Ειδήσεις

Επαναλειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην παραλία Αιγάνης


Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την λειτουργία  Λαϊκής Αγοράς στην παραλία Αιγάνης – Μεσάγγαλα και Καστρί λουτρό, στη θέση «Καλαμάκι», επί  της περιφερειακής οδού στο Καστρί λουτρό το Σάββατο 28 Μαΐου του 2022,η οποία θα λειτουργεί κάθε Σάββατο για τους θερινούς μήνες .

Σε εφαρμογή :

  1. Του Κανονισμού Λειτουργίας ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ του Δήμου Τεμπών(ΑΔΑ:ΩΥΣ9ΩΗ7-ΩΕΧ)
  2. Του Ν4849/2022 αρθρ. 66,14

Ο Δήμος Τεμπών γνωστοποιεί την ύπαρξη εξήντα (60) κενών θέσεων στην λαϊκή αγορά της παραλίας Αιγάνης – Μεσάγγαλα-Καστρί λουτρό.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση των κενών προσωρινών θέσεων, καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στον Δήμο Τεμπών (Μακρυχώρι40006,Λάρισα), κατά το χρονικό διάστημα 11/5/2022 έως και 20/5/2022. Οι  προσερχόμενοι στην Λαϊκή Αγορά κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος  (αρθρ.7,ν.4664/2014).

Δικαίωμα συμμετοχής στην λαϊκή αγορά του Δήμου Τεμπών έχουν:

Α) κάτοχοι επαγγελματικών αδειών,

Β)κάτοχοι παραγωγικών αδειών,

Γ) Οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή των αιτήσεών τους (παρέχονται από την υπηρεσία) πρέπει να έχουν την πρωτότυπη άδεια Λαϊκών Αγορών (παραγωγική ή επαγγελματική) και να προσκομίσουν στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά:

  1. φωτοαντίγραφο της άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, που να περιλαμβάνει τα προϊόντα πώλησης ,τα προσωπικά στοιχεία, την τελευταία θεώρηση.
  2. φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και απο το site  του Δήμου

Για περισσότερες  πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να καλείται κατά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2495350416, αρμόδιοι υπάλληλοι Σαρμαντά Μαρία,ΚυριτσάκαςΒαϊος.

 

Προηγούμενο άρθρο Χρ. Κέλλας: Στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία
Επόμενο άρθρο Μάξιμος: Χωρίς αλληλεγγύη ασήκωτα τα βάρη των ανθρώπων