Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράμματος DigEm


 Την Πέμπτη 02 Σεπτεμβρίου 2010 έγινε παρουσίαση του προγράμματος DigEm (Ψηφιακή Ενδυνάμωση) σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «736 Ιδέες για ένα Όνειρο» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος του έργου αναφέρθηκε στους στόχους και τις δράσεις του έργου και ακολούθησε προβολή Ψηφιακών Ιστοριών (digital stories) που δημιουργήθηκαν από τις ομάδες-στόχου του έργου.

Επιπλέον, σε όλους τους προσκεκλημένους  διανεμήθηκε υλικό του προγράμματος από ειδικό stand.

Το πρόγραμμα DigEm Ψηφιακή Ενδυνάμωση) έχει διάρκεια τριών ετών και αφορά στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου μέσω της δημιουργικής προσέγγισης να εξασφαλίσει την αποτελεσματική επαφή με τις νέες τεχνολογίες σε όσους έχουν απομακρυνθεί από τις μαθησιακές διαδικασίες. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας εξοικείωσης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης εξειδικευμένων δημιουργικών τεχνικών κι εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται και από τα ΜΜΕ, όπως π.χ. η δημιουργία ιστοριών εστιασμένων σε βιωματικές εμπειρίες, το θέατρο, η φωτογραφία, η παραγωγή video clips κι αφηγήσεων, κ.α.

Το πρόγραμμα συντονίζει και υλοποιεί το Κ.Ε.Ε. «ΔΗΜΗΤΡΑ» με τη  συμμετοχή  οργανισμών από την Αγγλία, την Ισπανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, την Τσεχία, την Κύπρο και την Ελλάδα και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρία «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ, Παλαιολόγου 19 Λάρισα, κ. Αναστασοπούλου Βασιλική,  τηλ. 2410 554026 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.digem.eu/

Προηγούμενο άρθρο Το ν/σ για τον ΟΣΕ παραβιάζει τη νομοθεσία της Ε.Ε
Επόμενο άρθρο Επιστολή του Παπατόλια προς τους συνυποψήφιούς του