Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 στις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. με θέματα τα εξής:

Α) Επερωτήσεις της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» :

  1. Η διακατεχόμενη δασική έκταση στο χωριό Ελάφι Τρικάλων.
  2. Η προβληματική κατάσταση του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ, στις περιοχές Αμπελώνα, Αργυροπουλίου, Φαλάνης, Γιάννουλης, της Π.Ε Λάρισας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση Πρακτικών της 15ης και 16ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2οΤριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2017 (Γ’ Τρίμηνο)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ 3ο: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση προϋπολογισμών και πιστώσεων έργων του προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων και έργων ΚΑΠ ΠΕ Τρικάλων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης ως προς τον τίτλο του  έργου « Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 500 m3 στη θέση Αθώνα και δικτύου μεταφοράς νερού Δρακοπηλιάς Δ.Κ. Ζαγοράς»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Γεώργιος, θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης.

ΘΕΜΑ 7ο Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 8ο:  Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.): «1Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL 08)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 9ο: Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.): «1Η Αναθεώρηση  του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής  Στερεάς Ελλάδας (EL 04)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 10ο: Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.): «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL 07)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 11ο: Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.): «1Η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL 05)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 12ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «1ης Αναθεώρησης του  Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL 09).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500ΚWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Ten Siblings Power Energy Μ.Ι.Κ.Ε», το οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1095, το οποίο βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Βασιλικής, του Δήμου Καλαμπάκας, της Π.Ε Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Σταθμού Βάσης  Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «3097 – ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ» της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε εγκατεστημένου στην θέση «Πινάκια Γλυκομηλιάς» του Δήμου Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Ανανέωσης και τροποποίησης Σ.Δ.Α. και Ε.Ο.Α.  της υπ ́ αριθμ. πρωτ. 3381/22-09-04 ΑΕΠΟ Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το λατομείο σχιστολιθικών πλακών, έκτασης 489.373,27 τ.μ. στη θέση «Πλατάνα» του Δ.Δ. Νεοχωρίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με φορέα το Δήμο Νοτίου Πηλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων, έκτασης 40.000,00m2 , φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «SUNNY Ε.Π.Ε.», στη θέση «Περδικοράχη» της Τ.Κ. Φυλάκης, του Δήμου Αλμυρού, των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Προηγούμενο άρθρο Κληρώθηκαν οι εργαζόμενοι για τον 7ο Μύλο των Ξωτικών
Επόμενο άρθρο Εχθροί και ασθένειες της καρυδιάς