Tag Archive | "Αστική"

Tags: , ,

Μελέτη για την Αστική Ανθεκτικότητα του Δήμου Λαρισαίων

Posted on 06 Σεπτεμβρίου 2019 by admin

Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και  ειδικότερα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων  Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος υπό τον τίτλο «Διερεύνηση Παραμέτρων Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Λαρισαίων», υπέγραψε σήμερα ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης.

Η «αστική ανθεκτικότητα» ορίζεται ως η ικανότητα των πόλεων να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να αναπτύσσονται, απέναντι σε χρόνιες προκλήσεις, όπως πιέσεις (κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές) ή απρόσμενες κρίσεις και καταστροφές (καταστάσεις έκτακτης ανάγκης).

Τέτοιες προκλήσεις είναι η οικονομική και χωρική συρρίκνωση λόγω κρίσης, η ανεργία, οι προσφυγικές ροές, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η περιβαλλοντική υποβάθμιση αλλά και η έλλειψη συνεργασίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις όσον αφορά στις επενδύσεις σε αστικές υποδομές, κτίρια και γη που λαμβάνονται τώρα θα έχουν τεράστιες συνέπειες για τη μελλοντική αστική ανάπτυξη. Κάθε πόλη ορίζει έναν καταρχήν τόπο οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ζωής σε ένα δεδομένο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Τονίζεται ότι η ελληνική εμπειρία σε θέματα αστικής ανθεκτικότητας είναι περιορισμένη. Μόνο 2 πόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) έχουν εκπονήσει ανάλογα Σχέδια, αφού πρώτα όμως προηγήθηκε μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και προεργασία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Η αστική ανθεκτικότητα αναφέρεται στην αντιμετώπιση τόσο των απρόσμενων κρίσεων (καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), όπως είναι οι σεισμοί, καύσωνες, επιδημίες, κλπ, όσο και των χρόνιων πιέσεων (κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές) που εξασθενούν τον αστικό ιστό (ανεργία, μακροοικονομική κρίση, έλλειψη συνεργασίας φορέων, κτλ).

Οι 4 διαστάσεις της ανθεκτικότητας είναι:

 

  • Υγεία και ευεξία: υγεία και την ευημερία όλων όσων ζουν και εργάζονται στην πόλη. ƒ
  • Οικονομία και κοινωνία: κοινωνικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα που επιτρέπουν στους αστικούς πληθυσμούς να ζουν ειρηνικά και να ενεργούν συλλογικά.
  • Υποδομές και περιβάλλον: ανθρωπογενή και φυσικά συστήματα που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες, προστατεύουν και συνδέουν τους αστικούς πολίτες.
  • Ηγεσία και στρατηγική: η ανάγκη για ενημερωμένη, συνεκτική, ολοκληρωμένη και επαναληπτική (iterative) λήψη αποφάσεων στις πόλεις.

Η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται από το Δήμο Λαρισαίων με το ποσό των 80000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  ενώ στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν στελέχη της δημοτικής αρχής και υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς στελέχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση 25,9 εκατ. ευρώ σε Λάρισα – Βόλο

Posted on 22 Αυγούστου 2016 by admin

Για πρώτη φορά στα χρονικά και με προϋπολογισμό που «αγγίζει» τα 26 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει τη δυνατότητα στους δύο μεγαλύτερους δήμους (άνω των 100.000 κατοίκων) της περιφέρειας, τους Δ. Λαρισαίων και Βόλου, να προχωρήσουν σε συνολική ανάπλαση μιας συγκεκριμένης περιοχής τους.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν δράσεις από την ενίσχυση καινοτομικών μικρών επιχειρήσεων έως την ανακατασκευή δρόμων και από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων έως την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

«Δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρξει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό, το οποίο να έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, στην εργασία, την οικογένεια, την ποιότητα ζωής στην περιοχή που πρόκειται να επιλέξουν οι Δημοτικές Αρχές», τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με βάση την πρόσκληση, οι Δήμοι Λαρισαίων και Βόλου καλούνται έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2016 να υποβάλλουν προτάσεις Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ),  με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για σαφώς ορισμένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) εντός της Αστικής Περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Οι πόροι του ΠΕΠ, οι οποίοι διατίθενται για χρηματοδότηση στρατηγικών ΒΑΑ ανέρχονται συνολικά σε 25.975.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) εκ των οποίων ποσό 19.875.000 ευρώ συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 6.100.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στα ποσά αυτά μπορεί να προστεθούν πόροι του ΠΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και αφορούν στον Άξονα 1 / Θεματικό Στόχο 3 και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επενδύσεις, εφόσον αφορούν σε δράσεις αναγκαίες για την υλοποίηση των Στρατηγικών ΒΑΑ. Επίσης, εναλλακτικά και εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει ανάγκη από την Στρατηγική, μπορεί να γίνει χρήση των πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7.β του Άξονα 4 του ΠΕΠ.

Δεδομένου ότι οι Στρατηγικές ΒΑΑ προωθούνται σε δύο αναλόγου μεγέθους αστικά κέντρα, οι  παραπάνω πόροι  επιμερίζονται κατ’ αρχήν αναλογικά  στη Λάρισα και το Βόλο ως προϋπολογισμοί των υπόψη Στρατηγικών. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης κατά την αξιολόγηση για έγκριση  των Στρατηγικών ΒΑΑ δύναται να τροποποιήσει  δράσεις ή / και προϋπολογισμούς τους.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΑΞΙΑ

«Εμείς χρηματοδοτούμε τη δυνατότητα των βιώσιμων αστικών αναπλάσεων και θέλουμε να έχει προστιθέμενη αξία. Με αίσθημα ευθύνης κάνουμε το καθήκον μας. Από κει και πέρα εναπόκειται στους Δήμους και τις επιλογές που θα κάνουν η ποιότητα του αποτελέσματος. Αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε για το καλύτερο», υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και εξήγησε:

«Η Περιφέρεια στο σχεδιασμό της για το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ενέταξε και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη επιλέγοντας τις δύο πόλεις Λάρισα και Βόλο επειδή πληρούσαν τα απαιτούμενα πληθυσμιακά κριτήρια. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ως στόχο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας μέσω παρεμβάσεων στις δύο πόλεις που να είναι ευεργετικές για την απασχόληση, την εκπαίδευση και λοιπούς τομείς και να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην άνοδο του επιπέδου ζωής. Ζητήσαμε, από τις δύο Δημοτικές Αρχές σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Διαχειριστική Αρχή να μας παρουσιάσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο αστικής ανάπτυξης βάσει των κριτηρίων που είχαν εγκριθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας για το διάστημα 2014-2020. Εμείς βάλαμε τους γενικούς κανόνες που πρέπει να πληρούν τα προγράμματα. Πρόκειται για μία προσφορά της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πλέον απαιτείται από τις Δημοτικές Αρχές να ανταποκριθούν εγκαίρως γιατί από την έκβαση του εν λόγω προγράμματος διακυβεύεται και το μέλλον παρομοίων προγραμμάτων που δίνουν τη δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα σε περιοχές πόλεων που έχουν «παλιώσει». Διαφορετικά οι περιπτωσιακές και σημειακές παρεμβάσεις μέσα στις πόλεις δεν μπορούν να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα».

 

 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ενδεικτικήκατανομή των πόρων ανά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.), Θεματικό Στόχο (Θ.Σ.), Επενδυτική Προτεραιότητα (Ε.Π.) και Τομέα Παρέμβασης (Τ.Π.) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (σε ευρώ):

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

 

800.000

 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

 

1.000.000

 

Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ

 

1.200.000

 

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

 

600.000

 

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

 

1.000.000

 

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

 

1.500.000

 

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

 

1.250.000

 

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

 

1.875.000

 

Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

 

 

1.250.000
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης & υποστηρικτικά μέτρα

 

2.750.000

 

Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές & προώθηση τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού & του τροχαίου υλικού)

 

1.755.000

 

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης & υποστηρικτικά μέτρα

 

375.000

 

Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)

 

4.810.000

 

Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)

 

810.000

 

Μέτρα για την ποιότητα του αέρα

 

1.750.000

 

Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

 

1.625.000

 

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

 

1.625.000

 

* η κατανομή των ποσών ανά τομέα παρέμβασης προέρχεται από το σχεδιασμό και δεσμεύσεις του ΠΕΠ.Θ

 

Comments (0)

Δημήτρης Μητροπάνος - Ποιος φταίει μη ρωτάς
Πασχάλης Τερζής - Θα το συνηθίσεις
Σταμάτης Γονίδης - Τι δεν έχω εγώ
Γιάννης Πλούταρχος - Αχ κορίτσι μου
Χρήστος Αντωνιάδης - Δεν είσαι εσύ
Βασίλης Καρράς - Ποια με καταράστηκε
Λευτέρης Πανταζής - Σε νοσταλγώ
Πάνος Κιάμος - Πως θα την βγάλω
Πάολα - Γίνε μαζί μου ένα
Παντελής Παντελίδης - Αν είσαι εκεί

 


    None Found
Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829