Ειδήσεις

Εξαιρετικά Αποτελέσματα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το 1ο εξάμηνο του 2019


Η σταθερά ανοδική πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, επιβεβαιώθηκε με το κλείσιμο των Οικονομικών Καταστάσεων του 1ου εξαμήνου του 2019 και την έγκριση τους από το Δ.Σ. Τα εύρωστα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας επισφραγίζουν τη δυναμική της.

Συνεχίστηκε η διείσδυση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας, με μεγάλη αύξηση των διανεμηθέντων όγκων φυσικού αερίου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ το δίκτυο διανομής επεκτάθηκε κατά 55 χλμ για την τροφοδότηση των υφιστάμενων και νέων περιοχών.

Η Εταιρεία, ως Διαχειριστής του Δικτύου τήρησε με συνέπεια τις αρχές της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της αμεροληψίας, και της ίσης μεταχείρισης των Χρηστών και Τελικών Πελατών.

Σύμφωνα με τον κ. Λεωνίδα Μπακούρα, Γενικό Διευθυντή, «…η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  θα συνεχίσει με συνέπεια τις δραστηριότητες της και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, διατηρώντας τις άριστες επιδόσεις της και υλοποιώντας επεκτάσειςΔικτύου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Συνεχίζονται οι επενδύσεις με αποδοτικότητα προς όφελος των Μετόχων, με τα χαμηλότερα τιμολόγια Διανομής στη χώρα μας, με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους Τελικούς Καταναλωτές και Χρήστες Διανομής. Μέσα σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, δίνεται έμφαση στην ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εργασίας διατηρώντας μηδενικούς τους δείκτες ατυχημάτων.

Κύριο μέλημα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί η ασφαλής λειτουργία του Συστήματος Διανομής και η αδιάλειπτη διανομή Φυσικού Αερίου στις περιοχές της Αδείας…»

 

Προηγούμενο άρθρο Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Επόμενο άρθρο Μάξιμος: Να διορθωθεί ο αριθμός αλλοδαπών εποχικών εργατών στη Λάρισα