Ειδήσεις

Καταληκτική ημερομηνία για την Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι οι ενδικοφανείς προσφυγές – ενστάσεις των υποψηφίων ένταξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2019. Οι ενδικοφανείς προσφυγές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής-ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία Δ.Α.Ο. Π.Ε. Λάρισας το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2413511 170 Α. Νικολάου, 2413511 105 Γ. Γεωργιάδου

 

Προηγούμενο άρθρο Η ΑΔΕΔΥ Λάρισας για την εξαγορά πλασματικών χρόνων στο Δημόσιο
Επόμενο άρθρο Με έξι νέους προβολείς τύπου LED εξοπλίζεται το Παν/μιακό Νοσοκομείο