Ειδήσεις

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UrbactIV “Sustainable Urban Mobility Plans-PUMA”


Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων ΟΛΟΝ ΑΕ, συμμετέχει ως εταίρος στο εγκεκριμένο Δίκτυο Πόλεων “Sustainable Urban Mobility Plans-PUMA”, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT IV(2021-2027), στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη και ανάλυση τόσο σχεδίων αστικής κινητικότητας για πόλεις με διαφορετικό μέγεθος όσο και πραγματικοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη τουλάχιστον 55% μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το έτος 2030.

Όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο έργο, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων πρέπει να συνεισφέρει σε μία σειρά από δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου. Αυτές περιλαμβάνουν τον συντονισμό και τη διαχείριση καιτην υποστήριξη στη σύνταξη αναφοράς της υφιστάμενης κατάστασης και την πορεία της ανάπτυξης του Ενιαίου Οδικού Χάρτη του δικτύου, τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, τον συντονισμό της Τοπικής Ομάδας Δράσης και την οργάνωση συναντήσεων μελών αυτής, τη διοργάνωση της διακρατικής συνάντησης στη Λάρισα και τη συμμετοχή στις συναντήσεις των υπολοίπων εταίρων και στις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία του έργου έχει οριστεί την η 31η Δεκέμβρη 2025, με τονσυνολικό προϋπολογισμό για την ΟΛΟΝ ΑΕ ανέρχεται στις 75.500€.Το δίκτυο πόλεων του PUMA αποτελείται από 9 εταίρους, και πιο συγκεκριμένα από τους κάτωθι:

Επικεφαλής Εταίρος:

  • Liepaja (Λετονία)

Λοιποί Εταίροι:

  • Dienvidkurzeme(Λετονία),
  • Taurageregion(Λιθουανία),
  • Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Λαρισαίων(Ελλάδα),
  • University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences (Κροατία),
  • Gdansk(Πολωνία),
  • Cento (Ιταλία),
  • Viladecans (Ισπανία),
  • NovaGorica (Σλοβενία).

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οεκπρόσωπος του φορέα και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλης Μητσιός, παρακολούθησετοURBACT University 2023 που πραγματοποιήθηκε στο Malmo της Σουηδίας (28-30 Αυγούστου)με τη συμμετοχή 500 περίπου εκπροσώπων από 200 και πλέον ευρωπαϊκές πόλεις.Κατά τη διάρκεια της παραπάνω εκπαίδευσης, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν και να εμβαθύνουν στα εμπειρικά εργαλεία και στις μεθόδους URBACT που άπτονται της δημιουργίας Τοπικών Ομάδων Δράσης και της προώθησης συμμετοχικών λύσεων για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την πόλη τους. Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις πόλεις Liepaja καιDienvidkurzem της Λετονίας (18-20 Οκτωβρίου) και περιελάβανετην Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου,κατά τη διάρκεια της οποίας οι εταίροι παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση των ΣΒΑΚ σε κάθε πόλη και εστίασαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την πρακτική εφαρμογή αλλά και στα εργαλεία, στη μεθοδολογία και στη φιλοσοφία που καταστήσουν πραγματικά βιώσιμη την αστική κινητικότητα.

Τέλος,ακολουθώντας τους όρους του προγράμματος οι οποίοι προβλέπουν τη σύνταξη της υφιστάμενης κατάστασης και του Ενιαίου Οδικού Χάρτη του δικτύου, η εμπειρογνώμονας  του έργου,κυρίαKarolinaOrcholska,επισκέφτηκε την Λάρισα (8-10 Νοεμβρίου). Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τηςαφενόςπραγματοποιήθηκε καταγραφή προκλήσεων, τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων που διέπουν την εφαρμογή του ΣΒΑΚ στη Λάρισα, αφετέρου σημειώθηκαν οι καλές πρακτικές που δύναται να χρησιμοποιηθούν από τους υπόλοιπους εταίρους του έργου.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Λαρισαίων(www.olonlarissa.gr).

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2410.280500 και στο info@olonlarissa.gr

 

Προηγούμενο άρθρο Ευχαριστήριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης
Επόμενο άρθρο Το Θεσσαλικό Θέατρο Βραβεύεται στη Νέα Υόρκη