Ειδήσεις

Σημαντικό έργο που αφορά στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ


????????????????????????????????????

Εγκρίθηκε, από την Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, το έργο με τον τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις υποδομές ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ», συνολικού προϋπολογισμού 3.256.279,99€ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κιλελέρ. Το εγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει:

-Την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999kWp από την Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και τη διασύνδεσή του με το Εθνικό Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί εντός γεωτεμαχίου της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου με σκοπό τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης. Η διάρκεια σύμβασης του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού  θα είναι 25ετής. Η αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας θα καλύπτεται κατά 90% από ΑΠΕ με ανάλογη μείωση και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), περί τους 1.685 τόνους ετησίως. Το δε λειτουργικό κόστος ενέργειας θα μειωθεί περίπου κατά 52%, ήτοι κατά 190.000 €ετησίως.

-Την προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ (νέοι πίνακες ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών, αναλυτές ενέργειας και λογισμικό ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια). Την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την ενσωμάτωση τους στο υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου των δεξαμενών και των αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ. Αυτές οι παρεμβάσεις προβλέπεται να μειώσουν το ενεργειακό κόστος κατά περίπου 20-25%.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο έργο ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά:

«Το έργο για τη διαχείριση Ενέργειας και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών που υλοποιεί η ΔΕΥΑ Κιλελέρ είναι ένα σημαντικό πιλοτικό έργο. Με την υλοποίηση του στοχεύουμε να αυξήσουμε τους δείκτες εξοικονόμησης ενέργειας  και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές εναρμονιζόμενοι με τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η χώρα μας. Τονίζω ότι στο έργο, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνεται η δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού που επιδοτείται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» σε ποσοστό 100%. Είναι δε το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο που χρησιμοποιείται από ΔΕΥΑ, σε πανελλαδική κλίμακα.  Στον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής εντάσσονται ανάλογες παρεμβάσεις  με σκοπό, μέσω του συμψηφισμού του ρεύματος, να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες όλων των δημοτικών κτηρίων.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του έργου είμαστε πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουμε  μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας. Επίσης θα βελτιστοποιηθούν τόσο οι ρυθμίσεις λειτουργίας που αφορούν στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια όσο και η ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού σε συνθήκες πλήρους ή και μερικού ηλεκτρικού φορτίου. Αναμένεται δε το συγκεκριμένο έργο να έχει σημαντική επίπτωση στην εξοικονόμηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού. Είναι πρόδηλο ότι με την υλοποίηση του θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές μέσα από την δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος ύδρευσης  όπως η παύση λειτουργίας των αντλιών και των γεωτρήσεων και η πτώση στάθμης του ύδατος των δεξαμενών πριν αυτές γίνουν αντιληπτές. Κλείνοντας, ευχαριστώ δημόσια το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλελέρ και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Δήμου για την ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσαν στο Υπουργείο με αποτέλεσμα την έγκριση ενός τόσου σημαντικού έργου που θα αποβεί επ’ ωφελεία  των δημοτών μας».

Επίσης ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Αχιλλέας Βαρδακούλης ανέφερε σχετικά.

«Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ, εκτός όλων των άλλων,  ακολουθεί μια στοχευμένη περιβαλλοντική πολιτική η οποία ξεκινάει από την επεξεργασία και την προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων  προστασίας του περιβάλλοντος, κυρίως μέσω της  εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα εκσυγχρονίζεται για να μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους καταναλωτές. Με το συγκεκριμένο έργο που εντάξαμε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Συνεχίζουμε όμως να σχεδιάζουμε και σύντομα θα υλοποιήσουμε αντίστοιχες παρεμβάσεις έτσι ώστε οι συνδημότες μας να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου  ποιοτικές υπηρεσίες».

Προηγούμενο άρθρο Ανακοίνωση της Νέας Εποχής για τις γαλάζιες σημαίες στην Αγιά
Επόμενο άρθρο Φράγμα στα Βρυσιά Φαρσάλων κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας