Ειδήσεις

Παίζω, Συνεργάζομαι, Μαθαίνω: Εκπαίδευση Μέσω Επιτραπέζιων Παιχνιδιών (2ος Κύκλος)


Παίζω, Συνεργάζομαι, Μαθαίνω. Ο 2ος κύκλος βιωματικής εκπαίδευσης μέσω επιτραπέζιων παιχνιδιών ξεκινάει στο Πάρκο Καινοτομίας, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, FutureLearningLab και υπό την καθοδήγηση ειδικού παιχνιδογνώστη/ εκπαιδευτή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά περιλαμβάνει 4 συναντήσεις το μήνα όπου θα παίξουμε, θα συνεργαστούμε και θα μάθουμε μέσα από τα επιτραπέζια παιχνίδια.

Ανάλογα την ηλικία, οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίζονται σε ομάδες των 8 και με την καθοδήγηση του παιχνιδογνώστη παίζουν μία φορά την εβδομάδα, μια επιλογή από διαφορετικά επιτραπέζια παιχνίδια κάθε φορά.

Τα επιτραπέζια παιχνίδια, εκτός από μια ψυχαγωγική δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους, μαθαίνουν στα παιδιά να εξασκούν τη δημιουργικότητά τους, να αναπτύσσουν τη φαντασία τους και να ενισχύουν μια σειρά από κοινωνικές δεξιότητες, όπως η κριτική ικανότητα, η πρωτοβουλία και ο αυτοέλεγχος. Αποτελούν μια δομημένη κοινωνική δραστηριότητα για όλη την οικογένεια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για παιδιά από 7 έως 17 ετών, ωστόσο μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλλιεργηθούν όλα τα είδη νοημοσύνης, μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, η νοημοσύνη δεν είναι μία, η οποία σχετίζεται μόνο με την ικανότητα για λογικό συλλογισμό, αλλά ο συνδυασμός πολλών ικανοτήτων που συνεργάζονται μεταξύ τους:

  • Λεκτική/ Γλωσσική νοημοσύνη (Verbal/ Linguistic)
  • Αριθμητική/ Λογική νοημοσύνη (Mathematical/ Logical)
  • Συναισθηματική/ Διαπροσωπική νοημοσύνη (Interpersonal)
  • Ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Intrapersonal)
  • Σωματική/ Κιναισθητική νοημοσύνη (Bodily/ Kinesthetic)
  • Μουσική/ Ρυθμική νοημοσύνη (Musical/ Rhythmic)
  • Χωρική νοημοσύνη – Νοημοσύνη χώρων (Visual/ Spatial)

 

Προηγούμενο άρθρο Θωμάς Μπακούρας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων HellasBak: Η νέα εποχή για τις εταιρείες Ύδρευσης
Επόμενο άρθρο Το δρόμο προς το Κάστρο Βελίκας και την Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου ασφαλτοστρώνει η Περιφέρεια