Tag Archive | "Διαβούλευση"

Tags: , ,

Παράταση της διαβούλευση για το ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας

Posted on 07 Ιουλίου 2020 by admin

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), έχουν αναρτηθεί τα παραδοτέα των μελετητών στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα: Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαβουλεύσεις/Προτάσεις Έργων.

Στην διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και συλλόγων κ.α., καταθέτοντας σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις, καθώς και αποστέλλοντας συνοδευτικό υλικό στο email: xaristyl@otenet.gr, ή periv.xorsxed@thessaly.gov.gr  η ημερομηνία διαβούλευσης παρατείνετε έως και τις 20 Ιουλίου 2020, προκειμένου να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή ο σχεδιασμός. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του Σχεδίου Δράσης των Μέτρων και Δράσεων, για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι Τομείς τρωτότητας που αφορά το Σχέδιο Δράσης είναι: 1) Γεωργία – Κτηνοτροφία, 2) Δασοπονία, 3) Βιοποικιλότητα και Οικοσυστήματα, 4) Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες, 5) Υδατικοί πόροι, 6) Ακτές – Παράκτιες ζώνες, 7) Τουρισμός, 8) Ενέργεια, 9) Υποδομές – Μεταφορές, 10) Υγεία, 11) Δομημένο περιβάλλον, 12) Εξορυκτική βιομηχανία, 13) Πολιτιστική κληρονομιά, 14) Ασφαλιστικός τομέας

Οι Στόχοι και οι Πυλώνες – Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας είναι :  1) Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή. 2 ) Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης. 3) Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της Ελληνικής και Περιφερειακής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους. 4) Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής. 5) Ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της κοινωνίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σημαντικό είναι οι φορείς να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της Ανάλυσης Κόστους και της Τρωτότητας ανά προτεινόμενο Τομέα Δράσεων του ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας, το οποίο φθάνει στο ύψος των 104,270,000 €.

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Δ. Κιλελέρ για την απένταξη κοινοτήτων από τις μειονεκτικές περιοχές

Posted on 02 Οκτωβρίου 2018 by admin

Σχετικά με το προσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο αφορά στη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, (εκτός των ορεινών) επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο για το Δήμο Κιλελέραπεντάσσεται από τις μειονεκτικές περιοχές η Τ.Κ. Αγναντερής. Η μοναδική ημιορεινή κοινότητα του Δήμου μας.
Η κατάργησή της εξισωτικής αποζημίωσης θα ενισχύσει την ήδη φθίνουσα πορεία της τοπικής κοινότητας. Θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στην περιοχή αυτή και για τη συνέχιση της άσκησης γεωργικών δραστηριοτήτων.Σας τονίζουμε ότι στην Τ.Κ. Αγναντερής εκτρέφονται σήμερα περίπου 6500 αιγοπρόβατα και περίπου 650 βοοειδή. Με την κατάργηση της εξισωτικής το κόστος παραγωγής θα εκτιναχθεί καθιστώντας το μέλλον των κτηνοτρόφων μας αβέβαιο.
Είναι προφανές ότι στην κατανομή των βοσκοτόπων η χώρα αντιμετωπίζεται σαν ενιαία περιοχή( τεχνική λύση) και οι βοσκότοποι της Τ.Κ. Αγναντερής, δεν θα μπορούν πλέον να διατίθενται για τη λήψη της εξισωτικής αποζημίωσης από αγρότες άλλων περιοχών.
Όπως παρατηρούμε από το προσχέδιο,απεντάσσεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ημιορεινών περιοχών της χώρας μας. Ουσιαστικά καταργείται ο χαρακτηρισμός ημιορεινά. Οδηγούμαστε δηλαδή σε μεγαλύτερο μαρασμό της ήδη δοκιμαζόμενης Ελληνικής υπαίθρου.
Ζητούμε από την πολιτεία να προστατεύσει τους κατοίκους της Τ.Κ. Αγναντερής και όλων των αντίστοιχων περιοχών ανά την Ελλάδα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο θα κοινοποιηθεί στον Υπουργό και τον υφυπουργό του ΥΠΠΑΤ

Comments (0)

Tags: , ,

Διαβούλευση για το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Posted on 21 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

H Ειδική Γραμματεία Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)», την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 9.30 π.μ. στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, Ρούσβελτ 59, Λάρισα.

Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, καθώς η Ειδική Γραμματεία έχει αναλάβει τη διαμόρφωση του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας παρακολουθώντας, αξιολογώντας και ελέγχοντας την εφαρμογή του, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010.

Η ενεργός συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας προκειμένου η διαδικασία της διαβούλευσης να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό για τη διαμόρφωση του οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  για τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών http://floods.ypeka.gr/.

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: http://floods.ypeka.gr/index.p hp/diavoylefsi

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σε διαβούλευση το Σχέδιο της Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης Λάρισας

Posted on 29 Νοεμβρίου 2016 by admin

Σε διαβούλευση τίθεται για τις επόμενες δέκα ημέρες, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για τη Λάρισα, που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από προγραμματική σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με το Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για δε για το τρίτο ολοκληρωμένο Σχέδιο που φτάνει στο τελικό στάδιο, μετά από εκείνο που εκπονήθηκε για την κεντρική περιοχή της Αθήνας καθώς και το ΣΟΑΠ για τη Δυτική Αθήνα, στο οποία μετείχαν 8 δήμοι της περιοχής. Την έναρξη της διαβούλευσης, ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Εργαστηρίου Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. κ. Δημήτρης Οικονόμου.

Όπως τόνισε ο κ. Καλογιάννης, η απόφαση για τη σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης, αποτέλεσε από τις πρώτες αποφάσεις της δημοτικής αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για το σχεδιασμό της πόλης της επόμενης δεκαπενταετίας, μέσα όμως από επιστημονικά εργαλεία και προσεγγίσεις.

«Για το Δήμο της Λάρισας, έχει τελειώσει η περίοδος του αυτοσχεδιασμού και της υλοποίησης έργων και δράσεων στη βάσει των  επιθυμιών του εκάστοτε δημάρχου», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Λαρισαίων.

Όπως τονίστηκε το ΣΟΑΠ ως στόχο την προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αστικού σχεδιασμού για την πόλη και για επιμέρους τμήματά της που παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωή. Με το ΣΟΑΠ επιδιώκεται ειδικότερα, εντός του πλαισίου των κατευθύνσεων του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού, η βελτίωση των υποδομών και των βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και η καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, η αρμονική διάρθρωση  των χρήσεων γης, η συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον, η διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η γενικότερη κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των πόλεων και των ευρύτερων αστικών περιοχών με μειονεκτικά χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής κ. Δημ. Οικονόμου, αφού επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης του Σχεδίου υπήρξε άριστη συνεργασία με τη δημοτική αρχή, τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και φορείς της πόλης, υποστήριξε ότι η τελική έγκριση του ΣΟΑΠ  δίνει τη δυνατότητα εξεύρεσης χρηματοδοτικών πηγών, τόσο από τα συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά και τομεακά προγράμματα αλλά και απευθείας από τα Βρυξέλλες.

Παράλληλα, τόνισε ότι το ΣΟΑΠ είναι ένα εργαλείο συντονισμού, όλων των επιμέρους επιστημονικών εργαλείων του Δήμου, όπως το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, το σχέδιο μάρκετινγκ, την πολιτιστική στρατηγική του Δήμου κ.α. και προτείνει άλλες επιμέρους παρεμβάσεις και δράσεις.  Διευκρίνισε δε ότι το ΣΟΑΠ δεν προτείνει έργα που θα υλοποιήσει μόνο ο Δήμος αλλά και άλλοι φορείς.

Ο κ. Οικονόμου, ανακοίνωσε ότι το ΣΟΑΠ Λάρισας καταλήγει σε 55 δράσεις που αφορούν είτε ζητήματα αστικών παρεμβάσεων, αλλά και δράσεις για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κ.α.

Σε ότι αφορά στη διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευση οι απόψεις, πολιτών και φορέων, θα αποδελτιωθούν, κωδικοποιηθούν και αξιολογηθούν, ούτως ώστε να διαμορφωθεί το οριστικό Πρόγραμμα  Δράσης και το σχέδιο Κοινής Υπουργικής  Απόφασης με την οποία θα εγκριθεί το  ΣΟΑΠ. Θα προηγηθούν γνωμοδοτήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συνέντευξη παρέστησαν επίσης οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γ. Σούλτης και Δημ. Μαβίδης, η γενική διευθύντρια του Δήμου κ. Εύα. Γιούρι και ο ανά. προϊστάμενος του τμήματος Νέων Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχ. Τσιάρας.

 

* Το ΣΟΑΠ που τίθεται προς διαβούλευση μπορείτε να το βρείτε στον εξής σύνδεσμο:

http://www.larissa-dimos.gr/new/index.asp?cat=120&itm=11407

Comments (0)

Tags: , ,

Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Posted on 02 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Τη βεβαιότητά του ότι η πόλη της Λάρισας μπορεί, τα αμέσως επόμενα χρόνια, να βελτιώσει σημαντικά τη μορφή της, εξέφρασε ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, σε διάρκεια παρέμβασης του στο πλαίσιο της διαβούλευσης το Δήμου Λαρισαίων με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Λάρισας, για το ζήτημα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Ως γνωστόν, η πρόταση του Δήμου Λαρισαίων για τα προτεινόμενα έργα και δράσεις, παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη, ενώ μέχρι τα μέσα του μηνός  θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί μέχρι η τελική πρόταση.

Στην παρέμβασή του ο κ. Καλογιάννης, τόνισε οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη βασική θέση της δημοτικής αρχής, ότι η Λάρισα μπορεί να βρεθεί στην αφετηρία ενός άλματος και στην έναρξη υλοποίησης ενός σχεδιασμού που αφορά στην εξέλιξη του Δήμου για την επόμενη δεκαπενταετία. Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε ως ευνοική τη συγκυρία της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τα υγιή οικονομικά του Δήμου Λαρισαίων.

Σε ότι αφορά στη διαδικασία της διαβούλευσης υποστήριξε ότι πέρα από το τυπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, η δημοτική επιζητά όχι μόνο τη συνεχή και ανοικτή διαβούλευση με τους φορείς, αλλά και τη συνέργεια στην υλοποίηση δράσεων.

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, και θα ολοκληρωθεί στην συνεδρίαση της επιτροπής Διαβούλευσης την ερχόμενη Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ θα ακολουθήσει περίπου στις 15 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Στη χθεσινή διαδικασία μετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων. Μεταξύ αυτών συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Δ. Αδάμ, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχ. Νταβέλης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δημ. Κατσαρός, ο πρόεδρος . ΤΕΕ Κεντροδυτικής Θεσσαλίας  κ. Β. Τσιώνας, ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας κ. Μιχ. Σακελλάρης κ.α.

Comments (0)

Δεκέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC