Ειδήσεις

Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του νέου αποχετευτικού και υδρευτικού δικτύου στο Ομόλιο


Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για την κατασκευή του νέου δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης στον οικισμό του Ομολίου του Δήμου Αγιάς. Μέχρι στιγμή έχει ολοκληρωθεί κατά  80% η τοποθέτηση των αγωγών με τις αντίστοιχες αποκαταστάσεις σκυροδεμάτων και ασφαλτικών στον οικισμό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του αντλιοστασίου Α1. Πρόκειται  για έργο συνολικού προϋπολογισμού  2.803.610 ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Προχωρούν οι εργασίες της κατασκευής ενός σημαντικού έργου υποδομής για τον οικισμό του Ομολίου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Αναλάβαμε την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης, ώστε η ανατολική πλευρά των παραλίων του ν. Λάρισας να διαθέτει ένα σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο. Παράλληλα, αντικαθιστούμε όλους τους αγωγούς ύδρευσης.  Πρόκειται για ένα έργο ουσίας που προστατεύει τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον»  προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το  έργο

Δίκτυο αποχέτευσης:

Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας, που αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 5.339 μέτρων και καταθλιπτικούς αγωγούς πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 6.800 μέτρων. Για την εξυπηρέτηση του δικτύου βαρύτητας κατασκευάζονται συνολικά 155 φρεάτια ακαθάρτων ενώ για την εξυπηρέτηση των καταθλιπτικών αγωγών κατασκευάζονται 15 φρεάτια εξαερισμού, και 13 φρεάτια εκκένωσης. Η λειτουργία του εσωτερικού δικτύου εξασφαλίζεται με  ένα ενδιάμεσο αντλιοστάσιο. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων προβλέπεται ότι θα γίνεται με άμμο. Τα λύματα θα οδηγηθούν στην υφιστάμενη ΕΕΛ του Στομίου.

Δίκτυο ύδρευσης:

Πρόκειται να αντικατασταθούν όλοι  οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου  με νέους  αγωγούς πολυαιθυλενίου.  Επίσης θα αντικατασταθούν όλες οι συσκευές χειρισμού του δικτύου, δικλείδες και βαλβίδες. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός του ορίου του οικισμού.  Οι αγωγοί και τα συνοδά τεχνικά, θα τοποθετηθούν στο σύνολο του μήκους τους επί του καταστρώματος των οδών.  Το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί με συνήθη μηχανικά μέσα.  Για την λειτουργία των αγωγών είναι απαραίτητη η κατασκευή των συνοδών φρεατίων εξαερισμού και εκκένωσης. Τα φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται στα υψηλά σημεία της χάραξης των κυρίων αγωγών.

Κατασκευή Αντλιοστασίων Α1 και Α2:

Τα λύματα οδηγούνται από το τοπικά χαμηλό σημείο σε φρεάτιο του δικτύου βαρύτητας ανάντι και από το κεντρικό αντλιοστάσιο τα λύματα καταθλίβονται και οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. (Στόμιο, Ρέμα Τραμουντάνα).

 

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη είχε ο δήμαρχος Τεμπών
Επόμενο άρθρο Η εικόνα των εμβολιασμών σε όλη τη Θεσσαλία