Ειδήσεις

Θωμάς Μπακούρας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων HellasBak: Η νέα εποχή για τις εταιρείες Ύδρευσης


Σε νέα εποχή εντάσσονται οι εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης ανα την επικράτεια με την ένταξη τους υπό τον έλεγχο της νέας ΡΑΑΕΥ – Ρυθμιστική αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Ύδρευσης.

Οι εταιρείες ύδρευσης «ΔΕΥΑ» καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις σύμφωνα με την νέα νομοθεσία. Η ΡΑΑΕΥ θα ζητήσει από όλες τις ΔΕΥΑ να προσκομίσουν τα τεχνοοικονομικά τους δεδομένα προς έλεγχο και αποθήκευση, όπως είδος εξοπλισμού, τεχνικά στοιχεία του δικτύου και των παροχών, οικονομικά δεδομένα προκειμένου η αρχή να είναι σε θέση να γνωρίζει τεχνικά και οικονομικά δεδομένα από τις εταιρείες ύδρευσης.

Σημαντικό όμως στοιχείο σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ότι η ΔΕΥΑ υπόκεινται σε έλεγχο όσων αφορά την τιμολόγηση από την ανεξάρτητη αρχή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και αμερόληπτη εφαρμογή των κανόνων τιμολόγησης.

Οι εταιρείες ύδρευσης όμως βρίσκονται όμως σε οριακά σημεία ειδικά στις ΔΕΥΑ με μικρό πληθυσμό εξυπηρέτησης, οι οποίες τα κόστη τους για να διανέμουν ύδρευση είναι υψηλό αλλά τα έσοδα χαμηλά. Η μείωση του προσωπικού και η μη πρόσληψη νέου προσωπικού επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα με αποτέλεσμα να μην μπορούν αρκετές εταιρείες ύδρευσης να ανταποκρίνονται σε πιο απλά ζητήματα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα οι εταιρείες ύδρευσης καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και τις νέες απαιτήσεις οι οποίες ναι μεν είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά με την δημιουργία περαιτέρω φόρτου στο υπάρχων προσωπικό.

Το κράτος θα πρέπει άμεσα να χρηματοδοτήσει τις ΔΕΥΑ προκειμένου να αντιμετωπίσουν αρχικά τις νέες απαιτήσεις με εξειδικευμένο προσωπικό και επιπλέον να προβούν σε ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή.

Θωμάς Μπακούρας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων HellasBak

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Διακοπή υδροδότησης στη συνοικία της Φιλιππούπολης
Επόμενο άρθρο Παίζω, Συνεργάζομαι, Μαθαίνω: Εκπαίδευση Μέσω Επιτραπέζιων Παιχνιδιών (2ος Κύκλος)