Ειδήσεις

Εγκατάσταση συμπιεστών και μεταφορά συμπιεσμένου φυσικού αερίου


Αναφορικά με την εγκατάσταση σταθμών συμπίεσης και την μεταφορά συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στο Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενημερώνει τα εξής:
Αρμοδιότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με τη Βασική Δραστηριότητα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018), είναι η διανομή Φυσικού Αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής και η σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με αυτό, καθώς και η προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου για την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής.
Η δραστηριότητα ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων, καθορίζεται από τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 674/18.03.2014. Η προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου αποτελεί δραστηριότητα η οποία ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018). Ο ρόλος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι απόλυτα ανεξάρτητος από τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη συμπίεση, μεταφορά και προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).
Σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου φυσικού αερίου, αυτή διενεργείται σύμφωνα με το πλαίσιο ανάπτυξης που ορίζεται με το ΦΕΚ Β’ 3334/10.08.2018, καθώς και με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 821 & 822/06.09.2018 (ΦΕΚ Β’ 4298/27.09.2018) για τη διενέργεια διαγωνισμού και τον καθορισμό της μέγιστης τιμής για την υπηρεσία Εικονικού Αγωγού Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου και την έγκριση όρων και κριτηρίων του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εικονικού Αγωγού CNG που θα διεξάγει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αντιστοίχως.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως Διαχειριστής λαμβάνει αιτήσεις σύνδεσης νέων Σημείων Παράδοσης στο Δίκτυο Διανομής, συμπεριλαμβανομένου των εγκαταστάσεων συμπίεσης, σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018). Οι ενδιαφερόμενοι για τη σύνδεση νέων σημείων συμπίεσης, μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις σύνδεσης στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ:
• Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7
• Λάρισα: Φαρσάλων 219

Προηγούμενο άρθρο Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης για υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων
Επόμενο άρθρο Μάξιμος: Λόγω κυβερνητικής αβελτηρίας χιλιάδες αγρότες χωρίς εξισωτική!