Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

03 Μαΐου 2018

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»: Προβλήματα των κατοίκων της Σκοπέλου.

Β) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Θεσσαλών Συμπολιτεία»: Παράκαμψη Νεοχωρίου-Μπελοκομίτη.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 3ης – 4ης Συνεδρίασης (Πρακτικό 03/30-03-2018 και Πρακτικό 04/04-04-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Θέμα 2ο: Σχέδιο Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση ΠΔΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Θέμα 4ο: Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2018 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας.

Εισηγητής: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης.

Θέμα 5ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.

Εισηγητής: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Θέμα 6ο: Σύσταση Επιτροπής Αντικαπνιστικής Πρωτοβουλίας.

Εισηγητής: κ. Πινακάς Βασίλειος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Θέμα 7ο: Παράταση της υπογραφείσας από 02/05/2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και  Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λάρισας, για τo έργο: «Επιχορήγηση του Κέντρου

Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Λάρισας – ΟΡΦΕΑΣ για την λειτουργία Τμημάτων του Εργαστηρίου Πρόληψης Συμβουλευτικής και Ανάπτυξης «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ».

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 8ο: Παράταση παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων έργων.

Εισηγητής: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Θέμα 9ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αγιάς για τα έργα:

1.Άμεσες αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τις περιοχές του Δήμου Τεμπών, Δήμου Αγιάς, Δήμου Φαρσάλων μετά τη θεομηνία της 16ης Ιουλίου 2017.

  1. Άμεσες αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας μετά τη θεομηνία που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 15-11-2017 μέχρι 17-11-2017.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 10ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑ Αγιάς για τo έργo: «Αποκαταστάσεις υποδομών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Αγιάς».

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 11ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του «Σχεδίου Διαχείρισης των κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)».

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,  Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 12ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL 07).

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 13ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕL 09).

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 14ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL 04).

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,  Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος με ταυτόχρονη εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας συνολικής ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.,

που βρίσκεται στο 25ο χλμ. Π.Ε.Ο.  Λάρισας – Βόλου, στην Τ.Κ. Αχιλλείου του Δήμου Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 145521/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, τμήμα Μακρυχώρι-Καλαμπάκα» (όπως έχει Τροποποιηθεί και ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο υποτμήμα από Χ.Θ. 115+100 έως Χ.Θ. 118+043.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

Δημήτρης Μητροπάνος - Ποιος φταίει μη ρωτάς
Πασχάλης Τερζής - Θα το συνηθίσεις
Σταμάτης Γονίδης - Τι δεν έχω εγώ
Γιάννης Πλούταρχος - Αχ κορίτσι μου
Χρήστος Αντωνιάδης - Δεν είσαι εσύ
Βασίλης Καρράς - Ποια με καταράστηκε
Λευτέρης Πανταζής - Σε νοσταλγώ
Πάνος Κιάμος - Πως θα την βγάλω
Πάολα - Γίνε μαζί μου ένα
Παντελής Παντελίδης - Αν είσαι εκεί

 


Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829