Ειδήσεις

Απάντηση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκ/σης στον σύλλογο Εκπ/κών Π.Ε


Η 2ετής υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων και των προνηπίων (4-5 ετών) στο νηπιαγωγείο είναι αναγκαία για τους εξής σημαντικούς λόγους:

  1. Έχει αναγνωρισθεί, διεθνώς, η άποψη ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά του νηπιαγωγείου παράγει αντισταθμιστικά οφέλη και κυρίως, σε αυτά που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, αποτελεί δε απαραίτητη προαπαιτούμενη μαθησιακή διαδικασία για την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό σχολείο και καθορίζει τη μετέπειτα σχολική τους πορεία. Η ερευνητική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι το Νηπιαγωγείο μπορεί να επηρεάσει θετικά την προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών.
  2. Δημιουργούνται ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, γεγονός που εναρμονίζεται με το πνεύμα των ευρωπαϊκών στόχων και πρακτικών.
  3. Η υποχρεωτική δίχρονη φοίτηση με συστηματική εκπαίδευση, με σκόπιμους, συγκεκριμένους και μεθοδευμένους μαθησιακούς στόχους, μέσα σε εκπαιδευτικά ευέλικτο και με πλούσια ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον έχει ανεκτίμητη παιδαγωγική αξία. Παρέχεται από εξειδικευμένο παιδαγωγικό και επιστημονικό προσωπικό (Νηπιαγωγούς-ΠΕ 60). Παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης του αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος με χρονική άνεση, γεγονός που εξασφαλίζει την αποτελεσματική ανάπτυξη κοινωνικών και μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών. Επιπρόσθετα, καθιστά εφικτή την έγκαρη ανίχνευση και την πρώιμη αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαθησιακών δυσκολιών, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης .
  4. Επίσης, η υποχρεωτική δίχρονη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων της πρόωρης εγκατάλειψης και του αποκλεισμού από την εκπαίδευση, μαθητών που ανήκουν σε ιδιαίτερα των ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία και ειδικότερα την πόλη και τον ν. Λάρισας τα δεδομένα έχουν ως εξης:

  • Για το σχ. έτος 2017-18 ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις φοίτησης των νηπίων και των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία της Θεσσαλίας.
  • Στον νομό Λάρισας φοιτούν 2327 νήπια και 1366 προνήπια σε 235 τμήματα πρωινού προγράμματος. Ο μέσος όρος του αριθμού των παιδιών κυμαίνεται στους 15 μαθητές ανά τμήμα.
  • Στην πόλη της Λάρισας φοιτούν 1905 νήπια και προνήπια σε 109 τμήματα . Ο μέσος όρος του αριθμού των παιδιών διαμορφώνεται στους 17 μαθητές ανά τμήμα.
  • Στα ολοήμερα – απογευματινά τμήματα φοιτούν 935 νήπια και προνήπια σε 72 τμήματα, σε όλο τον νομό . Ο μέσος όρος του αριθμού των παιδιών είναι 13 μαθητές ανά τμήμα.
  • Οι γονείς 450 προνηπίων επέλεξαν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς. Ωστόσο, τα δημόσια νηπιαγωγεία είχαν τη δυνατότητα να παράσχουν εκπαίδευση και σε αυτά τα παιδιά.

 

Συνοψίζοντας, με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Θεσσαλίας,  μπορεί να υποστηριχθεί, με σωστή κατανομή, η δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων και προνηπίων (4-6 ετών)στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της Περιφέρειάς μας.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τη δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη στις 22/11/2017, δεν υπάρχει καμία πρόθεση συγχώνευσης των Τμημάτων Προσχολικής των ΤΕΙ με τα τμήματα Εκπαίδευσης και Αγωγής των ΑΕΙ και κατέστησε σαφές ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Προηγούμενο άρθρο Μάξιμος: Ο Καμμένος αδύναμος κρίκος της κυβέρνησης
Επόμενο άρθρο Μειωμένη κατά 401 εκ. ευρώ η χρηματοδότηση των Περιφερειών