Ειδήσεις

Αναφορά της Άννας Βαγενά για τα δικαιώματα των κοινωνικών λειτουργών


Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε στις 20/02/23 η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λάρισας κ. Άννα Βαγενά, διαβιβάζοντας το από 14/02/2023 έγγραφο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας-Σ.Κ.Λ.Ε., κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου-Π.Τ Θεσσαλίας του Σ.Κ.Λ.Ε., κ. Σκαπέρδα Ιωάννη, με  θέμα: «Ένταξη του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών των νοσοκομείων στους νέους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Η Βουλευτής στην Αναφορά της επισημαίνει τα εξής:

«Στην επιστολή του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας – Σ.Κ.Λ.Ε. εκφράζεται η έντονη δυσαρέσκεια για την αδικαιολόγητη, δυσμενή διάκριση εις βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται στα νοσοκομεία, όσον αφορά τον προσδιορισμό των νέων δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και τη μη ένταξη της ειδικότητας των Κοινωνικών Λειτουργών στις ανωτέρω κατηγορίες.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι, ο Σ.Κ.Λ.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εκπροσωπεί το σύνολο των 10.000 Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας μας και επανειλημμένως έχει καταδείξει την αναγκαιότητα συμπερίληψης των Κοινωνικών Λειτουργών στους δικαιούχους του εν λόγω επιδόματος, καθώς, ως επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και πρόνοιας, απασχολούνται με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με το προσωπικό που λαμβάνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αντιμετωπίζονται από τη νομοθεσία και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, ως ισότιμα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, με κοινά με αυτούς προβλήματα, εργαζόμενοι εντατικά σε συνθήκες υποστελέχωσης, και η προστασία τους από υγειονομικές απειλές συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ειδικότερα, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στα νοσοκομεία, κατά την επείγουσα ψυχοκοινωνική παρέμβαση (εφημερία), αλλά και κατά τη νοσηλεία έρχονται σε άμεση επαφή με ασθενείς με συννοσηρότητες, συχνά μεταδιδόμενες, καθώς και με το συγγενικό περιβάλλον τους και οι άνθρωποι αυτοί αρκετές φορές διαβιούν σε άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Επομένως, η παντελής εξαίρεση των Κοινωνικών Λειτουργών από τις κατηγορίες δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί αδικαιολόγητη διάκριση που παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια».

Η κ. Βαγενά ζητά από τονΥπουργό Υγείας να εξετάσει άμεσατα αιτήματα των Κοινωνικών Λειτουργώνκαι να την ενημερώσειγια τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες προτίθεται να προβεί.

Προηγούμενο άρθρο Ανακοίνωση για την επίσκεψη της υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ
Επόμενο άρθρο Προηγιασμένη Λειτουργία και κήρυγμα στον Ι.Μ. Ν. Αγ. Αχιλλίου