Ειδήσεις

Πρόγραμμα Κατάρτισης του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας στην Ιταλία


Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ διοργάνωσε πρόγραμμα κατάρτισης στην περιοχή της Umbria της Ιταλίας μέσω του εγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας με τίτλο «Building Intelligent Interactive Tutors: Adult trainee-centered strategies for lifelong e-learning». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 8 εκπαιδευτές ενηλίκων/ συνεργάτες του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας οι οποίοι καταρτίστηκαν για το διάστημα 25/06/2016 έως 06/06/2016 στις εγκαταστάσεις του φορέα European Grants International Academy (EGINA) αλλά και του Πανεπιστημίου της Περούτζια.

Οι δραστηριότητες και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του σχεδίου, αφορούσε στην παρακολούθηση ενός ειδικευμένου και δομημένου σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης  με θέμα την ηλεκτρονική μάθηση την ενσωμάτωσή της στην εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτών/επιμορφωτών ενηλίκων στις σύγχρονες πρακτικές και εξελίξεις του κλάδου.

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων του ΑΚΕΘ με την συμμετοχή τους στο προτεινόμενο σχέδιο είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και τις ικανότητές τους ώστε :

 • να μεταβληθούν από εκπαιδευτές σε καθοδηγητές ενηλίκων
 • να μεταβληθούν σε e-tutor όπως “προστάζουν” οι σύγχρονοι μέθοδοι ηλεκτρονικής μάθησης
 • να επιμορφωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • να γίνουν κοινωνοί των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής μάθησης και την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των ενήλικων ομάδων στόχων
 • να θέτουν σκοπούς και εκπαιδευτικούς στόχους κατάλληλους για την ομάδα-στόχο
 • να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης για την δημιουργία και την διαχείριση των εκπαιδευτικών τους ενοτήτων, καθώς και για την επικοινωνία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων

 

Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ιταλία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε νέα μέρη, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας Ευρωπαϊκής χώρας που αν μη τι άλλο παρουσιάζει έντονο πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Μεταξύ των τοποθεσιών που επισκέφτηκαν αλλά και ξεναγήθηκαν ως μέρος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του προγράμματος ήταν:

 • η πόλη της Περούτζια
 • η πόλη της Ασίζης και ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου
 • η Βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων (Basilica di Santa Maria degli Angeli)
 • η πόλη του Folingo
 • η πόλη της Φλωρεντίας και η φημισμένη Uffizi galerry

Ενώ επισκέφτηκαν και το Ελληνικό Προξενείο στην Περούτζια όπου και διέμεναν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισής τους.

Το σεμινάριο κατάρτισης που παρακολούθησαν οι καταρτιζόμενοι τελεί υπό την έγκριση, αναγνώριση και πιστοποίηση της Περιφέρειας της Umbria της Ιταλίας γεγονός που καταδεικνύει την σημασία αλλά και την βαρύτητά του στην επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης: https://up.aketh.gr/courses/AKETH100/, info@aketh.gr, 2431024697

Προηγούμενο άρθρο Δράσεις κοινωνικής προστασίας στη Θεσσαλία μέσω ΕΣΠΑ
Επόμενο άρθρο Σύλληψη δύο ημεδαπών για απόπειρα κλοπής