Tag Archive | "Επιχειρηματικότητα"

Tags: , ,

Ημερίδα για την ενίσχυση της νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Posted on 08 Νοεμβρίου 2019 by admin

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, έχοντας στον πυρήνα της δράσης και του ενδιαφέροντός του την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών, σας προσκαλεί στην Ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώνει για την ενίσχυση της Nεανικής και Kοινωνικής επιχειρηματικότητας, την Τετάρτη 13.11.2019, στα γραφεία του ΙνΑνΕπ στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα συζητηθούν τρόποι για την ενίσχυση της εμπλοκής κυρίως των νέων σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε αστικές και αγροτικές περιοχές όπως αυτές προκύπτουν από τις δράσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Συν τοις άλλοις, θα παρουσιαστούν ευκαιρίες για εκπαίδευση και training των νέων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των προαναφερθέντων προγραμμάτων που υλοποιεί το ΙνΑνΕπ, καθώς επίσης θα δοθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, συμπληρώστε τη  φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να απευθύνεστε Δευτέρα με Παρασκευή ( 09:30 – 16:30) στις κυρίες Μπαχούση Τζούλια και Φιλαρέτη Πάκα, στο τηλέφωνο 2410 626943.

Comments (0)

Tags: , , ,

Σύσκεψη για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία

Posted on 18 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Σύσκεψη για την κατάρτιση σχεδίου δράσης με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως έκανε γνωστό ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, εν όψει της επικείμενης ενεργοποίησης των δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διαμορφώσει και να συντονίσει ένα Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων των πόρων που θα διατεθούν μέσω του ΠΕΠ μέσω:

 • μόχλευσης, συγχρονισμού και κλιμάκωσης δράσεων με έντονα θετικές επενέργειες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους συλλογικούς φορείς της επιχειρηματικότητας·
 • ανάληψης πρωτοβουλιών περιορισμού διοικητικών βαρών και βελτίωσης του χρόνου ανταπόκρισης σε κρίσιμα για τους επιχειρηματίες θέματα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (π.χ., αδειοδοτήσεις, εξόφληση τιμολογίων, κ.ά.α.)·
 • υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης καλών πρακτικών και υποδειγμάτων.

Για τη δόμηση του Σχεδίου Δράσης προτιθέμεθα ν’ ακολουθήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Πρωτοβουλίας “Small Business Act για την Ευρώπη” (COM(2008) 394 τελικό της 25.6.2008) όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει, ήτοι:

 1. Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να προοδεύουν και στο οποίο η επιχειρηματικότητα ανταμείβεται με έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, παροχή υποστήριξης και συμβουλών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ειδικές ομάδες-στόχους (π.χ., γυναίκες, μειονότητες, νέοι)·
 2. Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης·
 3. Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»·
 4. Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των επιχειρήσεων·
 5. Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις ανάγκες των επιχειρήσεων: διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις (ΠΕΠ και τομεακά προγράμματα)·
 6. Διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και δημιουργία νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές·
 7. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά·
 8. Προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις καθώς και όλων των μορφών καινοτομίας·
 9. Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις ώστε να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες ·
 10. Ενθάρρυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων ώστε να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών·

Προφανώς, από τους παραπάνω τομείς παρεμβάσεων θα επιλεγούν εκείνοι για τους οποίους μπορούμε να σχεδιάσουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις με ισχυρές επιπτώσεις».

Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν τα επιμελητήρια της Θεσσαλίας, ο ΣΘΕΒ, ο ΣΒΘΚΕ, το ΤΕΕ, το ΟΕΕ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών Εμπορικών Συλλόγων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, συζητήθηκε ακόμη ο προγραμματισμός δράσεων υποστήριξης επιχειρηματικότητας περιόδου 2018-2019 των συλλογικών φορέων της επιχειρηματικότητας και έγινε ανταλλαγή απόψεων για κοινές ή συμπληρωματικές δράσεις ή απαραίτητες πρωτοβουλίες.

Comments (0)

Tags: , ,

Δράσεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Posted on 02 Οκτωβρίου 2017 by admin

Τη στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας παρουσίασαν στη Λάρισα, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, σε περίπου 200 εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και φορέων της πόλης  και της ευρύτερης περιοχής, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.

Η διοίκηση της Τράπεζας διαβεβαίωσε τον παραγωγικό και επιχειρηματικό κόσμο της Λάρισας, ότι η Τράπεζα Πειραιώς ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ιδιωτικού τομέα, στηρίζει την παραγωγική, επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα των πελατών της μέσα από εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Αναφερόμενη στο θέμα του πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος που αναμένεται να ολοκληρωθεί, υπογράμμισε τη σημασία της πρόσφατης δήλωσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα ότι η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προέβη έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές και ενέργειες για την ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεων και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, και επεσήμανε ότι είναι ταυτόσημη με την επίσημη θέση της Τράπεζας Πειραιώς ότι τα θέματα που απασχόλησαν τον έλεγχο αντανακλώνται επαρκώς στις δημοσιευθείσες λογιστικές καταστάσεις της Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια των  ομιλιών έμφαση δόθηκε στο ρόλο και τις προοπτικές του αγροτικού τομέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της τράπεζας έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξης της οικονομίας. Ταυτόχρονα τόσο ο κ. Χαντζηνικολάου όσο και ο κ. Μεγάλου, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της οικονομίας και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις η ανάπτυξη της οικονομίας θα φθάσει ή και θα ξεπεράσει το 1% ή και το 1,5% για το 2017.

Σημειώνεται ότι οι νέες επιχειρηματικές χορηγήσεις της Τράπεζας το 2015 και 2016 έφθασαν τα €2 δισ. το χρόνο και συνολικά υπερβαίνουν τα €40 δισ. Στο χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι  χρηματοδοτήσεις υπερβαίνουν τα €20 δισ. σε σύνολο δανείων περίπου €60 δισ. Στόχος μας είναι η ετήσια αύξηση των χρηματοδοτήσεων και να φθάσουμε στο τέλος του 2020, τα €5 δισ. ετησίως από τα €2 δισ. που ήταν το 2016.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος  της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, τόνισε ότι «η χώρα, το τραπεζικό σύστημα και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν εισέλθει σε περίοδο ομαλοποίησης με θετικές προοπτικές για το μέλλον καθώς παρατηρείται βελτίωση των οικονομικών δεικτών και λαμβάνονται θετικά μηνύματα από τους διεθνείς επενδυτές. Οι εξελίξεις αυτές, μαζί με την άρση της αβεβαιότητας  με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού». Σύμφωνα με τον κ. Χαντζηνικολάου «είναι εξαιρετικής σημασίας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η επικείμενη τρίτη αξιολόγηση  και να συνοδευτεί από ένα συντονισμένο σχέδιο προσέλκυσης  επενδύσεων.

«Αυτό» όπως είπε «προϋποθέτει  σταθερότητα, οικονομική, φορολογική, νομοθετική και πολιτική για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο θα διευκολύνει την επιστροφή καταθέσεων και θα ενισχύσει τη διάθεση των επιχειρηματιών να επενδύσουν και να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο. Παρά το γεγονός όμως ότι η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία ώστε να είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, παρουσιάζει αδυναμίες σε τομείς όπως η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, της απονομής δικαιοσύνης, της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, που δεν ευνοούν τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος. Στην ουσία, πρέπει όλοι μαζί, το  κράτος, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, και οι πολίτες να στείλουμε το μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοικτή σε επενδύσεις με βάση ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που να λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να μπορεί να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας συμβάλλοντας στην δημιουργία απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ευημερία. Ήδη, οι τράπεζες είναι ισχυρές κεφαλαιακά, βελτιώνουν τη ρευστότητά τους και επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της πρόκλησης των προβληματικών δανείων, στηρίζοντας παράλληλα την οικονομία».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε ότι «γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές καλές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που βλέπουν τις ευκαιρίες και έχουν διάθεση να επενδύσουν και να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο. Γνωρίζουμε όμως καλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η παρατεταμένη ύφεση και η βίαιη αποδιάρθρωση μεγάλων τμημάτων της οικονομίας, η έλλειψη ρευστότητας, η μειωμένη ζήτηση και τα μειωμένα εισοδήματα, οι συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών αλλά και οι χρόνιες παθογένειες όπως η γραφειοκρατία, έχουν τραυματίσει τον παραγωγικό ιστό της χώρας και αποθαρρύνουν την αποκατάσταση του επενδυτικού κλίματος».

«Εμείς ως Τράπεζα, είπε ο κ. Μεγάλου «είμαστε έμπρακτα δίπλα στους επιχειρηματίες τους επενδυτές, τους εξαγωγείς, τους αγρότες, όσους έχουν νέες ιδέες, καινοτομούν και δημιουργούν εμπορεύσιμες αξίες. Αυτό το επιτυγχάνουμε λειτουργώντας πελατοκεντρικά, κατανοώντας επακριβώς τις ανάγκες τους και προσφέρονταςτις πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες λύσεις». Τόνισε δε ότι «οι ανάγκες αυτών που παράγουν και επιχειρούν ή θέλουν να επενδύσουν δεν περιορίζονται στην χρηματοδότηση αν και αυτή παραμένει στο κέντρο κάθε δραστηριότητας. Οι ανάγκες τους είναι σύνθετες ώστε κάθε απόφαση, κάθε βήμα να έχει εξασφαλισμένη την επιτυχία. Για αυτό η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει όχι μόνο στη χρηματοδότηση αλλά ευρύτερα στην πολύπλευρη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας».

Comments (0)

Tags: , ,

Νούσιος: Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον καιρό της κρίσης

Posted on 12 Μαΐου 2017 by admin

Στα χρόνια της κρίσης, το τοπίο της ελληνικής οικονομίας είναι θολό: η ανεργία καλπάζει, οι φοροεπιδρομές «στραγγαλίζουν» τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που -αν δε βάλουν λουκέτο- κατά κύματα ταξιδεύουν τα… ΑΦΜ και τις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία, οι νέοι επιστήμονες να μεταναστεύουν σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου το πτυχίο και οι ικανότητές τους αναγνωρίζονται και (αντ)αμείβονται ανάλογα.

Κι αν τα παραπάνω μεταφράζονται σε παρόν και μέλλον… ζοφερό για την επιχειρηματικότητα, δε σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης.

Τα κίνητρα και οι ευκαιρίες

Παρά τα εμπόδια και τον δικαιολογημένο φόβο, οι Έλληνες διαθέτουν την κουλτούρα του επιχειρείν. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 2015, με την χώρα μας να βρίσκεται στην πρώτη θέση των χωρών καινοτομίας.

Οι νέοι επιχειρηματίες δεν εκλείπουν. Ιδέες υπάρχουν, η νεανική επιχειρηματικότητα (μέσω των start-ups και όχι μόνον) είδε στην κρίση όχι μόνο αδιέξοδο αλλά και ευκαιρία.Η ενίσχυση των επιχειρηματικών ιδεών από νέους ανθρώπους και η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα και την απορρόφηση των ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων κατάρτισης,οφείλει να είναι ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα.

Ένας ακόμη τομέας που αναπτύσσεται ταχύτατα διεθνώς και στον οποίο πρέπει να δοθεί βάρος και στην Ελλάδα είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα, όπως και η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας,που κερδίζει έδαφος σιγάσιγά και εισέρχεται στον χώρο δυναμικά.

Ένας παράγοντας που διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεώνείναι οι νέες τεχνολογίες. Παρ’ ότι η χώρα μας υστερεί σε δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη, στην ελληνική επιχειρηματική πρακτική υπάρχουν παραδείγματα επιτυχούς απορρόφησης, προσαρμογής και διάχυσης της τεχνολογίας.

Πολλές επιχειρήσεις που επέλεξαν να καινοτομήσουν μέσα στην κρίση βγήκαν κερδισμένες, καθώς επανατοποθέτησαν δυναμικά τον εαυτό τους με ανανεωμένους όρους στην αγορά και στον χώρο ανταγωνισμού τους.

Η ευθύνη και ο ρόλος του κράτους

Βασικά εμπόδια στην καινοτομία είναι τα λεγόμενα «εξωτερικά», που περιλαμβάνουν την έλλειψη υποδομής, την έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας, τα μη κατάλληλα εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης, παθογένειες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την ελληνική περίπτωση.

Η κρίση ξεγύμνωσε τις μακρόχρονες δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που εμποδίζουν την παραγωγικότητα, όπως η δομή της -που αποθαρρύνει τις επενδύσεις-, ο διογκωμένος και μη αποδοτικός δημόσιος τομέας, η δομή της αγοράς εργασίας που περιορίζει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και η ευρεία εξάπλωση της παραοικονομίας.

Από το 2007 και έπειτα, η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται σε συνεχή συρρίκνωση. Το αίσθημα αβεβαιότητας, κινδύνου και ανασφάλειας είναι υψηλό, οι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς, οι ρυθμοί λειτουργίας της κοινωνίας διαταράσσονται, η παραγωγή και η κατανάλωση μειώνονται, οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις περιορίζονται σημαντικά, τα προβλήματα ρευστότητας στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις εντείνονται και η ύφεση μετατρέπεται ραγδαία σε κρίση απασχόλησης…

Μέσα σε ένα τέτοιο ασφυκτικό περιβάλλον, το κράτος καλείται να βρειαπαντήσεις…

 

Η παραγωγική επανάσταση

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε στην χώρα μας ένα ουσιαστικό μεσομακροπρόθεσμο εθνικό στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών προς αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο οι οποίες θα εξασφαλίσουν ένα ελκυστικό οικονομικό περιβάλλον.

Κρίνεταιέτσι επιτακτική η υιοθέτηση δράσεων που θα οδηγήσουν τη χώρα σταδιακά από την ύφεση και τη λιτότητα, σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Αυτό που χρειάζεται είναι οργάνωση, δημιουργία ευκαιριών, προσέλκυση επενδύσεων και κυρίως ολική αναδιάρθρωση του μοντέλου της παραγωγικής διαδικασίας. Για την «παραγωγική ανασυγκρότηση» έχει γίνει πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια. Για δημιουργηθούν νέες -σταθερές- θέσεις εργασίας, χρειάζεται μια «παραγωγική επανάσταση», ως απάντηση στην αναδιανομή της φτώχειας και της ανέχειας.

Για να γίνει πράξη, πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της άδικης φορολογίας, γρήγορη απονομήδικαιοσύνης, ανοικτές τράπεζες με χρηματοδοτήσεις σε υγιείς κι εξωστρεφείς παραγωγικές δυνάμεις, μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών.Στόχος της νέας αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η άρση των καθημερινών εμποδίων, με βασικότερο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας.

Ο καλύτερος τρόπος να ξεπεραστεί με επιτυχία η οικονομική κρίση είναι η ανάδυση μιας «επιχειρούσας κοινωνίας», που θα στηρίζεται στη γνώση, τη δημιουργικότητα και την τόλμη. Αν το κράτος, μαζί με την ευρηματικότητα του σκληραγωγημένου ιδιωτικού τομέα, βάλει το χεράκι του ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, η Ελλάδα θα μπορεί να ατενίζει ξανά το μέλλον της με πιο… ζωντανά χρώματα.

Του Κωνσταντίνου Γ. Νούσιου, Δικηγόρου, Θεμ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

1ο Roadshow Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας StartingUP στη Λάρισα

Posted on 10 Φεβρουαρίου 2017 by admin

Μετά το πετυχημένο πέρασμα από την Πελοπόννησο και την Βόρεια Ελλάδα, το 1ο Roadshow Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας StartingUP έρχεται στην Λάρισα.

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου στις 17:30 στο Επιμελητήριο Λάρισας, θα πραγματοποιηθούν δύο ανοιχτές συζητήσεις. Η πρώτη συζήτηση θα διεξαχθεί μεταξύ εκπροσώπων επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων, με θέμα “Η εφαρμογή της Καινοτομίας στην Επιχειρηματικότητα και η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση”. Συμμετέχουν εκπρόσωποι του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρεια Θεσσαλίας, του Επιμελητηρίου Λάρισας, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, του Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης, του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) από Αθήνα και του τοπικού Συνδέσμου της Θεσσαλίας.

 

Η  δεύτερη συζήτηση θα διεξαχθεί μεταξύ εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Θεσσαλίας με θέμα “Την Τοπική Καινοτομία και η Εκπαίδευση”. Συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Θεσσαλίας, του Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Θεσσαλίας,  του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  του TEI Θεσσαλίας.

 

Τις δύο συζητήσεις  συντονίζει ο Ορέστης Ματσούκας,ιδρυτής της OramaGroup. Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  και της νέας Μηχανής Αναζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, FindApp.gr .

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους το ζητήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες στο startingup.eu/roadshow/larisa/

 

Πληροφορίες για την εκδήλωση:

 

Πότε: Τρίτη 14 Φεβρουαρίου  2017 (Ώρα προσέλευσης: 17:30)

Πού: Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44, Λάρισα 412 22)

Website: StartingUp.eu/roadshow/larisa/

Τηλέφωνο: 211 4098984

Email: contact@startingup.eu

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 95 εκατ. ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Posted on 31 Ιανουαρίου 2017 by admin

Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 95 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Τις επόμενες ημέρες η Περιφέρεια πρόκειται να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή του φορέα διαχείρισης των εν λόγω προγραμμάτων προκειμένου στη συνέχεια να προκηρυχθούν τα προγράμματα που θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

Το «πράσινο φως» για την ενεργοποίηση των προγραμμάτων «άναψε» στη συνάντηση που είχαν σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκολή.

Παράλληλα, ο κ. Π. Κορκολής ενημέρωσε αναλυτικά τον κ. Κ. Αγοραστό για το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας να ενεργοποιηθούν τρία ταμεία που έχουν ήδη συσταθεί και να συσταθούν άλλα δύο για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των επενδύσεων στις υποδομές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να συσταθούν δύο καινούργια ταμεία:

 • Το Ταμείο Υποδομών, με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και ισόποσα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα αναλάβει και τη διαχείρισή του. Στόχος είναι οι επενδύσεις σε υποδομές με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε τομείς όπως η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και επιχειρήσεων και η αναβάθμιση σχολείων. Τα έργα που θα επιλεγούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Υποδομών θα πρέπει να βασιστούν στο μοντέλο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
 • Το Ταμείο Μικροπιστώσεων, που θα χορηγεί χαμηλά κεφάλαια έως 10.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που θέλουν να ξεκινήσουν επαγγελματική δραστηριότητα.

Έχουν ήδη συσταθεί και πρόκειται να ενεργοποιηθούν:

 • Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, χρηματοδοτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκτός από τη συνεπένδυση, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο θα αναλάβει και τη διαχείρισή του νέου Ταμείου και ήδη έχει προκηρύξει τις προσκλήσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι βασικοί τομείς επενδύσεων, μέσω του νέου Ταμείου, που θα λειτουργεί με τη μορφή πλατφόρμας, είναι οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Στόχος, τα επόμενα χρόνια να μοχλευθεί περί το 1 δισ. ευρώ, μέσω συμμετοχών στις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων.
 • Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που θα αποτελέσει μετεξέλιξη του υφιστάμενου ταμείου, που λειτουργεί σήμερα υπό την ομπρέλα του ΕΤΕΑΝ. Το Ταμείο θα προικοδοτηθεί με 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, τα οποία θα μοχλευθούν με χρήματα των ελληνικών τραπεζών, με στόχο την παροχή χαμηλότοκων δανείων προς επιχειρήσεις.
 • Το Ταμείο «Εξοικονομώ», που ενεργοποιείται με 320 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και σε συνδυασμό με άλλα 140 εκατ. ευρώ που θα συνεισφέρουν οι τράπεζες, θα χρηματοδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση 38.000 περίπου κατοικιών μέσω του ΕΤΕΑΝ.

ΕΣΠΑ

Στη συνάντηση έγινε συζήτηση και για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό να τονίζει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 2017.

Ταυτόχρονα, ο κ. Κ. Αγοραστός ενημέρωσε τον κ. Π. Κορκολή για την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας υπογραμμίζοντας ότι

-υπερκαλύφθηκαν οι στόχοι του 2016,

-«τρέχουν» προκηρύξεις σε μια σειρά από προγράμματα

-ενώ έχουν ήδη ενταχθεί 27 καινούργια έργα συνολικού προϋπολογισμού 69,4 εκατ. ευρώ.

ΔΗΛΩΣΗ

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε:

«Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε χαρακτηρίσει το 2017 ως Έτος της Παραγωγής. Προς την κατεύθυνση αυτή ενεργοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της υγιούς, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και ιδίως των επιχειρηματικών προσπαθειών από νέους ανθρώπους. Εμείς πιστεύουμε στις μικρομεσαίες δυνάμεις κι όχι το Μεσσιανισμό».

Comments (0)

Tags: , ,

Διήμερο για την Κοινωνική Οικονομία των ορεινών περιοχών

Posted on 21 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο εκδήλωσης για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα των ορεινών περιοχών, την Πέμπτη15 Δεκεμβρίου 2016 το απόγευμα και την Παρασκευή 16 Δεκέμβριου το πρωί. Η εκδήλωση με τίτλο:«Αναπτύσσοντας Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ορεινή Ελλάδα»,έγινε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014 στο πλαίσιο του Έργου «Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας» του Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο Δήμος Πύλης και το NorwegianInstituteofWoodTechnology.

Την εκδήλωση,που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης στην Λυγαριά Τρικάλων, τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας Καθηγητής Γούλας Παναγιώτης, από τον Δήμο Πύλης οι κ.κ.:  Άρης Τζάνης, Αντ/χος Πολιτικής Προστασίας & Αθλητισμού, Χρ. Νάκος, δημ. σύμβουλος &μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θ. Γιαννωτάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Πύλης, Ε. Αλέκος, Αντ/ρχος Οικονομικών,  Β. Κατσίβελος, δημ. Σύμβουλος, Κ. Κρούπης, δημ. σύμβουλος και ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. Χρ. Μπακάλης. Συμμετείχαν επίσης αρκετοί κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής, ενώ χαιρετισμό έστειλαν οι βουλευτές του Νομού κ.κ. Σιμορέλης Χρήστος και  Σκρέκας Κωνσταντίνος.

Οι ομιλίες που έγιναν από τους 12 διακεκριμένους επιστήμονες – εισηγητές της εκδήλωσης αφορούσαν την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από μέλη της ομάδας έργου του ΑΙΘΗΚΟΥ καθώς και επιμέρους θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται ή μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, στα ορεινά του Δήμου Πύλης. Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα παρουσίασης καλών πρακτικών κοινωνικών επιχειρήσεων από την περιοχής μας, καθώς επίσης και ανάπτυξης διαλόγου με επιχειρηματίες της περιοχής του Δήμου Πύλης και φορείς, στο πλαίσιο δύο στρογγυλών τραπεζιών και τις δύο ημέρες.

Την 1ηημέρα οι θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ήταν: «Τουρισμός – Τρόφιμα – Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα» και εισηγητές ήταν οι: Δρ. Τρίγκας Μάριος – Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κουτής Βάιος, στέλεχος ΚΕΝΑΚΑΠ, Δρ. Μανούρας Αθανάσιος – Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δρ. Βογιατζή Ελένη, Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Θεσσαλίας και Δρ. Συρακούλης Κλεάνθης, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και ο κ. Σιδέρης Γεώργιος εκπρόσωπος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ».

Την 2ηημέρα αναπτύχθηκαν οι θεματικές ενότητες: «Κτηνοτροφία – Δάση – Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα» με εισηγητές τους κ.κ.: Χρήστο Γκρέκο, Εκπρόσωπο ΣΘΕΒ, Δρ. Καραγκούνη Γλυκερία- Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δρ. Καντά Δημήτριο, Καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΜπλιάτσοΚων/νο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», Δρ. Παλάσκα Δημήτριο, Σ.Υ.ΣΤ.Α.Δ.Α. – Διδάκτορα Δασικής Οικονομικής και Δρ. Παπαδόπουλο Ιωάννη, Καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συντονιστής και στα 2 στρογγυλά τραπέζια ήταν ο δημοσιογράφος Κώστας Καραποστόλης.

Μέσα από τη συζήτηση και τις 2 ημέρες που έγινε και την ανταλλαγή απόψεων, αναδείχθηκε η ανάγκη που υπάρχει για τους επιχειρηματίες των ορεινών περιοχών για ενημέρωση και κατάρτισή τους γύρω από ζητήματα που αφορούν εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικής δράσης και η βαρύτητα που θα πρέπει να δοθεί στο εξής στη διαφοροποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την πιστοποίησή τους όσον αφορά την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στους χρήστες/καταναλωτές, η αναγκαιότητα για ανάπτυξη συνεργειών και δικτυώσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, την συστηματική προβολή των παραγόμενων προιόντων/υπηρεσιών και τέλος την ανάγκη που υπάρχει για στήριξη των επιχειρηματιών από τις τοπικές δημοτικές αρχές, ταυτόχρονα με τη συνεργασία που θα πρέπει να αναπτυχθεί σε διαρκή βάση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και ειδικότερα το Α.Π.Θ. και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Σημειώνεται ότι, το ερευνητικό έργο ΑΙΘΗΚΟΣ, το οποίο πλησιάζει στη λήξη του, είναι ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα, μοναδικό στη χώρα μας, που υλοποιείται στα ορεινά του Δήμου Πύλης, το οποίο διακρίθηκε και βραβεύθηκε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προτείνει ένα ολοκληρωμένο τοπικό μηχανισμό υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στοχεύοντας στη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους της περιοχής.Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του «ΑΙΘΗΚΟΥ» μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα που έχει αναπτυχθείhttp://aithikos-eeagrants.teilar.gr/

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Hμερίδα με θέμα: Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Έργων

Posted on 09 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας «Μάστερ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» διοργανώνει ημερίδα με θέμα: Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω Έργων.

Η ημερίδα έχει κεντρικό ομιλητή τον πρώην Ευρωβουλευτή και πρώην Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Ιωάννη Α. Τσουκαλά, αλλά και

 1. τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου,
 1. τον Αντιδήμαρχο Λαρισαίων, κ. Παναγιώτη Νταή
 1. τον Διευθυντή Εξαγωγών του Επιμελητηρίου Πατρών κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου,
 2. Tον Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γιάννη Κούτσικο.

Θα ακολουθήσει πάνελ επιχειρηματιών και εκπροσώπων διακεκριμένων επιχειρήσεων και φορέων:

 • Εκπρόσωπος Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)
 • Κυριακή Νάνου (Υπεύθυνη ανθρωπίνων πόρων ΙΑΣΩ Θεσσαλίας)
 • Σταύρος Τσολάκος (Πρόεδρος Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών Πάρκων Θεσσαλίας, Επιχειρηματίας)
 • Σωτήριος Σακκάς (Πρόεδρος ΔΕΥΑ Τρικάλων)
 • Μιχάλης Μαντέλας (Μηχ/γος Μηχ/κος, ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρίας)

Στην ημερίδα θα παραβρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Καθηγητής κ. Παναγιώτης Γούλας. Συντονιστές της εκδήλωσης θα είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Λεωνίδας Ανθόπουλος και ο κ. Κλεάνθης Συρακούλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην Πανεπιστημιούπολη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρες 12:00 – 14:00.

Στο πλαίσιο της ημερίδας οι ομιλητές πρόκειται να επιχειρήσουν να απαντήσουν σειρά κρίσιμων ερωτήσεων, όπως ενδεικτικά:

 • Ποιοι είναι οι παράγοντες που ρυθμίζουν την επιχειρηματικότητα;
 • Τι μας διδάσκει η Ευρωπαϊκή και τι η Διεθνής εμπειρία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας;
 • Μπορεί να νοηθεί Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσω έργων;
 • Ποια η Ελληνική εμπειρία από πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα (παραδείγματα από Τρίκαλα, Πάτρα, Στερεά Ελλάδα);
 • Τι έχουν να μας πουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες από την εμπειρία τους;

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ίδια ώρα διεξάγεται στον ίδιο χώρο εκδήλωση ανοικτής ημέρας (Open Day), προκειμένου επιχειρήσεις και φοιτητές να γνωριστούν και να διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και όχι μόνο, στην οποία προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και φοιτητές.

Comments (0)

Tags: , ,

Μάξιμος : Κίνδυνος να χαθούν κονδύλια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας!

Posted on 23 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

«Σε ποιο επίπεδο απορρόφησης βρίσκονται τα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και αν υπάρχει τελικά κίνδυνος απώλειας των κονδυλίων» ζητά να πληροφορηθεί ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με ερώτηση που συνυπογράφει. Η ερώτηση με πρώτη υπογράφουσα την βουλευτή Β΄ Αθηνών κ. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, απευθύνεται προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σταθάκη και αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με την από 22.07.2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) («Ταμείο Εγγυοδοσίας» – «Νησιωτική-Τουριστική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση») του ΕΤΕΑΝ μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016. Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο ενημέρωσε, ότι από τον Ιανουάριο 2016 έως τις 15 Ιουλίου 2016 εγκρίθηκαν δάνεια ύψους 87,7 εκατ. ευρώ, τα εναπομείναντα αδιάθετα κεφάλαια είναι ύψους 50-60 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο η απορρόφησή τους μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων».

«Παράλληλα», τονίζεται στην ερώτηση των βουλευτών της ΝΔ «μια σειρά από δημοσιεύματα αναφέρουν, ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την δημιουργία μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα προκύψει από την συγχώνευση διαφορετικών εργαλείων και θεσμών, όπως το ΕΤΕΑΝ, βρίσκει τους θεσμούς αντίθετους και, ως εκ τούτου εγκαταλείπεται αυτή η ιδέα. Θυμίζουμε τις διάφορες δηλώσεις των στελεχών της Κυβέρνησης: αρχικά ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα δημιουργηθεί ως τα τέλη του καλοκαιριού του 2015, έπειτα ότι η λειτουργία της μετατέθηκε χρονικά για τα Χριστούγεννα του 2015 και στη συνέχεια για το πρώτο τρίμηνο του 2016. Ο κ. Χαρίτσης, στις 25.07.2016, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι “θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη και αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε έναν εθνικό αναπτυξιακό φορέα”».

Και οι βουλευτές της ΝΔ καταλήγουν στην ερώτησή τους ζητώντας να τους πληροφορήσει ο αρμόδιος υπουργός για το επίπεδο απορρόφησης των προγραμμάτων του ΤΕΠΙΧ και επίσης:

 • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και ποιες σχετικές ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την προετοιμασία της.
 • Ποιος είναι τελικά ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και την ορθή και αποτελεσματική δημιουργία και διαχείριση σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας

Posted on 27 Ιουνίου 2016 by admin

Πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη  συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας την Πέμπτη 23 Ιουνίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Φαρσάλων, στα Φάρσαλα, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Καραχάλιου Άρη, των μελών του Δ.Σ του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Φαρσάλων, καθώς και με τους προέδρους και μέλη των Εμπορικών Συλλόγων Ελασσόνας, Τυρνάβου, Αλμυρού και Καρδίτσας.

Ομόφωνα εκφράστηκε η αγωνία των συναδέλφων για τη φοροκαταιγίδα που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και αναμένεται να πλήξει και τους εναπομείναντες συνεπής εμπόρους, οδηγώντας τους μαθηματικά σε «λουκέτο».

Η Ομοσπονδία για αυτόν τον λόγο καλεί τα πρωτοβάθμια σωματεία να πιέσουν με κάθε τρόπο τους κατά τόπους βουλευτές να επιμείνουν προκειμένου να αρθούν τα άδικα μέτρα και να υιοθετηθούν οι θέσεις της ΕΣΕΕ, τόσο για το ασφαλιστικό όσο και για το φορολογικό ζήτημα, όπως αυτές κατατέθηκαν πρόσφατα στην κυβέρνηση.

Παράλληλα συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτημα των «Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου» και των εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούν οι Εμπορικού Σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας μας.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι εκδηλώσεις βοήθησαν τις τοπικές επιχειρήσεις να πάρουν μια ανάσα, αυξάνοντας τον τζίρο τους, όπου αυτές οργανώθηκαν σωστά και με την συμμετοχή της πλειοψηφίας των συναδέλφων.

Τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στα κέντρα των Θεσσαλικών πόλεων θα συμπεριλαμβάνουν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και γι’ αυτό το λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας θεωρεί πως η δημιουργία τους είναι επιβεβλημένη για την περιφέρειά μας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ο.ΕΜ.Ε.Θ

Comments (0)

Tags: , ,

Ημερίδα για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ορεινές περιοχές

Posted on 07 Ιουνίου 2016 by admin

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα«Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές», διοργανώθηκε την Κυριακή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης. Συνδιοργανωτές της Ημερίδας ήταν το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο Δήμος Πύλης και το NorwegianInstituteofWoodTechnology.

Hημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014 στο πλαίσιο του Έργου «Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας» του Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Τις εργασίες της ημερίδας τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό οι βουλευτές ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α. του Νομού Τρικάλων κ.κ. Παπαδόπουλος Σάκης και Σιμορέλης Χρήστος, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Σκρέκας Κωνσταντίνος, ο πρώην Νομάρχης Τρικάλων και πρώην βουλευτής κ. Βλαχογιάννης Ηλίας,   ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσίγκας Γεώργιος, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Καθηγητής Γούλας Παναγιώτης και ο Αντιδήμαρχος Πύλης κ. Τζανής Άρης.

Σκοπός της ημερίδας, ήταν η παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου του «ΑΙΘΗΚΟΥ», στους κατοίκους, επιχειρηματίες και φορείς της ευρύτερης περιοχής και η ενημέρωσή τους πάνω σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής της μορφής επιχειρηματικής δράσης στις ορεινές περιοχές και ειδικότερα στις περιοχές του Δήμου Πύλης, που αποτελεί και την περιοχή έρευνας του έργου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από το Α.Π.Θ. και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στελέχη του Δήμου Πύλης και επαγγελματίες της περιοχής,μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Αρχικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Δρ. Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ. έκανε την παρουσίαση του έργου αναλύοντας διεξοδικά τους στόχους και τις δράσεις που περιλαμβάνει, καθώς επίσης αναφέρθηκε και στα Παραδοτέα και τα σημαντικά αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Ακολούθησε σειρά εισηγήσεων όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου ΑΙΘΗΚΟΣ.

Στην εισήγηση που ακολούθησε από τον Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, αναφορικά με τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δείχνουν πως υπάρχει εκείνη η δυναμική στις ορεινές περιοχές του Δήμου, που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων, σε τομείς που αποτελούν και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη περιοχής, όπως: η κτηνοτροφία, η δασοπονία, η γεωργία, ο ορεινός τουρισμός κ.λ.π. Ωστόσο, απαιτείται η ενημέρωση των κατοίκων και φορέων για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας, καθώς και σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, με ταυτόχρονη στήριξη από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.

Τη συνέχεια η Δρ. Παρταλίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας αποτύπωσης του κοινωνικού κεφαλαίου στην περιοχή του Δήμου Πύλης. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι, υπάρχει η απαιτούμενη δυναμική και σχέσεις εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη συνεργασιών κυρίως μεταξύ των επιχειρηματιών της περιοχής με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών επιχειρηματικών δράσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Ωστόσο, η δυναμική αυτή δε φαίνεται να εμφανίζεται και από τους Κρατικούς φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να ενδυναμώσουν την κοινωνική τους παρουσία στην περιοχή.

Η κα. Ντέρη ΔώραMA, Νομικός, επικεντρώθηκε στην αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει αρκετά κίνητρα για τη σύσταση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, ωστόσο βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν στο πεδίο των φορολογικών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων που διέπουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των προοπτικών που υπάρχουν στην περιοχή για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο Δρ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δίνουν τα ξυλώδη και μη ξυλώδη δασικά προϊόντα στην περιοχή για νέα επιχειρηματική δράση με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την αειφορία, παρουσιάζοντας δυνατότητες που υπάρχουν με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα παραδείγματα, τα οποία αποτελούν «καλές πρακτικές» και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους της περιοχής στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ακολούθησε παρουσίαση από το στέλεχος του Δήμου Πύλης, κα. Μπέκου Κωνσταντίνα, Γεωπόνο, αναφορικά με την κατάσταση της τοπικής αγοράς της Πύλης στην εποχή της κρίσης και του onlineshopρing, όπου δόθηκαν στοιχεία με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για την εμπορική αγορά της πόλης. Διαπιστώθηκε ότι, υπάρχουν αρκετές αναξιοποίητες υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το χώρο εγκατάστασης κοινωνικών επιχειρήσεων και πώλησης προϊόντων της περιοχής.

Η Δρ. Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Α.Π.Θ. αναφέρθηκε στα προβλήματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν για την ανάπτυξη του γυναικείου συνεταιριστικού κινήματος στην περιοχή αλλά και ευρύτερα στις ορεινές περιοχές, ως εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης και παραγωγής και προώθησης τοπικών προϊόντων για την δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος. Τη σκυτάλη των εισηγήσεων πήρε ο Δρ. Μανούρας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο για την παραγωγή, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων τροφίμων, ως ένα δυναμικό τομέα υιοθέτησης κοινωνικών επιχειρηματικών δράσεων, αναλύοντας τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν. Τέλος, ο Δρ. Παπαδόπουλος Σεραφείμ, Επίκουρος Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ανέλυσε διεξοδικά τις προοπτικές της κτηνοτροφικής παραγωγής στην περιοχή, ως βάση για την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεργατικών δράσεων, με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους καταναλωτές. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό όπου τέθηκαν ερωτήματα προς τους ομιλητές και έγιναν τοποθετήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο αμέσως επόμενο διάστημα, στα τέλη του Ιουνίου 2016, αναμένεται να υπάρξει σειρά αντιστοίχων δράσεων, ενημέρωσης και παρακίνησης των κατοίκων και επιχειρηματιών του Δήμου Πύλης, μέσα τη διεξαγωγή σεμιναρίων, αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης καινοτόμων ιδεών στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες.

Τις εισηγήσεις της ημερίδας, αλλά και ολόκληρο το υλικό του έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ», μπορεί να το βρει κανείς, στην ιστοσελίδα του έργου http://aithikos-eeagrants.teilar.gr/, καθώς επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης AithikosProject.

Comments (0)

Tags: , , ,

Συνάντηση ΠΕΔ Θεσσαλίας – Επιμελητηρίων με θέμα την επιχειρηματικότητα

Posted on 15 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της ΠΕΔΘ και των Προέδρων των Επιμελητηρίων Θεσσαλίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15/02/2016, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της ΠΕΔΘ όπου εκτός του Προέδρου κ. Κωτσού παρόντες ήταν ο κ. Ευαγγέλου Νικόλαος Πρόεδρος Θεματικής Επιτροπής “Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας” της ΠΕΔΘ και Δήμαρχος Ελασσόνας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Αδάμ Δημήτριος και ο κ. Παπαλέξης Δημήτριος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Γιαγιάκος Βασίλειος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κ Αντωνίου Ηλίας. Δεν παρευρέθει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, ο κ. Μπασδάνης Αριστοτέλης για προσωπικούς λόγους.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΘ κ. Κωτσός ενημέρωσε τους Προέδρους των Επιμελητηρίων ότι ο λόγος που πήρε την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης είναι ο συντονισμός συγκεκριμένων ενεργειών και η δημιουργία κοινού τόπου προκειμένου να εξειδικευτούν μέσα από συλλογικές διαδικασίες οι κατάλληλες ενέργειες που θα στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και να αναδείξουν την συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία. Χαρακτηριστικά είπε ότι το επόμενο και απαραίτητο βήμα είναι η συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι οι παρόντες Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ευαγγέλου και ο κ. Παπαλέξης. Όλοι χαιρέτησαν την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΕΔΘ που συντόνισε την συγκεκριμένη συνάντηση εργασίας και συμφώνησαν ότι στην εποχή της κρίσης όλες οι ενέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη πρέπει να είναι στοχευμένες και να είναι αποτέλεσμα ευρύτερων συνεργασιών.
Μετά από εποικοδομητικό διάλογο προγραμματίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες:
1. Άμεση συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό προκειμένου να του κοινοποιηθούν τα συμπεράσματα της συνάντησης.
2. Συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιμελητηρίων για την έκδοση ενός «πολυοδηγού» στον οποίο θα περιγράφονται τα προϊόντα της Περιφέρειας, θα καταγράφεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλία, θα προβάλλει τον τουρισμό, θα δίνει πληροφορίες κ.τ.λ.
3. Προγραμματισμός τεσσάρων συναντήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας όπου θα συμμετέχουν οι Δήμοι και οι Εμπορικοί Σύλλογοι.
Κλείνοντας τη συζήτηση ο Πρόεδρος της ΠΕΔΘ χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα χρήσιμη τη συνάντηση και τόνισε ότι ο προσδιορισμός των τριών πρώτων δράσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και μια πολύ καλή βάση για τις επόμενες συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη Θεσσαλία.

Comments (0)

Δεκέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC