Ειδήσεις

Προχωρά το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μάνδρας – Κουτσοχέρου»


Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο «(Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ – ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ» Π/Υ 1.240.000 €, μετά την προέγκριση συμβασιοποίησης που δόθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας στον Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης που είναι η ΔΕΥΑΛ.

Αφορά στους  οικισμούς Μανδρας και Κουτσόχερου Δήμου Λαρισαίων και ειδικότερα  στην κατασκευή κοινής ΕΕΛ τύπου προκατασκευασμένης μικρής μονάδας για τους δύο οικισμούς . Το σύστημα επεξεργασίας είναι αυτό της προσκολλημένης βιόμαζας με βιορότορες, πρόσθετη τριτοβάθμια επεξεργασία με μεμβράνες υπερδιήθησης, τελική απολύμανση με χλωρίωση και διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων με σύστημα βραδείας εφαρμογής (Slow Rate System-SRS) σε έδαφος με φυτική βλάστηση.

Τα εδάφη στην περιοχή των Τ.Κ. Μάνδρας και Κουτσόχερου είναι μη απορροφητικά και  η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ανεξάρτητους ιδιωτικούς βόθρους με συνέπεια τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, τη δημιουργία δυσοσμιών και γενικά την περιβαλλοντική όχληση. Με το έργο, τα λύματα μέσω του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων θα συλλέγονται στην Ε.Ε.Λ. και τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε έδαφος με φυτική βλάστηση. Έτσι θα σταματήσει η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Το έργο αυτό είναι μέρος της Πράξης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ – ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», που έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.224.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και εθνικούς πόρους.   Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 τον Ιανουάριο 2017, ενώ η εργολαβία των Δικτύων προχώρησε ήδη σε συμβασιοποίηση.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: « Μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ, προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των Θεσσαλών. Οικισμοί μικροί στη Θεσσαλία, με αποδεδειγμένα προβλήματα, εξασφάλισαν χρηματοδότηση εκτέλεσης έργων αποχέτευσης λυμάτων μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Ένα από τα έργα αυτά, προχωρά πλέον σε συμβασιοποίηση, αναμένοντας την έγκαιρη υλοποίησής του εντός χρονοδιαγραμμάτων για να αποδώσει τα προβλεπόμενα οφέλη στους κατοίκους της περιοχής.»

Προηγούμενο άρθρο Σχολές Γονέων δημιουργεί ο Δήμος Λαρισαίων
Επόμενο άρθρο Μάξιμος Χαρακόπουλος: Γιατί πλημμυρίζουν τα παράλια;