Ειδήσεις

Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας ζητά την θέσπιση αρχών για τον Εθελοντισμό


Στις 23 Νοεμβρίου 2017 στα Τρίκαλα παρουσιάστηκε το ψήφισμα της Γ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) Θεσσαλίας σχετικά με τον Εθελοντισμό που γίνεται υπέρ των Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.) και των οικογενειών τους, σε συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησαν από κοινού ο Δήμαρχος Τρικάλων κ Παπαστεργίου Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. κ. Τσιουλάκης Ράλλης.

Σύμφωνα με την σύμβαση για τα δικαιώματα των Α.μεΑ. του Ο.Η.Ε. και όπως προκύπτει από το Σύνταγμα της χώρας τα Α.μεΑ. δικαιούνται των θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τους αναγνωρίζεται πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες, αναγνωρίζεται η ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας τους και η ανάγκη παροχής υποστήριξης και η δημιουργία δικτύου προστασίας.

Την ευθύνη υποστήριξης, φροντίδας και προστασίας των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους την έχει το Ελληνικό Κράτος. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της παροχής υποστήριξης και φροντίδας υπέρ των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους, οφείλει να έχει συμπληρωματικό και μόνο χαρακτήρα, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαθιστά το ρόλο και την ευθύνη του κράτους.

Οι φορείς των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους αποδέχονται τον Εθελοντισμό που εμφορείται από τις αρχές της Δικαιωματικής Προσέγγισης για την Αναπηρία, της αλληλεγγύης και της αυτοβοήθειας, και σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει στο Ατομικό όφελος και στο Κέρδος.

Τα Α.μεΑ. και οι οικογένειές τους ζητούν την δημιουργία Ειδικού Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων που αντικείμενο έχουν την υποστήριξη των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους. Θεωρούν ότι ο εθελοντισμός, υπέρ των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, θα πρέπει να γίνεται από άτομα και φορείς που να έχουν σχέση με το αντικείμενο, γνώση και εμπειρία προκειμένου να αποφθεχθούν επικίνδυνοι πειραματισμοί και υποκειμενικές πρακτικές.

Τέλος, ζητούν τον ενδελεχή έλεγχο των φορέων που ασχολούνται με τον Εθελοντισμό υπέρ των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους καθώς και του παραγόμενου από αυτούς έργου προκειμένου να διαπιστωθεί και να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα και η προσφορά αυτών. (Στο τέλος επισυνάπτεται συνολικά το ψήφισμα).

Παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη συνεργασίας της Ομοσπονδίας της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας με τον Δήμο Τρικάλων προκειμένου να αναπτυχθεί από κοινού ένα πλαίσιο αναφοράς και μία δυναμική που σκοπό θα έχει το μεν πρώτο την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενσωμάτωση των Α.μεΑ. στην τοπική κοινωνία, το δεύτερο δε την ανάπτυξη υποδομών, υπηρεσιών και δράσεων που στόχο θα έχουν την ενδυνάμωση τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των Α.μεΑ. και των οικογενειών τους.

Ως επιστέγασμα της ανωτέρω διαπίστωσης θα αποτελέσει η υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικάλων στο προσεχές μέλλον.

 

Μετά τιμής,

 

Ο Πρόεδρος

 

Ράλλης Τσιουλάκης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Διλήμματα στην Επιχειρηματικότητα- Πώς να επιλέξω την κατάλληλη λύση
Επόμενο άρθρο Άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων