Ειδήσεις

O Ν. Παπαδόπουλος για το νέο ΠΑΑ 2014-2020


Βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για την ανάπτυξη και την περαιτέρω αναβάθμιση της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής μπορεί να θεωρηθεί το νέο ΠΑΑ 2014-2020. Το υπουργείο έχει ήδη εκπονήσει το νέο πρόγραμμα και τα μέτρα του διαρθρώνονται γύρω από 5 βασικούς άξονες.
Ένας από τους βασικούς άξονες, πέρα των δημοσίων επενδύσεων( τον οποίο έχω αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο μου) είναι και οι ιδιωτικές επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα.
Αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι τα σχέδια βελτίωσης. Με ενδεικτική κατανομή κοινοτικής συμμετοχής περί τα 357 εκ ευρώ, το συγκεκριμένο μέτρο έχει την μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα και αναμένεται να αποτελέσει το βασικό επενδυτικό εργαλείο για τις ομάδες παραγωγών( νέο νομοσχέδιο συνεταιρισμών ) καθώς και για τους νέους αγρότες με κίνητρο τα αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης έως 75%.
Εν συνεχεία, ποσό ύψους 276 εκ ευρώ επιπλέον είναι διαθέσιμο με το μέτρο των νέων αγροτών- start up, δίνοντας την δυνατότητα νέων εγκαταστάσεων με επιδότηση έως και 22.000 ευρώ. Επίσης ως χρηματοδοτικό συμπλήρωμα από τον πυλώνα 1 της νέας ΚΑΠ προβλέπεται και το bonus 25% επί των δικαιωμάτων ενισχύσεων για μία πενταετία.
Με το νέο ΠΑΑ λαμβάνεται μέριμνα για την ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης μικρών παραγωγών με ενίσχυση 4.000 ευρώ και συνολικό κόστος μέτρου 22 εκ ευρώ.
Για πρώτη φορά, δίνεται βαρύτητα στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων διευρύνοντας την δυνατότητα επιλεξιμότητας ως προς τους δικαιούχους( συμπεριλαμβανομένου και γεωργούς) καθώς και τις επενδύσεις σε κλάδους με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος 1, δηλαδή μη γεωργικό, όπως ζυθοποιία, επεξεργασία καπνού, αλευροποιία κ. ά. Ενδεικτικά το ύψος της κοινοτικής κατανομής για το συγκεκριμένο μέτρο υπολογίζεται περίπου στα 250 εκ. ευρώ.
Το νέο νομοσχέδιο για τις ομάδες παραγωγών σε συνδυασμό με την ενίσχυσή τους είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου. Ειδικότερα, η οργάνωση παραγωγών σε υγιή σχήματα με κάλυψη 100% των λειτουργικών δαπανών του ταυτόχρονα με τα κίνητρα για συλλογικές επενδύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20 μονάδες σε σχέση με μεμονωμένους παραγωγούς, παρέχει μία ασφάλεια στην οργάνωση και διάθεση προϊόντων. Συνολικό ύψος του μέτρου υπολογίζεται στα 25 εκ ευρώ.
Τέλος , με το νέο ΠΑΑ παρέχεται το ποσό των 97 εκ ευρώ για την συνεργασία και την προώθηση καινοτομίας. Αναλυτικότερα, ενισχύεται η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ των ανθρώπων του αγροτοδιατροφικού τομέα για την προώθηση της καινοτομίας και της σύνδεσης της έρευνας με το χωράφι και τις επενδύσεις του πρωτογενή τομέα. Η σύνδεση αυτή προωθείται μέσω επιχειρησιακών μονάδων οι οποίες απαρτίζονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους τομείς σχετικούς με την καινοτομία στον γεωργικό τομέα. Επιδιώκεται έτσι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος, αποτελεσματικότητα πόρων, διαχείριση υδάτων κ.ά.
Συμπερασματικά λοιπόν, το ύψος των διαθέσιμων πόρων για τον 2ο άξονα του ΠΑΑ, στις ιδιωτικές επενδύσεις, στον γεωργικό και δασικό τομέα, υπολογίζονται άνω του 1 δις ευρώ. Με την ανακατεύθυνση λοιπόν του προγράμματος, η κυβέρνηση δίνει την δυνατότητα αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μας μοντέλου, προσαρμογής στην ανταγωνιστικότητα της διεθνούς οικονομίας και αξιοποίησης του μεγαλύτερου πλεονεκτήματος της παραγωγής μας το οποίο είναι η ποιότητα του προϊόντος σε σύγκριση με τις λοιπές Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες.

Προηγούμενο άρθρο Η Νέα Λάρισα για τα τέλη στο Δήμο
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων