Πρωτοσέλιδο

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την έκταση του ΕΘΙΑΓΕ


Στην προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τη διαμόρφωση της έκτασης ΕΘΙΑΓΕ στην Λάρισα, προχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων. Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί: η αρχιτεκτονική μελέτη ιδεών που αφορά τη διαμόρφωση των 217 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και την ανακαίνιση και επανάχρηση των 5 παλαιών κτιρίων-αποθηκών που βρίσκονται στην έκταση αυτή.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 321/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, βάση του σχεδιασμού αξιοποίησης της έκτασης αποτελεί η δημιουργία χώρων αστικού πρασίνου με παράλληλη ανάδειξη της ιστορικής σημασίας και των σύγχρονων προκλήσεων του αγροτικού τομέα και περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια σχεδιασμού κοινής δράσης του Δήμου Λαρισαίων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με την Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την λειτουργία και αξιοποίηση των «εκτάσεων ΕΘΙΑΓΕ», προγραμματίζεται ολοκληρωμένη αστική, υπερτοπικού χαρακτήρα, επέμβασης στη συνοικία Αβέρωφ, στη Λάρισα.
Το πρόγραμμα επέμβασης στοχεύει στην δημιουργία, κατά κύριο λόγο, ενός σημαντικού Ελεύθερου Χώρου – Αστικού Πρασίνου για την πόλη, εντός του οποίου χωροθετείται Κέντρο Προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας.
Εντός της κύριας χρήσης του Αστικού Πρασίνου και του Κέντρου Προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας θα περιλαμβάνονται και ειδικότερες χρήσεις όπως :
– Η δημιουργία Βοτανικού Κήπου – Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.
– Η δημιουργία Μουσείου Εδαφών – Γεωργικής Τεχνολογίας.
– Η διαμόρφωση των υφιστάμενων αποθηκών και του περιβάλλοντος χώρου τους σε Πολιτιστικό
Χωριό.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη επέμβαση θα διαθέτει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις :

Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα.

Ένα νέο κτίριο που θα στεγάσει το Κέντρο Προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας και Μουσείο Εδαφών και Γεωργικής Τεχνολογίας, συνολικής επιφάνειας 3.000 μ2 περίπου. Θα περιλαμβάνει γραφεία καινοτομίας, υποστήριξης επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα (one stop desk) με καινοτόμο χαρακτήρα, επιστημονικής υποστήριξης, συνεδριακούς χώρους, εκθεσιακούς χώρους, όπου θα παρουσιάζονται, είτε φυσικά εκθέματα, είτε ψηφιακά, με σαφή την διαδραστική κατεύθυνση λειτουργίας του. Θα περιλαμβάνει επίσης χώρους διοίκησης και βοηθητικούς χώρους.
Οι τέσσερεις υφιστάμενες αποθήκες θα διαμορφωθούν με συστήματα ελαφρών κατασκευών σε χώρους φιλοξενίας και δημιουργίας καλλιτεχνών (αποθήκες 1,2,3 – 4.800 μ2 περίπου), καθώς και σε κατάλληλους υποστηρικτικούς χώρους (αποθήκη 4 – 1.200 μ2 περίπου).

Τέλος, θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα κτίρια για την λειτουργία του αστικού πάρκου, καθώς και για τις υποενότητές του – πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και βοτανικός κήπος.
Το τμήμα του έργου αυτού περιλαμβάνει :
• Κτίριο εκδοτηρίων, εμβαδού 40 μ2 περίπου.
• Κτίριο κέντρου ενημέρωσης – γραφείων, εμβαδού 80 μ2 περίπου.
• Κτίρια χώρων υγιεινής, εμβαδού 100 μ2 περίπου.

Β. Περιβάλλων χώρος

Το έργο των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει την δημιουργία αλσυλλίων, χώρων χαμηλού πρασίνου, χώρων περιπάτου και αναψυχής. Σε ιδιαίτερα τμήματά του θα αναπτυχθούν ο βοτανικός κήπος και το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Επίσης προτείνεται να περιλαμβάνει μικρούς διάσπαρτους αθλητικούς χώρους, με τις αντίστοιχες απαιτούμενες υποδομές (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής), και ένα ή περισσότερα μικρά αναψυκτήρια, σύμφωνα με τα εμβαδά που επιτρέπονται από τη νομοθεσία.
Στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο των αποθηκών (πολιτιστικό χωριό) θα διαμορφωθούν χώροι για υπαίθριες εκθέσεις και εκδηλώσεις.
Οι χώροι του βοτανικού κήπου και του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα είναι περιφραγμένοι. Σε όλους τους χώρους θα αναπτυχθούν τα απαραίτητα δίκτυα φωτισμού και λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ο Βοτανικός Κήπος, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και το Μουσείο Εδαφών και Γεωργίας θα αποτελέσουν πόλο έλξης για διάφορες ομάδες επισκεπτών (μαθητές, φοιτητές, τουρίστες), με στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα περιβάλλοντος, τη γνωριμία με την γη και την διαχείριση της παραγωγής και τον πολιτισμό που η ίδια παράγει. Τα προτεινόμενα έργα έρχονται να υποστηρίξουν το βασικό γεωγραφικό πλεονέκτημα της Λάρισας, να βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας με έντονη αγροτική δραστηριότητα, καθώς διαθέτει τη μεγαλύτερη πεδιάδα
της χώρας.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί στη καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου ένας χώρος -πόλος όπου θα γίνονται όλες οι έρευνες, οι συναντήσεις , τα συνέδρια, οι εκθέσεις και εκδηλώσεις για τη Αγροτική Καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει υποστήριξη και ενημέρωση των νέων αγροτών και παραγωγών που θα θέλουν να αναπτύξουν νέες μεθόδους καλλιεργειών , ανάπτυξης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της χώρας μας.

 Βραβεία

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά:

• Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 10.000 Ε
• Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 6.000 Ε
• Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 3.000 Ε

Τρεις (3) εξαγορές απο 2000 Ε εκάστη

Η Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με τα δυο Προσαρτήματα της, Υπεύθυνη Δήλωση και Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων του Διαγωνισμού με τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.larissa-dimos.gr ενώ έχουν αποσταλεί και στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών / Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων.

Σημαντικές ημερομηνίες

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 .

Ωστόσο, κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζομένων θα πρέπει μέχρι 31 Αυγούστου 2018 να εγγραφεί σε κατάλογο που τηρεί η Διοργανώτρια Αρχή. Η αίτηση εγγραφής στο Διαγωνισμό υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής (Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα, email: protokolo@larissa-dimos.gr, fax: 2410 250232) έως και την Παρασκευή 31/08/2018 και ώρα 15:00, είτε (α) ηλεκτρονικά, είτε (β) με fax είτε (γ) γραπτώς.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα εγγραφούν στον κατάλογο, μπορούν να υποβάλλουν στην Διοργανώτρια Αρχή (εγγράφως ή στο nerga@larissa-dimos.gr), τυχόν ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες έως και την Δευτέρα 10-9-2018

Προηγούμενο άρθρο Μνημόσυνο για την ανάπαυση του π. Θεοδοσίου Μπάνταλη
Επόμενο άρθρο Κέλλας: Οι καλλιέργειες διψούν, οι αγρότες δεν μπορούν να περιμένουν