Ειδήσεις

Τρεις επιπλέον ανελκυστήρες στη λειτουργία του Γ.Ν. Λάρισας


Στην προμήθεια και εγκατάσταση  τριών νέων ανελκυστήρων προχωρά η Διοίκηση του Γ.Ν. Λάρισας. Οι τρείς νέοι αυτοί ανελκυστήρες θα μπούνε σε λειτουργία μετά από 10 και πλέον χρόνια και θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των ήδη εν λειτουργία επιβαρυμένων ανελκυστήρων.

Η προμήθεια τους θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή  Ένωση ενταγμένο στο έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΄Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» – Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201.921,60€.2023.  Η Διακήρυξη της προμήθειας και εγκατάστασης των ανελκυστήρων δημοσιεύτηκε στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 26.05.2023.

Πριν από τα ανωτέρω η Διοίκηση προέβη στην σύναψη ετήσιας σύμβασης με νέο πιστοποιημένο συνεργείο συντήρησης. Ο νέος ανάδοχος προχώρησε στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων η οποίοι βρίσκονται σε  λειτουργία για εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

Έτσι, οι εν λειτουργία ανελκυστήρες  αναβαθμίστηκαν,  πιστοποιήθηκαν εκ νέου και  καταχωρήθηκαν   στα Μητρώα Ανελκυστήρων  του Δήμου Λαρισαίων , ο οποίος είναι ο  αρμόδιος Φορέας επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου μας.

Ο Διοικητής του Γ.Ν Λάρισας κος Βλαχάκης δήλωσε: «Το πρόγραμμα Ενεργειακή αναβάθμιση του Γ.Ν Λάρισας είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα Ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσιο κτίριο στην Θεσσαλία, αξίας 5.435.713,34€ και ήδη έχουν δημοσιευθεί 2 υποέργα για τα οποία αναμένεται να αναδειχθούν ανάδοχοι το επόμενο άμεσο διάστημα. Θα ήθελα να συγχαρώ τις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Γ.Ν. Λάρισας, αλλά και τις Κτιριακές Υποδομές (Κτ.Υπ.) Α.Ε. για την ταχύτητα που έχουν επιδείξει.

Προηγούμενο άρθρο Σχόλιο του Θανάση Αθανασιάδη, υποψήφιου βουλευτή του ΚΚΕ στο νομό Λάρισας
Επόμενο άρθρο 516 μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν από 39 εισηγητές για τις Σπουδές & τα Επαγγέλματα μετά το Λύκειο