Tag Archive | "Αλλαγή"

Tags: , ,

Στο ΕΣΠΑ το Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Posted on 14 Μαρτίου 2018 by admin

Στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 εντάχθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η εκπόνηση του «Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» (ΠεΣΠΚΑ) προϋπολογισμού 100.000 €. Η πράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η συγχρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ενώ Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αφορά στην εκπόνηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην μείωση της ευπάθειας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις της.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όμως έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Στόχος μας είναι να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για τους κινδύνους, που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σε μια σειρά από τομείς, όπως το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία. Σύντομα βγάζουμε στον αέρα τον διαγωνισμό για να ετοιμάσουμε τον μηχανισμό αντιμετώπισης των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή».

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) οι συνολικές εκτιμήσεις των οικονομικών ζημιών από την κλιματική αλλαγή, ανά οικονομική δραστηριότητα που ουσιαστικά απεικονίζουν το επίπεδο τρωτότητας ανά τομέα της κάθε Περιφέρειας αφορούν και τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα και με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και τις προβλέψεις για τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει υψηλή τρωτότητα στους τομείς της Ύδρευσης, Γεωργίας, Αλιείας, Δασών και Υγείας, χωρίς να παραβλέπονται τα σχετικά υψηλά ποσοστά στους τομείς των Μεταφορών και του Τουρισμού.

Το προς εκπόνηση ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας σκοπεύει να ιεραρχήσει με βάση την περιφερειακή ανάλυση τρωτότητας και την ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων κλιματικών κινδύνων, τόσο τους τομείς λήψης μέτρων και υλοποίησης δράσεων όσο και αυτές καθαυτές τις δράσεις / μέτρα που τελικά θα επιλεγούν. Αυτό προϋποθέτει καταρχάς εκτίμηση και κατανόηση των αλλαγών που αναμένεται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες με εκτίμηση των κινδύνων που εμπεριέχουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία και στη συνέχεια ανάλυση σε βάθος των αναγκαίων τομεακών πολιτικών εξετάζοντας τη σκοπιμότητα επιμέρους μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, με παράλληλη ιεράρχηση των ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων και δράσεων σε τοπικό επίπεδο, καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του απαιτούμενου κόστους τους.

Οι βασικοί στόχοι του ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας είναι :

 • Η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των κλιματικών παραγόντων και παραμέτρων που επηρεάζουν το σύνολο των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων της ανά δραστηριότητα και τέλος μία εκτίμηση και κατανόηση των επερχόμενων αλλαγών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
 • Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της ανωτέρω πληροφορίας.
 • Η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας τις όποιες ευκαιρίες πηγάζουν από τη κλιματική αλλαγή.
 • Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.
 • Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης.
 • Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της τοπικής κοινωνίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αλλάζει η ώρα ξημερώματα Κυριακής

Posted on 27 Οκτωβρίου 2017 by admin

Η … ώρα για να αλλάξει η ώρα από θερινή σε χειμερινή έφθασε. Τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Οκτώβρη ο δείκτης θα γυρίσει μια ώρα πίσω. Συγκεκριμένα, στις 04:00 πμ θα γυρίσουμε το ρολόι μία ώρα πίσω.
Η ώρα αυτή θα διατηρηθεί έως τον Μάρτιο του 2018 όταν και θα αλλάξει σε θερινή, την Κυριακή 25 Μαρτίου. Στην πραγματικότητα, οι μέρες όντως αρχίζουν να μεγαλώνουν, μόνο που αυτό συμβαίνει λίγες μέρες αργότερα. Δηλαδή, μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Αγοραστός: Για την κλιματική αλλαγή χρειάζεται ένα κράτος doer

Posted on 20 Ιουνίου 2017 by admin

Στο ντοκιμαντέρ του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις» με θέμα «Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελληνική Οικονομία» φιλοξενείται η εξής δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού:

«Η νομοθεσία στη χώρα μας (σ.σ. για την κλιματική αλλαγή) είναι επαρκής κι είναι εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκάπρότυπα αλλά δεν εφαρμόζεται.

Πρέπει να εφαρμόζεται γρήγορα.

Χρειάζεται ένα κράτος doer: να δρα, να ελέγχει και να είναι γρήγορο.

Κι αυτό χρειάζεται ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους που δεν υπάρχουν».

Comments (0)

Tags: , ,

Πώς να αλλάξετε το ελαστικό του αυτοκινήτου

Posted on 25 Νοεμβρίου 2016 by admin

Όταν θα σκάσει το ελαστικό του αυτοκινήτου σας, αυτό πιθανότατα να γίνει την πιο ακατάλληλη στιγμή. Μπορεί να είστε στο σκοτάδι, μέσα στην βροχή, ή στην μέση του αυτοκινητόδρομου. Σας παραθέτουμε μερικές συμβουλές για να είστε περισσότερο προετοιμασμένοι για το απροσδόκητο.

Πριν ξεκινήσετε, η προετοιμασία είναι σημαντική.

 • Αν δεν έχετε αλλάξει ελαστικό στο παρελθόν, κάντε μία δοκιμή. Είναι σημαντικό να το κάνετε σε επίπεδη επιφάνεια για λόγους ασφαλείας.
  • Κρατήστε ένα μικρό πλαστικό σεντόνι μέσα στο αυτοκίνητο για να γονατίσετε πάνω του, ένα ζευγάρι γάντια για να προστατέψετε τα χέρια σας και έναν φακό με μπαταρίες. Αν δεν έχετε πλαστικό σεντόνι μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε ένα πατάκι.
  • Διαβάστε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου.
  • Ελέγξτε τακτικά την πίεση των ελαστικών.
  • Αν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός οδηγούς, βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία είναι στο σωστό σημείο και είναι σε καλή κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.
  • Πάντα να έχετε σαν γνώμονα την ασφάλεια- να είστε ορατοί και να χρησιμοποιείτε τα φώτα συναγερμού του αυτοκινήτου.
  • Ποτέ να μην επιχειρήσετε να αλλάξετε ένα λάστιχο αυτοκινήτου αν η προσωπική σας ασφάλεια είναι σε κίνδυνο ή αν τα εργαλεία λείπουν ή είναι σε κακή κατάσταση.

Συμβουλές βήμα προς βήμα για την αλλαγή του ελαστικού.

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κανείς μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Εφαρμόστε το χειρόφρενο και βάλτε το αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης ή σε οδοντοτό τροχό.
  • Μπλοκάρετε τους τροχούς στην πλευρά που δεν θα σηκωθεί.
  • Αφαιρέστε το κάλυμμα των τροχών αν υπάρχει. Πολλά οχήματα ίσως έχουν κεντρικό κάλυμμα-αφαιρέστε το για να έχετε πρόσβαση στις βίδες.
  • Χαλαρώστε τα παξιμάδια του τροχού με το κλειδί ενώ το όχημα βρίσκεται στο έδαφος. Μην τους αφαιρέσετε σε αυτό το σημείο.
  • Αν τα παξιμάδια είναι πολύ σφιχτά για να τα αφαιρέσετε με το χέρι, εφαρμόστε πίεση στο κλειδί με το πόδι σας, διασφαλίζοντας ότι είναι σε οριζόντια θέση για την ασφάλειά σας.
  • Τοποθετήστε το γρύλο κάτω από το σημείο στήριξης του γρύλου του οχήματός σας σε στέρεο επίπεδο έδαφος και σηκώστε  αργά το όχημα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας, αν δεν είστε σίγουροι για τη θέση σημείου στήριξης του γρύλου.
  • Αφαιρέστε τα παξιμάδια και τον τροχό, τραβώντας τον προς το μέρος σας και με τα δύο σας χέρια.
  • Σηκώστε τη ρεζέρβα στη θέση του. Εάν χρησιμοποιείτε εξοικονόμηση χώρου, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό είναι ένα προσωρινό ελαστικό και δεν έχει σκοπό να οδηγηθεί σε μεγάλες αποστάσεις ή με ταχύτητες πάνω από 80 χλμ/ώρα.
  • Αντικαταστήστε όλα τα παξιμάδια, φροντίζοντας να μπουν στη σωστή θέση
  • Χαμηλώστε το όχημα και σφίξτε τα παξιμάδια χρησιμοποιώντας το κλειδί για τους τροχούς. Και πάλι, μπορείτε να σταθείτε στη λαβή του κλειδιού, αν χρειαστεί.
  • Τοποθετήστε το τάσι, το κάλυμμα του τροχού ή το κεντρικό κάλυμμα.
  • Πηγαίνετε το φθαρμένο ελαστικό σε ένα συνεργείο για επισκευή ή αντικατάσταση.

Αλλάζοντας ελαστικό σε δύσκολα μοντέλα αυτοκινήτων.

Μερικά μοντέλα δεν έχουν καρφιά που εκτείνονται από την πλήμνη για να κρεμάσετε τον τροχό. Αυτή είναι συχνά η περίπτωση για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Αντ’ αυτού, οι τροχοί τους έχουν κεντραρισμένες φλάντζες με μικρές καρφίτσες που σας βοηθούν να τοποθετήσετε τον τροχό. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει πλέον ακίδα που βιδώνει σε μια τρύπα για μπουλόνι. Ανυψώνουν τον τροχό τέλεια, αλλά βοηθά αν υπάρχουν δύο άτομα – ένα άτομο για ελιγμούς του τροχού, και το άλλο για να καθοδηγήσει.
Για να αποφύγετε την κλοπή πολλοί τροχοί έχουν παξιμάδια που κλειδώνουν και δεν εφαρμόζουν σε απλές υποδοχές. Όταν αγοράζετε ένα αυτοκίνητο με κράματα, ελέγξτε το στήριγμα τροχού ή την υποδοχή ώστε να ταιριάζει με τα παξιμάδια ασφαλείας του κράματος.

Εφαρμόζοντας ένα βαρύ τροχό.
Προτείνουμε δύο άτομα καθώς αυτή είναι μία αρκετά δύσκολη δουλειά. Αν έχετε αμφιβολίες θα ήταν σοφό να ζητήσετε την βοήθεια κάποιου ειδικού.
• Ακολουθήστε τα προηγούμενα βήματα 1 έως 8.
• Κυλιστέ τον τροχό κοντά στον δίαυλο.
• Όταν το ένα άτομο σηκώνει το ελαστικό, το άλλο θα πρέπει να βοηθήσει στο να κεντραριστεί  πάνω στα μπουλόνια και να εφαρμόσει ένα παξιμάδι που θα κρατήσει το ελαστικό στη θέση του. Βοηθά το να μην έχετε σηκώσει πολύ ψηλά το όχημα.
• Αντικαταστήστε όλα τα παξιμάδια, διαβεβαιώνοντας ότι είναι στην σωστή θέση. Κωνικά προς τον τροχό και σφιχτά.
• Χαμηλώστε το όχημα και σφίξτε καλά τα παξιμάδια χρησιμοποιώντας το κλειδί . Και πάλι, μπορείτε να σταθείτε στη λαβή του κλειδιού, αν χρειαστεί.
• Τοποθετήστε το τάσι, το κάλυμμα του τροχού ή το κεντρικό κάλυμμα.
• Πηγαίνετε το φθαρμένο ελαστικό σε ένα συνεργείο για επισκευή ή αντικατάσταση.

 

Διαβάστε περισσότερα στα: ελαστικά Αναστασιάδη

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Λειτουργία Καταστήματος υπό νέα διεύθυνση

Posted on 05 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016, το Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας επί της οδού Ασκληπιού & Αρ. Παππά πλέον λειτουργεί σε νέα διεύθυνση, στην οδό Μιαούλη 3.

Πιστοί στο όραμα μας και έχοντας πάντα ως προτεραιότητα το Θεσσαλό πολίτη, σας περιμένουμε για να σας εξυπηρετήσουμε.

Γραφείο Τύπου

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

Λάρισα, Νέα Αρχή : Δράση για την κλιματική αλλαγή

Posted on 08 Απριλίου 2016 by admin

Την ανάληψη δράσεων για την Κλιματική Αλλαγή προς όφελος της Πόλης μας και των κατοίκων της, ζητά η δημοτική παράταξη ‘’ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΑ – ΑΡΧΗ ’’ από την δημοτική αρχή. Η επικεφαλής της παράταξης κ. Ρένα Καραλαριώτου , οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ. Γεωργάκης , Α.Πράπας , Μ. Τσακίρης , Β.Κυριτσάκας , Β. Παπαδημητρίου Ν.Μπαράς και ο υπ. δημοτικός Σύμβουλος της παράταξηςΝικ.Παπαγεωργίουαναφέρουν :
‘’Όλη η Ευρώπη, και ολοένα και περισσότερα κράτη λαμβάνουν σήμερα μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Στην πρόσφατη διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι υπήρξε η συμφωνίαCOP21, όπου 196 κράτη συμφώνησαν να θέσουν ως στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου (°C) σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Στα πλαίσια λοιπόν των Δράσεων για την κλιματική αλλαγή θεωρούμε επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να είναι ο πόλος ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας, να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Θεωρούμε επίσης πως ο Δήμος θα πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Σαν πρώτο άξονα θεωρούμε βασικό την ενημέρωση της νεολαίας που αποτελούν και τον πιο άμεσα ενδιαφερόμενο, αφού το μέλλον τους ανήκει!
Από την Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Δράση για την Κλιματική Αλλαγή, μπορούμε να αντλήσουμε ποικίλο υλικό για μία τέτοια κίνηση.
Η προώθηση, κοινοποίηση, εκτύπωση και διανομή ιδιαίτερα στα σχολεία και στα παιδιά του επιτραπέζιου παιχνιδιού και του περιοδικού της νεολαίας της Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρούμε θα συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Λαρισαίων.
Η παρότρυνση των νέων συμπολιτών μας να πούνε την γνώμη τους για την κλιματική αλλαγή και να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και τις λύσεις που σκέφτονται με άλλους νέους από την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο θα μας δώσει την ευκαιρία να μπει και η πόλη μας ΠΡΩΤΗ από την Ελλάδα, στον χάρτη της Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή!
Ο δεύτερος άξονας κινητοποίησης της κοινωνίας μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό όφελος. Ενεργειακό, Περιβαλλοντικό και Οικονομικό! Οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή, περιλαμβάνουν και δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Πέραν των Εθνικών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (Προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, κ.α.) ο Δήμος μπορεί να παροτρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Λάρισας να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας προσφέροντάς τους κίνητρα όπως π.χ. μείωση των Δημοτικών Τελών εφόσον αυτοί προβούν σε αντίστοιχες δράσεις, εκμεταλλευόμενος πόρους από τα διανεμόμενα έσοδα από την ΕΠΑ Θεσσαλίας ή άλλους ευρωπαϊκούς πόρους.
Κύριε Δήμαρχε ,Σας καλούμε να αναλάβετε ΔΡΑΣΗ για την Κλιματική Αλλαγή, προς όφελος της Πόλης μας και των κατοίκων της και είμαστε στη διάθεση σας να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση .’’

Comments (0)

           Για περισσότερες πληροφορίες

                   πατήστε στα links:

      (www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr,

              www.aedep.gr, www.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031