Tags: , ,

Ερημοποίηση και Ξηρασία: Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την Θεσσαλία

Κάθε χρόνο, ο ΟΗΕ επέλεξε (από το 1995) η 17η  Ιουνίου να είναι μια ημέρα αφιερωμένη  στα φαινόμενα της ερημοποίησης και της ξηρασίας, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι μεγάλες οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές τους επιπτώσεις στον πλανήτη.

Το φετινό σλόγκαν είναι: Τρόφιμα, Ζωοτροφές, Ίνες – Αειφορική παραγωγή και κατανάλωση, να αναφέρεται στη δυνατότητα του Πλανήτη να τα  προσφέρει καθώς μειώνεται συνεχώς η διαθέσιμη γόνιμη γη.

Ερημοποίηση καλείται το φαινόμενο της υποβάθμισης της παραγωγικής ικανότητας των εδαφών, της σταδιακής απώλειας της γονιμότητας τους και αντίστοιχα της δυνατότητας ανασύστασης τους.

Στις συνθήκες αυτές η γη αδυνατεί να απορροφήσει τα νερά της βροχής, τα οποία, ρέοντας ορμητικά, παρασύρουν μεγάλες ποσότητες χωμάτων, προκαλώντας διαβρώσεις, δηλαδή ακόμη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή και εξαντλούν ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Επιπλέον, στους γεωργούς καλλιεργητές και κτηνοτρόφους προκαλεί ανυπολόγιστη απώλεια εισοδήματος. Τελικά κάνει αδύνατη τη διατήρηση της ζωής  στη περιοχή.  Στις περιοχές αυτές η κατάσταση του περιβάλλοντος και η ποιότητα της ζωής υποβαθμίζονται διαρκώς.

Αυτά αναφέρονται στα επιστημονικά εγχειρίδια που καθορίζουν το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ κάθε χρόνο στον πλανήτη χάνονται 120 εκατ. στρέμματα γης με τη διάβρωση, την ερημοποίηση και την κάλυψη από τεχνικά έργα (σπίτια, δρόμοι κ.λ.π) να είναι οι κύριες αιτίες.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το ένα τρίτο των εδαφών της υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Στη Θεσσαλία, παρόλο που τα προβλήματα από το φαινόμενο της ερημοποίησης τα βιώνουμε έντονα εδώ και πολλά χρόνια, οι αρμόδιοι παρακολουθούν «αμήχανα» την αργή αλλά σταθερή πορεία της δραματικής τους εξέλιξης, αν και γνωρίζουν τις αιτίες που τα προκαλούν. Το υδατικό έλλειμα έχει πλέον εκτοξευθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα (αρκετές εκατοντάδες εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως), συνεχίζοντας ανεμπόδιστα το καταστροφικό του έργο στη Γεωργία και το περιβάλλον.

Οι λύσεις γνωστές, τα μέτρα και οι δράσεις για την αναστροφή της κατάστασης επίσης γνωστά αλλά και θεσμοθετημένα (!!), αφού περιέχονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ).

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτά προβλέπεται η αναβάθμιση γεωργικών πρακτικών και η εφαρμοσμένη πολιτική (με κίνητρα και άλλες παρεμβάσεις) για μείωση των καταναλώσεων νερού, κυρίως στην Γεωργία, κάτι όμως που τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης δεν υποβοηθούν, επί της ουσίαςαρνούνται να παρακολουθήσουν, να καταμετρήσουν τις καταναλώσεις και να ελέγξουν τυχόν υπερβάσεις. Έτσι η Πολιτεία, αυτόματα, καθίσταται ηθικός αυτουργός για την συνεχιζόμενη καταστροφή.

Επίσης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΣΔΥ, προβλέπονται έργα συγκέντρωσης υδάτων (ταμιευτήρες), δηλαδή φράγματα περιμετρικά του κάμπου (Σκοπιά Φαρσάλων, Πύλη, Νεοχώρι, Ελασσόνα κ.λ.π.) μέσα στη λεκάνη απορροής του Πηνειού.

Αλλά και στην άλλη θεσσαλικούενδιαφέροντος  λεκάνη απορροής (Αχελώου)  στα  ΣΔΥ του 2014 προβλεπόταν η μεταφορά νερού στον κάμπο από τον ημιτελή ταμιευτήρα Συκιάς, μέσω της (ήδη κατασκευασμένης) σήραγγας Πευκόφυτου, που έχει έξοδο πάνω από το Μουζάκι.

Όμως όλοι οι παραπάνω σχεδιασμοί έχουν μείνει στα χαρτιά και τα ημιτελή έργα σε εγκατάλειψη.

Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο δεν διατηρούνται οι  καλλιεργούμενες εκτάσεις που σήμερααρδεύονται  (που θα μπορούσαν και να αυξηθούν), αλλά αντίθετα μειώνονται συνεχώς, ενώ ένα σημαντικότμήμα τους  τείνει να ερημοποιηθεί. Ταυτόχρονα οι αγρότες (μέσα στην αγωνία τους), «εξωθούνται» να χρησιμοποιήσουν όσα νεράπροσφέρονται στη φύση, έστω και εάν η καταστροφή των οικοσυστημάτων στα ποτάμια και στους υπόγειους υδροφορείς είναι εντεινόμενη και απόλυτα επιβεβαιωμένη.

Ιδιαίτερα η πτώση τη στάθμης των υπόγειων υδροφορέων προκαλεί διείσδυση θαλασσινού νερού που αυξάνει την αλατότητα των νερών άρδευσης με άμεσο κίνδυνο καταστροφής των εδαφών στην Ανατολική Θεσσαλία.

Το μεγαλύτερο πάντως έλλειμμα που παρατηρείται στη Θεσσαλία, είναι αναμφισβήτητα εκείνο που διαχρονικά αφορά στην σοβαρότητα και υπευθυνότητα των εκάστοτε κυβερνητικών παραγόντων και τοπικών ηγεσιών (πάντοτε με κάποιες εξαιρέσεις), οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπόθεση των υδάτων για γενικολογίες επετειακού χαρακτήρα, ως εφαλτήριο προσωπικής προβολής, με υποσχέσεις που δίνονται αλλά δεν τηρούνται, με άγονες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις (π.χ. ποιοι είναι υπέρ ή κατά του Αχελώου), ενώ στο μεταξύ ο καιρός περνά και στην πράξη δεν υλοποιούνται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για σημαντικά έργα.

Δυστυχώς ούτε στρατηγική έχουν χαράξει, ούτε ένα αξιόπιστο σχέδιο (masterplan) έχουν εκπονήσει, ούτε έχουν αξιοποιήσει υφιστάμενες μελέτες έργων (π.χ. κανείς δεν ασχολείται με το φράγμα Πύλης που διαθέτει ακόμη και περιβαλλοντική αδειοδότηση !!), ούτε φροντίζουν να τελειώσουν επιτέλους τα πολύτιμα ημιτελή έργα, όπως του Αγιονερίου (στη λεκάνη Πηνειού) και της Συκιάς (στη λεκάνη Αχελώου).

Εάν συλλέξει κανείς τις δηλώσεις (και τις φωτογραφίες που τις συνοδεύουν) από τις επισκέψεις και τις ομιλίες (σε κάθε ευκαιρία) κεντρικών πολιτικών στελεχών και τοπικών ηγετών τα τελευταία δέκα μόνο χρόνια (για να μην πάμε πιο παλιά), πραγματικά θα χρειάζονταν ένα ολόκληρο κτίριο βιβλιοθήκης για να αρχειοθετηθούν!

Στην πράξη, αναφέρονται στα υδατικά και οικολογικάπροβλήματαμόνο όταν και όσοαπαιτείται για την προσωπική τους προβολή και για «απολογισμούς» ενεργειών, χωρίς όμως να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για μαζική και συστηματικήπίεση προς τα κέντρααποφάσεων. Επίσης, ανάλογα με το «χρώμα» της εκάστοτε κυβέρνησης, συχνά παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην ένταση των πιέσεων προς τα κεντρικά πολιτικά όργανα. Ας ελπίσουμε να είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε προηγούμενα χρόνια υπήρχε μεγαλύτερη συχνό-τητα ανακοινώσεων (και μάλιστα πολύ αιχμηρών) από πολλούς θεσσαλικούς φορείς, κάτι που όμως δεν βλέπουμε σήμερα να συνεχίζεται.

Μέσα στα όσαπροαναφέραμε,ας μην παραλείψουμε την απουσία οποιασδήποτε θεσμικής παρέμβασης στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων, κάτι που δεν κοστίζει χρήματα. Ούτε σε αυτό οι αρμόδιοι (κεντρικά και τοπικά) επέδειξαν τόλμη και ενδιαφέρον ώστε να αλλάξει η «βάρβαρη» και ανεξέλεγκτη χρήση των υδάτων.Στον πρόσφατονόμο του κ.Κ. Χατζηδάκη για το περιβάλλονκανείς δεν υπέβαλε μια πρόταση, κανείς δεν ανέδειξε το μέιζον για τη Θεσσαλίαπρόβλημα.

Συνοπτικά και στον τομέα αυτό,  η Πολιτεία είναι απούσα, η στοιχειώδης οργάνωση δεν υπάρχει και η ευθύνη μένει μετέωρη ….

Μετά τις εξελίξεις με τον κορονοϊό, η  Κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη, η οποία σημειωτέον έδωσε για την Θεσσαλία υποσχέσεις που δεν τήρησε, βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, μπροστά στην δυνατότητα χρηματοδότησης  από την ΕΕ αναπτυξιακών σχεδίων και έργων μεγάλης κλίμακας (πέραν του ΕΣΠΑ), με κριτήρια επιλεξιμότητας την συμβολή στην αντιμετώπιση φαινομένων οικολογικής υποβάθμισης, τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας (πράσινη ενέργεια), την αγροτική πολιτική κ.α. Είναι προφανές ότι τα κυβερνητικά επιτελεία και όλες οι Περιφέρειες της χώρας προετοιμάζονται να προτείνουν ολοκληρωμένα projectsπου να ανταποκρίνονται στα παραπάνω. Στον λίγο χρόνο που (εκ των πραγμάτων) διατίθεται για υποβολή προτάσεων, απαιτείται η ύπαρξη καλά επεξεργασμένου σχεδίου, καθώς και η δυνατότητα των τοπικών ηγετών να εμπνεύσουν και να αξιοποιήσουν τους φορείς της Θεσσαλίας (οργανώσεις παραγωγών, επαγγελματιών, εργατών, επιστημόνων, Αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια κ.λ.π).

Με την ισχύ που πάντοτε προσφέρει η κοινή προσπάθεια, οφείλουν να προτείνουν και να απαιτήσουν από την Κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό κ. Κ.Μητσοτάκη προσωπικά, να τιμήσει τις υποσχέσεις του και να εντάξει ένα ολοκληρωμένο υδατικό, ενεργειακό και γεωργικόprojectδημόσιου χαρακτήρα, απόλυτα συμβατού με τα προαναφερθέντα κριτήρια, που θα περιέχει την ολοκλήρωση του ταμιευτήρα Συκιάς και της σήραγγας μεταφοράς Πευκόφυτου, την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας αφενός κατά τον ρου του Αχελώου, αφετέρου προς την περιοχή Μουζακίου με το σύστημα άντλησης – ταμίευσης, την διάθεση μέρους του μεταφερόμενου νερού για οικολογική αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων (κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία), την δρομολόγηση του πολλαπλού σκοπού φράγματος  Σκοπιάς (με τεκμηρίωση την οικολογική αποκατάσταση της πιο υποβαθμισμένης περιοχής της Θεσσαλίας, τα Φάρσαλα), την ενίσχυση των αρδεύσεων για την γεωργική ανάπτυξη, με στόχο την εξασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας (που τελευταία – λόγω πανδημίας – αποκτά πολύ μεγάλη σημασία) και τέλος την «υδατική» ασφάλεια της θεσσαλικής λεκάνης από φαινόμενα ξηρασίας, που δυστυχώς αναμένεται στο άμεσο μέλλον να μας «επισκέπτονται» όλο και συχνότερα.

Να λοιπόν μια ευκαιρία μέσα στη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης. Και σήμερα, στην περίπτωση της Θεσσαλίας, το γνωστό ρητό «οι καιροί ου μενετοί» βρίσκει ομολογουμένως την απόλυτη σημασία του.

Γράφουν οι:

* Αρχοντής Δημήτρης, αρχιτέκτονας μηχανικός, πρ. Δήμαρχος Καρδίτσας,

* Γέμτος Φάνης, γεωπόνος, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

* Γιαννακός Κώστας, γεωπόνος, Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας,

* Γκούμας Κώστας, γεωπόνος, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ,

* Καλλές Γιάννης, δικηγόρος, Πρόεδρος Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ)

* Μπαρμπούτης Τάσος, μηχανικός, πρ. Γεν. Γραμματέας ΤΕΕ/Κ-Δ Θεσσαλίας

 

 

Tags: , ,

Εργασίες αποκατάστασης στο Μπεζεστένι της Λάρισας

Σε τροχιά αποκατάστασης αναστύλωσης και απόδοσής του στην πόλη, βρίσκεται το Μπεζεστένι, ένα από τα σημαντικότερα και εμβληματικότερα μνημεία της Λάρισας.

Στο Μπεζεστένι, το οποίο μαζί με τα άλλα ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία που  δεσπόζουν στο λόφο του Φρουρίου, εκτελούνται ήδη εργασίες, μετά την χρηματοδότηση που διασφάλισε με επίμονες προσπάθειες η δημοτική αρχή του Απ. Καλογιάννη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠ.Αν.Ε.Κ) του υπουργείου Ανάπτυξης το 2018. Το έργο χρηματοδοτείται με 2,5 εκατ. ευρώ από το ΕΠ.Αν.Ε.Κ, ενώ άλλα 2,9 εκατ. θα διαθέσει ο Δήμος προκειμένου  να ολοκληρωθούν τα έργα.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο τεχνικών Εργων Γ. Σούλτη και τον ανα. Προιστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θ. Πατσιούρα  βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο Μπεζεστένι, όπου τον υποδέχθηκε η προισταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Σταυρούλα Σδρόλια και στελέχη της Εφορείας.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για την εξέλιξη τη α’ φάση των εργασιών που εκτελούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη για την επόμενη φάση. Σημειώνεται πως το έργο αφορά τη συντήρηση, αναστήλωση του μνημείου και την επαναλειτουργία του, με εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις.

Η βιοκλιματική μελέτη του κτιρίου περιλαμβάνει την επανακατασκευή των έξι θόλων με ελαφριά διαφανή κατασκευή με ανοίγματα για την κυκλοφορία του αέρα (με υπερύψωση) , την συντήρηση και αναστύλωση των πέτρινων τοίχων, την κατασκευή εσωτερικού φέροντα οργανισμού με μεταλλική κατασκευή, την κατασκευή εσωτερικού  παταριού και όλων των Η-Μ εργασιών και εγκαταστάσεων που απαιτούνται. Παράπλευρα του μνημείου θα κατασκευαστεί υπόγειο κτήριο στο οποίο θα στεγαστούν αποθήκες, τουαλέτες και οι κεντρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Ο κ. Καλογιάννης σε δηλώσεις του δεν έκρυψε την χαρά και την ικανοποίησή του για την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας ότι αποτελούσε διακαή πόθο η αναστύλωση του μνημείου και η επανάχρησή του.

Παράλληλα, τόνισε ότι με  το γκρέμισμα κτιρίου που βρίσκεται απέναντι από το Μπεζεστένι, όπως και με την δημιουργία του Ρολογιού της Λάρισας – για το οποίο αναμένεται η εκκίνηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού – ο κ. Καλογιάννης υπογράμμισε ότι «θα αλλάξει η εικόνα του Φρουρίου».  Επίσης, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έχει δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα και η κατεδάφιση ετοιμόρροπου κτιρίου επί της οδού Μητροπολίτου Αμβροσίου, δίπλα στο πισω μέρος του Α’ Αρχαίου Θεάτρου.

Την ικανοποίηση και τη χαρά της για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την πορεία των εργασιών εξέφρασε και η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων κ. Στ. Σδρόλια.

 Το Μπεζεστένι

Η ονομασία Mπεζεστένι σημαίνει αγορά υφασμάτων καθώς προέρχεται από την αραβική λέξη bez που σημαίνει βαμβακερό και τη λέξη bezzaz που σημαίνει έμπορος υφασμάτων.

Χτίστηκε από τους Οθωμανούς και είναι ένα από τα λίγα μνημεία οθωμανικής αρχιτεκτονικής που διατηρούνται στον ελλαδικό χώρο. Το Μπεζεστένι της Λάρισας είναι ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο διαστάσεων 30 επί 20 μέτρα χτισμένο από μεγάλες πέτρες και πλίνθους. Εικάζεται πως ο χώρος αυτός ήταν το θησαυροφυλάκιο, όπου φυλάσσονταν οι περιουσίες των πλουσίων της περιοχής καθώς και το αρχειοφυλάκιο της πόλης.

Η κατασκευή του διήρκεσε είκοσι δύο χρόνια από το 1484 έως 1506 μ.Χ. Μετά την ανέγερσή του αποτέλεσε τον εμπορικό πυρήνα της πόλης καθώς γύρω από αυτό αναπτύχθηκε η αγορά.

Στο Μπεζεστένι εκτός από το εμπόριο εισαγομένων και ντόπιων υφασμάτων γίνονταν αγοραπωλησίες χρυσού, ασημιού, κοσμημάτων, ειδών από κεχριμπάρι και πολύτιμων πετρών. Φυλάσσονταν πολύτιμα αγαθά, οι κληρονομιές των πολιτών και περιουσίες πλούσιων μουσουλμάνων. Επίσης, εκεί γινόταν ο έλεγχος της ποιότητας των εμπορευμάτων και καθορίζονταν οι ισοτιμίες των νομισμάτων.

Στη βόρεια πλευρά του υπήρχε το θησαυροφυλάκιο, όπου φυλάσσονταν αρχεία και διάφορα πολύτιμα έγγραφα. Ήταν το κέντρο της λαρισαϊκής αγοράς, το ζωτικότερο τμήμα της. Ήταν πυρήνας της οικονομικής δραστηριότητας και των πολυάριθμων επαγγελματικών συντεχνιών της, καθώς γύρω από αυτό οργανώθηκε το εμπορικό τμήμα της πόλης με το τσαρσί (μεγάλη μόνιμη αγορά) και το παζάρι (ο χώρος της υπαίθριας εβδομαδιαίας αγοράς).

Διατήρησε τον εμπορικό του χαρακτήρα μέχρι τον 18ο αιώνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως πυριτιδαποθήκη.

Τo Mπεζεστένι ήταν σημαντικός θεσμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι οθωμανικές πόλεις χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που είχαν Μπεζεστένι και αυτές που δεν είχαν. Η γεωπολιτική θέση της Λάρισας και η πλούσια ενδοχώρα της αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους Οθωμανούς κατακτητές, ώστε να αναπτυχθούν βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες. Έτσι, κατατάσσεται ως πρώτη πόλη στη Θεσσαλία στην παραγωγή αλλά και στα φορολογικά έσοδα για το οθωμανικό κράτος. Η ύπαρξη του σε μία πόλη ήταν δείγμα πως η πόλη ήταν σπουδαίο εμπορικό κέντρο με πολύ σημαντική κίνηση.

Tags: , ,

Εορτή λήξης κατηχητικών Αγίου Αχιλλίου

Με πολλή χαρά, μετά τα μέτρα της καραντίνας λόγω του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε η εορτή λήξης των κατηχητικών μαθημάτων του Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου, με την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.Ιερωνύμου.

Παιδιά και γονείς ανέβηκαν στον λόφο του Μεζούρλου, στο προαύλειο του Διαχρονικού Μουσείου. Εκεί τους καλωσόρισαν οι φιλότιμοι κατηχητές τους, οι οποίοι είχαν στολίσει κατάλληλα την περιοχή και είχαν ετοιμάσει πολλά ομαδικά παιχνίδια. Τόσο το όμορφο τοπίο περιφερειακά της πόλης, όσο και ο ιδανικός καιρός ήταν σύμμαχοι στη διοργάνωση της εορτής λήξης, που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. Τα κατηχητόπουλα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μετά από πολύ καιρό, να κάνουν πικ νικ και να συμμετέχουν σε διάφορα παιχνίδια. Στο τέλος όλα πήραν για ευλογία από μία κούπα με φωτογραφία από το κατηχητικό.

Tags: , ,

Μάξιμος: Με σχέδιο απέναντι στον εθνικισμό των τροφίμων

«Έχει ‘‘μαλλιάσει η γλώσσα’’ μου να τα λέω, πρώτον ότι χρειαζόμαστε ανανέωση του γηρασμένου αγροτικού πληθυσμού και συγκεκριμένα κίνητρα σε νέους αγρότες, δεύτερον ότι χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στην ποιότητα και στην πιστοποίηση των προϊόντων μας. Δεν αρκεί να παράγουμε αυτό που μάθαμε από τους παππούδες μας, που μπορεί να είναι αδιάφορο για τις αγορές». Τα παραπάνω τόνισε, με αφορμή την πιστοποίηση του σκόρδου Πλατυκάμπου, ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση του ASTRA, στην εκπομπή “Παράθυρο στην Θεσσαλία” και στον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Μαρέδη.

 

Κίνητρα σε νέους αγρότες

Ο Θεσσαλός πολιτικός επισήμανε ότι «όταν η γενιά των μπλόκων της δεκαετίας του ‘90 συνταξιοδοτηθεί στο σύνολό της, το πρόβλημα θα είναι ακόμη πιο έντονο. Υπ’ αυτήν την έννοια χρειάζεται να υπάρχει ένας σχεδιασμός, χρειάζεται αν ενισχυθούν ακόμη πιο αποτελεσματικά και να γίνουν πιο ουσιαστικά και γενναία τα προγράμματα νέων αγροτών, προγράμματα στήριξης νέων που θέλουν να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή, με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Η συζήτηση αυτή, με αφορμή την πανδημία και τις συνέπειες που έχει στην οικονομική κρίση είναι πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Η κρίση της πανδημίας έδειξε και εγγενείς αδυναμίες της αγροτικής μας οικονομίας, το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι αυτάρκης σχεδόν σε κανένα γεωργικό και κυρίως κτηνοτροφικό προϊόν. Κάνουμε εισαγωγές βόειου κρέατος της τάξεως του 80%. Λίγο λιγότερο στο χοιρινό. Εισάγουμε μια σειρά από προϊόντα. Και στην περίοδο της πανδημίας είδαμε να αναπτύσσεται ένας ‘‘εθνικισμός των τροφίμων’’ -αν μπορώ να τον βαπτίσω έτσι- και είδαμε χώρες, όπως η Ρουμανία, να απαγορεύουν τις εξαγωγές δημητριακών, η Τουρκία να απαγορεύει τις εξαγωγές άλλων αγροτικών προϊόντων που καταναλώνουμε. Άρα, λοιπόν, η χώρα πρέπει να ξαναδεί το μοντέλο της παραγωγικής οικονομίας που θέλει να υιοθετήσει».

 

Όχι μονοκαλλιέργεια τουρισμού

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος πρόσθεσε ότι «η κρίση αυτή οφείλει να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Γι’ αυτό και θέλω να πιστεύω ότι η Επιτροπή που συγκροτήθηκε  υπό τον νομπελίστα καθηγητή κ. Πισσαρίδη με εντολή του πρωθυπουργού, για να παρουσιάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα (παραγωγικής ανασυγκρότησης) θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα. Είδατε ότι η “μονοκαλλιέργεια” του τουρισμού, στην οποία επενδύσαμε όλα αυτά τα χρόνια τι κινδύνους ελλοχεύει για την οικονομία της χώρας. Αν δεν έλθουν τουρίστες από το εξωτερικό πόσες επιχειρήσεις δεν θα λειτουργήσουν, πόσοι εργαζόμενοι θα βρεθούν στο δρόμο και τι αρνητική μόχλευση θα υπάρχει για την οικονομία!».

Ο κυβερνητικός βουλευτής σημείωσε επίσης ότι «ορθώς ο πρωθυπουργός πήγε στη Σαντορίνη, ένα νησί που είναι παγκοσμίως γνωστό για το ηλιοβασίλεμά του, για τις ομορφιές του, προκειμένου να σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου. Μακάρι να εξελιχθούν καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί έχουμε και την έναρξη της τουριστικής περιόδου με την έναρξη των πτήσεων από πολλές χώρες που θεωρούνται τρόπον τινά ασφαλείς. Έχουμε, επίσης, την έναρξη του προγράμματος ‘‘Συν-εργασία’’, σύμφωνα με το οποίο το κράτος αναλαμβάνει την καταβολή του 60% του μισθού αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών για κάποιους μήνες το επόμενο διάστημα σε εργαζόμενους σε χιλιάδες επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η εργασία/ Και βεβαίως η σημερινή μέρα είναι επίσης ενδιαφέρουσα γιατί από σήμερα καταβάλλεται και το επίδομα αναστολής εργασίας του Μαΐου σε 520.000 εργαζόμενους».

 

Tags: , ,

Σε κινητοποίηση η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις, αναφέρει τα εξής: Ύστερα και από την απόφαση της ομοσπονδίας για αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 (όλο το 24ωρο)ως εκδήλωση ψηφιακής – ηλεκτρονικής διαμαρτυρίας των Λογιστών – Φοροτεχνικώνκαλούμεόλους τους συναδέλφους του Νομού Λάρισας να ακολουθήσουν πιστά την απόφαση και όποια άλλη καθοριστεί από Παρασκευή και μετα με την ολομέλεια προέδρων.

Με αίσθημα ευθύνης που επιδείξαμε καθ’όλη τη διάρκεια της πανδημίαςεργαζόμενοικάτω από πρωτόγνωρες και αντίξοεςσυνθήκες με κίνδυνο της προσωπικής μας υγείας και των οικογενειώνμας υλοποιώντας όλα τα μέτρα σε καθημερινήβάση για ενίσχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.Επειδή φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση διαλόγου από τα αρμόδια Υπουργεία αγνοώνταςπαντελώςόλες τις υποδείξεις μας αφήνοντας μας αβοήθητουςκαθημερινά να αναζητούμελύσεις σε αντικρουόμενεςαντιφατικέςαποφάσειςπου δίνονται σε καταιγιστικόρυθμόοδηγώντας τον κλάδο σε εύλογη  απόγνωση, και επειδήθέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια μας την επιστημονική μας ιδιότητααλλά και την σωματική και ψυχική μας υγείασυντασσόμαστε με την απόφαση της ομοσπονδίας και όποια άλλη ακολουθήσει.

ΤΟ ΔΣ

 

 

 

Tags: , ,

Σύλληψη ενός ατόμου στη Λάρισα, κατηγορούμενο για εκβίαση

Συνελήφθη στις 15-06-2020 το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας ανήλικος, κατηγορούμενος για εκβίαση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, με τη συνδρομή δύο ακόμη ανηλίκων συνεργών του, αφαίρεσε την (07-06-2020), με την απειλή χρήσης βίας, ένα κινητό τηλέφωνο από έναν επίσης ανήλικο.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς απαίτησε χρηματικό ποσό από τον παθόντα, προκειμένου να του επιστρέψει την τηλεφωνική συσκευή, γεγονός που δεν πραγματοποίησε όταν ο παθών του κατέβαλε μέρος του χρηματικό ποσού.

Χθες το βράδυ σε προκαθορισμένη συνάντηση, ο συλληφθείς παρέλαβε από τον παθόντα το υπόλοιπο χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προσημειωθεί.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και από την κατοχή κατασχέθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

 

Tags: , ,

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ συμμετέχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο του ΣΕΒ

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης συμμετέχει στο νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για τη διετία 2020-2022, μετά από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΕΒ στις 15 Ιουνίου και στην οποία νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, της εταιρίας ΤΙΤΑΝ.

Ο κ. Νταβέλης σε δήλωσή του τονίζει τη «σημασία της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας και των προσπαθειών που πρέπει να ενταθούν, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με σοβαρότητα, ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας ώστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες μεγάλες οικονομικές προκλήσεις μεσούσης της υγειονομικής πανδημίας με οργάνωση και αποφασιστικότητα, μέσω συνεργιών και επιχειρηματικής αλληλεγγύης. Από τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου Δ.Σ. προκύπτει αβίαστα η βούληση για κοινωνική αλληλεγγύη με επιχειρηματικές δράσεις, δίνοντας κυρίως έμφαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις και παρέχοντας σ’ αυτές συμβουλευτική και πόρους, όπου αυτό είναι χρήσιμο και εφικτό».

Η παρουσία του Προέδρου του ΣΘΕΒ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τον ήδη σθεναρό περιφερειακό ρόλο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, δίνοντας μεγαλύτερη αξία και πνοή στις επιχειρήσεις μέλη του.

Να σημειωθεί ότι οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συνδέσμων συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ ως μη αιρετά μέλη.

 

Tags: , ,

Σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού στη Θεσσαλία

«Μένουμε Ελλάδα, μένουμε Θεσσαλία. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, ανακαλύπτουμε  ξανά τον πολιτισμό  και την ιστορία μας και ενδυναμώνουμε την εθνική μας αυτογνωσία».

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός σε συνέντευξη Τύπου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στη Θεσσαλία, παρουσιάζοντας το νέο ενημερωτικό βίντεο που παρήγαγε η Περιφέρεια με τα  υγειονομικά πρωτοκόλλα ασφαλείας που εφαρμόζουν όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή. «Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής υγειονομικά χώρα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ένας ασφαλής προορισμός» τόνισε ο Περιφερειάρχης. «Διεκδικήσαμε και πετύχαμε ειδικά μέτρα για την στήριξη του τουρισμού στην πρωτόγνωρη για τη χώρα κρίση του κορωνοιού, ενισχύουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω του ΕΣΠΑ,  δώσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης 50 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να στηριχθούν με επίδομα όλοι οι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο, συνεργαζόμαστε με την Ιατρική Σχολή του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας για δωρεάν εκπαίδευση και κατάρτιση  εργαζομένων και  επιχειρηματιών, επεκτείνουμε το πρόγραμμα τηλεϊατρικής για παροχή βοήθειας». Στόχος, όπως επεσήμανε ο εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας κ. Γιάννης Μπουτίνας  είναι «η αναδιαμόρφωση του προγράμματος προβολής με μεγαλύτερη χρήση του ψηφιακού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε φέτος η τουριστική  σεζόν  στη Θεσσαλία να  ξεπεράσει τις 70 με 90 ημέρες».

Δείτε εδώ το βίντεο  με  την παρουσίαση των πρωτοκόλλων ασφάλειας στην Περιφέρεια Θεσσαλιας https://youtu.be/wtIaGhoNiy4

 

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός:

«Χρησιμοποιούμε  κάθε δυνατό εργαλείο για να στηρίξουμε στην πιο δύσκολη στιγμή τον ελληνικό τουρισμό, να στηρίξουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που ζουν από τον τουρισμό. Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μάλιστα με την Ιατρική Σχολή για δωρεάν εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια η οποία έχει χρησιμοποιήσει πλατφόρμα τηλεϊατρικής για παροχή βοήθειας. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα καταλύματα λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών. Έχουμε παράξει και προωθούμε βίντεο  για την ασφαλή διαμονή των επισκεπτών στα καταλύματα. Πιέζουμε συνεχώς την κεντρική κυβέρνηση, έχοντας πετύχει αρκετά μέχρι τώρα, διεκδικώντας ειδικά μέτρα για τη στήριξη του τουρισμού. Ζητήσαμε μείωση του ΦΠΑ στο σύνολο των τουριστικών επαγγελμάτων, αναστολή ή και διαγραφή του ΕΝΦΙΑ του 2020, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών τελών και ρυθμίσεων μέχρι 30/09/2020 και ένταξη σε 36 δόσεις όλων των τελών του 2020. Άμεση ρευστότητα μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων των τουριστικών επιχειρήσεων, σε οριζόντιο μέτρο με βάση τον κύκλο εργασιών τους, χωρίς τραπεζικά κριτήρια και με γρήγορες διαδικασίες. Επιδότηση των θέσεων εργασίας στις τουριστικές επιχειρήσεις και παράλληλα πρόβλεψη Ταμείου Ανεργίας για τους εργαζόμενους που δεν θα ανοίξουν τις  επιχειρήσεις τους. Ήδη, έχουμε δώσει 16 εκατ. ευρώ  στο πρόγραμμα Ενίσχυση Ίδρυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑγια να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θεσσαλικές επιχειρήσεις. Έχουμε δώσει 10 εκατ. στο ΤΕΠΙΧ για την ενίσχυση και επιδότηση των επιχειρήσεων που δανειοδοτούνται. Αξιολογούμε το πρόγραμμα «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία» για τις εν λειτουργία επιχειρήσεις και το «Επενδύω στη Θεσσαλία» για νέες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 50 εκατ. ευρώ, ενώ την περασμένη Παρασκευή δώσαμε επιπλέον  50 εκατ. ευρώ στον Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να μπορέσουν να στηριχθούν όλοι οι εργαζόμενοι και να πάρουν το επίδομα των 800 και 600 ευρώ. Διεκδικήσαμε την  αύξηση χρηματοδότησης  του κοινωνικού τουρισμού από 10 εκατ. ευρώ σε 30 εκατ. ευρώ με μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων και την ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων για την ελληνική οικογένεια «Τουρισμός για Όλους». Είναι μια δύσκολη περίοδος για τον τουρισμό. Γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι αναπτυξιακό εργαλείο και συμβάλει στο 25% του εθνικού ΑΕΠ. Αλλά και όλη η οικουμένη γνωρίζει ότι η Ελλάδα και η Θεσσαλία είναι ασφαλείς προορισμοί. Είναι η ώρα της Ελλάδος. Μένουμε Ελλάδα, μένουμε Θεσσαλία. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ενισχύουμε το εθνικό συναίσθημα αυτογνωσίας με επισκέψεις στα Μουσεία, στους ιστορικούς χώρους, στους εθνικούς δρυμούς κλπ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να στηρίξουμε τις περιοχές μας, να ενδυναμώσουμε την εθνική μας αυτογνωσία».

Εντεταλμένος σύμβουλος για τον Τουρισμό, Γιάννης Μπουτίνας: « Το τελευταίο διάστημα ο τουρισμός παγκοσμίως ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδας μας,  το ίδιο συμβαίνει και στην Περιφέρεια μας. Αεροδρόμια κλειστά, σύνορα κλειστά, τουριστικές επιχειρήσεις κλειστές, λόγω της πανδημίας. Συμπέρασμα, δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν πουθενά σε όλο τον κόσμο. Η επιλογή για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν ή να μείνει σε μια γενική απραξία ή να βρει και να στοχεύσει πιθανές αγορές που θα άνοιγαν πρώτες. Με μπροστάρη τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστό, την Περιφερειακή Αρχή και το Τμήμα Τουρισμού ξεκινήσαμε να μάθουμε ποιες τουριστικές αγορές θα μπορούσαν να ανοίξουν πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν κάναμε μια στόχευση πάνω στον ελληνικό τουρισμό, τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος θα ήθελε και αυτός στήριξη και στον οδικό τουρισμό, μετακινούμενο από χώρες που θα μπορούσαν να φτάσουν είτε ως οικογένειες είτε ως παρέες στους τουριστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας. Παράλληλα είμαστε έτοιμοι να στοχεύσουμε όποια αγορά ανοίγει, όποια νέα αεροπορική εταιρία φτάνει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλία για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μια τουριστική καμπάνια για να μπορέσει να φέρει αποτελέσματα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα ενός ή και δύο χρόνων και να υπάρχει μια συνεχής μόχλευση. Όμως εδώ πάμε να κάνουμε μια πολύ γρήγορη επικοινωνιακή καμπάνια,  με αναδιαμόρφωση όλων των στόχων και όλης της τουριστικής προβολής, η οποία μέσα σε 30-40 ημέρες θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια σεζόν  που θα ξεπεράσει τις 70 με 90 ημέρες για τη Θεσσαλία μας. Μια καμπάνια που θα στηριχτεί σε  digital marketing, που θα στηριχτεί στα social media που  έχουν μεγαλύτερη διείσδυση και θα μπορέσει ο καθένας να δει πιο γρήγορα τις εμπειρίες που μπορεί να ζήσει στους τουριστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας και τις μοναδικές ομορφιές της. Ξέρουμε ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Ξέρουμε ότι ο ιός παραμονεύει και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να υπάρξει έξαρση. Με τα πρωτόκολλα  υγείας, με τη σωστή και έγκυρη πληροφόρηση  αλλά και με την σωστή προώθηση των τουριστικών προορισμών πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα φέτος. Για να γίνουν όλα αυτά θα έπρεπε να στηριχτούν οι επιχειρήσεις. Από την πρώτη στιγμή πιέσαμε και κινηθήκαμε στο πεδίο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων αλλά και των ελληνικών νοικοκυριών».

Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Καλομπάτσιος, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης Νίκος Λιούπας,  ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Βασίλης Πινακάς και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού  Πολιτισμού και Αθλητισμού  Περιφέρειας Θεσσαλίας Αλέξανδρος Πατουλιώτης.

Tags: , ,

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσσαλίας

Στις  24 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη θα γίνει η τελετή αναγόρευσης διδακτόρων και  απονομής πτυχίων στους αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών & Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ώρα 11:00:

Αναγόρευση Διδακτόρων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ώρα 11:30:

Ορκωμοσία αποφοίτων  των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ώρα 12:30:

Ορκωμοσία αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

Σε συνέχεια της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 88η/18-5-2020 Συνεδρίαση του για διαδικτυακή πραγματοποίηση των ορκωμοσιών του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του  Άκ. Έτους 2019-20, η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  epresence.gov.gr.

Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 

 

Tags: , ,

Η Περιφέρεια σε πρόγραμμα που προωθεί τον εναλλακτικό, βιώσιμο τουρισμό 12 μήνες το χρόνο

Σε  ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την  βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστική περιόδου στα νησιά της Μεσογείου, συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων Εύξεινη Πόλη συμμετέχουμε στο πρόγραμμα  WinterMed,  με βασικό στόχο την ανάδειξη της Θεσσαλίας ως προορισμού με δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών όλο το έτος και τις τέσσερις εποχές» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με συνεργασίες και συνέργειες διαμορφώνουμε το δικό μας αυτόνομο αναπτυξιακό πρότυπο στον τουρισμό. Είμαστε η  πρώτη Περιφέρεια στη χώρα με υποβρύχια μουσεία και προσδοκούμε πολλά από τον εναλλακτικό τουρισμό. Ζούμε σε μια αναθεωρητική εποχή και χρειαζόμαστε νέα τουριστικά προϊόντα, που να απέχουν από το παρωχημένο  πια μοντέλο  sea-sun-sand ( ήλιος – θάλασσα- άμμος). Η διαφορετικότητα θα κάνει την Ελλάδα πιο ελκυστική και «ερωτεύσιμη», διεθνώς. Η αύξηση στην επισκεψιμότητα φέρνει και αύξηση στην  απασχόληση, με θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Χάρη στο στοχευμένο πρόγραμμα  δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, τη βραβευμένη μας τουριστική καμπάνια, το  έξυπνο  ψηφιακό μάρκετινγκ, την  ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αλλά  και την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού όπως ο καταδυτικός τουρισμός και τα υποβρύχια μουσεία, τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και   εντυπωσιακά. Επιπλέον  τα σύγχρονα και ασφαλή οδικά  δίκτυα και η  ανάδειξη  πολιτιστικών υποδομών όπως μουσεία,  αρχαιολογικοί χώροι και  μοναστήρια συνθέτουν ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο που φαίνεται να  ενδιαφέρει όλο και περισσότερους επισκέπτες» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το πρόγραμμα  WINTER MED

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ συμμετέχει στο έργο WINTERMED – Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Med.

Το έργο WINTER MED στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής για τα νησιά της Μεσογείου με σκοπό την επέκταση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η στρατηγική αυτή θα αναπτυχθεί με συνεργασία φορέων από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και μετά από σειρά διαβουλεύσεων. Το έργο προβλέπει ακόμη την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανταλλαγή εμπειριών καθώς και την αξιοποίηση καλών πρακτικών και προηγούμενης εμπειρίας με σκοπό τη σταδιακή μετάβαση από ένα τουριστικό μοντέλο βασισμένο στο τρίπτυχο «καλοκαίρι-ήλιος-θάλασσα» σε ένα μοντέλο που θα αξιοποιεί τον πολιτιστικό πλούτο των νησιωτικών περιοχών σε όλη τη διάρκεια του έτους οδηγώντας σε ένα πιο βιώσιμο τρόπο οικονομικής ανάπτυξης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, έχει διάρκεια 32 μήνες και θα ολοκληρωθεί 30/06/2022.

 

Εταίροι

 • Associazione Nazionale Comuni Italiani Sez. Reg. Toscana, Ιταλία (Επικεφαλής)
 • ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, Ελλάδα
 • Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ελλάδα
 • Ινστιτούτο Γεωργίας και Τουρισμού, Κροατία
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, Κύπρος
 • Confesercenti Toscana, Ιταλία
 • Περιφερειακός Αναπτυξιακός φορέας του Ντουμπρόβνικ Νέρετβα, Κροατία
 • Οργανισμός Τουρισμού Κορσικής, Γαλλία
 • Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης, Γαλλία
 • Εμπορικό Επιμελητήριο της Μαγιόρκα, Ισπανία
 • Οργανισμός Τουρισμού Βαλεαρίδων Νήσων, Ισπανία

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 • Περιφέρεια Τοσκάνης – Ιταλία
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Ελλάδα
 • Κροατικό Εθνικό Συμβούλιο για τον Τουρισμό – Κροατία
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας – Ελλάδα
 • NECSTouR – Βέλγιο

Για περισσότερες πληροφορίες,  στην ιστοσελίδα  winter-med.interreg-med.eu

 

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες σε πεπονιές υπαίθριες και θερμοκηπίου

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν τις πεπονιές τις υπαίθριες και του θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά:

Πεπόνια θερμοκηπίου

Ωϊδιο

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους μύκητες: Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearu και Leveillula Taurica

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η εμφάνιση του ωίδίου στις πρώιμες καλλιέργειες με πεπονιές στα θερμοκήπια του Νομού Τρικάλων.

Συμπτώματα: Εμφανίζονται πρώτα  μικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λευκή εξάνθηση Αργότερα η εξάνθηση εμφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλου.

Συνθήκες ανάπτυξης: Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειμάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι αρχικές μολύνσεις. Τα κονίδια μεταφέρονται με

τον άνεμο. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 10-30 0C (άριστη θερμοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 55-75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του .

Καταπολέμηση: Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα(ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασμού μετά 8-10 ημέρες.

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται ή  εμφάνισή του τετράνυχου  σε καλλιέργειες με πεπονιές  στο Ν. Τρικάλων. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή  εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

   Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα και εγκεκριμένα  για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου.

Ο θρίπας προκαλεί ζημιά στα φυτά με το να διαρρηγνύει και να απομυζεί τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.

  Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως: abamectin, deltamethrin,Cypermethrin  κ.α.

Πεπόνια υπαίθρια

Ωϊδιο

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους μύκητες: Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearu και Leveillula Taurica

Διαπιστώσεις: Εναρξη  του ωίδίου στις πρώιμες καλλιέργειες με πεπονιές  στους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας.

Συμπτώματα: Εμφανίζονται πρώτα  μικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λευκή εξάνθηση Αργότερα η εξάνθηση εμφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλου.

Συνθήκες ανάπτυξης: Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειμάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι αρχικές μολύνσεις. Τα κονίδια μεταφέρονται με

τον άνεμο. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 10-30 0C (άριστη θερμοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 55-75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του .

Καταπολέμηση: Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα(ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασμού μετά 8-10 ημέρες.

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η  εμφάνισή του τετράνυχου στις πρώιμες καλλιέργειες με υπαίθριες πεπονιές στο νομό Νομό Μαγνησίας,Τρικάλων, Καρδίτσας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

   Συστάσεις: Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα και εγκεκριμένα  για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόμου.

Ο θρίπας προκαλεί ζημιά στα φυτά με το να διαρρηγνύει και να απομυζεί τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.

  Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα όπως: abamectin, deltamethrin,Cypermethrin  κ.α.

Προσοχή   Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της πεπονιάς να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: pkpfpfevolou@minagric.gr

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

 

 

Tags: , ,

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς την μοριοδότηση.

Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων elearning ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις αρκετών επαγγελματικών κλάδων διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή γνώσης προς όλους. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί να γνωρίσετε τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και θα βρίσκεται πάντα κοντά σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Α/Α Πρόγραμμα Διάρκεια ΠερίοδοςΕγγραφών Επ. Υπεύθυνος/η
1 Καινοτόμες Παιδαγωγικές & Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία & τη Μάθηση 9 μήνες Έως 15/6/2020 κα. Μπότσογλου Καφένια
2 Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες : Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & τα Μαθηματικά 9 μήνες Έως 19/6/2020 κα. Τζιβινίκου Σωτηρία
 

3

Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη & Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα 9 μήνες Έως 26/06/2020 κ. Ρουσσάκης Ιωάννης
 

4

Επιμόρφωση-Εξειδίκευση Εκπαιδευτών στο STEM 9 μήνες Έως 30/06/2020 κ. Σταμούλης Γεώργιος
 

5

SELF – DEFENSE INSTRUCTOR I 2 μήνες Έως 7/07/2020 κ. Κουθούρης Χαρίλαος
 

 

6

Η Καινοτόμα Θεματική/Διεπιστημονική Προσέγγιση «ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ» (STORYLINE) για τη Διδασκαλία σε ΟΛΕΣ τις ΜΟΡΦΕΣ και ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» 9 μήνες Έως 31/08/2020 κα. Ηλιοπούλου Ιφιγένεια
 

7

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab&Octave  

3 μήνες

Έως 31/08/2020 κα. Αδάμ Μαρία
 

8

Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι  

10 μήνες

Έως 25/09/2020 κ. Κλεφτάρας Γεώργιος
 

9

Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις 7 μήνες Έως 10/10/2020 κα. Κορτιάνου Ελένη
 

10

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 2 μήνες Έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Μάγος Κωνσταντίνος
 

11

«AutoCAD: Δισδιάστατη (2D) Ψηφιακή Σχεδίαση & Εισαγωγή στην Τρισδιάστατη Σχεδίαση (3D)» 3 μήνες Έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Αλαμανής Νικόλαος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:  Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος.

Tags: , ,

ΣΘΕΒ: Οι εξελίξεις στις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων

O Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συνδιοργανώνει με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και την υποστήριξη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας την Πέμπτη 18 Ιουνίου και ώρες 15:00 – 16:30, διαδικτυακό workshop με τίτλο: «Οι εξελίξεις στις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων».

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις ευρωπαϊκές και εθνικές χρηματοδοτήσεις λόγω του Covid-19 και των προβλημάτων που δημιούργησε. Στο workshop θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUSTOUR που πρόκειται να παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον τουριστικό κλάδο καθώς και το πρόγραμμα LIFE και οι δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί λόγω Covid-19 αλλά και ορισμένες καλές πρακτικές των τρεχόντων έργων.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της χρηματοδότησης των  επιχειρήσεων που παρέχεται μέσω του Horizon 2020: EIC Accelerator & COVID related funding και του προγράμματος Erasmus for young entrepreneurs που αποσκοπεί στην μετακίνηση των εργαζομένων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Στο workshop μπορούν να συμμετέχουν επιχειρηματίες και στελέχη των επιχειρήσεων, που ασχολούνται ενεργά με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και ενδιαφέρονται για τις τρέχουσες χρηματοδοτήσεις.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συνδέσμου ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ στο τηλ. 2410555507 και email: education@sthev.gr (αρμόδια κα Ελένη Ευαγγελοπούλου) μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

 

Tags: , ,

Οι μετρήσεις του Σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καθαρή και χωρίς επιβάρυνση από ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ατμόσφαιρα στον Βόλο όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν  στις 11 Ιουνίου  μέσο όρο τιμών 17 μg/m3, στις 12 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 15 μg/m3, στις 13 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 17 μg/m3 και  στις 14 Ιουνίου μέσο όρο τιμών  19 μg/m3. Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 11 Ιουνίου  μέσο όρο τιμών 5 μg/m3, στις 12 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 4 μg/m3, στις 13 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 7 μg/m3 και  στις 14 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 7 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/

Tags: , ,

4ο Διεθνές Συνέδριο EWaS (Efficient Water Systems)

To 4oΔιεθνές Επιστημονικό Συνέδριο EWaS4 (Efficient Water Systems) International Conference: “Valuing on the Water, Carbon, Ecological Footprints of Human Activities”το οποίο θα διεξαχθεί ψηφιακά κατά το διάστημα 24-27 Ιουνίου 2020, διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο κ. Β. Κανακούδης, καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. και αντιπρόεδρος ο κ. Ε. Κεραμάρης επίκουρος καθηγητής στο ίδιο τμήμα.

Το συγκεκριμένο διεθνές συνέδριο είναι το 4ο της ομώνυμης σειράς εξειδικευμένων συνεδρίων EWaS (Efficient Water Systems), με ιδρυτή τον καθηγητή Β. Κανακούδη.

Στο εξειδικευμένο αυτό συνέδριο θα συμμετέχουν περισσότερα από 200 άτομα από 20 χώρες, που προέρχονται από τον ερευνητικό – ακαδημαϊκό χώρο, τον δημόσιο τομέα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές εταιρείες. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν 72 επιστημονικές εργασίες, ενώ θα διεξαχθούν 7 τακτικές συνεδρίες και 4 ειδικές συνεδρίες, που καλύπτουν θέματα – προκλήσεις σε όλο τον κύκλο νερού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν τρεις διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών – διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια της Ιταλίας καθώς και από την Ελλάδα.

Το συνέδριο πραγματεύεται θέματα που αφορούν εκτός των άλλων στην μετεξέλιξη των αστικών κέντρων σε «έξυπνες» πόλεις εξοπλισμένες με αναβαθμισμένα συστήματα νερού, αποχέτευσης, ομβρίων και επεξεργασίας λυμάτων, σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας και ανάλυσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους, και σε θέματα ασθενειών που οφείλονται στην ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού.

 

  None Found