Ειδήσεις

ΕΠΑ Θεσσαλίας : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Πλάνο Ανάπτυξης – Δωρεάν Τέλη Σύνδεσης


Η Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, παραχώρησε συνέντευξη τύπου σε δημοσιογράφους της πόλης στην Έδρα της εταιρίας, με ομιλητές τους κ. Κλεάνθη Σιαμπάκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,κ. FedericoRegola, Γενικό Διευθυντή & κ. Λεωνίδα Μπακούρα, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για διάφορα θέματα που αφορούν την αναμόρφωση της αγοράς φυσικού αερίου,μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015, το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας καθώς και τα νέα προγράμματα προώθησης της χρήσης του φυσικού αερίου.
Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της,για το έτος 2016έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την κατασκευή δικτύου-σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου ακόμα περισσότερων νοικοκυριών, επιχειρήσεων και βιοτεχνιών-βιομηχανιώντης Περιφέρειας Θεσσαλίαςσε περιοχές που έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο, αλλά και σε νέες,στους Δήμους Αλμυρού και Φαρσάλων. Συγκεκριμένα, προβλέπονταιεπενδύσεις συνολικού ύψους 5,48 εκατ. € με την κατασκευή 20 km δικτύου χαμηλής πίεσης και 2,9km δικτύου μέσης πίεσης.Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή νέων σημείων παροχής και παροχετευτικών αγωγών, για περισσότερες από 4.000νέες συνδέσεις στο Δίκτυο Διανομής της εταιρίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για ευελιξία που επιβάλλουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες,ανακοίνωσε την παροχή «ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ»στις νέεςσυμβάσεις σύνδεσης και παροχής με το δίκτυο φυσικού αερίου,που θα καταρτιστούν από 01/07/2016 έως και 31/12/2016, για Αυτόνομη Θέρμανση(σε υπάρχουσα παροχετευτική στήλη ή συστοιχία μετρητών-κατασκευασμένη έως 31/12/2015) – Κεντρική Θέρμανση – Βιοτεχνική & Επαγγελματική Χρήση.Η προσφορά αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ κατασκευή του σημείου παροχής που αποτελεί αρμοδιότητα τηςΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(τοποθέτηση έως και το μετρητή φυσικού αερίου). Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης αποκτά σημαντικό όφελος, καθώς δεν επιβαρύνεται με το ποσό των τελών σύνδεσης, αλλά μόνο με το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
Παράλληλα με την προσφορά για τα τέλη σύνδεσης και με σκοπό τη διευκόλυνση αποπληρωμής του συνολικού κόστους αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης, η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ανακοίνωσε την έναρξη χρηματοδότησηςαπό τα τραπεζικά ιδρύματα για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης του υποψήφιου πελάτη και τη σύνδεσή της στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Η συμμετοχή της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣαφορά στην πιστοποίηση σύνδεσηςμε το δίκτυο φυσικού αερίου καθώς και την έκδοση Άδειας Χρήσης με σκοπό την τελική εκταμίευση του εγκεκριμένου ποσού από την Τράπεζα προς το δικαιούχο.Το προϊόν υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις που θέτουν τα τραπεζικά ιδρύματα και μπορούν να συμμετέχουν όσοι υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου αφού πρώτα αξιολογηθεί η σχετική αίτηση από τα τραπεζικά καταστήματα.
Ενδεικτική δόση για ποσό ανά 1.000 €
Διάρκεια
σε μήνες 6 12 18 24 36 48 60
Ενδεικτική δόση 172 € 88 € 61 € 47 € 33 € 26 € 22 €

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διακύμανση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών, καθώς σύμφωνα με τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α – Άρθρο 61) μειώνεται από 01/01/2017 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για οικιακή χρήση και αυτό μεταφράζεται σε όφελος προς τον καταναλωτή σε 5,5 λεπτά ανά κυβικό.
Δεδομένης της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης (αυξάνεται κατά 6 λεπτά το λίτρο), το φυσικό αέριο τη χειμερινή περίοδο καθίσταταιακόμη πιο οικονομικό και ανταγωνιστικό καύσιμο επιφέροντας σημαντική εξοικονόμηση στον οικιακό καταναλωτή,πέρα από τη θετική επίδρασή του στο περιβάλλον.
Ήδη, κατά το 1ο εξάμηνο του 2016 το φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι το πιο οικονομικό, ανταγωνιστικό και αποδοτικό καύσιμο και συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2015 η τιμή του είναι μειωμένη κατά 19%για αυτόνομη, κεντρική θέρμανση και επαγγελματική χρήση.Επιπλέον, για το 1ο εξάμηνο του 2016, η εξοικονόμηση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των Δημοτικών-Δημοσίων κτιρίων από τη χρήση του φυσικού αερίου έναντι των ανταγωνιστικών μορφών ενέργειας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για όλες τις χρήσεις.
Το χαμηλό κόστος φαίνεται ότι είναι το ισχυρότερο κίνητρο για τους καταναλωτές, όπως προκύπτει και από έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΠΑ Θεσσαλίας στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Το 90% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συνδέθηκαν με το δίκτυο φυσικού αερίου για οικονομικούς λόγους, ενώ μετά τη σύνδεσή τους είδαν άμεσο οικονομικό όφελος σε ποσοστό 87%.
Ο δείκτης ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλός, σε ποσοστό 92%, ενώ οι υφιστάμενοι πελάτες σε ποσοστό 93% θα συνιστούσαν τη χρήση φυσικού αερίου και σε άλλους.
Οι πολίτες της Θεσσαλίας δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο φυσικό αέριο και το θεωρούν ασφαλές καύσιμο σε ποσοστό 94% ενώ πραγματοποιούν ετήσια συντήρηση σε ποσοστό 85%.
Το αίσθημα ασφάλειας που αποτυπώνεται στην έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΕΠΑ Θεσσαλίας, ενισχύεται από το γεγονός ότι η ΕΠΑ Θεσσαλίας επενδύει διαρκώς στην ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυο διανομής και στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τη βελτίωση του επιπέδου επίβλεψης των έργων, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών.
Για το σκοπό αυτό η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣυλοποιεί και θέτει σε λειτουργία μια σειρά έργων που βελτιώνουν την υποδομή της εταιρίας όπως:
• τη λειτουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις αυτοψίες νέων συνδέσεων και για τους ελέγχους εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
• τη δημιουργία πύλης με e-services για τους τελικούς πελάτες.
• τη λειτουργία συστήματος διαχείρισης εγγράφων και επικοινωνίας (extranet) για τη βελτίωση της υπηρεσίας προς τους μηχανικούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και ηλεκτρονική ψηφιοποίηση των εγγράφων.
• την ανάπτυξη των Διαδικτυακών Εφαρμογών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS).
• τις επενδύσεις σε συστήματα αυτοματισμού, τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και εποπτείας του Δικτύου Διανομής (SCADA) με γνώμονα την ασφάλεια.
• την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για την συντήρηση, λειτουργία και Άμεση Επέμβαση, με παράλληλη εγκατάσταση ειδικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική ανάθεση έργων, καθώς και για την επίβλεψη και παρακολούθηση – καταγραφή των έργων.
• την εγκατάσταση μονάδων Τηλεμέτρησης στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα για την παρακολούθηση, καταγραφή και διαχείριση των καταναλώσεων φυσικού αερίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο τήρησης των κανονισμών δικτύων Διανομής φυσικού αερίου η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣπρογραμματίζει δειγματοληπτικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις φ.α., πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης ελέγχων λειτουργίας, καθοδικής προστασίας και διαρροών σε βάνες, σταθμούς διανομής και σταθμούς μέτρησης & ρύθμισης βιομηχανικών πελατών. Με την ύπαρξη δε της υπηρεσίας ΆμεσηςΕπέμβασης, μιας υπηρεσίας που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως όλο τον χρόνο και υποστηρίζεται από 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε δυσλειτουργίες του Συστήματος Διανομής & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων έγκαιρα όποτε και όταν απαιτείται.
Κατά το έτος 2015, πραγματοποιήθηκαν 4 ασκήσεις ετοιμότητας,για περιπτώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος διανομής φυσικού αερίου με τη συμβολή των αρμόδιων Αρχών. Σκοπός των ασκήσεων είναι ο έλεγχος της ανταπόκρισης των δομών της εταιρίας ώστε να αυξηθεί η ετοιμότητα και αποτελεσματικότητά της. Αντίστοιχες ασκήσεις προγραμματίζονται και υλοποιούνται και κατά το έτος 2016.
Σε ότι αφορά το νομικό & ρυθμιστικό πλαίσιο, σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4336/2015, έως την 01.01.2017 επίκειται ο λειτουργικός & νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας των εταιριών παροχής αερίου.Για την εφαρμογή και την τήρηση του ανωτέρω νομικού πλαισίου, έχουν λάβει χώρα οι παρακάτω ενέργειες από την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
• Υποβλήθηκε εισήγηση στη ΡΑΕ για τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια, τον Κανονισμό Τιμολόγησης της Δραστηριότητας Διανομής και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
• Τηρούνται από 1/1/2016 στα εσωτερικά λογιστικά της εταιρίας, χωριστοί λογαριασμοί για κάθε μία από τις δραστηριότητές της
• Υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ οι Αρχές και οι Κανόνες Κατανομής για το Λογιστικό Διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Τροποποιήθηκε η Σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ
Παράλληλα, τον Ιούνιο 2016 υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ ο αναθεωρημένος Κανονισμός Τιμολόγησης, με την πρόταση για τα Τιμολόγια Διανομής, ο Κανονισμός Μετρήσεων του Δικτύου Διανομής και το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας όπως εγκρίθηκε προς υποβολή από τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου, για την κάλυψη του 70% του πληθυσμού στις περιοχές της Άδειας Διανομής, προβλέπεται για την περίοδο 2017-2021 η κατασκευή νέων δικτύων φυσικού αερίου συνολικού μήκους πάνω από 181km ύψους 22,9εκατ. €, στα οποίασυμπεριλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας,όπως σεΕλασσόνα, Τύρναβο, Αμπελώνα,Φαλάνη, Αγιά, Βελεστίνο, Ν.Αγχίαλο, Καλαμπάκα, Σοφάδες, Παλαμά και Μουζάκι.
Για την υλοποίηση όμως των σχετικών επενδύσεων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και η διασφάλιση της απόδοσης των επενδύσεων σε δίκτυα και συνδέσεις μέσω ενός εύλογου και αποδοτικού μεσοσταθμικούκόστους κεφαλαίου. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη διαμόρφωση τιμολογίων για την υπηρεσία Διανομής, που θα είναι ικανοποιητικά για τους μετόχους και θα διασφαλίζουν εξοικονόμηση στους καταναλωτές.
Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου θα εξαρτηθεί από τους ανωτέρω παράγοντες και θα καθοριστεί στο τέλος του τρέχοντος έτους.
Οι ΕΠΑ Θεσσαλίας& Θεσσαλονίκηςτηρώντας πάντα το νομικό & ρυθμιστικό πλαίσιο, θα προχωρήσουν από κοινού έως την 01/01/2017 στον νομικό & λειτουργικό διαχωρισμό τους, ιδρύοντας μία νέα Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ Θεσσαλίας – Θεσσαλονίκης) για τις περιοχές της Θεσσαλίας &Θεσσαλονίκηςκαι μία νέα Εταιρία Παροχής Αερίου πανελλαδικής εμβέλειας για τη δραστηριότητα της Προμήθειας.
Όλα αυτά τα χρόνια η ΕΠΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ υπήρξε απόλυτα επικεντρωμένη στους στόχους της,τις ανάγκες της αγοράς και το συμφέρον των καταναλωτών. Σκοπός της εταιρίας ήταν και παραμένει, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και των υφιστάμενων υποδομών της. Γνώμονας, ο σεβασμός στην Άδεια, τη σύμβαση πώλησης με τη ΔΕΠΑ, στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών προς τους πελάτες, τις αποφάσεις της ΡΑΕ και της Πολιτείας, την ασφάλεια του δικτύου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Στο ίδιο πλαίσιο θα συνεχίσει την πορεία της και στο μέλλον.
Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Σταθερά δίπλα σας από το 2000

Προηγούμενο άρθρο Μάξιμος : Μέγας κίνδυνος για κόκκινα δάνεια & υποθηκευμένη αγροτική γη
Επόμενο άρθρο Η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου στη Λάρισα