Ειδήσεις

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΚΔΑΠ Νίκαιας


Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  που υλοποιεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), και από Εθνικούς Πόρους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης και της διατήρησης  των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Κοινωφελούς  Δημοτικής Επιχείρησης Κιλελέρ είναι μια νεοσύστατη δομή που σκοπό έχει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών ηλικίας 5-12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου. Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.

Ο πρόεδρος  της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κιλελέρ Αχιλλέας Χατζούλης, κατά την έναρξη της λειτουργίας, αφού καλωσόρισε τα παιδιά τόνισε τα εξής: «Ο Δήμος Κιλελέρ αλλά και η ΚΔΕΚ δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία τους σε ζητήματα που αφορούν στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και τη συνεργασία με τους γονείς αποφάσισαν να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ΚΔΑΠ παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη οργανωμένων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων όπως εικαστικές δραστηριότητες, χοροί – κινητικά παιχνίδια, δημιουργική απασχόληση, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, οργανωμένες γωνιές παιχνιδιών, μουσικό παιχνίδι, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, παιδική λογοτεχνία, εκπαιδευτικά προγράμματα, υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας και άθλησης, συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, εκθέσεις, ημερίδες και παραστάσεις. Όλες οι δράσεις παρέχονται με το εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα στους άνετους, ασφαλείς και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Κέντρου.

Στόχος του Κέντρου είναι να βοηθήσει  τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους ικανότητες  με την προσφορά πλούτου ερεθισμάτων και να αποτελέσουν χώρους όπου τα παιδιά θα συναντούν φίλους και θα επικοινωνούν μαζί τους. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα που παρέχονται  έχουν τη μορφή παιχνιδιού και όχι μαθήματος.   Στα παιδιά ανήκει να ανήκει η επιλογή αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθούν, τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσουν και τον χρόνο που θα αφιερώσουν.

Στόχος επίσης του κέντρου είναι να αποφορτίσει το πιεσμένο πρόγραμμα των εργαζομένων γονέων στο σπίτι και να στηρίξει  τις εργαζόμενες μητέρες στη φύλαξη των παιδιών τους πέραν του σχολικού ωραρίου».

 

 

Προηγούμενο άρθρο 4ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ελληνικών Χορωδιών
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BLUEMED