Πρωτοσέλιδο

1,2 εκ. ευρώ για τον εξοπλισμό της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου


Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 του έργου  «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου  Λάρισας προς αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19», συνολικού  προϋπολογισμού 1.210.780 ευρώ.

Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 5η ΥΠΕ, τη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού  Νοσοκομείου Λάρισας,  τη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, χρηματοδοτούμε με 1,2 εκατομμύριο ευρώ την προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού, που αποτελεί το Νοσοκομείο αναφοράς στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση του κορωνοιού» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με  σχεδιασμό και στρατηγική, κατευθύνουμε επιπλέον χρήματα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ώστε το δημόσιο σύστημα υγείας να είναι έτοιμο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην ισχυρή πίεση που δέχεται λόγω της υγειονομικής κρίσης και  η ΜΕΘ άρτια εξοπλισμένη,  για να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες στους ασθενείς με covid-19. Η δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, χωρίς το οποίο όλα τελούν υπό αίρεση και αμφισβήτηση» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Ο νέος  εξοπλισμός

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας  του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναπνευστήρες όγκου τύπου ICU, υπερηχοτομογράφο με διοισοφάγειο κεφαλή, σύστημα βιντεοβρογχοσκόπησης, φορητούς αναπνευστήρες, ψηφιακό C-ARM, ηλεκτροεγκεφαλογράφο, μηχάνημα ECMO, συσκευή απολύμανσης μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας, Bi-PAP, μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών, απινιδωτές, αεροστρώματα, ηλεκτροκαρδιογράφου, αντλίες διαφόρων ειδών και διάφορες άλλες απαραίτητες για τη λειτουργία της Μ.Ε.Θ. συσκευές.

Η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού είναι αναγκαία προκειμένου η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας να ενισχυθεί περαιτέρω στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας λόγω Covid-19. Η Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που είναι το Νοσοκομείο αναφοράς για την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την πανδημία Covid-19, αποτελεί κέντρο νοσηλείας των επιδεινούμενων περιστατικών Covid-19 και ως τέτοιο πρέπει να είναι άρτια εξοπλισμένο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Η ταχεία ανάρρωση των νοσηλευμένων ασθενών στη Μ.Ε.Θ. αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω Covid-19 στον πληθυσμό ευθύνης του Νοσοκομείου και αποτελεί στόχο του συγκεκριμένου έργου.

 

Η προμήθεια του εξοπλισμού θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο σύνολο του πληθυσμού ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που ως τριτοβάθμιο Νοσοκομείο καλύπτει την περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διαθέτει τόσο τους χώρους που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός όσο και το εξειδικευμένο προσωπικό για τη χρήση των μηχανημάτων. Δεδομένου ότι το προσωπικό είναι ήδη εξοικειωμένο με τη χρήση αντίστοιχων μηχανημάτων, η αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού θα είναι άμεση, γεγονός πολύ σημαντικό για την περίοδο της πανδημίας λόγω Covid-19.

Συνολικά 2, 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των Νοσοκομείων λόγω Covid-19

Το έργο αυτό είναι το πρώτο που υποβλήθηκε στις 1/2/2021 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας  που εκδόθηκε τον 12ο/2020 με τίτλο : «Ενίσχυση των Νοσοκομείων της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19», προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων  ευρώ,  με διαδικασία άμεσης αξιολόγησης προτάσεων.

Στόχος της Πρόσκλησης είναι η ενίσχυση των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της επιδημίας CoViD-19, με χρηματοδότηση Εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), Νέων κλινών CoViD-19, καθώς και υποστηρικτικού εξοπλισμού λειτουργίας όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικός ρουχισμός προστασίας και λοιπά μέσα προφύλαξης  κ.α.

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας με τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Επόμενο άρθρο Κέλλας: Αναβαθμίζουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο