Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι στις 18.07.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’ του έτους 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού. Εισηγητής:  Τσεργάς Κων
 2. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
 3.    Διάθεση πίστωσης τουριστικής προβολής         Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων, για χειρισμό υπόθεσης συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων ακινήτων Δήμου Τεμπών Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
 5. Γνωμοδότηση επί της ανακοίνωσης για την Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1001104-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση «ΓΚΟΛΙΑ» Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών’                                               Εισηγητής:
 6. Γνωμοδότηση επί της ανακοίνωσης για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του τμήματος ΑΚ Τεμπών-ΑΚ Ραψάνης του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, σχετικά με την κατασκευή & λειτουργία του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τεμπών & τη διαμόρφωση Ισόπεδου Κόμβου Αμπελακίων Εισηγητής:
 7. Ορισμός μελών στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2734/1999 Εισηγητής: Σαϊτης Αστ.
 8. Καθορισμός αριθμού χορηγούμενων αδειών εγκατάστασης & χρήσης οίκων ανοχής στο Δήμο Τεμπών.                                                                                                Εισηγητής: Σαϊτης Αστ.
 9. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου: «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Ελιάς» (Αρ. Β.Ε.Ε. 07/2014), εργολαβίας Γιαννακάκης Σ. Δημ. ΕΔΕ Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 10. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών            Εισηγητής: Σαΐτης Αστέριος
 11. Περί πρόθεσης προμήθειας δύο (2) οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 12. Μετατροπή χρηματοδότησης από εισπράξεις καταλόγων Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών ΠΟΕ μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2016            Εισηγητής: Οικον. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.

                                                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                  Τσέτσιλας Δημήτριος

Προηγούμενο άρθρο Ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας για την επίσκεψη Αποστόλου στη Λάρισα
Επόμενο άρθρο Ανακοινώθηκε η παραχώρηση εκτάσεων του ΥΠΑΑΤ στο Δήμο Λαρισαίων