Πρωτοσέλιδο

Στη φάση της υλοποίησης ο νέος μαγνητικός τομογράφος με 1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ


Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει η προμήθεια του νέου μαγνητικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη έγκριση συμβασιοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου 1.5 tesla για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας», αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη μετά από διεθνή ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, η προέγκριση συμβασιοποίησης, του εν λόγω έργου, συνολικού κόστους 941.160,00 €, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Παρόλο που στο νέο ΕΣΠΑ οι διαθέσιμοι πόροι στον τομέα τις υγείας είναι περιορισμένοι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε τα έργα, που θα ενταχθούν, να καλύπτουν ανάγκες πρώτης προτεραιότητας των νοσοκομείων της Θεσσαλίας. Εξοπλίζουμε και αναβαθμίζουμε τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, να τα καταστήσουμε λειτουργικότερα και αποδοτικότερα ώστε να συνεχίσουν το σημαντικό έργο που επιτελούν».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αντικατάσταση εξοπλισμού συγκροτήματος μαγνητικού τομογράφου που είχε προμηθευτεί το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας το 1996. Το νέο συγκρότημα του μαγνητικού τομογράφου (MAGNETO AVATO 1.5T a TIM a DOT SYSTEM) είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, μοντέλο παραγωγής του τελευταίου έτους 2016, κατάλληλο για διαγνωστικές εξετάσεις ολόκληρου του σώματος, με δυνατότητα για εξετάσεις τόσο ρουτίνας όσο και εξετάσεις ειδικές. Το έργο είναι άμεσα λειτουργικό εφόσον θα αντικαταστήσει παλαιό εξοπλισμό. Με τον παραπάνω εξοπλισμό, αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών με συνέπεια την βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του χρήστη (πελάτη – ασθενή), ενώ αναμένεται μείωση κόστους λόγω: μείωσης χρόνου αναμονής ασθενών και μειωμένο κόστος συντήρησης.

Μετά την έγκριση αυτή, θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών  Συμβάσεων για να ξεκινήσει η προμήθεια του εξοπλισμού.

 

Προηγούμενο άρθρο Μάξιμος : Χάος και κακοδιαχείριση στο προσφυγικό
Επόμενο άρθρο Επίσκεψη στελεχών του Παν/μίου των Τιράνων στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας