Ειδήσεις

Η Νέα Λάρισα για τον προϋπολογισμό του 2017 και το τεχνικό πρόγραμμα


Συντάχθηκε με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και τις εκ του νόμου δεσμεύσεις και αρχές. Δηλαδή, με «άνευ όρων» αποδοχή αφού δεν έχει  ένα ιδιαίτερο στίγμα αντίθεσης στην ασκούμενη κεντρική πολιτική.

ΜΕΙΩΣΗ των πλέον ακριβών και άδικων σε πολλές περιπτώσεις Δημοτικών Τελών στο σύνολο των δημοτών για 3ο χρόνο … ΕΞΑΓΓΕΛΕΤΑΙ. Η δε αναφορά μείωσης σε ορισμένε ομάδες πληθυσμού δεν έχει τεκμηρίωση στοιχείων και νομική άρα, καθίσταται αβέβαιη.

Εκπονείται «ένα πλάνο δράσεων Τουριστικής προβολής της πόλης» όταν η Επιτροπή Τουρισμού έχει να συνεδριάσει από τον Ιανουάριο του  2009, στη «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» το Νοέμβριο συμμετείχε ο Δήμος με περίπτερο χωρίς σχεδιασμό (συνεργασίες και παρουσίες φορέων, υλικό, στόχευση) Άραγε … ποιος, από πότε και για ποιον εκπονεί «πλάνο»;Όταν, η πιο σημαντική και επείγουσα πρωτοβουλία που πρέπει να πάρει ο Δήμος Λαρισαίων – και δεν έχει γίνει- είναι μία «Δικτύωση Φορέων» με συνέργεια και συμπληρωματικότητα στο Λαρισινό Τουριστικό προϊόν.

Στα πλαίσια της «Συμμετοχικής διαδικασίας» ανακοινώνεται η «αύξηση του ποσού για κάθε κοινότητα από 12000,0 σε 20000,0 ευρώ» όταν:

 • Δεν έχουν αποδοθεί ούτε τα 12000,0 σε αρκετές ΔΕ/ΔΚ
 • Δεν υπάρχει ένας δημοτικός μηχανισμός «άμεσης επέμβασης» ώστε να ανταποκρίνεται στα απλά αιτήματα των ΔΚ ώστε να αποδίδεται πραγματικά και όχι ως πρόθεση το ποσό αυτό.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

Σε καμία χώρα δεν υπήρξε «αναπτυξιακή εκκίνηση» χωρίς Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κατ’ αντιστοιχία, σε κανένα Δήμο δεν υπάρχει «αναπτυξιακή διαδικασία» με προστιθέμενη αξία στο τοπικό ΑΕΠ (κατά συνέπεια αύξηση και της αγοραστικής δύναμης των δημοτών και της εγχώριας κατανάλωσης) χωρίς «πρόγραμμα επενδύσεων από ίδιους πόρους». Μετά από δύο χρόνια λοιπόν, πρέπει η ΔΑ να αλλάξει φιλοσοφία και από «εισπρακτικός μηχανισμός» να γίνει «επενδυτικός αναπτυξιακός μηχανισμός». Το αποθεματικό των 24 εκ που είναι χρήματα των δημοτών ως «προίκα» στον  Π-2017 πρέπει να … γυρίσει στους δημότες.

Παρουσιάζει μία προσέγγιση «πραγματικού – υλοποιήσιμου» προϋπολογισμού.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όμως ένας δυναμικά Αναπτυξιακός προϋπολογισμός (αναφέρει ως τέτοιες δράσεις … τον εκσυγχρονισμό της σκεπαστής)!

Στερείται πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να φέρουν επιπλέον έσοδα στο Δήμο και νέες θέσεις εργασίας στους δημότες. Για παράδειγμα, μία άλλη πολιτική διαχείρισης και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας (πχ οι δημοτικές αγροτικές εκτάσεις που απλά μισθώνονται).

Από τα νούμερα δε προκύπτει ότι, το 77% του Π/Υ αφορά μισθοδοσία και ανάλογες δαπάνες και μόλις το 22% αφορά Επενδύσεις (μελέτες, έργα, αγορές).

Δηλαδή, στα 100 ευρώ των δημοτών ο Δήμος πληρώνει 77 ευρώ και αυτά αποδίδουν 22 ευρώ προς τους Δημότες ανταποδοτικό έργο. Ενώ, ένας αναπτυξιακός προϋπολογισμός θα έπρεπε τα 77 ευρώ να αποφέρουν κατ’ ελάχιστον τα ίσα και προφανώς, επιθυμητό τα διπλάσια.

Η ανάγνωση αυτής της κατάστασης έχει δύο όψεις:

Το υπηρεσιακό δυναμικό του Δήμου(που αποδεδειγμένα έχει και τεχνογνωσία και εμπειρία) λόγω του αποδεκατισμού και της μη δυνατότητας προσλήψεων ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ιδιαίτερα σε μία περίοδο που αρχίζει το ΕΣΠΑ και τα άλλα αυτοδύναμα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα-εργαλεία). Έτσι, θα μεγιστοποιήσει ακόμα περισσότερο τα οφέλη και το ποσό που αναφέρεται σε «επενδύσεις».

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ (ΛΕΙΨΑ ΜΑΛΙΣΤΑ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Σε δύο κατευθύνσεις πρέπει να κινηθεί :

 • Είναι αναγκαίο η επίτευξη χρηματοδοτικής δυνατότητας αυτοδύναμης του Δήμου από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό πρέπει να γίνει με «ομάδα έντασης». Και μία καλή δουλειά που αθόρυβα γίνεται τώρα από ολιγάριθμα στελέχη του Δήμου πρέπει να ενταθεί στο 2017. Έτσι, η πρόταση που καταθέσαμε από την αρχή της θητείας για συγκρότηση αυτοτελούς «Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διασύνδεσης» αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Πλαισιωμένο όμως και από εξωτερικούς συνεργάτες και με άμεση διασύνδεση με την ΕΕ και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των τομέων άμεσου ενδιαφέροντος (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Αστικών Παρεμβάσεων).
 • Θα είναι αμοιβαίο όφελος να αναπτύξει ταυτόχρονα και μία πιο δυναμική συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και το τοπικό παραγωγικό δυναμικό στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας ή παραπληρωματικότητας ανάλογα με τον τομέα συνέργειας.

Με βάση τα παραπάνω ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΟ για τονΠροϋπολογισμό του 2017.


ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

Το ΤΠ-2017 δείχνει περισσότερο φιλόδοξο από τα προηγούμενα 2,5 χρόνια όπου – κατ’ ομολογία της ίδιας της ΔΑ-  είχαμε μία απλή συνέχισητων έργων της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Η έναρξη του ΕΣΠΑ και η υπηρεσιακή ετοιμότητα σε σημαντικό βαθμό έδωσε στο ΤΠ-2017, πέραν των συνεχιζόμενων παλιών έργων και μελετών και μία σειρά επιπλέον έργων στηριζόμενων χρηματοδοτικά όμως, μονοδιάσταταστο νέο ΕΣΠΑ (πχ ΒΑΑ).

Ζητούμενο η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Στο ΤΠ-2017 υπάρχουν τομείς στους οποίους γίνεται μία αποσπασματική αναφορά με παράθεση αξιόλογων έργων αλλά, δεν είναι αυτό που εμείς θα θέλαμε και ονομάζουμε «ολοκληρωμένη πολιτική με άμεση απόδοση σε ευρεία ομάδα-στόχο δημοτών».

Για παράδειγμα, στον Αθλητικό τομέα πέραν του γηπέδου Νέας Πολιτείας (450 χιλ συμπεριλαμβανομένης και της παιδικής χαράς) και ενός μικρού ποσού 13 χιλ για περιφράξεις αθλητικών χώρων δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκ μέρους του Δήμου. Θα μπορούσε να υπάρξει :

 • Ένα πλαίσιο αναβάθμισης των αθλητικών πυρήνων όλων των χωριών (στη Γιάννουλη ρημάζει ο πυρήνας από το πρόγραμμα του 2004) και μάλιστα, γύρω από το γήπεδο ποδοσφαίρου θα μπορούσε να αναπτυχτούν διαφορετικές συμπληρωματικές αθλητικές δραστηριότητες, ένας χώρος αναψυχής-εκπαίδευσης-προβολών.
 • Ένα πλαίσιο βελτίωσης των αθλητικών υποδομών στις όχθες του Πηνειού έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενούν πέραν του κοινού και διοργανώσεις (beachsoccer, volley)

Αυτό φυσικά θα απέδιδεβελτιωμένη ποιότητα ζωής στους δημότες, θετική συμβολή στο Αθλητικό αποτύπωμα του Δήμου και το πλέον σημαντικό ζητούμενο, νέες θέσεις εργασίας.

Στον Περιβαλλοντικό τομέα θα έπρεπε :

 • Να υπάρχει ήδη, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το μεγάλο ζήτημα «υπογείωσης κάδων» κύρια στο ιστορικό εμπορικό κέντρο.
 • Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα «εκπαίδευσης- ενημέρωσης- συμμετοχής των χρηστών κατά κατηγορία» κύρια σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της πόλης και με την Π.Δ. Εκπαίδευσης για επίτευξη αλλαγής νοοτροπίας των πολιτών.
 • να υπάρχει ένα «πλαίσιο έντασης ΑΠΕ» που να ξεκινήσει καλύπτοντας περιοχές του Δήμου «χαμηλού εισοδήματος» και «αυξημένων ενεργειακών αναγκών». Παράδειγμα, τα χωριά του πρ. Δήμου Κοιλάδας, οι συνοικίες Νέας Σμύρνης, Αβέρωφ, Χαραυγής.

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί (και ας ερευνηθεί το πλέον συμφέρον σύστημα) με πολλούς τρόπους. Με ένταξη σε ΕΣΠΑ ή σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων κα), με δανεισμό, με συνέργεια Δήμου και Ιδιωτικού τομέα και πιθανόν με μικτό σύστημα υλοποίησης.

Αυτό φυσικά θα απέδιδε ενεργειακή οικονομία στους δημότες (για αγροτική και οικιακή κατανάλωση), κάλυψη εξόδων και επιπλέον έσοδα στο Δήμο, θετική συμβολή στο Περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου και το πλέον σημαντικό ζητούμενο, νέες θέσεις εργασίας.

Στον τομέα των «παιδικών χαρών» θα θέλαμε να υπάρχει «εντατικό πρόγραμμα» κάλυψης όλου του υπάρχοντος αριθμού. Και πέραν της πιστοποίησης και διασφάλισης της ασφάλειας των παιδιών να υπάρχει ένα πρόγραμμα «αναβάθμισης» με συμπλήρωση νέων καινοτόμων παιχνιδιών όπου να συμπεριλαμβάνονται και «ειδικά παιχνίδια» για ΑΜΕΑ (κάθε κατηγορίας).

Στο θέμα διαμόρφωσης ΚΧ 867 Γ : Συμφωνούμε με την άμεση διενέργεια ενός Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού θέτοντας κάποιες επισημάνσεις που ζητάμε να ληφθούν υπ’ όψιν:

 • Η διενέργεια Διαγωνισμού σε ένα σημείο που αφορά άμεσα το Αρχαίο Θέατρο μπορεί να δώσει μεγάλη δημοσιότητα σ’ αυτό το πιο δυνατό σημείο της πόλης. Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν και τη θέση μας ότι, το Αρχαίο Θέατρο και η Περιβάλλουσα περιοχή του αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο και τοπόσημο που αξίζει να ενταχθεί στον κατάλογο των Παγκόσμιων Μνημείων της UNESCO, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ένας «Παγκόσμιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός»
 • Να μην αποτελεί «θέσφατο» και «δεδομένο» η πλήρης κατεδάφιση των κτισμάτων του ΟΤ. Και αυτό διότι υπάρχουν κελύφη που παρουσιάζουν δομικό ιστορικό ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, ας δοθεί η δημιουργική ελευθεριότητα στους συμμετέχοντες να προτείνουν τεκμηριωμένα.

Στο ζήτημα της συντήρησης (με έμφαση αναφέρουμε τα σχολικά κτίρια και τις μικρές επεμβάσεις στις συνοικίες με μέριμνα των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων), ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την υπέρβαση των γνωστών γραφειοκρατικών δυσκολιών μέσα από ένα «γραφείο άμεσης υποστήριξης και επέμβασης»,ένα Γραφείο Καθημερινότητας του πολίτη. Το οποίο στα πλαίσια του συγκεκριμένου ποσού (πχ 20000,0 ευρώ / κοινότητα) θα λειτουργεί άμεσα και απολογιστικά.

Δεν είναι δυνατόν μία λάμπα, μία χαλασμένη πόρτα να αναμένει στωικά τη γραφειοκρατία. Η «καθημερινότητα» απαιτεί αμεσότητα.

Με βάση τα παραπάνω ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017.

ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος                                         Μάριος Ξηρομερίτης

Δημοτικός σύμβουλος                                              Κατερίνα Ζιαζιά-Σουφλιά

Επικεφαλής Νέας Λάρισας                                       Δημοτικοί Σύμβουλοι

Προηγούμενο άρθρο Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 για τον ΣΘΕΒ
Επόμενο άρθρο Συνάντηση Μ. Χαρακόπουλου με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας