Ειδήσεις

Μάξιμος: Κάλυψη των κενών θέσεων του ΝΣΚ από τους επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού


«Προτίθεσθε να πληρώσετε τις κενές θέσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με τους νομικούς που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των επιτυχόντων κατά τον τελευταίο διαγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία;». Το παραπάνω ερώτημα θέτει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην ερώτησή του υπογραμμίζει ότι «κατά τον πλέον πρόσφατο διενεργηθέντα εισαγωγικό διαγωνισμό του ΝΣΚ (ΦΕΚ 1389/Γ/22.11.2018) κρίθηκαν ως επιτυχόντες 111 δικηγόροι. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα μέχρι πρόσφατα ισχύοντα, πριν διορισθούν όλοι οι επιτυχόντες του πίνακα, αυτός έληξε πρόωρα και αιφνιδιαστικά, και παρά το γεγονός ότι θέσεις του ΝΣΚ μένουν κενές και το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν λόγω συνταξιοδοτήσεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 3086/2002 και το προεδρικό διάταγμα 238/2003 (άρθρα 27, 28, 29, 30), “θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8)”. Από τους 111 επιτυχόντες, μέχρι σήμερα, έχουν διοριστεί οι 70 πρώτοι (οι 56 ήταν άμεσα διορισθέντες εκ της προκήρυξης).

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αρίθμ. 124/20.03.2020 ΚΥΑ των Υπουργών .Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης δόθηκε παράταση στον από 08.04.2019 Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού έως τις 12 Απριλίου του 2021. Βάσει αυτού, τον Ιούλιο του 2020 διορίσθηκαν 10 ακόμη επιτυχόντες πλέον αυτών που όριζε η προκήρυξη. Ωστόσο, αμέσως μετά με το άρθρο 66 παρ.10 του Ν.4714/2020 ορίσθηκε η λήξη του εν λόγω Πίνακα στις 30.09.2020

Παρ’ όλα αυτά, οι κενές οργανικές θέσεις στο ΝΣΚ, σύμφωνα και με την ενημέρωση του προέδρου του, είναι δεκαέξι (16), στις οποίες θα μπορούσαν να είχαν διορισθεί οι επιτυχόντες του πρόσφατου διαγωνισμού. Την 1η Ιουλίου 2021,όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 14044/03.02.2021 έγγραφο της Γραμματέα του ΝΣΚ, οι κενές οργανικές θέσεις πρόκειται να ανέλθουν σε είκοσι οκτώ (28).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρακτική του διορισμού όλων των επιτυχόντων στους σχετικούς διαγωνισμούς είχε ακολουθηθεί σε όλες τις προηγούμενους διαγωνισμούς. Στο δε επιχείρημα ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και άλλοι εν αναμονή υποψήφιοι να εισέλθουν στον ΝΣΚ, με τους ανά διετία διαγωνισμούς που εξαγγέλθηκαν, η απάντηση είναι ότι και οι επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού ανέμεναν και αυτοί 6 έτη ώστε να διορισθούν όλοι οι επιτυχόντες του προηγούμενου πίνακα επιτυχόντων του 2013 που είχε πάρει 3 ετήσιες παρατάσεις».

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος καταλήγει επισημαίνοντας ότι «στην παρούσα φάση, μάλιστα, ο διορισμός από τον πίνακα των επιτυχόντων επιβάλλεται και από τις έκτακτες συνθήκες που υφίστανται λόγω της πανδημίας, που απαγορεύουν την διενέργεια άμεσα νέου διαγωνισμού».

 

Προηγούμενο άρθρο Rapid Test στο Αρμένιο του Δήμου Κιλελέρ
Επόμενο άρθρο ΕΚΛ: Όχι στην υποβάθμιση των πτυχίων των μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ