Ειδήσεις

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων στο δήμο Τεμπών


Άλλες δύο προτάσεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου Συκουρίου και του Νηπιαγωγείου Γόννων, υποβλήθηκαν από το Δήμο Τεμπών προς έγκριση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. Οι προτάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών.

Οι μελέτες που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, για μεν το Νηπιαγωγείο Γόννων συνολικού προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 198.000,00 €, για δε το Γυμνάσιο Συκουρίου συνολικού προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 294.000,00 €, αφορούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές υποδομές τους.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να μειωθεί το ετήσιο κόστος θέρμανσης και να βελτιωθούν οι θερμικές συνθήκες στο εσωτερικών των χώρων. Τα έργα αυτά βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) και αφορούν: α) Τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από την οροφή με επίστρωση ρολού πετροβάμβακα, β) Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου με πλάκες πετροβάμβακα, γ) Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα διπλoύ υαλοπίνακα, δ) Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED, ε) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, στ)Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης και ζ) Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Προηγούμενο άρθρο Χρήστος Κέλλας: Να προχωρήσει άμεσα το Μέτρο 4.1.2
Επόμενο άρθρο Μάξιμος: Τι σημαίνει η υπαγωγή των σεισμοπλήκτων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης