ης-5ης και 6ης

μηνιαίας κατανομής έτους 2017 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτής.

Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος Αντιδήμαρχος
8 Έγκριση 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έργων 2017 Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος Αντιδήμαρχος
9 Έγκριση 1ης παράτασης  συμβατικής προθεσμίας του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ

& Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΙΟΥ»

Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος Αντιδήμαρχος
10  Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΚ ΝΙΚΑΙΑΣ»

Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος Αντιδήμαρχος
11 Έγκριση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου

Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ

Χατζούλης Αχιλλέας Πρόεδρος ΚΔΕΚ
12 Αποδοχή παραίτησης Μπανέ Θεοφάνη από αναπληρωματικό

μέλος της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλλέρ

Δήμαρχος
13 Ανακληση της αριθμ. 240/2017 απόφασης του Δ.Σ. Που αφορά

την απευθείας εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Νέου

Περιβολίου λόγω μη αδειοδότησης του καταστήματος

Πρόεδρος Δ.Σ.
14 Παραχώρηση έκτασης 4τ.μ. Στον Ντάλα Απόστολο στη θέση

Χαντάκια της Τ.Κ. Γλαύκης για εγκατάσταση τοιχίου

ηλεκτροδότησης

Τσινούλης Τριαντάφυλλος Αντιδήμαρχος
15 Παραχώρηση έκτασης 4τ.μ. Στον Ιωάννου Ηλία στην περιοχή

Τσαϊρια της Τ.Κ. Μελίας για εγκατάσταση τοιχίου

ηλεκτροδότησης

Τσινούλης Τριαντάφυλλος Αντιδήμαρχος
16 Παραχώρηση έκτασης 4τ.μ. Στην Αλευρά Άλκηστη στη θέση

Παλιοπήγαδα της Τ.Κ. Γλαύκης για εγκατάσταση τοιχίου

ηλεκτροδότησης

Τσινούλης Τριαντάφυλλος Αντιδήμαρχος
17 Παραχώρηση έκτασης 4τ.μ. Στον Ψάρρα Αντώνιο στη θέση

Βάλτος του οικισμού Αχιλλείου της Τ.Κ. Νίκης για

εγκατάσταση τοιχίου ηλεκτροδότησης

Βισβίκης Βάϊος Αντιδήμαρχος
18 Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη Πρόεδρος Δ.Σ.
19 Έγκριση της αριθμ. 95/2017 απόφασης του Δ.Σ. Του Ο.Π.Α.Π που

αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017

Φιλιππούλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος
20 Έγκριση των αριθμ. 90, 91 και 96/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. Του

ΟΠΑΠ που αφορούν την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης, την

ψήφιση του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο

Δράσης (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ) οικονομικού έτους 2018

Φιλιππούλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος
21 Έγκριση της αριθμ. 49/2017 απόφασης του Δ.Σ. Της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Που αφορά την έγκριση του ισολογισμού-απολογισμού

ΔΕΥΑΚιλελέρ έτους 2016

Δήμαρχος
22 Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. Της ΚΔΕΚ που αφορούν την έγκριση

της εισηγητικής έκθεσης, την ψήφιση του προϋπολογισμού και το

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ) οικονομικού

έτους 2018

Χατζούλης Αχιλλέας Πρόεδρος ΚΔΕΚ
23 Ψήφιση πίστωσης για τη φιλοξενία μαθητών & εκπαιδευτικών

από χώρες τις Ε.Ε. στα πλαίσια  του Προγράμματος ERASMUS

με το Γυμνάσιο  Πλατυκάμπου

Τσινούλης Τριαντάφυλλος Αντιδήμαρχος
24 Άνοιγμα λογαριασμού για μεταφορά αποθεματικών του Δήμου

στην Τράπεζα της Ελλάδας

Δήμαρχος;
25 Παροχή εξουσιοδότησης στον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ι.Ν. Αγίου

Γεωργίου Νίκαιας για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων του

Ιερού Ναού

Πρόεδρος Δ.Σ.
26 Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της

Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Δήμαρχος
27  Έγκριση έκθεσης εκτιμητικής επιτροπής για την αγορά ακινήτου

συνολικής  έκτασης 1.935,00 τ.μ. μεταξύ των ορίων των λαχανοκήπων και

της αγροτικής  περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Νίκαια 30  Οκτωβρίου 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                              

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.      Αχιλλέας Βαρδακούλης                                                                                                                                                                          

3.- Προέδρους Τ.Κ.                                                                             ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ         

Προηγούμενο άρθρο Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής
Επόμενο άρθρο Οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στο Μακρυχώρι και το Συκούριο