Πρωτοσέλιδο

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κιλελέρ


Ο δήμαρχος Κιλελέρ Αθανάσιος Νασιακόπουλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της πλειοψηφίας της δημοτικής αρχήςόρισε τους παρακάτω  δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους του Δήμου Κιλελέρ  με θητεία από 1/3/2017 μέχρι και 31/8/2019.

Τον Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου αντιδήμαρχο οικονομικών και  τεχνικών έργων, στη θέση του Αντώνη Ρεντζιά, με ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, το συντονισμό, την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Τον Κωνσταντίνο Φιλιππούλη, αντιδήμαρχο  κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολιτισμού, αθλητισμού και  νεολαίας στη θέση του Αχιλλέα Χατζούλη με  αρμοδιότητες την  κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό  και τη νεολαία, την προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Δήμου, σε συνεργασία με τους κατά τόπον αντιδημάρχους των Δ.Ε.

Τον Βάιο Βισβίκη   του Κωνσταντίνου αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές  Ενότητες Κιλελέρ και Αρμενίου στη θέση του Κωνσταντίνου Φιλιππούλη με αρμοδιότητες την εποπτεία διοικητικών υπηρεσιών, επίβλεψη συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου & τεχνικών έργων και εποπτεία κοιμητηρίων που αφορούν στις Δ.Ε. Κιλελέρ και Αρμενίου.

Συνεχίζουν το έργο τους οι αντιδήμαρχοι Σωτήριος Σωτηρίουαντιδήμαρχος καθαριότητας, περιβάλλοντος, πρασίνου και αγροτικής ανάπτυξης,  με αρμοδιότητες το συντονισμό, την ευθύνη και την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας, περιβάλλοντος,  πρασίνου και αγροτικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τους κατά τόπον αντιδημάρχους των Δ.Ε, ο Τριαντάφυλλος Τσινούλης αντιδήμαρχος για  τη Δ.Ε Πλατυκάμπουμε αρμοδιότητες την εποπτεία διοικητικών υπηρεσιών, επίβλεψη συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου & τεχνικών έργων και εποπτεία κοιμητηρίων που αφορούν στη Δ.Ε. Πλατυκάμπουκαι ο Χρήστος Τσιχίτας αντιδήμαρχος για τις Δ.Ε Νίκαιας και Κραννώναμε αρμοδιότητες την εποπτεία διοικητικών υπηρεσιών, επίβλεψη συνεργείων καθαριότητας, πρασίνου & τεχνικών έργων και εποπτεία κοιμητηρίων που αφορούν στις Δ.Ε. Νίκαιας και Κραννώνα.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Σωτήριος Σωτηρίου ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Προηγούμενο άρθρο Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus στα Φάρσαλα
Επόμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού φυγόποινου