Tag Archive | "Κατάρτιση"

Tags: , ,

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Posted on 21 Οκτωβρίου 2020 by admin

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) Έτους 2019», προτίθεται να διοργανώσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ υλοποιούμενα από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα 1-49 του έτους 2019 για εργαζομένους που δεν συμμετείχαν σε προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% για έτος 2018. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της εγκυκλίου.

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιδοτούνται με 200 ευρώ για τις 40 ώρες κατάρτισης. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων έχει περιοριστεί στα 15 άτομα ανά τμήμα ενώ θα τηρούνται όλες οι υγειονομικές συστάσεις για την προφύλαξη όλων.

Για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 θα πρέπει να προσκομίσουν στον ΣΘΕΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δήλωση συμμετοχής, την οποία μπορούν να λάβουν επικοινωνώντας στο email: education@sthev.grή από τα γραφεία του ΣΘΕΒ
 • Φωτοαντίγραφο διπλής όψης της αστυνομικής ταυτότητας
 • Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ
 • Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ για τη διασταύρωση του ΑΡ. Μητρωου ΙΚΑ και του ΑΜΚΑ
 • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων όπου θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στην τράπεζα με πρώτο ή μοναδικό όνομα του καταρτιζόμενου
 • Τίτλο σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και καταθέσεις δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια: κα Ευαγγελοπούλου Ελένη, τηλ. 2410555507.

Comments (0)

Tags: , ,

Προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από το ΓΕΩΤΕΕ

Posted on 24 Αυγούστου 2020 by admin

Το Γεωτεχνικο επιμελητηριο ελλαδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Καταρτιση και πιστοποιηση ικανοτητων και δεξιοτητων εργαζομενων στον κλαδο διαχειρισης αγροτικων αποβλητων και στην υγιεινη, ασφαλεια και ποιοτικο ελεγχο τροφιμων» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικοτητα | επιχειρηματικοτητα | καινοτομια 2014-2020»

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση 865 εργαζομένων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εξ αποστάσεως κατάρτιση (elearning) διάρκειας 120 ωρών(28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη)
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ (5 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης)
 • Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ Ν ISO/IEC 17024

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

Α) Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων με 120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) και  Β) Στέλεχος επεξεργασίας, μεταποίησης, υγιεινής, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων με 120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Αναφορικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου (ανεξαρτήτως ειδικότητας) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.katartisi.geotee.gr, ενώ για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις στείλτε e-mail: katartisi@geotee.gr

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ευκαιρίες κατάρτισης εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις

Posted on 09 Μαΐου 2019 by admin

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις, ενημερώνει τους συλλόγους μέλη της ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ μικρων επιχειρησεων (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2018 με ημερομηνία υποβολής προτάσεων για αξιολόγηση την 6η Μαΐου 2019 και ώρα 12:00  και ημερομηνία λήξης την 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 24:00.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν αποδείξει πως είναι ένα βασικό εργαλείο κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών μας, ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας αποφάσισε να συμμετέχει στα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2018 με τη μορφή υποστήριξης των σωματείων μελών της. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης  εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης δεσμεύεται και με την επόπτευση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49» για μέλη της που θα υλοποιήσουν προγράμματα.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ(1-49)  αλλά και νεοεισερχομένων  στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον στόχος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας είναι να παραμείνει εγγυήτρια της συνοχής και της αλληλεγγύης των πρωτοβάθμιων σωματείων της, λειτουργώντας υποστηρικτικά και προς την κατεύθυνση του οφέλους των επιχειρήσεων.

           Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων:

 • Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2018 έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 1- 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%).

Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:

 • Μέλη και Μη μέλη των δικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων .

 

Καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν:

Α) Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μελών των Εμπορικών Συλλόγων καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη μελών των Εμπορικών Συλλόγων (καταρτιζόμενοι τύπου Α).

Β) Σημερινοί άνεργοι, οι οποίοι θα πρέπει να είχαν την ιδιότητα του εργαζόμενου κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 31-12-2017και να διαθέτουν από 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 175 το μέγιστο στον ίδιο εργοδότη (καταρτιζόμενοι τύπου Β).

Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.  

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Posted on 21 Ιανουαρίου 2019 by admin

 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) Έτους 2018», προτίθεται να διοργανώσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ υλοποιούμενα από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών για εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους, διάρκειας 40 ωρών.

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιδοτούνται με 200 ευρώ για τις 40 ώρες κατάρτισης.

Για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 θα πρέπει να προσκομίσουν στον ΣΘΕΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δήλωση συμμετοχής, την οποία μπορούν να λάβουν από τα γραφεία του ΣΘΕΒ.
 • Φωτοαντίγραφο διπλής όψης της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ.
 • Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ για τη διασταύρωση του ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ και του ΑΜΚΑ.
 • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων όπου θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στην τράπεζα με πρώτο ή μοναδικό όνομα του καταρτιζόμενου.
 • Τίτλο σπουδών.

Comments (0)

Tags: , ,

Έναρξη προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Posted on 13 Οκτωβρίου 2016 by admin

Η Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις, ενημερώνει τους συναδέλφους ότι υλοποιούνται πρόγραμματα επαγγελματικής  κατάρτισης από τον Ο.Α.Ε.Δ για το έτος 2016.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν αποδείξει πως είναι ένα βασικό εργαλείο κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών μας, ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.

Η Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας αποφάσισε να συμμετέχει στα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2016 με τη μορφή υποστήριξης των σωματείων μελών της. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης  εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης δεσμεύεται και με την επόπτευση των προγραμμάτων κατάρτισης για μέλη που θα υλοποιήσουν προγράμματα. Πρωταρχικός στόχος της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας είναι να παραμείνει εγγυήτρια της συνοχής και της αλληλεγγύης των πρωτοβάθμιων σωματείων της, λειτουργώντας υποστηρικτικά και προς την κατεύθυνση του οφέλους των επιχειρήσεων.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης..
 • Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
 • Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
 • Το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
 • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Συμπληρώνεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης)
 2. Έντυπο Καταχώρησης Στοιχείων Εργαζόμενου

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά για τον εργαζόμενο που θα συμμετάσχει μέσω της Επιχείρησης στην οποία εργάζεται:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων (η σελίδα όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN)
 4. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση ή Φορολογική Ενημερότητα)

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και τα προτείνουμε ιδιαιτέρως για τους εργαζόμενους οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτά.

 

Για  το λόγο αυτό  καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στους παρακάτω κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους  οι οποίοι είναι:

 

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

– ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙΣ ΠΥΛΗΣ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

– ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ π. ΔΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΄΄ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ΄΄

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –

  ΑΡΤΑΣ

 

έως τις 17/10/2016 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα Κατάρτισης του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας στην Ιταλία

Posted on 12 Ιουλίου 2016 by admin

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ διοργάνωσε πρόγραμμα κατάρτισης στην περιοχή της Umbria της Ιταλίας μέσω του εγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας με τίτλο «Building Intelligent Interactive Tutors: Adult trainee-centered strategies for lifelong e-learning». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 8 εκπαιδευτές ενηλίκων/ συνεργάτες του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας οι οποίοι καταρτίστηκαν για το διάστημα 25/06/2016 έως 06/06/2016 στις εγκαταστάσεις του φορέα European Grants International Academy (EGINA) αλλά και του Πανεπιστημίου της Περούτζια.

Οι δραστηριότητες και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του σχεδίου, αφορούσε στην παρακολούθηση ενός ειδικευμένου και δομημένου σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης  με θέμα την ηλεκτρονική μάθηση την ενσωμάτωσή της στην εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτών/επιμορφωτών ενηλίκων στις σύγχρονες πρακτικές και εξελίξεις του κλάδου.

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων του ΑΚΕΘ με την συμμετοχή τους στο προτεινόμενο σχέδιο είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και τις ικανότητές τους ώστε :

 • να μεταβληθούν από εκπαιδευτές σε καθοδηγητές ενηλίκων
 • να μεταβληθούν σε e-tutor όπως «προστάζουν» οι σύγχρονοι μέθοδοι ηλεκτρονικής μάθησης
 • να επιμορφωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • να γίνουν κοινωνοί των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής μάθησης και την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των ενήλικων ομάδων στόχων
 • να θέτουν σκοπούς και εκπαιδευτικούς στόχους κατάλληλους για την ομάδα-στόχο
 • να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης για την δημιουργία και την διαχείριση των εκπαιδευτικών τους ενοτήτων, καθώς και για την επικοινωνία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων

 

Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ιταλία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε νέα μέρη, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας Ευρωπαϊκής χώρας που αν μη τι άλλο παρουσιάζει έντονο πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Μεταξύ των τοποθεσιών που επισκέφτηκαν αλλά και ξεναγήθηκαν ως μέρος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του προγράμματος ήταν:

 • η πόλη της Περούτζια
 • η πόλη της Ασίζης και ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου
 • η Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων (Basilica di Santa Maria degli Angeli)
 • η πόλη του Folingo
 • η πόλη της Φλωρεντίας και η φημισμένη Uffizi galerry

Ενώ επισκέφτηκαν και το Ελληνικό Προξενείο στην Περούτζια όπου και διέμεναν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισής τους.

Το σεμινάριο κατάρτισης που παρακολούθησαν οι καταρτιζόμενοι τελεί υπό την έγκριση, αναγνώριση και πιστοποίηση της Περιφέρειας της Umbria της Ιταλίας γεγονός που καταδεικνύει την σημασία αλλά και την βαρύτητά του στην επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης: http://up.aketh.gr/courses/AKETH100/, info@aketh.gr, 2431024697

Comments (0)

Δεκέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC