Ειδήσεις

Άλμα στην ενεργειακή απόδοση του 5ου Λυκείου Λάρισας


Σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του διδακτηρίου του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Λαρισαίων, μέσω της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα το ΠΕΠ Θεσσαλία, με απόφαση του περιφερειάρχη και με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ περίπου.

Με την ολοκλήρωση  των παρεμβάσεων του έργου, το κτίριο του 5ου Λυκείου Λάρισας θα αναβαθμιστεί ενεργειακά κατά 6 θέσεις και θα καταταγεί στην κατηγορία Β+  από την κατηγορία Η’ που κατατάσσεται σήμερα, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 2017.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λαρισαίων έχει συμμετάσχει και παλαιότερα σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, αναβαθμίζοντας ενεργειακά τον 11ο Παιδικό Σταθμό, το 4ο Γυμνάσιο, το 2ο Δημοτικό σχολείο, το 19ο & 24ο Δημοτικό σχολείο, το 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο, το Δημαρχείο και το Δημοτικό Ωδείο. Στη συγκεκριμένη πρόταση οι απαιτήσεις και δεσμεύσεις είναι υψηλές αφού θα χρειασθεί να αναβαθμισθεί το κτίριο του 5ου Λυκείου από την Η ενεργειακή κατηγορία στη Β+.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο έργο αφορούν στα εξής:

 

  • Τοποθέτηση Θερμοπροσόψεων

 

  • Τοποθέτηση Μονώσεων στις διαχωριστικές επιφάνειες

 

  • Τοποθέτηση μονώσεων στο κενό μεταξύ πλάκας οροφής ορόφου και κεραμοσκεπούς στέγης και αντικατάσταση της επικάλυψης στέγης με νέα πολυουρεθάνης

 

  • Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων

 

  • Επεμβάσεις Η/Μ Εγκαταστάσεων (Θέρμανση – Φωτισμός)

 

 

Τονίζεται ότι η πρόταση του Δήμου Λαρισαίων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου ΓΕΛ, αξιολογήθηκε θετικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του “Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 -2020” στον άξονα προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σύμφωνα με την πρόσκληση  κάθε Δήμος είχε την δυνατότητα υποβολής μιας πρότασης για ένα μόνο (1) κτίριο κυριότητας του.

 

Το Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και το Τμήμα Η/Μ Έργων και Έργων Συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων με τις υπαλλήλους Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου Πολιτικό Μηχανικό και Συνάπαλου Αναστασία Μηχανολόγο Μηχανικό, ανταποκρινόμενο άμεσα στην πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπέβαλε εμπρόθεσμα την πρόταση της στις 31 Οκτωβρίου 2018 και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καταφέρνοντας να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και έκδοσης των απαιτούμενων εγγράφων.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Απαίτηση του προγράμματος είναι η ενεργειακή κατηγορία Β ως το ελάχιστα απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης του κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

 

Την ευθύνη για τη μελέτη και επίβλεψη του έργου έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών κτιρίων και το Τμήμα Η/Μ Έργων & Έργων Συντήρησης.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ
Επόμενο άρθρο Ο Χ. Κέλλας στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού