Ειδήσεις

Μάξιμος: Το κοινωνικό έργο της Παιδικής Στέγης πρέπει να στηριχθεί!


«Το κοινωνικό έργο που έχειεπιδείξειη ΕλληνικήΜέριμνα –Παιδική Στέγη,από τηνέναρξητης λειτουργίας της,είναι αναμφίβολα σημαντικό. Και συνεχίζει να προσφέρει σε εμπερίστατες οικογένειες και παιδιά εργαζόμενων μητέρων της Λάρισας, αποδεικνύονταςότι,το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργοαποτελεί πολύτιμη συνεισφοράστον συνάνθρωπο και στον τόπο.Για να ελπίζουμε σε ένα καλύτεροαύριοοφείλουμενα δώσουμεβαρύτητα και να ενισχύσουμε δομές που έχουναποδείξειέμπρακτακαι διαχρονικάτην προσφορά τους στα παιδιά».Τα παραπάνω δήλωσε οτομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας,βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος,μετά το πέρας της επίσκεψής του στην ΠαιδικήΣτέγη Λάρισας. 

Ο Θεσσαλός πολιτικόςεπισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις,που στεγάζονται και σιτίζονται οι μικροί μαθητές,και ενημερώθηκεαπότηνπρόεδρο του Δ.Σ κ. Αγγελική Σιτρά, τηναντιπρόεδρο κ. Βασιλική Γαλάνη και τομέλος τουΔ.Σ κ. Ξανθίππη Τσολάκη,για την πολυετή ιστορική διαδρομή της ΠαιδικήςΣτέγης από την μεταπολεμική εποχή μέχρι και σήμερα, με σκοπόνα παράσχει στα παιδιά τωνφτωχών οικογενειών σίτιση και εκπαίδευση στα πρώτατους βήματα.Επιπλέον, έγινε κοινωνός των σοβαρώνοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Παιδική Στέγη,ωςαπόρροια της οικονομικής δυσπραγίας των τελευταίων ετών.

Ο κ. Χαρακόπουλοςεπισήμανεότι«στην πορείατων 70 και πλέον ετώνλειτουργίας της Παιδικής Στέγηςχιλιάδεςήταν και είναιταπαιδιά της Λάρισαςπουέχουν νιώσει τη ζεστασιά καιτην αγάπημέσω της εθελοντικής προσφοράς.Το γεγονόςμάλισταότιείναιστη Λάρισαπουεδρεύει η μοναδική πλέον Παιδική Στέγη που έχει απομείνεισεολόκληρητηχώρα,αποδεικνύει ότι πρόκειταιγια ένανπραγματικόάθλο για όλους όσους εργάστηκαν άοκνα και ανιδιοτελώς γιανα μείνει ανοικτήόλα αυτά τα χρόνια.Ιδιαίτερα, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης,όπως ήτανφυσικό,προκάλεσανεπιπρόσθετα προβλήματα.Για το λόγο αυτό,οι προσπάθειες για να βρεθούν οιτρόποικαι οι πόροιπου θα εξασφαλίσουντην απρόσκοπτη λειτουργία της Παιδικής Στέγηςπρέπει να ενταθούν, καιοφείλουμεόλοινα συνδράμουμεστονσημαντικό αυτόστόχο».

Προηγούμενο άρθρο ENΠE: Μακροχρόνιο δάνειο από το ΤΠΔ με επιτόκιο 1% στους ΤΟΕΒ
Επόμενο άρθρο Αγώνες στίβου στο Αλκαζάρ για παιδιά με αναπηρία