Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 25.01.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00’ του έτους 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ποσού & κατανομή- Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 2. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών-Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 3. Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Τεμπών-Εισηγητής: Διοικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 4. Αναμόρφωση (1η) Προϋπολογισμού- Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 5. Επί αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»  Εισηγητής Ζησάκη Ξανθή
 6. Ορισμός μελών, για την Επιτροπή Χαρακτηρισμού Χώρων Αιγιαλού – Παραλίας, ως πολυσύχναστων- Εισηγητής:  Προεδρείο.
 7. Ανανέωση  Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 του Ν.2881/2001-Εισηγητής: Προεδρείο.
 8. Ορισμός Εκπροσώπου για την Επιτροπή θαλάσσιων μέσων αναψυχής-Εισηγητής: Προεδρείο
 9. Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας            Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 10. Ορισμός Δημ. Συμβούλου στην Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Έργων       Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
 11. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών   (2μηνα)          Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 12. Προϋπολογισμός & Πλαίσιο Δράσης ΔΗΚΕΔΗΤ 2019- Εισηγητής:  Οικ. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.
 13. Επί αιτήσεως Φιλανθρωπικού Σωματείου Γυρτώνης «ΣΤΗΡΙΖΩ»- Εισηγητής: Προεδρείο
 14. Απολογισμός έτους 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 15. Προϋπολογισμός έτους 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 16. Έγκριση  συμμετοχής – Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV- Εισηγητής: Δήμαρχος.
 17. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ», εργολαβίας Νάρη Αστ. – Εισηγητής: Τεχνική  Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 18. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», εργολαβίας Νάρη Αστ.  – Εισηγητής: Τεχνική  Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 19. Προσδιορισμός Δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ επενδυτικών αναγκών (ΣΑΤΑ)
 20. Αναμόρφωση (1η)  Τεχνικού προγράμματος 2019-Εισηγητής: Τεχνική  Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 21. Παραλαβή και έγκριση σχεδίου τροποποίησης για την σημειακή τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ-Εισηγητής: Τεχνική  Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 22. Αποδοχή μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για τη σημειακή τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ- Εισηγητής: Τεχνική  Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 23. Επί αιτήματος Κολλάτου Βασιλείου- Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

 

                 

 

                                                                                    

 

                                                                                                      

Προηγούμενο άρθρο Απάντηση της ΠΔΕ Θεσσαλίας στην ανακοίνωση της ΔΑΚΕ
Επόμενο άρθρο Μ.Χαρακόπουλος: Όργιο ψεύδους και διαστρέβλωσης οι κυβερνητικές δηλώσεις για το συλλαλητήριο